Startseite

Razne pobožnosti Isusu


Pobožnost Isusu

Kad hrabro svijedočimo za Tebe i Tvoj križ.
Ti Kralju ljubavi!
Bez koje svijet sahne i u vatru se baca.
Ti Kralju mira!
Koji raste iz Tvojeg preslatkog imena i daruje nama svima sjenu.
Ti Kralju svete Crkve!
Ti je napajaš Svojom Krvlju.
I hraniš je Tvojim Kruhom, koji nikad ne prezasićuje.
Ljubavlju, koja nikad ne presušuje.
Ti kralju vječne slave!
Zovi nas sve Sebi u Tvoje kraljevstvo i Tvoju vječnu radost.
Amen.

Anđeo reče Gospi
Anđeo reče Mariji: Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga. Evo, ti ćeš začeti i roditi Sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus. Lk 1,30-31.
Čuli smo anđelov navještaj i radosno te pozdravljamo:
Zdravo Marijo, Majko Božja, puna milosti; Gospodin je s tobom.
Čim je Elizabeta čula Marijin pozdrav, zaigra dijete u njezinoj utrobi. I Elizabeta se napuni Duhom Svetim. Zatim klikne jakim glasom: Najblagos-lovljenija si ti među ženama! I blagoslovljen je plod utrobe tvoje. Lk 1,41
I mi kličemo puni radosti u Duhu Svetom:
Najblagoslovljenija si među svim ženama i blagoslovljen je Isus, dijete koje si rodila.
Kad su Marija i Josip bili u Betlehemu, njoj dođe vrijeme da rodi. I rodi svoga sina, Prvorođenca, te ga povije u pelene i položi u jasle. Lk 2,6-7
Isusovu rođenju raduju se anđeli. Zapjevajmo njihov hvalospjev:
Slava Bogu na visini, i na zemlji mir ljudima koje ljubi.
Njegov otac i njegova majka divili su se onome što bijaše rečeno o njemu. Tada ih Šimun blagoslovi i reče njegovoj majci: Evo, ovaj je postavljen za propast i uskrsnuće mnogih u Izraelu. Lk 2,33-34
Marijo, zahvaljujemo ti jer si bila spremna postati majkom Isusovom i puni radosti priznajemo kao i Šimun: Oči su naše vidjele spasenje, koje je Gospodin pripravio pred svim narodima.
Pokraj križa stajale su njegova majka i sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija iz Magdale. Kad Isus opazi majku i blizu nje učenika kojega je osobito ljubio, reče svojoj majci: Ženo, evo ti sina. Zatim reče učeniku: Evo ti majke. Iv 19,25.
Marijo, Majko božja, s Ivanom Isus nas je sve povjerio tvojoj majčinskoj ljubavi. Pozdravljamo te, naša Majko puna radosti i predanja:
O moja Gospodarice, o moja Majko. Tebi se posve prikazujem i da bih ti posvjedočio svoje predanje, posvećujem ti danas svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje srce, svega sebe. Budući da ti dakle pripadam, o dobra Majko, čuvaj me, čuvaj me kao stvar i svojinu svoju.
Gospodine, nebeski Oče, Mariju si izabrao između svih ljudi za majku tvojeg Sina i nas si stavio pod njezinu majčinsku zaštitu. Kličemo tvojoj mudrosti i dobroti i molimo te: usliši molitvu što ti je Gospa upućuje, po Kristu našem Gospodinu. Amen.

Posveta svijeta
Papa Ivan Pavao II posvetio je svijet Neokaljanom srcu Marijinu 25. ožujka 1984. godine.
O Neokaljano srce, pomozi nam nadvladati opasnost zla, koje se tako lako ukorjenjuje u srcima današnjih ljudi i čije neizmjerno djelovanje opterećuje današnji život i zaprječuje put u budućnost.
Od glada i rata:
oslobodi nas!
Od atomskog rata, nekontroliranog samorazaranja i svake vrste rata:
oslobodi nas!
Od grijehâ protiv života čovjeka od njegovih početaka:
oslobodi nas!
Od mržnje i preziranja dostojanstva djece Božje:
oslobodi nas!
Od svake nepravde u društvenom, narodnom i međunarodnom životu:
oslobodi nas!
Od lakomislenih kršenja Božjih zapovijedi:
oslobodi nas!
Od pokušaja čak uništiti istinu o Bogu u srcima ljudi:
Oslobodi nas!
Od gubitka svijesti dobra i zla:
oslobodi nas!
Od grijehâ protiv Duha Svetog:
oslobodi nas!
Čuj, Majko Isusova, ovaj vapaj u kojem te dozivlje bol svih ljudi, bol svih naroda! Pomozi nam snagom Duha Svetoga pobijediti sve grijehe: grijeh čovjeka i “grijeh svijeta”, grijeh u svakom obliku. Još jednom neka se pokaže neizmjerna spasenjska snaga otkupljenja u povijesti svijeta: moć milosrdne ljubavi! Neka zaustavi Zloga! Neka promijeni savjesti!
U tvojem Neokaljanom srcu pokazuje se svima svjetlo nade! Zato te molimo, Bože, svemogući Oče, usliši našu molitvu po zagovoru Blažene Djevice i Majke Božje Marije i tvojeg Sina, našega Gospodina i brata Isusa Krista, koji s tobom u jedinstvu Duha Svetoga živi i vlada, sada i u vijeke vjekova. Amen.

Žarka molitva
Isuse u svetohraništu, čuj molbe i nakane naše vlastite duše! Ti si nas pozvao iz svijeta bez morala i svijeta udaljenog od Boga u redovnički franjevački život, na milosni put savršenosti.
Zahvaljujemo ti, o Gospodine!
Sačuvaj nas od duha svijeta kojeg smo se odrekli, od svih lutanja i pohlepe za uživanjem, mode i svake lakomišljenosti.
Očuvaj nas, o Isuse!
Podari nam nutrinu spremnu na pokoru, duh žive vjere, preobrazbu u tvojoj nazočnosti. Nauči nas moliti. Nauči nas raditi na vlastitoj duši. Daj nam gladovati za tobom. Pokaži nam čudo Svete pričesti.
Euharistijski Isuse, pouči nas, hrani nas, učini srce naše po Srcu svojemu!
Srce Isusovo, čuj molitve naše braće! Blagoslovi, održi i posveti naše obitelji!
Srce Isusovo, blagoslovi ih!
Blagoslovi naše mlade u tisućama opasnosti!
O Isuse, zatvori ih u svojem Srcu i ne daj ih iščupati iz njega!
Srce Isusovo, smiluj se grešnicima, siromašnima i gladnima, bolesnicima i jadnim umirućima!
Preblago Srce smiluj se svima!
Srce Isusovo, smiluj se svim dragim pokojnima, posebno našoj braći i sestrama u Trećem redu!
Premilosrdno Srce, otvori se, smiluj se!
Srce Isusovo koje vodiš ljudska srca kao izvore vodâ, štiti našu domovinu!
Svemogući Isuse, upiši našu dragu domovinu u svoje Srce. Budi nam bedemom zaštite i našom sigurnosti! Marijo, uvijek misli na svoju djecu!
Isuse na križu, ti naš Učitelju i Gospodine, usliši molitve za naš sveti Red! Meni samom podari redovničku vjernost u svim obvezama i propisima. Podari mi pravi duh nutrine!
Najvjerniji Isuse, učini me vjernim!
Pogledaj na našu redovničku zajednicu. Učini nas živom i djelatnom redov-ničkom obitelji. Prosvijetli i jačaj naše redovničke starješine i savjetnike! Daruj im svjetlo i snagu Duha Svetoga!
Blagoslovi ih, o Gospodine i nagradi im svako dobro! Amen.

Isuse Kriste, spasenje svijeta
Poklonimo se i slavimo Isusa Krista, Dobrog pastira, liječnika duša, spasenje svijeta.
Gospodine Isuse, neka ti je čast, hvala i slava. Ti si došao tražiti i učiniti blaženim one koji su izgubljeni. Ti si pastir i čuvar naših duša. Tvojim ranama smo ozdravljeni. Tvoje ime neka je slavljeno od sada pa do vijeka.
Gospodine Isuse Kriste, Dobri pastiru. Darovao si svoj život za svoje ovce. Nebeski liječniče, uzeo si na sebe naše slabosti i u svetim sakramentima za rane naših duša pripremio si uspješne lijekove.
Vodi i napasaj nas u svojoj ljubavi, nas ovce tvojeg stada.
Ta ni u jednom drugom nema spasenja, i nijedno drugo ime pod nebom nije dano ljudima u kojem bi bili blaženi.
Predragi pastiru i Božanski liječniče, dovedi zalutale, ozdravi ranjene, učvrsti slabe, drži kolebljive, uspravi pale i sačuvaj tvoje vjerne. Neka oni svi crpe iz izvora tvoje milosti utjehu i mir, snagu i spasenje. Amen.

Isuse Kriste, vječni Veliki svećeniče i otkupitelju
Poklonimo se i slavimo Isusa Krista, vječnog Velikog svećenika, otkupitelja svijeta.
Klanjanje, slava i čast neka je Tebi, Gospodine Isuse, Ti neokaljani Jaganjče Božji.
Ti si nas spasio ne propadljivim zlatom i srebrom, nego Tvojom dragocjenom Krvi od vječne propasti.
Ti si pomirenje za naše grijehe i za grijehe cijelog svijeta. Neka je slavljeno Tvoje Ime od sada pa do vijeka.
Gospodine Isuse Kriste, Ti si nosio naše grijehe na drvetu križa i prikazao sebe na ovom oltaru Tvojem Nebeskom ocu kao žrtvu pomirnicu. S Tvojom vlastitom krvlju unišao si u Svetište i postigao naše vječno otkupljenje.
Podaj, molimo Te, da sve više umiremo grijehu a živimo pravednosti. Probudi u nama duh pokore da se pomirimo s Bogom i zadobijemo milosrđe na prijestolju milosti. Amen.

Isus Krist, otkupitelj našeg tijela
Poklonimo se i slavimo Isusa Krista. On je otišao pripraviti nam mjesto, i opet će doći preobraziti naše jadno tijelo, slično njegovom slavnom tijelu.
Slava i klanjanje neka je Spasitelju, koji je za nas molio: Oče, hoću da i oni, koje si mi dao, budu sa mnom.
Gospodine Isuse Kriste, Kralju slave, Ti si nam otvorio vrata neba. U Tebi, našoj glavi, prvini usnulih, smo suoživljeni, suuskrsnuli i premješteni u nebo. U Tebi je suproslavljena naša ljudska narav i uzvišena nad sve stvoreno do prijestolja Božjeg.
Podari nam, molimo Te, da tražimo što je gore, gdje sjediš s desne strane Božje, i da je naš život u nebu odakle očekujemo Tebe našeg Spasitelja, koji ćeš sám biti naša najveća plaća u sve vijeke. Amen.

Klicanje za božje smilovanje prema poslanici Efežanima 1 i 2
Budi hvaljen Bože, Oče, našega Gospodina Isusa Krista! Ti si nas u Kristu blagoslovio svakim nebeskim blagoslovom. U Njemu si nas izabrao prije stvaranja svijeta, da budemo sveti pred Tobom u ljubavi. Ti si nas predod-redio da budemo Tvojom djecom po Isusu Kristu! To je odluka Tvoje milosne volje, na slavu Tvoje divne milosti, kojom si nas blagoslovio po Tvojem ljubljenom Sinu.
Po Njegovoj krvi imamo otkupljenje, oproštenje grijeha, prema bogatstvu Njegove milosti. Preobilno nas je darovao mudrošću i razumijevanjem, objavivši nam tajnu svoje volje.
Tako se Tebi svidjelo, i tako si to proveo, ostvarujući Tvoj spasenjski plan na nama u punini vremenâ. U Kristu htio si sve iznova obuhvatiti što je na nebu i na zemlji.
U Njemu smo pozvani za baštinike, mi, koji smo izabrani prema Tvojem planu.
Zato Te molimo: Bože našega Gospodina Isusa Krista, Oče slave! Daj nam duha vjera pravo Te upoznati. Prosvijetli oči našeg srca, da spoznamo kojoj smo nadi pozvani i kako je bogata tvoja slavna baština među svetima. Daj, da mi koji vjerujemo spoznamo na nama nadmoćnu veličinu Tvoje snage! Tu snagu objavio si na Isusu, budući da si ga uskrsnuo od mrtvih i postavio sebi s desne strane u nebu.
Ondje vlada sad Tvoj ljubljeni Sin nad svakom vlasti, silom, moći i snagom i nad svakim imenom, koje će se spominjati u ovom i budućem svijetu.
Sve si podložio pod Njegove noge, ali Njega si dao za glavu Njegovoj Crkvi, koja sve nadilazi. Ta ona je Njegovo tijelo, a mi smo njegovi udovi.

Slavimo Te, Bože, bogat milosrđem! Prevelikom ljubavlju ljubio si nas. Budući da smo bili grešnici, oživio si nas s Kristom, nas si suuskrsnuo i premjestio u kraljevstvo neba u Kristu Isusu, Tvojem Sinu, našem Gospo-dinu, komu neka je čast i slava dovijeka. Amen.

Molitva zadovoljštine
Predobri Isuse, tvoja ljubav prelijeva se kao bogata rijeka preko zemlje. Ljudi su puni nezahvalnosti. Oni te zaboravljaju, zanemaruju i preziru. Evo zato ponizno klečimo sad pred tobom. Želimo dati zadovoljštinu posebnim čašćenjem za grešnu mlakost ljudi i sve nepravde koje se nanose tvojem Srcu. Ali puni bola moramo priznati da smo i mi doprinijeli takvim uvredama. Iskreno, kajući se, vapijemo zato tvojem milosrđu najprije za nas same. Spremni smo dati zadovoljštinu za naše grijehe dragovoljnom pokorom.
Ali želimo pružiti zadovoljštinu i za druge: za zalutale koji su izgubili put spasenja; za sve koji se protive slijediti tebe kao pastira i vođu; za one koji su okorjeli u nevjeri; za one koji su odbacili tvoj zakon prezirući svoj krsni zavjet.
Za sve bolne prijestupe želimo ti prikazivati zadovoljštinu.
Posebno želimo pružati zadovoljštinu za sve što bezmjerno i bestidno u životu odvodi nevine duše u pokvarenost.
Posebno dajemo zadovoljštinu za obeščašćivanje nedjelje i blagdana, za preziranje tebe i tvojih svetaca; za psovke upućene protiv tvojeg zastupnika na zemlji i svećenstva; za hladnoću i strašnu pljačku što obeščašćuje čak sakrament tvoje božanske ljubavi. Želimo nadoknaditi za ono što se cijeli narodi bune protiv prava i učiteljstva tvoje Crkve.
Zapravo za te grijehe trebali bismo platiti vlastitom krvlju. Da bi se pak uspostavio narušeni Božji red, prinosimo ti onu zadovoljštinu koju si ti sam prinio nekoć na križu tvojem Ocu i prinosiš je dan za danom na našim oltarima. Prinosimo ti i onu zadovoljštinu koju ti je nekad prikazala tvoja djevičanska Majka, svi sveci i svi vjerni kršćani.
Iskreno ti svečano obećavamo s pomoću tvoje milosti koliko je moguće popraviti, što smo sagriješili mi i drugi prezirući tvoju veliku ljubav: čvrstom vjerom, čistim životom i vjernim ispunjavanjem zapovijedi Evanđelja, prije svega Božje ljubavi.
U tišini: razmišljaj kako možeš dokazati svoju ljubav prema Bogu i bližnjemu.
Ubuduće želimo se potruditi koliko god je moguće spriječiti nepravdu prema tebi. Nastojimo riječju i primjerom zadobiti naše bližnje za tebe.
Molimo te, dobri Isuse, primi po zagovoru tvoje svete Majke ovu drago-voljnu ponudu naše zadovoljštine. Daruj nam veliku milost postojanosti da ti vjerno i odano služimo do smrti. Daj da svi onda prispijemo u nebesku domovinu, gdje živiš i kraljuješ s Ocem i Duhom Svetim u vijeke vjekova. Amen.
Isuse, blaga i ponizna srca,
učini srce naše po srcu svojemu.
Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, pogledaj na srce preljubljenoga Sina svojega i na hvale i zadovoljštine koje u ime grešnika tebi prikazuje, i njima koji milosrđe tvoje mole ti oproštenje udijeli umilostivljen, u ime istoga Sina svojega Isusa Krista koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Čin posvete Milosrdnom Isusu
Milosrdni Isuse, beskrajna je Tvoja dobrota i neiscrpiva su blaga tvoje milosti. Bezgranično pouzdajem se u tvoje milosrđe, koje nadmašuje sva tvoja djela, i posve se posvećujem tebi, da bih živio u zrakama tvoje milosti i ljubavi, koje su izašle iz tvojeg srca na križu. Želim širiti tvoje milosrđe i posebno za obraćenje grešnika, utješiti i pomagati žalosne i bolesne. Ali ti me zaštiti kao tvoje vlasništvo i tvoju čast, jer bojim se svega zbog svoje slabosti i svemu se nadam zbog tvojeg milosrđa. Neka cijelo čovječanstvo upozna neshvatljivu dubinu tvojeg milosrđa, svu svoju nadu položi u njega i vječno te slavi. Amen.
Isuse, uzdam se u tebe! O Krvi i vodo, što izlazite iz Srca Isusova kao vrelo milosrđa za nas, ja se uzdam u tebe! Sv. Faustina

Čin posvete Majci Božjoj
O Gospe moja, o Majko moja! Tebi se prikazujem pa da ti se pokažem odanim, posvećujem ti danas svoje oči, svoje uči, svoja usta, svoje srce, upravo svega sebe. Kad sam dakle sav tvoj, o premila Majko, čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju. Amen.

Posveta Presvetom Srcu Isusovu
Isuse pun ljubavi, Otkupitelju svijeta, pogledaj na nas. Ponizno klečimo pred tobom. Tvoji smo i tvoji želimo ostati.
Da bismo još srdačnije bili s tobom povezani, svatko od nas posvećuje se danas radosno tvojem Presvetom Srcu. Mnogi te na žalost nisu nikad upoznali, mnogi se ne brinu o tvojim zapovijedima i udaljili se od tebe. Smiluj im se, predobri Isuse, i privuci ih svojem Presvetom Srcu.
Gospodine, ne budi samo kraljem vjernicima koji se nisu nikad udaljili od tebe, nego i izgubljenim sinovima koji su te napustili. Daj da se uskoro vrate u Očinsku kući, da ne propadnu od bijede i gladi.
Budi kraljem i nad onima koje od tebe rastavlja zabluda ili odijeljenost. Pozovi ih natrag sigurnoj obali istine i jedinstva vjere, da uskoro postane jedno stado i jedan pastir.
Gospodine, podari tvojoj Crkvi sigurnu pomoć i punu slobodu. Daruj svim narodima mir i red, i neka od jednog kraja zemlje do drugog odjekuje isti glas: Neka je slava božanskom Srcu, po kojem nam je došlo spasenje! Njemu neka je dovijeka slava i čast. Amen.