Startseite

Molitve odredenih prigoda


15 otajstava = razmatranje jednog otajstva Gospine krunice na 15 subota
“… davati zadovoljštinu Gospinom neokaljanom srcu”Ovo odgovara božanskom milosrđu, ljudima staviti na raspolaganje lijek u borbi protiv grijeha. Nakon pobožnosti Devet prvih petaka, petci Srcu Isusovu, sad se otvara put Subotâ Srcu Marijinu. Tekst ovog obećanja vrlo jasno razlikuje pet uvjeta i izričita nakana:

1. Na pet sljedećih prvih subota u mjesecu
Lucijin ispovjednik (fatimska vidjelica) upitao je jednog dana razlog broja pet. Nakon nutarnjeg nadahnuća Lucija je dala sljedeći Isusov odgovor:
“Moja kćeri, razlog je jednostavan: Radi se o pet vrsta uvreda i hula koja se čine protiv Neokaljanog srca Marijina:
a) hule protiv Neokaljanog začeća
b) protiv njezinog djevičanstva
c) protiv njezinog Bogomajčinstva, istodobno s odbijanjem nju priznati kao Majku ljudi;
d) oni koji javno nastoje usaditi u dječja srca ravnodušnost, prezir i čak mržnju protiv ove neokaljane Majke;
e) oni koji je izravno obeščašćuju u njezinim svetim slikama.”
2. Osobna ispovijed
Vidjeli smo da osobna ispovijed ne mora biti istog dana, ali mora biti prika-zana osobna ispovijed za svaku od pet prvih subota u izričitoj nakani dati zadovoljštinu tom ispovijedi Neokaljanom srcu Marijinu.
Ta nakana toliko tražena, da 15. veljače 1926. jest izričito traženo nadoknađivanje, i to mora biti iskorištena prva prigoda koju se ima za ispovijed. Ne nalazi li se u tomu katehetska vrijednost u jednom vremenu, gdje se u nekim zemljama ispovijed potpuno gura u stranu ili zaboravlja? Isusove riječi posvemašnje se suprotstavljaju ovoj tendenciji.
3. Sveta pričest
Ovdje se radi jednoznačno o primanju Sv. pričesti u stanju posvetne milosti (t.j. biti bez teškog grijeha), posebno u slučaju da nije moguće ispovjediti se istog dana.
I ovdje se traži izričiti uvjet, Sv. pričest prihvatiti kao čin zadovoljštine.
4. Moljenje krunice
U svim ukazanjima Majka Božja traži dnevno moljenje krunice. Ova molitva uključena je u jedno obećanje.
5. Razmatranje Isusova otajstvenog života. Dodatno molitvi krunice Majka Božja traži da pri razmatranju otajstava iz Isusova života provedemo barem 15 minuta. Tako uzeto vrijedi to kao uputa, da se 5 prvih subota barem triput obavi jedna za drugom, pri čemu se kod svake prve subote razmišlja o jednom otajstvu. (15 otajstava = razmatranje jednog otajstva kroz 15 subota.)

Isusovo božićno obećanje sv. Margareti Alacoque
“Ako netko moli na svetkovinu mojeg utjelovljenja 24 puta ‘I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama’ – na čast mojeg dubokog poniženja pri utjelovljenju, taj neće umrijeti a da ne bio dobio plod istog.”

Molitva prikazanja
Vječni Oče, Oče svake dobrote, prikazujem ti po Marijinim rukama, suot-kupiteljice cijelog čovječanstva, pet Isusovih svetih rana i Predragocjenu krv što ju je prolio tvoj ljubljeni Sin Isus za vrijeme svoje muke, u sjedinje-nju sa svim Svetim misama koje se danas slave na cijelom svijetu, da se proširi po cijelom svijetu dan trijumfa Neokaljanog srca Marijina i Božans-kog srca Isusova.
Nebeska majko Marijo, molim te, usavrši ovo prikazanje tvojim zaslugama i višestruko ih umnoži koliko ima lišća na drveću i zrnaca pijeska na zemlji. Amen.

Devet utoraka
Marta iz Betanije, Lazareva i Marijina sestra, marljivo se trudila za tjelesno dobro svojega gosta Isusa. Na njezinu ustrajnu molbu Isus je probudio na život umrlog Lazara.
Spomendan sv. Marte je 29. srpnja.

Sv. Marti moliti na devet utoraka pri upaljenoj blagoslovljenoj svijeći.
Mnogi svjedoče o ovoj blagoslovnoj i uslišajućoj molitvi.

O, sv. Marta, ti čudesna, utječem se tebi za pomoć posve se pouzdavajući u tebe, da ćeš mi pomoći u mojim nevoljama i mojim kušnjama. U zahvalu obećajem ti posvuda proširiti ovu molitvu.
Ponizno ti vapijem, utješi me u mojim teškim brigama i poteškoćama.
Velikom radošću što je ispunila tvoje srce kad si ugostila Spasitelja svijeta u svojem domu u Betaniji, vapijem ti, zagovaraj mene i moju obitelj da sačuvamo svojeg Boga u našim srcima, i da zavrijedimo dobiti lijek u našim potrebama, prije svega u ovoj velikoj brizi koja me sada satire: Vapijem tebi, ti pomoćnice u svakoj nevolji, pobijedi poteškoće kao što si pobijedila zmaja dok nije ležao pod tvojim nogama! Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu i 3 put – sv. Marta moji za nas!

Bezgrešno začeće BDM – 8. prosinca
Bez istočnoga grijeha začeta
predmolitelj: Presveta Djevice Marijo, pokazana patrijarsima u slikama i proroci te navijestiše svijetu, Svevišnji te odvijeka izabrao za Majku svojeg Sina.
ostali: Ti si neokaljano ogledalo svetog Boga.
predmolitelj: Ti si jaka Žena, čiji Sin je satrao glavu zmije.
ostali: Ti si ljiljan među trnjem, koju nije pogodilo prokletstvo grijeha.
predmolitelj: Ti si jutarnja zvijezda Danica, čija zraka obasjava cijeli svijet; slavna jutarnja zora iz koje je izašlo Sunce pravednosti; gorući grm što je ostao nedirnut u vatri.
ostali: Ti si izdanak iz korijena Jesejeva, iz kojeg je propupao vječni cvijet neba.
predmolitelj: Ti si čast jeruzalema, radost Izraela, slava tvojeg naroda.
ostali: Ti si puna milosti. Gospodin je s tobom.
predmolitelj: Svemogući Bože, Ti si presvetoj Djevici Mariji odmah u prvom trenutku njezinog života darovao sve milosti, koje je naš praotac izgubio grijehom. Daruj nam po njezinom zago-voru uvijek sačuvati milost djetinjstva koje smo primili u krštenju. Amen.

Druga uskrsna nedjelja ili Nedjelja milosrđa

Krunica milosrđa
U Rimu 30. Travnja 2000. godine na proglašenju svetom s. Faustine, papa Ivan Pavao II službeno je proglasio na Trgu sv. Petra:
“Druga uskrsna nedjelja odsad nosit će ime u cijeloj Crkvi ‘Nedjelja milosrđa’”.
Isus je rekao s. Faustini Kowalskoj:
“Toga dana otvorene su sve Božje ustave kroz koje teku milosti. Neka se ne boji nijedna duša približiti Meni, pa makar njezini grijesi bili crveni kao skerlet” (Dnevnik 699).
“Toga dana otvorena je nutrina Mojeg milosrđa. Ja izlijevam cijelo more milosti na one duše koje se probližuju izvoru Mojeg milosrđa. Ona duša koja se ispovijedi i primi Sv. pričest dobiva savršeni oprost od grijeha i kazni” (699).
T.j. ta duša opet prima posve iznova krsnu nevinost. Samo ona treba svo svoje povjerenje staviti u božansko milosrđe i onda sama biti milosrdna: “djelom, rječju i molitvom” (742).
Bog je slično povezao velika obećanja s molitvom “krunice milosrđa”, prije svega kad ju molimo za umiruće: “Meni se sviđa po ovoj krunici sve vam darovati za što Me molite!” (1541).

Dnevno u 15 sati
Sat milosrđa
U Krakovu, u listopadu 1937. godine s. Faustini Spasitelj je naložio štovati njegov smrtni čas: “Svaki put u tri sata poslije podne posve se uroni u Moje milosrđe, štuj i časti ga. Zazivaj njegovu svemoć za cijeli svijet, posebno za siromašne grešnike, jer u tom trenutku ono je široko otvoreno za svaku dušu”.
Isus je veoma točno utvrdio molitveni oblik za štovanje Sata milosrđa. Rekao je: “Moja kćeri, nastoj u tom času moliti i Put križa, pretpostavljeno da ti to dopuštaju tvoje obveze. I ako ne možeš moliti Put križa, onda otiđi na trenutak u kapelu i klanjaj se Mojem Srcu u Presvetom sakramentu koje je puno smilovanja. I ako čak ne bi mogla otići u kapelu, ondje gdje se upravo nalaziš uroni u molitvu, pa i ako je to samo kratak trenutak.”
Molitva u Satu milosrđa (15,00 sati) neka je upućena Isusu i podsjećanje na zasluge njegove bolne muke. “U tom času” obećao je Spasitelj “možeš sve izmoliti za tebe samu i za druge. U tom satu siđe velika milost na svijet: milosrđe slavno pobijedi pravednost”.

Molitva petkom
Zavladala je tama kad su Židovi razapeli Gospodina Isusa. I o devetoj uri zavika Isus jakim glasom: “Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?” I sagnuvši glavu ispusti svoju dušu.

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, i blagoslivljamo tebe, jer si po svom svetom križu svijet otkupio. Amen.

Svakog četvrtka
Zahvaljujemo ti, božanski Spasitelju, da si podnio smrtni strah za naše grijehe i krvlju se znojio. Ponizno te molimo, ne ostavljaj nas u času muke i straha, nego pošalji nam svojeg svetog anđela da nas ojača i povede u tvoje nebesko kraljevstvo. Amen.
Za dobru smrt: Oče naš…, Zdravo Marijo…, Isuse, tebi živim; Isuse, tebe ljubim; Isuse, tebi umirem!

Svakog petka – triput
Danas je petak. Tad je Isus Krist pretrpio svoje mučeništvo. Tad je Isus Krist prikovao nas na križ. Tad su mu krvarile njegove svete rane. Mučile su ga male i velike rane, a ljudi ga odbacili.
Marija, njegova draga Majka, nazočila je svemu.
Ah Sine, predragi moj Sine, kako bi nam moglo biti uzvišeno tvoje mučeništvo? Ah Majko, kako su istinite i tako jasne tvoje riječi! Kad bih imao samo jednog čovjeka koju bi ovu molitvu triput molio svakog petka: Nagradio bih ga nebeskom krunom – darovao bih mu tri duše iz čistilišta!

Svake srijede, posebno prve u mjesecu
Žrtve na čast svetog Josipa:
Posvećujmo srijedu svake nedjelje svetom Josipu, posebno prvu srijedu u mjesecu. – Ako je moguće sudjelujmo tog dana na Svetoj misi i prikažimo Sv. pričest na povećanje njegove slave. Ponekad njemu na čast učinimo pokoje dobro djelo i dadnimo milostinju.

Svakodnevno
Štovanje sedam Marijinih boli
Majka Božja obećala je sv. Brigiti Švedskoj (1303-1373), da će oni primiti, koji dnevno mole 7 Zdravomarija i pri tom razmatraju i časte njezine suze i boli i prema mogućnosti šire ovu pobožnost: mir u obitelji, prosvijetljenje u božanskim tajnama, ispunjenje svojih molitava ukoliko se slažu s Božjom voljom i koriste spasenju duše, vječnu radost u Isusu i Mariji.

Svakodnevno od 31. srpnja do 7. kolovoza
Naš povratak Nebeskom Ocu
8 dana za širenje svetkovine Boga Oca
BOG JE MOJ OTAC
Moj Oče, koji si na nebesima, kako mi je nježno i blago znati da si Ti moj Otac a ja Tvoj sin!
Prije svega, kad je mračno nebo moje duše i moj križ najteži, onda osjećam potrebu ponavljati: Oče, vjerujem u Tvoju ljubav prema meni! Štoviše, vjerujem da si Ti moj Otac u svakom trenutku mojeg života i da sam Tvoje dijete! Vjerujem, da me ljubiš beskrajnom ljubavlju! Vjerujem, da dan i noć bdiješ nada mnom i da nijedna vlas s moje glave ne pada bez Tvojeg dopuštenja!
Vjerujem, da Ti beskrajno mudar bolje znaš nego ja što je za mene korisnije!
Vjerujem, da Ti beskrajno moćan, možeš izvući dobro iz zla!
Vjerujem, da Ti beskrajno dobar, onima koji Te ljube sve izlazi na dobro; i također pod udarajućim rukama ljubim Tvoju ozdravljajuću ruku! Vjerujem…, ali umnoži u meni vjeru, nadu i ljubav!
Pouči me, uvijek Tvoju ljubav vidjeti kao vodstvo u svakom događaju mojeg života.
Pouči me, darivati se Tebi ako dijete u ruke svoje majke.
Oče, Tebi je sve poznato. Ti sve vidiš. Ti me bolje poznaješ nego ja samog sebe: Ti sve možeš i Ti me ljubiš!
Moj Oče, budući da Ti želiš da se uvijek obraćamo Tebi, tako s puno povjerenja sam ovdje, da bih Te molio s Isusom i Marijom da (… bih molio željenu milost).
Prema ovoj nakani i sjedinjen s Presvetim Srcima, prikazujem Ti sve svoje molitve, svoje žrtve i mrtvljenja, svoje postupke i veću vjernost u svojim obvezama.

(Kad se moli kao Devetnicu, treba se dodati slijedeće:
Obećajem Ti biti velikodušnijim, posebno u ovih 9 dana pri ovoj stvari… ili prema toj osobi.)
Daruj mi svjetlo, milost i snagu Duha Svetog! Ojačaj me u ovom Duhu, da ga nikad ne izgubim ili ožalostim ili da u meni bude slabiji.
Moj Oče, za to Te molim u ime Isusovo, Tvojeg Sina! A Ti, o Isuse, otvori svoje srce i moje stavi u njega, i s onim Marijinim, prikaži ga našem Nebeskom Ocu!... Izmoli mi milost koju potrebujem!
Božanski Oče, sve ljude pozovi Tebi. Neka cijeli svijet naviješta Tvoju očinsku dobrotu i Tvoje božansko milosrđe!
Budi mi nježan Otac i zaštićuj me posvuda kao svoje oči. Daj da uvijek budem Tvoje dostojno dijete: Smiluj mi se!
Božanski Oče, slatka nado naših duša, neka te spoznaju, štuju i ljube svi ljudi!
Božanski Oče, Beskrajna dobroto, koja se izlijevaš na sve narode!
Neka Te spoznaju, štuju i ljube svi ljudi!
Božanski Oče, blaga roso čovječanstva, neka Te spoznaju, štuju i ljube svi ljudi! Amen.