Startseite
Sie sind hier: Startseite // Molitve nebeskom Ocu

Molitve nebeskom Ocu


Slušati Tebe

O Vječna riječi, riječi mojeg Boga, želim provesti svoj život slušajući Tebe. Dao si mi uši da bih slušao Tebe. Darovao si mi oči da bih ugledao Tvoje svjetlo. Dao si mi razum da bih razumio glas i riječ. Darovao si mi mudrost da bih tumačio riječ i pouku. Dao si mi srce da bih razmišljao o Veseloj vijesti. Darovao si mi volju da bih pristajao na pozivanje i nalog. Dao si mi duh i dušu da bih posve prihvatio Tebe u riječi i kruhu i slici. Darovao si mi snagu da bih uvijek rastao prema Tebi.

Isusovo uzašašće na nebo
Nebeski Oče, Tvoj Sin Isus Krist pobjednički uzašao je na nebo i sjedi s desne strane da bi molio za nas.
Ispuni naša srca čežnjom za nebom.
Ojačaj sve koji moraju teško trpjeti u životu nadom u vječni život.
Ne ostavljaj nas kao siročad, nego ostani s nama u Tvojoj bogoljudskoj nazočnosti.
Kako duše pravednika, tako uvedi i duše svih pokojnika u Tvoje nebesko kraljevstvo.
Neka poklad Tvoje Vesele vijesti bude živ u Tvojoj Crkvi i postane spasenjem svim narodima. Jer obećao si nam: Ja sam s vama do svršetka svijeta. Ojačaj nas u toj vjeri. Amen.

Sveopća molitva
Svemogući vječni Bože, Gospodine, nebeski Oče! Pogledaj očima tvojeg bezgraničnog milosrđa na naše kukanje, bijedu i nevolju. Smiluj se svim kršćanima poradi kojih je tvoj Jedinorođeni Sin, naš dragi Gospodin i Spasitelj Isus Krist dragovoljno došao i prolio svoju Predragocjenu krv na drvetu svetog križa. Po ovom Gospodinu Isusu Kristu odvrati, premilostivi Oče, sigurno zaslužene kazne, sadašnje i buduće opasnosti, štetna protivljenja, poskupljenja i žalosna jadna vremena. Također prosvijetli i ojačaj u svakom dobru duhovne i svjetovne vođe i upravitelje, da sve potiču što će pomagati rastu tvoje božanske časti, našeg spasenja, općeg mira i napretka cijelog kršćanstva. Daruj nam, o Bože mira, pravo jedinstvo u vjeri bez ikakvih podjela i rastava. Obrati naša srca pravoj pokori i popravku našeg života. Zapali nas vatrom božanske ljubavi. Podari nam glad i požrtvovnost za pravednost, da bismo kao prava djeca bili ti dragi u životu i smrti. Molimo te, kako ti hoćeš, o Bože, da molimo za naše prijatelje i neprijatelje, za zdrave i bolesne, za sve ožalošćene i siromašne kršćane, za žive i pokojne. Tebi, o Gospodine, preporučamo svo naše djelo, naše življenje, naš život i smrt. Daj nam ovdje biti zadovoljni tvojom milošću a tamo postići sa svim izabranicima da te hvalimo i slavimo u vječnoj radosti i blaženstvu. To nam podari, o Gospodine, nebeski Oče, po Isusu Kristu, tvojem Sinu, našem Gospodinu i Spasitelju, koji s tobom i Duhom Svetim živi i vlada u vijeke vjekova. Amen.

Slava Bogu na visini
Slava Bogu na visini.
I na zemlji mir ljudima dobre volje.
Hvalimo te.
Blagoslivljamo te.
Slavimo te.
Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje.
Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući.
Gospodine, Sine jedinorođeni, Isuse Kriste.
Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev.
Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu.
Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se.
Jer ti si jedini svet.
Ti si jedini Gospodin.
Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste,
sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen.

Oče naš
Kad molite, ne budite kao licemjeri: rado mole stojeći u sinagogama i na raskršćima, da ih vide ljudi. Zaista, kažem vam, već su primili svoju plaću. A ti kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata, te se pomoli Ocu svojemu u tajnosti, pa će ti platiti Otac tvoji, koji vidi u tajnosti.
Kad se molite, ne izgovarajte isprazne riječi kao pogani, koji umišljaju da će biti uslišani zbog svoga nabrajanja. Nemojte ih, dakle, oponašati, jer prije nego ga zamolite, zna Otac vaš što vam je potrebno. Stoga vi molite ovako:
Oče naš, koji jesi na nebesima!
Sveti se Ime tvoje!
Dođi kraljevstvo tvoje!
Budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji!
Kruh naš svagdanji daj nam danas!
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima svojim!
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla!
Ako, naime, vi oprostite ljudima njihove pogreške, oprostit će i vama vaš Otac nebeski. Ali, ako vi ne oprostite ljudima njihovih pogrešaka, ni vaš Otac neće oprostiti vaših pogrešaka. Mt 6,5-15

Budi volja tvoja
Moj Bože, 40 godina sam radio/la. Dan za danom bio sam vezan poslom, za koji sam osjećao da konačno nije odgovarao volji moje duše. Sad želim raditi i ostvariti po tvojoj svetoj volji ono, ljubljeni Isuse Kriste, što može ispuniti moj život. Zahvaliti moram tebi, Gospodine, da se ne osjećam starim i istrošenim. Još sam uvijek dovoljno krepkim pomoći starijima i slabima! Pomozi mi, Isuse Kriste, da nađem posao u tvoje ime i po tvojoj volji koja mi pomaže. Pokaži mi put, daruj mi snagu kako mogu u tvoje ime koristiti i pomoći drugima. Amen.

Dobri pastir
Gospodin je pastir moj, ništa mi ne manjka.
Na poljanama zelenim on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega.

Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.
Stol mi pripremaš pred licem neprijatelja mojih.
Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva.
Dobrota i milost pratit će mene, sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu stanovati kroz dane mnoge. Ps 23,1-6

“Najveća dobra nakana”
Nebeski Oče, sve ti žrtvujemo što ćemo činiti, prikazivati i trpjeti, sjedinjeni s Isusovim i Marijinim zaslugama, u ime svih i za sve duše cijele trostruke Crkve, sa željom htjeti raditi i nastaviti raditi po njima u vijeke vjekova. Amen.

Vrelo
Dragi Bože, ti si vrelo koje nam daje jesti i piti. Ti si vrelo koje nam darivaš svjetlo. Zato ti zahvaljujemo. Amen.

Ti si Otac
Ti si Otac koji nas sve ljubiš, koji nas sve poznaješ i koji se brineš za sve nas. Koji nikoga na zaboravljaš od nas, koji nikoga ne odbacuješ od nas i koji nikoga ne odbacuješ od nas. Koji poznaješ naše najtajnije nevolje, koji vodiš sve naše molbe i koji uzvraćaš na naša djela. Koji se objavljuješ malenima, koji pomažeš slabima i nevoljnima i koji se srdačno smiluješ grešnima. Koji sve stalno prosvjetljuješ, koji sve uvijek ohrabruješ i koji sve uvijek potpomažeš i jačaš. Koji nikog ne isključuješ od svoje ljubavi, koji se ničim ne ogorčuješ i koji ostaješ vjeran do konca.

Po tvojoj milosti, Oče
Po tvojoj milosti, Oče, neka dođe vrijeme – jubilejska godina radikalnog obraćenja i radosnog povratka tebi;
vrijeme, u kojem se ljudi mire i narodi postignu svoju slogu;
vrijeme, u kojem se koplja pretvaraju u srpove i jeku oružja prate pjesme mira.
Oče, daj nam tako živjeti jubilejsku godinu, da slijedimo glas Duha Svetoga i Krista vjerno slijedimo. Daj nam trajno slušati tvoju riječ i crpiti iz vrela milosti. Amen.

Usamljenost
Nebeski Oče, tvoj Sin na križu doživio je časove usamljenosti i napuštenosti. Molimo te:
- daruj ljudima, koji su sami i usamljeni, dobre prijatelje pune razu-mijevanja.
- pomozi nam u naše zajedništvo primiti usamljene i odbačene.
- ojačaj i utješi sve ljude, koji su prezreni i nisu prihvaćeni.
- ne daj nam zaboraviti na stare i bolesne ljude, da bismo im pomagali i razveselili ih.
- pomozi nam pronaći put k tebi u časovima usamljenosti.
Jer ti si rekao, dođite svi meni koji ste umorni i opterećeni. Amen.

Obitelj
Nebeski Oče, poslao si tvojeg jedinorođenog Sina kao otkupitelja u svijet i dao mu rasti u obitelji. Stoga puni povjerenja molimo te:
- neka naše obitelji budu mjesta zaštićenosti našim mladima.
- pomozi da naša djeca izrastu u prave kršćane u krugu obitelji.
- prosvijetli naše roditelje za velike zadaće odgoja s Duhom Svetim.
- uzdrži našu djecu u strahopoštovanju i ljubavi prema roditeljima.
- daruj roditeljima strpljenje i ustrajnost u svim žrtvama i poteškoćama odgoja.
- vodi sve kršćanske obitelji velikoj Božjoj obitelji nebeskog blaženstva.
- u odanosti tvojoj Božanskoj volji i zahvalnosti za sva dobročinstva zaklju-čujemo svoje molbe po Kristu tvojemu Sinu. Amen.

Korizma
Nebeski Oče, ti želiš da u korizmi na poseban način prihvatimo borbu protiv svojih slabosti i grešaka i da činimo dobra djela.
Pomozi nam tvojom milošću u svim kušnjama grijeha.
Daj nam ozbiljno započeti sa svojim odlukama i uvijek iznova započinjati kad smo slabi.
Daj, da posebno u ovoj korizmi imamo otvoreno srce za naše bolesne i siromašne bližnje.
Daruj svim ljudima milost da se u ovoj korizmi dobro priprave za svetkovinu Uskrsa.
Daruj mir cijeloj zemlji i svim narodima.
Rado primi male žrtve što ti ih donosimo u ovoj korizmi i sjedini ih sa žrtvom tvojeg Sina na križu.
Milosrdni Bože, daruj nam u ovoj korizmi milost dobrog života po Kristu našem Gospodinu. Amen.

Za Crkvu
Sjeti se, o Gospodine, svoje Crkve. Otkupi je od svakog zla i ispuni je svojom ljubavlju. Saberi je sa sve četiri strane svijeta i vodi je posvećenu u tvoje kraljevstvo što si ga pripravio za nju. Jer tvoja je moć i slava u sve vijeke vjekova. Amen.

Posvemašnje pouzdanje u Boga
Danju, kad se moram plašiti, ja se uzdam u tebe, Gospodine.
Tvoje ime slavim, u tebe se uzdam i neću se bojati: što mi ljudi mogu učiniti? Ps 56, 4-5

Molitva žene bez djece
Nebeski Oče! Ti znaš kako bismo rado primili djecu iz tvoje ruke i njima željeli dati očinsku i majčinsku ljubav. Uskratio si nam tu milost ljubavi. Klanjamo se tvojoj neiscrpivoj mudrosti. Tim više svojeg supruga želim ljubiti majčinskim predanjem. Svoju majčinsku ljubav, koja je tvoja milost i udio na tvojoj beskrajnoj ljubavi, želim darovati siromašnoj djeci, bolesnim i potrebitim ljudima u djelima kršćanske ljubavi i milosrđa. Božanski Spasi-telju, vjerujem tvojoj riječi: što učinite najmanjem od svoje braće, meni ste učinili. Zato ti darujem svoju ljubav. Možda mi pošalješ jedno siromašno dijete koje treba moju ljubav. Rado mu želim pomoći majčinskom ljubavlju. Pri tom se sjećam tvoje riječi što si je rekao tvojim učenicima: tko primi jedno od ovih malenih koji u mene vjeruju, mene prima.
Svu tihu patnju koja je povezana s križem neimanja djece, želim prikazati za moje susestre, koje svojim brigama za malu i veliku djecu nose često tako veliki križ. Želim ga prikazati za onu siromašnu djecu koja nemaju nikakvog vjerskog odgoja, kojima posvjetovnjačene majke uskraćuju najdraže i najbolje, što jedna majka može dati svojoj djeci, Tebe samog, o moj Spasitelju, vjeru, ljubav, povjerenje i vjernost tebi. Moj Gospodine i moj Bože! Primi moj dar žrtve i pomozi svim majkama zaista kršćanski i pobožno odgajati njihovu djecu. Amen.
Molitva majke usvojiteljice
Milosrdni Oče, milosno pogledaj na mene tvoju službenicu, koju si pozvao tako važnom i teškom služenju. Težak i pun odgovornosti jest poziv majke, dvostruko teži majke usvojiteljice. Čvrsto se pouzdajem u tvoju pomoć. Prihvatila sam sirotu djecu kao da su moja vlastita. Daj mi pravu majčinsku ljubav prema njima, i onda kad ne žele moju žrtvu uzvratiti djetinjom ljubavlju. Oni su tvoja djeca. Ti si mi ih dao. Za tebe ih želim odgajati. Ne dopusti, da me ikad zbune govorkanje i zamke zlih ili glupih ljudi, strpljivo ispunjam svoju svetu majčinsku dužnost. Daruj mi tvojeg Duha Svetog, duha ljubavi, mudrosti, savjeta i jakosti u mojem majčinskom služenju. I kad ne mogu izbjeći ogovaranju i napadanju, željela bih to podnositi bez ogorčenosti i odbojnosti. Ti, moj Spasitelju, podnosio si zacijelo klevetanja tvojih neprijatelja nebeskom strpljivošću. Žrtvujem ti sve patnje i muke mojeg poziva. Samo ako ostanem u tvojoj ljubavi, samo ako ispunim u tvojim očima svoju dužnost, onda ću sve rado podnositi, što tvoja ljubav i mudra provid-nost meni dopusti.
Sveta Marijo, Majko Božja, primila si svetog Ivana i sve nas za svoju djecu. Pomozi mi tvojom ljubavlju i zagovorom. Sveti Josipe, slavni hranitelju mojeg Spasitelja Isusa Krista, budi mojim zaštitnikom i zaštitnikom moje drage djece i mojeg muža. Amen.

Molitva udovice (i za umrlu djecu)
Milosrdni Bože i Oče! Duša mi je uronila u žalost. Uzeo si mi najdraže. Komu se mogu utjecati nego tebi?
Oče udovica i siročadi, očuvaj me od prevelikog straha i brige za sebe i svoje. Daruj mi povjerenje u tvoju božansku očinsku ljubav, i onda kad je ne razumijem. Ti si smrću mojeg dragog supruga (moje drage djece) razriješio najjaču vezu, kojom si me vezao na ovoj zemlji. Oslobodi me od svake ovis-nosti na zemaljsko. Pomozi mi, klanjati se i ljubiti tvoju svetu neistraživu volju. Očuvaj čistim moje tijelo i moju dušu. Ublaži moju žalost. Preobrazi je kršćanskom nadom. Daj da mogu kršćanskom ljubavlju povezati svoju žrtvu i svoju bol sa žrtvom i mukom mojeg razapetog Otkupitelja. Želim sve više ljubiti žrtvu Sv. mise i sam svoj život završiti u žrtvi s Isusom. Milosrdni, dobri Bože i Oče, daruj mojim dragim pokojnicima vječni pokoj i mir nebeske domovine. Svjetlost vječna neka im svijetli!
Daj povjerenja i snage u pogledu k vječnoj domovini i u vjeri u tvoju beskrajnu ljubav, sve dok ne završim svoj križni put života, kad ti hoćeš, kako ti hoćeš i gdje ti hoćeš.
Daj mi opet naći sve moje drage kod tvojeg prijestolja, kod tebe, Oče. O Marijo, Majko boli pod križem, pomozi mi razumjeti patnju prema tvojem uzoru kao milost. Tvojoj majčinskoj ljubavi i tvojem moćnom zagovoru predajem sve svoje drage. Amen.

O moj Bože, vjerujem u te
O moj Bože, vjerujem u te, ojačaj moju vjeru,
uzdam se u te, učvrsti moju nadu,
ljubim te, umnoži moju ljubav.
Klanjam ti se kao svojem prvom početku i izvoru. Čeznem za tobom kao svojem posljednjem cilju i kraju. Zahvaljujem ti kao svojem vječnom dobro-činitelju.
Zazivam te kao svojeg milosnog zaštitnika. Moj Bože, vodi me tvojom mud-rošću, vladaj sa mnom tvojom pravednošću, tješi me tvojim milosrđem, zaštiti me tvojom svemoću.
Žrtvujem ti svoje misli, neka su upućene tebi; moje riječi, neka govore o tebi; moja djela, neka budu po tvojoj volji; moja žaljenja, da ih nosim zbog tebe.
Želim što ti hoćeš, želim jer ti želiš, želim kako ti želiš, želim koliko dugo ti želiš.
Molim te, Gospodine, prosvijetli moj razum, zapali moju volju, sačuvaj moje tijelo, posveti moju dušu. Neka me ne zaslijepi oholost, ne dira laskanje, ne zavara svijet, ne zavede zlo. Daruj mi milost čistiti misli, obuzdavati jezik, čuvati oči, svladavati osjetila. Daj mi izmiriti počinjene dugove, odbiti dolazeće kušnje, popraviti krive sklonosti i živjeti kreposti.
Daruj mi, dobri Bože, ljubav prema tebi, strogoću prema sebi, požrtvovnost duše prema bližnjima i poštovanje prema životu. Daj mi težiti za ovim: poš-tovati pretpostavljene, pomagati podložnike, brinuti se za prijatelje i nikomu ne zavidjeti.
Daj mi ostati svjesnim, Isuse, tvoje zapovijedi i tvojeg primjera: ljubiti nepri-jatelje, podnositi neprijatnosti, progoniteljima dobro činiti i za klevetnike moliti.
Daj mi spoznajom pobijediti pohotu, velikodušnošću sebičnost, blagošću srdžbu i pobožnom požrtvovnošću mlakost. Učini me mudrim u mojim odlukama, postojanim u svim opasnostima, strpljivim u svim protivštinama i poniznim u sreći. Daj mi, Gospodine, u molitvi biti pobožnim, u svim potrebama strpljivim, u obvezama neumornim i u dobrim odlukama nepo-kolebljivim. Daj da u nutrini nastojim za svetošću, u vanjštini za skromnošću, u susretima za blagotvornošću i sačuvam red u cijelom životu. Daj mi bdjeti, da bih krotio prirodu, surađivao s milošću, zapovijedi obdržavao i sudjelovao na spasenju. Moj Bože, daj mi upoznati nevrijednost zemaljskih stvari, visoku vrijednost neba, kratkoću života, duljinu vječnosti, zloću moje umišljenosti i veličinu tvoje ljubavi. Daj da se pripravljam na smrt, bojim tvojeg suda, izmaknem paklu i konačno zavrijedim nebo po zaslugama našega Gospodina i učitelja Isusa.
U istinu je dostojno i pravedno, dobrodušno i spasonosno, zahvaljivati tebi uvijek i posvuda, sveti Gospodine, svemogući Oče, vječni Bože: po Isusu našem Gospodinu i učitelju, koga si kao Spasitelja, milosrdni i vjerni Bože, obećao izgubljenom ljudskom rodu; čija istina poučava neupućene, čija svetost opravdava bezbožne i čija bi krepost trebala ojačati slabe.
Budući da se približava vrijeme, da onaj dan osvjetljuje naše oslobođenje, kličemo svetom radošću pouzdavajući se u tvoja obećanja. Zato s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjevamo pjesmu tvoje slave i kličemo bez prestanka: svet, svet, svet si Gospodine i naš Bože i Oče. Amen.

Molitva presvetoj Glavi Isusovoj
O presveta Glavo Isusova, sjedište božanske mudrosti, koja si upravljala, nadahnjivala i vodila svim osjećajima i svim sklonostima Presvetog Srca, vodi sve moje misli, moje riječi i moja djela kako si to obećao.
Budi lijekom protiv velikim zlima našeg vremena: duhovne oholosti i nevjernosti. Po tvojoj muci, po trnovoj kruni koja je razdirala tvoje čelo, po udarcima, krvi, psovkama kojima si bio obasut, kao i po dubokoj ljubavi tvoje Presvete Majke , tako uskoro, tako potpuno i tako općenito, kako je moguće prema nakanama božanske providnosti, da bude štovana i proslavljena tvoja sveta Glava kao hram božanske mudrosti, na slavu Božju, na spas duša, na nakanu Presvetog Srca za ispunjenje božanske volje i žarke želje. Amen.
Presveta Glavo Isusova, sjedište božanske mudrosti, s tobom se želim sjediniti. Sve na veću čast Božju i spasenje duša. Amen.

Molitva Predragocjene Krvi

Nebeski Oče, prikazujemo ti Predragocjenu Krv Isusa Krista. Uništi po njoj naše grijehe. Donesi svim pokojnima otkupljenje i uzdrži svoju Crkvu u ljubavi i jedinstvu. Amen.

Molitve ljubavi i poniznosti
Nebeski Oče, siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, našem Gospodinu! (Rim 8,38-39)

Bože sačuvaj nas
Bože sačuvaj nas od takvoga govora koji se iscrpljuje u lijepim riječima i dopada u igri riječi.
Bože sačuvaj nas od radosnog slušanja nas samih, bez spremnosti sami i činiti što govorimo, zahtijevamo ili očekujemo.
Bože sačuvaj nas od oholih riječi koje su prazne, jer nisu u suglasju s tim kako živimo i kako se ponašamo.
Bože sačuvaj nas od lažnog, razdornog ili zlog jezika i pokušaja govoriti po volji jedni drugima ili iskrivljivati riječ u ustima drugih.
Bože sačuvaj nas od ustaljenog jezika, da se po njemu razumijevamo i razumijemo, da po njemu nalazimo riječi jedni za druge što vode dubljem razumijevanju. Amen.

Bog djeluje u meni, da bih ja mogao djelovati
Pitam se uvijek iznova što očekuje Bog od mene i mojih bližnjih. I što ja sám trebam, da bih poticao dobar život u sebi. Svoj život usmjerujem prema glavnoj zapovijedi ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Što je trenutno važno, što želim istaknuti? Tražim mogućnosti, kako svjesno mogu iskoristiti svoje vrijeme. Vrijeme za sebe samog, vrijeme koje dijelim s drugima (obitelj, društvene zadaće, razgovori s drugima, vrijeme za Boga). Otvaram se ugro-ženim ljudima. Za njih mogu moliti, s njima mogu dijeli, mogu doprinositi svjesnijom kupovinom i odricanjem da se popravi njihov život.

Bog te gleda
Bog te gleda osobno, ma tko ti bio i tako kakav jesi. On te zove imenom. Vidi i razumije te kakvog te je stvorio. Zna što je u tebi, sva tvoja osjećanja i mišljenja, tvoje sposobnosti i tvoje želje, tvoje snage i tvoje slabosti. On te vidi u danu tvoje radosti i danu tvoje žalosti. Osjeća tvoje nade i kušnje. Ima udjela u tvojim strahovima i sjećanjima, svem usponu i padu tvojeg duha. On te grli i nosi u svojim rukama. Čita u tvojim crtama lica da li se smíju ili nose suze, da li pucaju od zdravlja ili venu u bolesti. Nježno gleda na tvoje ruke i noge. On osluškuje tvoj glas, kucanje tvojeg srca i samog tvojeg daha. Ti se ne ljubiš više, nego te On ljubi. Blaženi John Henry Newman

Bog i ja

S mojim životom nije tako, kao da bih ja bio, a onda bi pristupio Bog pored mene, nego ja sam uopće samo tako da me je On stvorio. A što se tiče moje osobe, ona je samo po tomu da me On poziva i drži me u pozivu. Ja mogu samo ja kazati, jer Bog mi govori ti. Slobodan sam i sposoban za odgovornost samo stoga, jer me On želi slobodnog. Tako sam u toj mjeri ja sám, koliko Božja volja, njegov živi poziv, dolazi u meni do izražaja. Što Bog postaje jači u meni, što savršenije upravlja njegova volja u meni, tim sam čišći ja sám, slobodan i jako odgovoran. Romano Guardini

Bog – moj zaštitnik
K brdima oči svoje uzdižem:
odakle će mi doći pomoć?
Pomoć je moja od Gospodina,
koji stvori nebo i zemlju.
Tvojoj nozi on posrnuti ne da
i neće zadrijemati on, čuvar tvoj.
Ne, ne drijema i ne spava
Gospodin, pastir moj.
Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje!
Neće ti sunce nauditi danju
ni mjesec noću.
Čuvao te Gospodin od zla svakoga,čuvao dušu tvoju!
Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak
odsada dovijeka. Ps 121,1-8

Gospodine, trebamo tvojeg Duha
Gospodine, trebamo tvojeg Duha. Osloniti se na vlastite snage, samo na svoju snagu, samo pojmiti što vide moje oči, često znači biti napuštenim.
Tvojeg Duha trebamo, njegovu vatru i njegovo puhanje, onda ćemo vidjeti što si obećao: novu zemlju.
Bože, trebamo tvojeg Duha. Osloniti se samo na vlastito djelovanje, samo na vlastito djelovanje, samo pojmiti što dohvaća moja ruka, često znači biti napuštenim.
Tvojeg Duha trebamo, njegovo djelovanje i njegovu puhanje, onda će se dogoditi što si obećao: nova zemlja.
Bože, trebamo tvojeg Duha. Osloniti se na vlastit put, samo na vlastiti put, samo pojmiti što dotiče moja noga, često znači biti napuštenim.
Tvojeg Duha trebamo, njegov poticaj i njegovo puhanje, onda ćemo ići kamo nas on upućuje: kao novi ljudi.

Dobri Bože
Došao sam u tvoju kuću. Teška ulazna vrata zatvorila su se iza mene. Vani ostavljam nemir i buku, žurbu i uzbuđenost. Dio tog nemira još osjećam u sebi. Svakojake misli ispunjaju me i prolaze mi još kroz glavu. Dobri Bože, dodirni me. Daj mi biti smirenim ovdje u tvojoj kući. Daj mi osjetiti tvoju ruku, tvoju snagu što sve drži i zaštićuje. Daj da pronađem smirenost u tebi i zaštićenost tvoje ljubavi, da sve moje brige padnu u tvoje ruke. Daruj mi snagu i hrabrost živjeti. Amen.

Dobri Oče
Neka ljubav prema tebi i bližnjemu procvjeta u ovoj godini. Neka Isusovi učenici potiču pravednost i mir. Neka siromasima bude propovijedana Vesela vijest. Malenima i odbačenima neka Majka Crkva pokazuje svoju posebnu ljubav. Tebi, Oče, pripada uvijek svo naše zahvaljivanje i slavljenje! Amen.

Gospodine
Gospodine pošao sam od tebe, daj mi se opet vratiti tebi!!! Amen.

U brizi za dušu djeteta
Nebeski Oče, ja nosim teški križ. Moje dijete udaljilo se od tebe i tvoje Crkve. Strepim za njegovu dušu. Ti si je meni povjerio. Želim ti je opet vratiti. Mojem sinu (mojoj kćerci/mojem suprugu) daj čeznuće izgubljenog sina za očevom kućom. Daj mu osjetiti kako je gorko tebi napustiti, ali ne dopusti da propadne. Vrati ga kući, tebi.
Razapeti Spasitelju, čak tebi je križ bio pretežak. U smrtnoj gorčini molio si Oca: moj Bože, zašto si me ostavio. Evo, padam pod teretom svojeg križa. Preko proroka rekao si, može li neka majka zaboraviti svoje dijete? I kad bi ona to mogla, tebe ja ne mogu zaboraviti. U svoje ruke i noge i u svoje srce upisao sam te krvavim znakovima.
Božanski Spasitelju, ti ljubiš moje jadno dijeti (mojeg nesretnog supruga) više nego ga ja mogu ljubiti. Tvojom Predragocjenom Krvi spasi njegovu dušu. I kad molim i moram trpjeti u smrtnom času, uzdam se u tebe. Žrtvujem svoj život za svoje drage. Dobri Pastiru, pođi za izgubljenim ovčicama i vrati ih u svoje stado. Duše Sveti, ti si vječno svjetlo. Neka je daleko tama i smrt. Prosvijetli moje dijete (mojeg supruga) svjetlom milosti. Izvadi iz njegove duše tamu i gorčinu grijeha. Učini ga nemirnim i raskajanim, dok ne počiva u tebi. Draga Majko Božja, utočište grešnika, ti osjećaš moju bol i moju majčinsku brigu. Zagovaraj moje dijete (mojeg supruga). Nijedno Marijino dijete neće se izgubiti, zato budi mu Majkom. Sveti Josipe, vjerni zaštitniče Božanskog djeteta i njegove Majke, zaštiti moje dijete (mojeg supruga). Vi anđeli i sveci nebeski i vi drage duše u čistilištu, vama preporučujem moje izgubljeno i zalutalo dijete (zalutalog supruga). Amen.

Hvala i slava ti
Nosi, Oče, snagom Duha Svetoga Crkvu koja se zauzima za novu evangeli-zaciju.
Vodi naše korake ulicama svijeta, da bismo svojim životom propovijedali Krista.
Usmjeri naš hodočasnički put Gradu svjetla.
Daruj Isusovim učenicima svoju ljubav prema siromašnima i opterećenima. Neka budu solidarni s potrebitima i velikodušni u djelima milosrđa. Prema braći i sestrama neka budu blagi, da bi sami zadobili otpust i oproštenje.
Ivan Pavao II

Veliča (Lk 1,46-55)
Veliča duša moja Gospodina,
i klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je Ime njegovo!
Od koljena do koljena, dobrota je njegova
nad onim što se Njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu
kako bijaše na početku
tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Ponekad

O moj Bože,
ponekad je moja molitva kao oči koje gledaju gdje si Ti, jer si mi se udaljio.
Ponekad je moja molitva kao ruke koje širim prema gore da bih tebi pokazao gdje ja jesam, među milijardama ljudi.
Ponekad je moja molitva kao pluća koja se šire da bi u sebe usisala svježi zrak – tvoj dašak.
Ponekad je moja molitva kao noga koja ispituje nepoznato tlo da li će me nositi, i put koji vodi tebi.
Ponekad je moja molitva kao srce koje kuca, jer bez njegova kucanja život ne ide dalje.
Ponekad je moja molitva samo kao sagnuta glava pred tobom – u znak moje nevolje, mojega grijeha, mojeg odbijanja i moje zahvale tebi.
Jednom će moja molitva biti samo još oči koje tebe gledaju, kao ruka koju prihvaćaš – kraj svih riječi, na koncu mojih dana. Amen.

Moje ruke
Bože, dobri Oče,
danas ti želim posebno zahvaliti za čudesno djelo mojih ruku.
Njima mogu hvatati, čvrsto držati i puštati.
Mogu ih otvoriti ili sklopiti na molitvu.
Mogu ih ispružiti za pozdrav.
Mogu ih pružiti na pomirenje.
Njima mogu tješiti i njegovati, milovati i grijati.
Bože, dobri Oče,
tvoj Sin Isus Krist blagoslivljao je djecu svojim rukama i liječio bolesne.
Bože, dobri Oče, daruj mi milost da iz moju ruku teče blagoslov. Amen.

Dušobrižnik
Nebeski Oče, tvoj Sin Isus Krist sám se molio tebi za svoje svećenike: Oče, sačuvaj ih u svojem imenu, koje si mi dao. S njim molimo te danas:
- daruj svim svećenicima tvoju milost i tvoj blagoslov u njihovom služenju.
- neka njihov rad donese bogati plod i jačaj ih u razočaranjima u tvojoj službi.
- probudi želju za redovništvom i svećeništvom u mnogim mladim ljudima.
- daruj tvojim dušobrižnicima dovoljno laika koji će im pomagati rječju i djelom.
- neka jednom prime plaću koju je tvoj Sin obećao onima koji ga nasljeduju.
Milosrdni Bože, ti nam šalješ tvoje svećenike da nam propovijedaju Veselu vijest i podjeljuju sakramente. Zapali u nama po njihovoj riječi ljubav prema tebi. To te molimo po Kristu našem Gospodinu. Amen.

Blagoslovi me, Gospodine
Gospodine, kako se radujem jer znam da si na mojoj strani, da si tu i ideš sa mnom. Ti mi krčiš put, pokazuješ mi stazu života, vodiš i upravljaš me u tamnim vremenima: kao što je nekad vatreni stup pokazivao put Izraelcima. Probudio si moju dušu, činiš me pažljivim i budnog duha da ne moram posrtati na neravnim putovima i zamkama, koje poznaje ovaj svijet. Ti me zaštićuješ, da mogu sigurno napredovati, gledati naprijed i ne moram se opte-rećivati brigama prošlosti. Ti ideš uza me zaštićujući me od opasnosti svih vrsta, ali također da bi me vodio onima koji me trebaju, koje trebam pratiti na putu: za trenutak ili dio njihovog života. Gospodine, jer znam da si uza me, mogu ići s njima, mogu pokušati nove putove i hrabro koračati. Stoga me blagoslovi, Gospodine, i daj da postanem blagoslovom drugima. Amen.

Gospodine, uzmi me za ruke…
Uzmi me za ruke, Gospodine. Vodi me vječno i do mojeg blaženog kraja. Sám ne mogu ići, nijedan jedini korak: gdje ćeš ići i biti, povedi me, Gospodine.
Tvojom milošću obavij moje slabo srce, i konačno ga smiri u radosti i boli. Neka tvoje krhko dijete počiva pod tvojim nogama, jer želi zatvoriti oči i slijepo vjerovati.
I kad baš ništa ne osjećam od tvoje sile, ti me pak vodi cilju i kad je noć. Ta, uzmi me za ruke, Gospodine i vodi me vječno do mojeg blaženog kraja! Amen.

Za ljubav Božju – sv. Josipe
Nebeski hranitelju, ti si Sina Božjeg ljubeći držao na grudima. Ti čiji je svaki udarac čekića, svaka kap znoja i svaki otkucaj srca bio čin ljubavi prema utjelovljenom Sinu Božjem, uči nas Boga ljubiti svim srcem, svom dušom, svom pameću svojom i svom snagom svojom!

OČE NAŠ, KOJI JESI NA NEBESIMA
TI koji nisi samo naš Gospodin, naš Kralj, koji nisi više samo Jahve sa strašnim licem, Svemogući, Gospodar nebeskih vojskâ, Svemoćni, jer dobro znamo da si dostojan svakog klanjanja, da našem vapaju prethodi naša poniznost i prije svega neka SVETI SE IME TVOJE, nad imenima svih naroda, vladara, kneževstava i država.
DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE
jer će biti pravedno, kraljevstvo našeg Oca, bolje nego ono ljudi, TVOJE kraljevstvo svjetla i mira, pravednosti i ljubavi, za kojim čezne naša duša i u kojem ne mora više nitko plakati – osim od radosti.
BUDI VOLJA TVOJA neka spoznamo u nesreći i sreći posvuda TVOJU potajnu nakanu, po kojoj sve prihvaćamo radosna srca što od TEBE dolazi, neka kao TVOJ Sin Isus Krist u Getsemaniju pijemo još iz gorkog kaleža TVOJU ljubav.
KAKO NA NEBU TAKO I NA ZEMLJI
neka ove riječi izraze želju da se proširi TVOJE kraljevstvo i neka se ispuni Božja volja, ne tek u budućem nadnaravnom svijetu, nego već u sadašnjosti zemaljskih stvari, da se već danas, već sad proslavi Bog.
Čuj sad molbe koje nas pogađaju, nas ljude, TVOJU djecu. Stvorio si nam tijelo od zemlje i neumrlu dušu, i jedan kao i drugi trebaju TEBE:
KRUH NAŠ SVAGDANJI DAJ NAM DANAS kako onaj koji raste za nas iz klijajućeg zrna, kao i drugi što se naziva kruhom života, jer oni koji ga jedu neće više nikad ogladnjeti. Usliši ovu najponizniju od svi molitava što uzlaze TEBI od TVOJE djece, koji zarađuju svoj kruh čestitim radom svojih ruku.
I OPROSTI NAM DUGE NAŠE, i to prije svega, o Gospodine, jer kad bi nam uračunao naše grijehe, tko bi mogao još stajati pred TOBOM?
KAKO I MI OTPUŠTAMO DUŽNICIMA NAŠIM ili oprosti nam dugove naše, budući da je novac najgora kušnja koja nas vezuje uza zemlju i zarobljuje naše srce: ali mi dobro znamo, da je TVOJE oproštenje otkupilo nas pravednom cijenom, i toliko koliko god mi oprostimo, oprostit ćeš i TI nama na vječnom sudu.
I NE UVEDI NAS U NAPAST, ne dopusti da mi dođemo u kušnju, u kušnju što nadilazi naše snage. Protiv zla koje nam prijeti, protiv zla koje vreba na nas, može se svatko boriti. Ali u posljednjoj borbi gdje se ide na sve, pomozi našoj slabosti, Oče, smiluj nam se!
NEGO IZBAVI NAS OD ZLA
od iznenadne, neočekivane smrti; od zaraza, glada i rata; od munje, od krivih vođa; od krajnje pokvarenosti oholosti – i milosno od TVOJE srdžbe; o Nebeski Oče, molimo TE, spasi nas! Sačuvaj nas prije svega od svakog zla i daruj nam mir u našim danima. Pomozi nam TVOJIM milosrđem i sačuvaj nas od svake smetenosti i grijeha, da bismo punim povjerenjem očekivali dolazak našeg otkupitelja Isusa Krista,
JER TVOJE JE KRALJEVSTVO I SLAVA I MOĆ U VJEKOVE. AMEN.

NEBESKI OČE
Neka ti je slava i hvala za mir noći. Neka ti je slava i hvala za novi dan. Neka ti je slava i hvala za svu tvoju ljubav i dobrotu i kajanje u mojem životu. Puno si mi dobrog iskazao, daj da mogu prihvatiti i teškoću iz tvoje ruke. Ali ti mi nećeš više natovariti, nego što mogu nositi. Ti dopuštaš svojoj djeci sve stvari da im služe na dobro. Amen. Dietrich Bonhoeffer

Oče naš od Khalila Gibrana
Oče naš, koji si naše smirujuće ja. Tvoja volja neka u nama hoće, tvoja želja neka u nama želi, Tvoje nastojanje neka promijeni u nama naše noći, koje su tvoje, u danima što pripadaju i tebi. Ne možemo te moliti za bilo što a da ti ne znaš što nam je nužno, prije nego je u nama rođena svijest o tomu, jer ti si naša potreba i daješ nam više od sebe, i tako nam daješ sve. Amen.

Oče molim te, daj da te ljubim

Ti si me stvorio da te ljubim. Gospodine, privlačiš me i želiš me za sebe. Stvoren sam da bih bezgranično ljubio, beskrajno, da bih ljubio Beskrajnoga, da bih ti dao svoje srce i posjedovao ono tvoje.
Ti si me stvorio za ljubav, za beskrajno veliku, žarku i nezasitnu ljubav, samo ti možeš utažiti goruću žeđ koju si ulio u mene. U tebi samom ona može biti konačno ispunjena. Stvoren sam, da bih tebe ljubio, i sve u meni viče za tobom, zove te mojom šutnjom.
Sve moje sposobnosti, moja snaga i čežnja usmjerene se tebi. Htio si me tako, da te cijelo moje biće može obujmiti, da u svom mojem Ja pojavi se sreća jednog dana, da bi te obujmila. Stvoren sam, da bih te ljubio, da bih te ljubio u tajni što te skriva, da bih te ljubio u svjetlu. Amen.

Što se sve može činiti s Bogom
Boga se može činiti odgovornim za glad i bijedu. Boga se može nijekati, jer ga se ne može vidjeti i ne sprječava nesreće.
Boga se može iznajmiti za posebne prigode: On služi svečanosti i potiče prodaju. Boga se može htjeti imati samo za sebe, a drugima odreći Boga, posebno koji drukčije misle. Boga se može koristiti za vlastitu moć govoreći, sav autoritet dolazi od Boga. U ime Božje mogu biti vođeni ratovi, prokleti čovjeka i reći da je to Božja volja.
Može se uzvikom: Bog to hoće!, napade prikrivati kao križarske ratove i pisati na vojnim uniformama: Bog s nama.
Ali sve je to bezbožno.
S Bogom se ne može bilo što raditi, niti ga koristiti niti iskoristiti, jer Bog je ljubav, i u tome ima samo udjela onaj koji tu ljubav u sebi dopušta postati velikom.

Što daje smisla mojem životu
Oče naš, čudesno je tvoje stvorenje. Sve stvoreno dolazi iz tvoje ruke. Također mene si pozvao u život, meni dao nalog za moj život, nalog kojeg inače nitko ne može ispuniti. Imam poslanje za život. Možda to poslanje na zemlji jasno ne prepoznajem, ali jednom bit će mi ono jasno. Nisam postavljen u život nekorisnim ili nevrijednim, nego kao dio jednog velikog lanca, most između ljudi i generacija. Gospodine, Bože, povjerio si mi dobro: ostvariti tvoje djelo, donijeti mir, činiti dobro, služiti isitni, živjeti tvoju riječ ma gdje bio i ma gdje ću biti. Amen.

Važne molitve

Molitva Gospodnja
Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

Apostolsko vjerovanje
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,/ Stvoritelja neba i zemlje./ I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega koji je začet pod Duhu Svetom,/ rođen od Marije djevice,/ mučen pod Poncijem Pilatom,/ raspet, umro i pokopan: sašao nad pakao,/ treći dan uskrsnuo od mrtvih,/ uzašao na nebesa,/ sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;/ odonud će doći suditi žive i mrtve./ Vjerujem u Duha Svetoga,/ svetu Crkvu katoličku,/ općinstvo svetih,/ oproštenje grijeha,/ uskrsnuće tijela,/ život vječni. Amen.

Pohvala Trojedinog Boga
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,/ kako bijaše na početku,/ tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Kajanje i odluka
O moj Bože i Gospodine! Često sam sagriješio i zaslužio tvoju pravednu kaznu. Budi milosrdan meni grešniku! – Tvoj božanski Sin umro je za mene na križu, a ja sam njegovu ljubav naplatio nezahvalnošću. Od srca mi je to žao. – A Ti, moj Nebeski Oče, beskrajno si dobar, a ja sam te svojim grijesima tako često ražalostio i razljutio. Kajem se svom dušom i čvrsto odlučujem popraviti se i više ne griješiti. Daj mi za to svoju milost. Amen.
Čin vjere, nade i ljubavi
VJERUJEM čvrsto sve/ što je Isus Krist učio/ i što sveta Katolička Crkva predlaže vjerovati/ jer si to objavio ti, Bože/ koji si nepogrešivo istinit./ U toj vjeri želim živjeti i umrijeti./ O Bože, umnoži moju vjeru!
UZDAM se u te, Bože moj,/ da ćeš mi po zaslugama Isusove muke i smrti/ i po mojim dobrim djelima/ učinjenima tvojom pomoću,/ oprostiti grijehe i dati nebesku slavu./ A to se uzdam zato,/ jer si to obećao ti, Bože moj,/ koji si u svome obećanju stalan i vjeran./ O Bože moj, učvrsti moju nadu!
LJUBIM te, Bože moj,/ svim svojim srcem i dušom/ više nego sve drugo na svijetu,/ jer si dostojan svake ljubavi,/ i radi tebe ljubim svoga bližnjega kao sama sebe./ O Bože, užezi ognjem svoje ljubavi moje srce!

Baci sve svoje brige na Boga
Dobri Bože, dao si nam Gospu za posrednicu. Usliši našu molitvu, koju upućujem tebi po njezinom zagovoru:
Oh Bože, ti se brineš bolje za mene, nego bih ja to ikad mogao.
I tko ne baci tebi sve svoje brige, taj je baš veoma prepušten slučajnostima. O Gospodine, daj da moja volja bude uvijek upravo usmjerena tebi.
Onda sa mnom čini što se tebi sviđa. Jer ne može biti ništa drugo nego dobro, jer ti raspolažeš sa mnom.
Ako ti želiš da živim u svjetlu, budi opet hvaljen. Ako bi ti dopustio da me žalost spopadne, budi i onda opet hvaljen.
Bez razlike želim primiti iz tvoje ruke dobro i loše, slatko i gorko, veselo i žalosno, i hoću zahvaliti za sve što me susreće.Štiti me samo od svakoga grijeha, onda se neću bojati ni smrti ni đavla. Ako me samo ti ne bi izbrisao iz Knjige života, onda ne može mi ni patnja niti išta drugo naškoditi. Amen.