Startseite

Molitve – Razmatranja krunice


Razmatranja krunice za nerođene

Radosna otajstva

Navještenje
Mariju je uplašio anđelov pozdrav. Ipak, rado je ispunila volju Božju.Dobri Bože, daruj svima koji su u tjeskobi zbog svoje trudnoće milost pouzdati se u tvoju savršenu providnost.

Pohod Elizabeti
Ivan Krstitelj radosno je poskakivao u utrobi svoje Majke.
Neka svi koji očekuju dijete osjete da u svojem krilu nose predivnu sliku Božju, koja je zato određena da činimo dobro na zemlji i gledamo Boga u slavi.

Isusovo rođenje
Bog sám je rođen kao dijete. Značaj neke osobe ne ovisi od njegove tjelesne veličine, jer Novorođeni kralj je vrlo malen.
Neka su dirnuti svi roditelji veličinom što im je povjerena u njihovoj djeci. Anđeo, kojeg je izabrao sam Bog, čuva ih danju i noću.

Isusovo prikazanje u Hramu
Dijete je prikazano u Hramu, jer dijete pripada Bogu.
Djeca niti su vlasništvo svojih roditelja niti državne vlasti. Ona i mi pripadamo osobno Bogu.

Isusovo našašće u Hramu
Sveti dječak Isus poučavaše u hramu i bio je ispunjen mudrošću jer On jest Bog.
Neka svi ljudi prihvate mudrost Njegova nauka, da bi im život bio uspješan i poštovan od začeća.

Otajstva svjetla

Isusovo krštenje u Jordanu
Isus, kojeg je krstio Ivan Krstitelj.
Kad je Isus bio kršten, čuo se glas Očev: ovo je moj ljubljeni Sin. Svi su pozvani krštenjem postati sinovima i kćerima Božjim. Mi molimo da djeca budu zakonom zaštićena u majčinoj utrobi i ljubavlju zaštićena, da bi ugledali svjetlo svijeta, krštenjem bili posvećeni i vječno sačuvali zajedništvo s Kristom.

Svadba u Kani
Isus, koji se objavio na svadbi u Kani.Isus je objavio svoju slavu čudom u Kani. Mladenci nisu bili samo vinom darovani nego i vjerom u Krista. Molimo za čvrste brakove koji su ukorijenjeni u Isusu Kristu i otvoreni prema daru života.
Isus propovijeda kraljevstvo nebesko i poziva na obraćenje
Isus, koji nam je navijestio kraljevstvo Božje.Obratite se i vjerujte Evanđelju! Dobri Gospodine, daj da svi čuju ove prve Isusove riječi pri Njegovom javnom djelovanju; koji su počinili pobačaj da spoznaju da ih Gospodin poziva na obraćenje. Neka dođu do pokore koja dariva život.

Isusovo preobraženje
Isus, koji se preobrazio na brdu Taboru.
Isus se preobrazio na brdu Taboru a učenici su vidjeli Njegovu slavu. Neka srca svih ljudi budu preobražena, da bi svaki ljudski život prepoznali i ljubili kao ogledalo Božje slave.

Isus uspostavlja za nas Euharistiju
Isus, koji nam je darovao Euharistiju.
Ovo je moje tijelo, koje se za vas predaje! Euharistija nas uči živjeti i ljubiti. Gospodine, daruj svim roditeljima milost žrtvovati se za svoju djecu i vraćati se i tako živjeti Svetu ljubav.

Žalosna otajstva
Isus se znoji krvavim znojem u Getsemanskom vrtu
Naš Gospodin trpi smrtni strah u Maslinskom vrtu i povezuje se sa smrtnim strahom djece koja trebaju doživjeti pobačaj. Gospodine, daruj svim roditeljima koji znaju da očekuju dijete čvrstu volju sačuvati svoje dijete od takvog smrtnog straha.

Isusovo bičevanje
Kao što je Isusovo koža razderana sredstvima za mučenje onih što su ga bičevali, tako medicinski instrumenti raskomadaju tjelašca djece u utrobi majki koje pobacuju. Gospodine, daruj ljudima koji su pobačajem sagriješili milost kajanja i obraćenja.

Isusovo krunjenje trnovom krunom
Krunjenjem trnovom krunom Isus je osjećao užasne boli. Krv je tekla niz njegove obraze, a On je trpio šuteći. Gospodine, ozdravi majke i očeve pobačene djece. Neka u Tvojem milosrđu pronađu snagu za ljubav zadovoljštine.

Isusa razapinju
Isus je zadnjim snagama nosio svoj teški križ. Konačno, mogao je dalje samo ići dok mu je pomagao Šimun Cirenac. Gospodine, učini puno ljudi spremnima pomoći onima, koji svoje dijete bez pomoći drugih ne bi mogli uvesti u život.

Isus umire na križu
Viseći na križu, prepušten užasnoj smrti, Isus oprašta svojim mučiteljima. Gospodine, daj molimo Te užasno pobačenoj djeci snagu oprostiti svojim roditeljima.

Slavna otajstva
Isusovo uskrsnuće
Isus je uskrsnuo! Svojim uskrsnućem Isus je slomio snagu smrti i tim također silu pobačaja. Rezultat bitke za život upravo je odlučen: Život je pobijedio! Gospodine, neka ova pobjeda prožme društvo u njegovoj cjelini.

Isusovo uzašašće na nebo
Dok se Isus vraća prijestolju Oca, On nosi u visine neba našu ljudsku prirodu darovanu nam u majčinskom krilu. Pokazuje nam da su ljudi stvoreni zato da dođu u nebo. Neka svijet prihvati ovu istinu i odbaci pobačaj.

Silazak Duha Svetoga
Duh Sveti jest naš zagovornik. Zauzima se za nas neizrecivim uzdisajima, jer mi ne znamo kako trebamo moliti. Duše Sveti, učini nas zagovornicima nerođenih koji ne mogu govoriti, pisati, izabirati niti se protiviti.

Uznesenje Marijino u nebo
Presveta Djevica Marija uznesena je tijelom i dušom u nebo, jer je neokaljana Majka Božja. Majka i Dijete su zajedno. Marijino uznesenje na nebo podsjeća nas da oni oboje pripadaju zajedno, da bol i radost jednog jest bol i radost drugoga. Gospodine, daruj svim ljudima s ljubavlju prema ženi i ljubav prema djetetu.

Marija okrunjena za kraljicu neba i zemlje
Marija jest Kraljica neba i zemlje. Crkva nas uči, da je Ona najveće stvorenje, samo sám Bog jest veći nego Ona. Crkva brani dostojanstvo žene. Gospodine, daj da svi ljudi visoko cijene dostojanstvo žene kao osobe i kao majke.

Radosna otajstva

1. Marija je začela po Duhu Svetomu.
Ljubav čini prvi korak. Ti nam prilaziš i želiš nam biti bliz koliko god je to moguće. Ti, Bože,postaješ sám čovjekom, da bi sve podijelio s nama! Koja neshvatljiva ljubav! Ljubljeni smo! Bog nas ljubi! Može li biti utješnije, ohrabrujuće i usrećujuće vijesti od ove?
Ne ljube me samo slabi ljudi, nego i svemogući Bog, koji je sam ljubav! Nije li morala ova Radosna vijest doslovno zasjeniti sav mračni, zastrašujući i ovaj svijet pun boli? Koliko je malo ljudi čulo ovu najbolju moguću vijest! A mi? Je li ona već zaista doprla do našeg srca, tako da živimo po njoj?
Molimo za to Ocu, uzročniku ovog grandioznog plana ljubavi i izgovarajmo puni čežnje: Oče naš…

2. Blažena Djevica Marija pohodila svoju rodicu Elizabetu.
Sreću ljubavi dodjeljuje se samo onom koji vjeruje da je ljubljen. Sretna, štoviše blažena si klicati, o Marijo, budući da si vjerovala u svemoć i ljubav Božju. Bog ne može za nas vjerovati. Ipak sama vjera jest dar njegove ljubavi.Molimo za one koji ne vjeruju, Onomu koji i njima želi darovati vjeru: Oče naš…

3. Blažena Djevica Marija rodila Isusa u betlehemskoj štali.
Ljubav spašava. Kamo sa strahom, patnjom i krivnjom? Što se događa sa mnom u smrti? Prije ili kasnije mora si priznati svaki čovjek, meni se prepustiti, da li sam beznadno izgubljen. U ovom mračnom življenju odjekuje glas svijetlećeg anđela: Danas vam je Spasitelj rođen u gradu Davidovu: on je Krist, Gospodin. Krist, Spasitelj jest tu! Tko vjeruje u Njega, jest spašen!
Da zaista vjerujemo da Isus sám može nas spasiti. Molimo Onomu koji nam je poslao ovog Spasitelja: Oče naš…

4. Blažena Djevica Marija prikazala je Isusa u Hramu.
Jedino zašto se isplati živjeti, jest Bog, Ljubav. Starac Šimun, osluškujući tihi glas Duha Svetoga, usmjerio je sav svoj život na Boga, utjehu Izraelovu. Zato mu se sada daruje sreća najvećeg susreta. Ispunjen ljubavlju slavi Boga i može poći utješen iz ovog života. Duše Sveti, pomozi da i mi sav svoj život usmjerimo na Boga, Ljubav, i tako stignemo cilju kojemu smo svi krenuli, kući Očevoj.
Njemu molimo u radosnoj nadi: Oče naš…

5. Blažena Djevica Marija pronašla Isusa u Hramu.
Zar niste znali da moram biti u onomu što je mojeg Oca? Biti u onomu što je Očevo, znači biti u Njegovoj ljubavi. Otac jest praizvor sveobuhvatne i bezgranične dobrote: Njegova volja jest ljubav, ništa nego ljubav. O Isuse, daj nam samo ono htjeti što Otac hoće a to je ljubiti. Daj nam uvijek vjerovati u Njegovu ljubav, i Njega uvijek iznova obradovati svojim: Da, Oče!
Za to ga želimo moliti riječima koje si nas naučio: Oče naš…

Slavna otajstva krunice

1. Isus uskrsnuo od mrtvih.
Ljubav govori, ljubav! Želim ti darovati najljepši život koji postoji: moj život, božanski život. Ali božanski život znači ljubiti. Ljubav jest smisao tvojeg života. Za ljubav si stvoren. Tko ne ljubi, ostaje u smrti. 1Iv 3,14.
Oče, kako si dobar! Ne ostavljaš nas u smrti, nego daješ nam udjela na tvojem vlastitom božanskom životu. Uistinu, samo kad ljubimo, zaista živimo. Samo kad ljubimo, sretni smo. Tà ispuni mi ljubavlju srce i ruke, dobrotom i milosrđem i neka se prelijevaju na svakog od mojih bližnjih. Pomozi mi sve ljubiti tako, kako i sam želim biti ljubljen. Daj mi biti vedrim i dobrodušnim, da svi koji me susreću osjete tvoju nazočnosti i tvoju ljubav. Daruj mi snage uzvratiti dobrim za zlo. Daj da ljubim i samog sebe sa svim svojim manjkavostima, slabostima i granicama onako, kako Ti mene ljubiš.
Daj da sve promatram kao prigodu za ljubav, na sve odgovoriti ljubavlju, da sav moj život postane ljubavlju. Oče naš.

2. Isus uzašao na nebo.
Ljubav progovara: Ostajem s tobom. Ne ostavljam te samog.
Budi siguran, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Mt 28,20.
O Isuse, koje obećanje! Ne bi li to bio dovoljan razlog da otpadnu sve brige i strahovi? Ti komu je dana sva moć na nebu i na zemlji (Mt 28,18), ti si uvijek sa mnom, pa i kad te ne vidim. Moguć je život bez straha i briga! Kad čvrsto ostajem s tobom, kad ti bezgranično vjerujem, ne može me pogoditi nikakva stvarna nesreća i nikakva nevolja.
Za to povjerenje molim Uzročnika svakog dobrog dara i izgovaram pun strahopošto-vanja: Oče naš.

3. Isus nam poslao Duha Svetoga.
Ljubav govori: ja te ljubim. Prihvaćam te takvog kakav jesi. Uza te sam. Ne napuštam te. Opraštam ti sve. Duboko sudjelujem u svemu što činiš ili podnosiš. Ti si moje preljubljeno dijete. Ja želim da postaneš savršeno sretnim. Ali sretan je samo onaj koji ljubi.
Zato posve se prepusti Duhu ljubavi, koji boravi u tvojem srcu.
Ljubav Božja je izlivena u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je darovan. Rim 5,5.
Da Duh Sveti u nama može razviti svu moć svoje ljubavi, zato želimo moliti onog, koji nam je darovao svoje vlastito srce u Duhu Svetom, i puni djetinje ljubavi izgovaramo: Oče naš.
4. Uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo
Ljubav govori: Ti ne ćeš umrijeti.
Svatko tko ljubi i vjeruje u mene, živjet će uvijeke, Vjeruješ li ti u to? Iv 11,26.
Da, Isuse, ja vjerujem tebi. Tko u tebe vjeruje, sjedinjuje svoj život s tvojim životom, i to znači sa samom ljubavlju. Ljubav jest predanje. Što sam darovao, ne mogu više izgubiti. To je postalo darom, postalo je ljubavlju. Tako smrt postaje vrhuncem našeg života, trenutkom savršenog predanja i ostvarenja naše ljubavi.
O Marijo, sve prepuštam, što imam i jesam, ne brinući se za sebe, što ćeš s tim učiniti. Tvoje sam dijete i posve se pouzdajem u tebe. Tako već na zemlji mogu započeti život neba i jednom utješen vratiti se Ocu koji će me primiti raširenih ruku. Oče naš.

5. Krunjenje Blažene djevice Marije u nebu
Ljubav govori, dođi, raduj se! Trebaš biti radosnim i beskrajno se radovati sa mnom.
To sam vam rekao, da moja radost bude u vama te da vaša radost bude savršena. Iv 15,11.
Tvoja radost, Isuse, jest obradovati Oca. Ali što Oca raduje jest jedino ljubav.
O Marijo, izmoli nam milost da u svojem životu samo ovo jedno hoćemo, obradovati Oca svojom ljubavlju i svojim bezgraničnim povjerenjem u njegovu dobrotu i milosrđe. Onda ćemo također jednom s tobom moći pjevati puni blažene radosti hvalu njegove slave, hvalu njegove ljubavi. Oče naš.

Otajstva svjetla

1. Isusovo krštenje u Jordanu
Ljubav čini sve novim. Ja sam vas krstio samo vodom, ali on će vas krstiti Duhom Svetim. Mk 1,8.
U svojem krštenju primio sam klicu novog života. Ja smijem biti novim čovjekom koji više ne stari, jer život ovog novog čovjeka jest božanski: život koji je posvema ljubav. Tà Bog je Ljubav. 1Iv 4,8b.16.b.O Isuse, obnovi nas svojim Duhom. Daj nam postati ljudima ljubavi. Dođi, Duše Sveti, ti vječna mladosti. Ti si Ljubav, novi Duh, koja jest novo Srce, što nam je obećano, što nam je obećao onaj kojemu molimo puni povjerenja. Oče naš.

2. Svadba u Kani
Ljubav je djelatna. Što vam on rekne, to učinite. Iv 2,5.
Tko čini što mu ljubav govori, doživjet će čuda.Isuse, želim činiti što mi govoriš! Govoriš mi po svojem Duhu. Daj da u meni sve se umiri, da bih mogao čuti nježni glas ljubavi. Najvjerojatnije neće biti ništa začuđu-jućeg, što bi ti želio da ja učinim, nego nešto posve svakodnevno kao nalijevanje vrčeva za vodu, jednostavno izvršavanje mojeg svakodnevnog rada i vjerno ispunjavanje svoje dužnosti prema bližnjemu. Ali s ljubavlju želim to činiti. Onda će i najneznatnije postati veliko.
Isuse, daj nam činiti svakog trenutka ono na što nas poziva glas ljubavi. Daj, da sve činimo iz ljubavi, s ljubavlju i za ljubav. Onda ćemo činiti volju onoga koji samo jedno želi, ljubiti. Njemu želimo moliti, kao što si nas naučio. Oče naš.

3. Isus propovijeda kraljevstvo nebesko
Kraljevstvo Božje jest kraljevstvo ljubavi djece. Ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, ne ćete ući u kraljevstvo nebesko. Mt 18,3.
Postati kao djeca ne znači biti djetinjastim, nego postati djetinjim. Radi se o tomu, postati kao djeca, živjeti trenutak, bezazleno, ne biti proračunatim kako je to u stvar-nosti, malenim, slabim, biti upućenim na druge, jednostavnim, pouzdavajući se, spremnim diviti se, biti potrebnim ljubavi. Zadobiti duh djeteta, molimo onog čija smo preljubljena djeca i izgovaramo: Oče naš.

4. Isus svijetlio poput sunca na Brdu preobraženja
Ljubav preobražava. I preobrazi se pred njihovim očima. Lice mu zasja kao sunce, a odjeća postade bijela kao svjetlo. Mt 17,2.
Prolazi mrak i noći neznanja, trpljenja i grijeha. Za one, koji vjeruju ljubavi i njoj se otvorili, sve završava u slavi, u svjetlu, u blaženstvu ljubavi. Neka nas negativnost ne uplaši i ne paralizira. Bog dopušta zlo samo kad je tim moguće nastajanje jednog većeg dobra. Da bismo svoj pogled usmjerili na uskrslog Isusa i drugima postali zrakama svjetla, obratimo se Onomu koji će nas jednom preobraziti, i molimo u radosnoj nadi: Oče naš.

5. Isus nam je darovao Euharistiju.
LJUBAV se želi sjedinjavati. Uzmite i jedite, ovo je moje tijelo. Mt 26,26.
Isuse, nama je dakle moguće sjediniti se tjelesno s tobom. Koja ljubav! Budući da u nama raste čežnja nas sjediniti po Sakramentu ljubavi s Isusom, molimo onog kojemu zahvaljujemo ovaj dar neba, i izgovarajmo puni strahopoštovanja: Oče naš.

Žalosna otajstva

1. Isus se znoji krvavim znojem za nas u Maslinskom vrtu.
Ljubav boluje kao dijete. Abba, Oče, tebi je sve moguće. Otkloni ovaj kalež od mene! Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Mk 14,36.
Abba, tata, tako je Isus molio uoči prestrašnih muka koje može doživjeti čovjek. Odrasli Isus imao je još uvijek srce djeteta. Tebi je sve moguće, dijete se bezgranično pouzdaje. Udalji ovaj kalež od mene, dijete se boji muka. Njegovo cijelo biće protivi se muci, jer nije stvoreno za patnju nego za radost.
Ali ne što ja hoću, nego kako ti hoćeš, pobjeđuje duh djeteta, predanje. Isuse, osjećam to, to je ispravno. Tako bismo se i mi trebali držati prema patnji. Učini naše srce jednako srcu svom, da bi i nama uoči muke prelazile one riječi preko usana koje si nas ti naučio, i mi mogli izgovarati djetinjim povjerenjem: Oče naš.

2. Isus je bio bičevan za nas u Pilatovu dvoru.
Ljubav je ranjiva. Tada Pilat naredi Isusa bičevati. Iv 19,1
Isusu su udarcima nanesene prve rane. Isus je ranjen. I ja sam već ranjen i uzeo sam za zlo onomu koji me je povrijedio. Štoviše i danas mu još duboko uzimam za zlo. Jesam li zaboravio, da sam i ja već druge ranjavao? Zar sam zaboravio, da ne moraju sve rane potjecati od drugih, budući da i sam mogu sebe povrijediti kad činim nešto krivo ili previdim? Isuse, ti si strpljivo podnio užasne rane koje su ti nanesene, jer Onaj te je ojačao preko anđela, koji će i nas ojačati kad mu molimo: Oče naš.

3. Isus za nas trnjem okrunjen bio.
Ljubav trpi. Najviše je trpio Bog, sama Ljubav. Evo, čovjeka. Iv 19,5
Gledajte, što je od ovog čovjeka učinila mržnja, poruga, užas i svi oblici zla!
Sva zloća svijeta istresla se na jednom jedinom čovjeku. I taj čovjek, taj čovjek boli jest Bog! O Isuse, koja neshvatljiva Ljubavi! Onda se ljudi pitaju naočigled boli u ovom svijetu, kako može postojati dobri Bog? I upadaju u sumnju ili bezbožnost. Tu, pred rastućom boli krvavo prebijenog i prezrenog Boga mora zanijemiti svako žaljenje i svaka sumnja. Ne, ti nisi Bog koji s neba dopušta bol ljudi ne sudjelujući na njoj. Ti si u Isusu na samog sebe uzeo sve nevolje i sve boli. Sám nas ne ostavljaš u boli i smrti same, jer ti si naš Otac. U poniznoj i zahvalnoj ljubavi molimo ti: Oče naš.

4. Isus je za nas nosio teški križ.
Ljubav je spremna preuzeti na sebe patnje za ljubljenog. Tko hoće biti mojim učenikom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svaki dan svoj križ i neka me slijedi. Lk 9,23
Tako su Isusovi učenici zanijekali sami sebe, tj. ne gledajući sami sebe, i samo još njega gledali koji je iz ljubavi prema nama uzeo na sebe toliko mnogo bolî. Isuse, želim biti tvojim učenikom i tebe slijediti. Kako je sladak tvoj križni put, nakon što si ga išao za nas, tako govore sveci, veliki ljubitelji. Isuse, moja bol meni je još tako gorka. Po tomu vidim kako je još mala i slaba moja ljubav prema tebi. To je moja najveća bol. Daj mi barem trpjeti u poniznosti, kako nedostojan smijem nešto pretrpjeti za tebe, koji si toliko puno za mene trpio.
Da, sve s tobom, o Isuse, sve za tebe, o Isuse, i za vječnu radost moje braće i sestara, da postane vidljivom Očeva vječna ljubav, kojemu si nas poučio moliti: Oče naš.

5. Isus je bio za nas razapet i umro na križu.
Ljubav neokrivljuje, nego ispričava i oprašta. Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Lk 23,34
O Isuse, komu se dogodila veća nepravda nego tebi! Ima li neki gori čin, nego bogoubojstvo grešnih ljudi? Ipak ti si molio za tvoje mučitelje i ispričao ih. Kako mogu tu nekomu nešto oprostiti i okriviti ga! S tobom želim moliti se Onomu, čijeg oproštenja i sám sam tako potreban, i ponizno govorim: Oče naš.

Razmatranje radosne krunice

1. Kod Isusova rođenja anđeli su navještali mir
U onom kraju boravili su pastiri na polju i noćivali pod vedrim nebo, bdijući nad svojim stadom. Najedanput im pristupi anđeo Gospodnji, i sjaj ih Gospodnji obasja pa se vrlo uplašiše. Anđeo im reče: Ne bojte se, jer vam evo navješćujem veliku radost koja se dogodila svemu narodu: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj. On je Krist, Gospodin. I neka vam ovo služi kao znak: Naći ćete Djetešce povijeno u pelenice gdje leži u jaslama! Odjedanput se anđelu pridruži veliko mnoštvo nebeske vojske koja je hvalila Boga: Slava Bogu na visini, i na zemlji mir ljudima koje ljubi! Lk 2,8-14

2. Isus vodi naše korake putom mira
Neka je hvaljen Gospodin, Bog Izraelov! Jer pohodi i otkupi narod svoj, i podiže nam silna Spasitelja u domu Davida, sluge svojega, kao što obeća u davnini ustima svetih proroka svojih. Spasiti nas od neprijatelja naših, iz ruke svih koji nas mrze, iskazujući milosrđe ocima našim, i sjećajući se svetoga Saveza svojega, zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu, darujući nam da mu bez straha, izbavljeni iz ruke neprijateljâ, služimo u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje. A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjeg zvati, jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da pružiš iskustvo spasenja njegovu narodu oproštenjem grijeha njegovih, zahvaljujući milosrdnom srcu Boga našega, zbog kojega će nas pohoditi sunce s visine, da obasja one koji sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi korake naše na put mira. Lk 1,68-79

3. Isus je nazivao blaženim one koji stvaraju mir
Blago siromasima u duhu, jer njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago tužnima, jer oni će biti utješeni! Blago krotkima, jer oni će baštiniti zemlju! Blago žednima i gladnima pravednosti, jer će se nasititi. Blago milosrdnima, jer oni će postići milosrđe! Blago čistima srcem, jer oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima, jer će se zvati sinovima Božjim! Blago progonjenima zbog pravednosti, jer njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas budu grdili, progonili i protiv vas lažno govorili svaku vrstu grijeha zbog mene! Radujte se i kličite od veselja, jer vas čeka velika nagrada na nebesima! Mt 5,3-12

4. Isus šalje svoje učenike donositi mir
U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Idite i navješćujte: Blizu je kraljevstvo Božje i liječite bolesnike, uskrisujte mrtvace, čistite gubavce, izgonite zle duhove! Badava ste primili, badava i dajte! Ne pribavljajte sebi u pojase ni zlatnog, ni srebrnog ni bakrenog novca; ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa, jer radnik zaslužuje svoje uzdržavanje. U koji god grad ili selo uđete, ispitajte ima li tu tko dostojan, te ostanite kod njega dok ne pođete dalje! Ulazeći u kuću, zaželite joj mir! Bude li kuća dostojna, neka siđe na nju vaš mir. Ne bude li dostojna, neka se vaš mir vrati vama. Mt 10, 7-13

5. Isus nam je ostavio svoj mir
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me tko ljubi, držat će moju riječ, i moj će ga Otac ljubiti; k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, ne drži mojih riječi. Riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio boraveći s vama. A Branitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati zbog mene, naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh.
Mir vam ostavljam, svoj vam mir dajem. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce! Iv 14,23-27

Nebeskom Ocu — razmatranje

Oče, svijet Te treba. Čovjek, svaki čovjek treba Te. Teški i okuženi zrak treba Te. Molimo Te, Oče: Pođi opet ulicama svijeta. Živi opet među Tvojom djecom. Vladaj opet narodima. Donesi opet mir i s njim pravednost. Neka opet svijetli vatra Tvoje ljubavi, da bismo oslobođeni boli mogli postati novim stvorenjem. Amen.
Bože, u pomoć mi priteci! Gospodine pohiti mi u pomoć. Slava Ocu…

U I. otajstvu razmatramo: Očevu proslavu u rajskom vrtu dok poslije Adamova i Evina grijeha obećava Spasiteljev dolazak. Nato Gospodin, Bog reče zmiji: Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat ćeš i zemlju jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Post 3,14-15

1x Zdravo Marijo,
10x Oče naš
Slava Ocu
Oče, dobri Oče, Tebi prikazujem i posvećujem sebe. Ljubim Te, slavim i veličam Te, divno je Tvoje ime na svem svijetu.

U II. otajstvu razmatramo: Očevu proslavu u trenutku Marijinog “Da” anđelovu navještenju. Tada joj anđeo reče: Nemoj se bojati, Marijo, jer si našla milost kod Boga. Evo, ti ćeš začeti i roditi Sina, kojemu ćeš nadjenuti ime Isus. On će biti velik i bit će Sinom Svevišnjega. Gospodin, Bog dat će mu prijestolje njegova oca Davida. On će vladati kućom Jakovljevom dovijeka. I njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Nato mu Marija reče: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Lk 1,30-33.38

1x Zdravo Marijo,
10x Oče naš
Slava Ocu
Oče, dobri Oče, Tebi prikazujem i posvećujem sebe. Ljubim Te, slavim i veličam Te, divno je Tvoje ime na svem svijetu.

U III. Otajstvu razmatramo: Očevu proslavu u Getsemanskom vrtu, kad je darovao Sinu svu svoju moć. Isus je molio: Oče! Ako hoćeš, otkloni ovaj kalež od mene! Ali neka ne bude moja, nego tvoja volja! Tada mu se ukaza anđeo s neba i poče ga hrabriti. Kad se nađe u smrtnoj borbi, još je žarče molio, a znoj mu postade kao guste kaplje krvi što padaju na zemlju. Lk 22, 42-44
Potom se vrati učenicima pa im reče: Još uvijek spavate i počivate?! Evo se približi čas u koji se Sin Čovječji izručuje u ruke grešnika. Ustanite! Hajdemo! Evo približi se moj izdajnik. Mt 26, 45-46
A Isus stupi naprijed te ih upita: Koga tražite? Isusa Nazarećanina, odgovoriše mu. Ja sam, reče im. Kako im Isus reče, ja sam, uzmaknuše natrag i padoše na zemlju. Iv 18,4-6

1x Zdravo Marijo,
10x Oče naš
Slava Ocu
Oče, dobri Oče, Tebi prikazujem i posvećujem sebe. Ljubim Te, slavim i veličam Te, divno je Tvoje ime na svem svijetu.U IV. otajstvu razmatramo Očevu proslavu u trenutku pojedinačnog suda.
Dok je još bio daleko, opazi ga njegov otac i sažali mu se te poleti, pade mu oko vrata i izljubi ga. Tada otac reče svojim slugama: Brzo, donesite haljinu, onu najbolju, i obucite ga! Stavite mu na ruku prsten a na noge sandale! Blagovati ćemo i veseliti se, jer mi ovaj sin bijaše mrtav i oživje, bijaše izgubljen i nađe se. Lk 15,20-24

1x Zdravo Marijo,
10x Oče naš
Slava Ocu
Oče, dobri Oče, Tebi prikazujem i posvećujem sebe. Ljubim Te, slavim i veličam Te, divno je Tvoje ime na svem svijetu.

U V. otajstvu razmatramo Očevu proslavu pri Sudnjem danu. Potom vidjeh novo nebo i novu zemlju. Jer, prvo nebo i prva zemlja nestadoše. Ni mora više nema. I vidjeh kako sveti Grad, novi Jeruzalem, silazi s neba opremljen poput zaručnice koja je nakićena za svoga muža. Tada čuh jak glas što dolazi od prijestolja kako viče: Evo stana Božjeg među ljudima! Bog će stanovati s njima: oni će biti njegov narod. I otrti će svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti; ni žalosti, ni jauka, ni muke neće više biti. Jer, prijašnje nestade. Otkr 21,1-4

1x Zdravo Marijo,
10x Oče naš
Slava Ocu
Oče, dobri Oče, Tebi prikazujem i posvećujem sebe. Ljubim Te, slavim i veličam Te, divno je Tvoje ime na svem svijetu.

Razmatranje o Krunici sedam boli Marijinih

1. Bol
Šimun govori Mariji: Mač će ti probosti dušu.
Prvu bol osjetila je Presveta Djevica i Majka Božja, kad je u hramu položila u ruke starca Šimuna svojeg jedinorođenog sina Isusa, a od njega čula je riječi: Mač će probosti tvoju dušu, da bi se otkrile namisli mnogih srdaca.

Moli za mlade obitelji, za sve čija je nada razorena i za duhovna zvanja.

2. Bol
U noći govori Bog: uzmi svoje dijete i bježi u Egipat.
Drugu bol osjetila je Presveta Djevica, kad je morala bježati u Egipat da bi izbjegla progon užasnog Heroda koji je htio ubiti njezinog sina.

Moli za sve izbjeglice, za sve žrtve nepravdi i za progonjenu Crkvu.

3. Bol
Gospa u velikoj boli tri dana traži Isusa.
Treću bol osjetila je Presveta Djevica, kad je s Josipom i svojim ljubljenim sinom Isusom posjetila Jeruzalem, pri povratku izgubila Isusa i tri ga dana bolno tražila.

Moli za sve očajne roditelje, za sve ugrožene mlade i za sve ljude u traženju.

4. Bol
Isus pod križem susreće svoju Majku.
Četvrtu bol osjetila je Presveta Djevica, kad je susrela svojeg sina kako na svojim ramenima nosi teški križ.

Moli za sve koji nose svoj križ i bolesnike, za sve koji pomažu i tješe, i za sve u nevolji.

5. Bol
Gospa stoji pod križem svojeg Sina.
Petu bol osjetila je Presveta Djevica, kad je morala gledati kako je njezin sin Isus podignut na križ i kako je umro nakon trosatne smrtne muke na križu.

Moli za spasenje svijeta, za sve grešnike i za milost vjernosti i ustrajnosti.

6. Bol
Isusovo tijelo položeno u krilo njegove Majke.
Šestu bol osjetila je Presveta Djevica, kad je njezin ljubljeni sin Isus proboden kopljem skinut s križa i položen u njezino krilo.

Moli za sve razočarane i usamljene ljude, za sve obudovjele i siročad, i za snagu praštanja.

7. Bol
Gospa u najvećoj boli prati Isusa do groba.
Sedmu bol osjetila je Presveta Djevica Marija, kad je gledala kako je sveto tijelo njezinog sina Isusa položeno u grob.

Moli za živu nadu i vjeru u uskrsnuće, za sretan smrtni čas i za sve pokojne.