Startseite
Sie sind hier: Startseite // Molitva krunice

Molitva krunice


1. Ovako se moli krunica - ružarje

Sastoji se od četiri dijela: radosnog, svjetla, žalosnog i slavnog. Svaki dio započinje Vjerovanjem (držeći križić krunice). Zatim se moli jedan Očenaš (na veliko zrno) i tri Zdravomarije (na tri slijedeća zrna). Potom se moli pet desetaka, a svaki se sastoji od jednog Očenaša, deset Zdravomarija i jednog Slavaocu.
Imaju dva načina dodavanja otajstava: 1) da se na početku svakog desetka doda otajstvo i 2) da se ono dodaje kod svake Zdravomarije iza riječi “Isus”. U nas, u južnom dijelu BiH i velikom dijelu Dalmacije, je uobičajen prvi način, pa ćemo tako i formulirati otajstva.

Vjerovanja
Vjejrujemo u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih,
uzašao na nebesa,
sjedi s desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela,
život vječni. Amen.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla. Amen.

O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najpotrebniji tvojeg milosrđa.

Zdravo Marijo… (3x)
Slava Ocu…
Oče naš…
Otajstvo, 10x Zdravo Marijo…
Slava Ocu…
O moj Isuse…

2. Radosna otajstva krunice
Uvod
1. Koji neka nam umnoži vjeru.
2. Koji neka nam učvrsti nadu.
3. Koji neka nam usavrši ljubav.

Otajstva
U … (prvom, drugom…) radosnom otajstvu razmišlja se:
1. Kako je anđeo Gabrijel navijestio Mariji da će roditi Isusa po Duhu Svetom.
2. Kako je blažena djevica Marija pohodila svoju rođakinju svetu Elizabetu.
3. Kako je blažena djevica Marija rodila Isusa u betlehemskoj štali.
4. Kako je blažena djevica Marija prikazala Isusa u hramu.
5. Kako je blažena djevica Marija našla Isusa među učiteljima u Jeruzalemskom hramu.
Posebno prikladno moliti: ponedjeljkom i subotom, nedjelje u adventu i božićnom vremenu.

3. Žalosna otajstva
Otajstva
U … (prvom, drugom…) žalosnom otajstvu razmišlja se:
1. Kako se Isusu u Maslinskom vrtu molio i znojio krvavim znojem.
2. Kako su Isusa svezali uza stup i bičevali.
3. Kako su Isusa okrunili trnovom krunom.
4. Kako je Isus nosio svoj teški križ na Kalvariju.
5. Kako je Isus raspet umro za nas na križu.

4. Slavna otajstva
Otajstva
U … (prvom, drugom…) slavnom otajstvu razmišlja se:
1. Kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan uskrsnuo.
2. Kako je Isus uzašao na nebo.
3. Kako je Duh Sveti sišao nad apostole.
4. Kako je Blažena Djevica Marija uznesena na nebo.
5. Kako je Blažena Djevica Marija okrunjena za Kraljicu neba i zemlje.

5. Otajstva svjetla
Uvod
1. Koji je naše svjetlo
2. Koji je naš pastir
3. Koji je naš trs

Otajstva
1. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim Sinom.
2. U drugom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem, pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika.
3. U trećem otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio kraljevstvo božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.
4. U čestvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.
5. U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Kristu ustanovio euharistiju u kojoj nas hrani svojim Tijelom i Krvlju pod prilikama kruha i vina.

6. Krunica milosrđa
Moli se na običnoj krunici ovako:
Na prva tri zrnca moli se: Oče naš, Zdravomarijo, Vjerovanje
Na svih pet desetica moli se:
a) na velika zrnca:
Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo tvojeg preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe cijelog svijeta.
b) na mala zrnca (10 puta)
Po svojoj pregorkoj muci smiluj se nama i cijelomu svijetu.
Na kraju krunice doda se tri puta:
Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.

* * *
Ova krunica ne ponavlja uobičajene dijelove (Slava Ocu i Zdravomarijo).
Posebno je prikladno moliti između 15,00 i 16,00 (sat milosrđa), kao i u svako vrijeme. Devetnica: od Velikog petka do Nedjelje milosrđa (Mali Uskrs ili Bijela nedjelja).

Moli ovu krunicu koju sam te naučio. Onaj tko je bude molio bit će uvijek okružen velikim milosrđem u životu a posebno na času smrti. Svećenici predlagat će je vjernicima kao posljednje sredstvo spasenja. (Riječi Gospodinove sv. Faustini)

7. Krunica svih svetih

Otajstva
1. O svi sveti zajedno, budite našim zagovornicima kod Boga.
2. O svi sveti prijatelji u miru, pomozite nam svidjeti se Bogu ovdje na zemlji.
3. O svi sveti pomozite nam u nevolji i izmolite nam svakodnevno nebeski kruh.
4. O svi sveti prikazujte božansku krv i zadovoljite za naše grijehe.
5. O svi sveti oko prijestolja Božjeg, izmolite nam vječnu krunu.

8. Krunica Presvetom oltarskom sakramentu
Bez Očenaša i Zdravomarije

Vjerujem
Budi hvaljen i slavljen Isuse u Presvetom oltarskom sakramentu od sada i dovijeka! 3x

1. P r v a d e s e t k a
Veliko zrno: Presveta Bogorodice, prikaži Presvetom Trojstvu predragocjenu Krv, tajne boli i r a n e n a d e s n o j r u c i svoga sina Isusa Krista u naknadu za grijehe protiv Presvetog oltarskog sakramenta!
Mala zrna: Hvaljen i čašćen budi Presveti oltarski sakrament po predragocjenoj krvi Isusovoj od sada i dovijeka u naknadu za obeščašćenja počinjena u crkvi.

2. D r u g a d e s e t k a
Veliko zrno: Presveta Bogorodice, prikaži Presvetom Trojstvu predragocjenu krv, tajne boli i r a n e n a l i j e v o j r u c i svoga sina Isusa Krista u naknadu za grijehe protiv Presvetog oltarskog sakramenta!
Mala zrna: Hvaljen i čašćen budi Presveti oltarski sakrament po predragocjenoj krvi Isusovoj od sada i dovijeka u naknadu za grešno ponašanje kod Svete mise!

3. T r e ć a d e s e t k a
Veliko zrno: Presveta Bogorodice, prikaži Presvetom Trojstvu predragocjenu krv, tajne boli i r a n e n a d e s n o j n o z i svoga sina Isusa u naknadu za grijehe protiv Presvetog oltarskog sakramenta!
Malo zrna: Hvaljen i čašćen budi Presveti oltarski sakrament po predragocjenoj krvi Isusovoj od sada i dovijeka u naknadu za nepristojno ponašanje kod Svete pričesti.

4. Č e t v r t a d e s e t k a
Veliko zrno: Presveta Bogorodice, prikaži Presvetom Trojstvu predragocjenu krv, tajne boli i r a n e n a l i j e v o j n o z i svoga sina Isusa Krista u naknadu za grijehe protiv Presvetog oltarskog sakramenta!
Mala zrna: Hvaljen i čašćen budu Presveti oltarski sakrament po predragocjenoj Krvi Isusovoj od sada i dovijeka u naknadu za kletve, psovke, zloupotrebe i drskosti protiv Presvetog sakramenta!

5. P e t a d e s e t k a
Veliko zrno: Presveta Bogorodice, prikaži Presvetom Trojstvu predragocjenu k r v i t a j n e b o l i r a n a svoga sina Isusa Krista za grijehe protiv Presvetog oltarskog sakramenta!
Mala zrna: Hvaljen i čašćen budi Presveti oltarski sakrament po predragocjenoj krvi Isusovoj od sada i dovijeka u naknadu za svetogrdno primanje Presvetog oltarskog sakramenta!

Na kraju triput: Presveta Bogorodice, prikaži Presvetom Trojstvu predragocjenu krv Isusa Krista i tajne boli njegovih pet rana u naknadu za grijehe protiv Presvetog oltarskog sakramenta.

9. Krunica utjehe
Otajstva1. Koji je kao Kralj vladao.
2. Koji u svojoj Crkvi živi i djeluje.
3. Koji će ponovno doći u slavi.
4. Koji će suditi žive i mrtve.
5. Koji će sve ispuniti.

Duše u čistilištu I i Krunica presvetim ranama Isusovim

Otajstva
Kod velikog zrna - 1x:
Marijo, Kraljice duša u čistilištu, dovedi ih na tvoje majčinsko srce.
Kod malih zrna – 10x
Vječni Oče, za duše u čistilištu prikazujem ti po Bezgrešnom srcu Marijinu Isusove krvave rane, i mene skrivene u njima.

Duše u čistilištu II i Krunica presvetim ranama Isusovim

Kod velikog zrna 1x dodatno: Pokoj vječni daruj im Gospodine, i svjetlost vječna svjetlila njima.

Gospodine Isuse Kriste, po Tvojem u strahu krvavom znojenju, kojeg si prolio za nas jadne grešnike u Maslinskom vrtu, molim Te za duše u čistilištu! Izbavi ih iz njihovih strahova i muka i utješi ih kaležom nebeske utjehe!

1. Koji se za nas krvlju znojio 10xGospodine Isuse Kriste, po Tvojem bolnom bičevanju što si ga tako strpljivo podnio za nas jadne grešnike, molimo Te: Smiluj se siromašnim dušama u čistilištu! Otkloni od njih bič Tvoje srdžbe i podari im vječnu okrepu.

2. Koji je za nas bičevan bio 10x
Gospodine Isuse Kriste, po Tvojem bolnom krunjenju što si ga strpljivo podnio za nas jadne grešnike, molimo Te: Smiluj se siromašnim dušama u čistilištu i podaj im krunu vječne slave.

3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio 10x
Gospodine Isuse Kriste, po Tvojem teškom nošenju križa što si ga tako strpljivo nosio za nas jadne grešnike, molimo Te: Smiluj se siromašnim dušama u čistilištu i skini s njih teški teret patnje i uvedi ih u vječne radosti!

4. Koji je za nas teški križ nosio 10x
Gospodine Isuse Kriste, po Tvojem bolnom razapinjanju što si ga tako strpljivo za nas podnio, molimo Te: Smiluj se siromašnim dušama u čistilištu,
5. Koji je za nas razapet bio 10x
Nakloni njima svoje sveto lice i daj im još danas doći Tebi u raj!

Gospodine Isuse Kriste, po pet Tvojih svetih rana i po Tvojoj prolivenoj pre-dragojenoj krvi, molimo Te: Smiluj se siromašnim dušama u čistilištu, posebno našim pokojnim roditeljima, rodbini, dušobrižnicima i dobročiniteljima! Zaliječi njihove bolne rane i neka potpuno sudjeluju u Tvojem otkupljenju.Smiluj se u Tvojoj bezgraničnoj otkupiteljskoj ljubavi i mojim (našim) nakanama i daruj nam po zagovoru siromašnih duša ono uslišanje i pomoć koje Te najviše proslavlja i mojoj duši služi za vječno spasenje. Amen.
Dragi Spasitelju budi tako dobar, neka Tvoja dragocjena krv teče u čistilištu i gdje siromašne duše čine pokoru. Ah, one trpe tako veliku muku, o kad bih im htio biti milostiv. Počuj molitvu tvojih što se ovdje svi sjedinjuju: Još danas pak primi siromašne duše u nebo. Amen.

Krunica za duše u čistilištu III

Otajstva
1-5. Koji neka otkupi muke duša u čistilištu.

Kad se moli ovu krunicu, siromašne duše u čistilištu nemaju nikakvih patnji tri sata.
Preljubljena Majka Božja moli ovu krunicu širiti među pobožnim ljudima.
O prijatelji moji, pogledajte ovu muku i ne ostavljajte nas dulje trpjeti! Što činite za nas, vama će se uračunati i bit će dvostruko nagrađeno!

Krunica za duše u čistilištu IV

Krunica vatre ljubavi za siromašne duše u čistilištu svetog Josipa iz Baija

Na početku 3x
Po velikom obećanju Tvoje vatre ljubavi Neokaljanog Srca, smiluj se siromašnim dušama u čistilištu.

Kod velikog zrna 1x
Slava Ocu… Moj dragi Isuse, želim Ti darovati svoje srce i prikazati ga za žrtvu. Kad bih mogao, darovao bih Ti sva srca.

Kod malih zrna 10x
Vječni Oče, prikazujem Ti uvijek po Mariji svoje srce sjedinjeno sa Srcem Isusovim za siromašne duše u čistilištu.

Krunica prikazanja za duše u čistilištu

Otajstva

Kod velikog zrna 1x
Isuse, po tvojoj krvi i tvojoj boli uzmi duše u čistilištu na tvoje srce.

Kod malih zrna 10x
Vječni Oče, prikazujem Ti uvijek po Mariji svoje srce sjedinjeno sa Srcem Isusovim za siromašne duše u čistilištu.

Molbena krunica

Otajstva
1. Isus, koji po svojem smrtnom strahu neka utješi duše u čistilištu.
2. Isus, koji po svojem bičevanju neka ublaži patnje duša u čistilištu.
3. Isus, koji po svojem krunjenju trnovom krunom neka utaži čežnju duša u čistilištu.
4. Isus, koji po svojem križnom putu neka uvede u vječnu svjetlost duše u čistilištu.
5. Isus, koji po svojoj smrti neka otvori nebo dušama u čistilištu.

Krunica krvavih suza

Krunica krvavih suza jest najjače oružje protiv sotone. Svakim zrnom krunice bude istjeran jedan đavao. Zli Neprijatelj bježi odande gdje se moli. Riječi su to Majke Božje!

Početak

Razapeti Isuse! Prostrti pod Tvojim nogama, prikazujemo ti krvave suze one koja Te je pratila iskrenom i sućutnom ljubavlju na Tvojem križnom putu prepunom bolî. Daj, o Dobri učitelju, da pouke primimo srcu što nam ih daju krvave suze Tvoje presvete Majke, da bismo ispunili Tvoj svetu volju na zemlji, da bismo bili dostojni Te u nebu vječno hvaliti i slaviti. Amen.

Umjesto uobičajenog Očenaša moli se sedam desetica.
O Isuse, pogledaj na krvave suze one, koja Te je najviše ljubila na zemlji i najviše Te ljubi u nebu.

Umjesto Zdravo Marije moli se:
O Isuse, usliši naše molitve zbog krvavih suza Tvoje presvete Majke 7x

Na koncu moli se 3x:
O Isuse, pogledaj…
O Marijo, Majko ljubavi, boli i milosrđa, molimo Te, sjedini svoje molitve s našim, da Isus, Tvoj božanski Sin komu se obraćamo, u ime Tvojih majčinskih krvavih suza usliši naš vapaj i nama s milostima što ih molimo podari krunu vječnog života. Amen.
Tvoje krvave suze, o Majko boli, uništavaju vladavinu pakla.
Po Tvojoj božanskoj blagosti, o svezani Isuse, očuvaj svijet od prijetećih zabluda!

Ovom krunicom pobjeđuje se đavla i uništava se vladavina pakla.

Krunica Krista Kralja

Otajstva
Kod velikog zrna 1x
O Kriste Kralju, po Mariji, našoj Kraljici, uvijek prikazujemo tvojem veličanstvu u ime svih ljudi tvoju krv i tvoje rane, posebno one krunjenja trnovom krunom kao zadovoljštinu i molitvu za oproštenje grijeha cijelog svijeta.

Kod malih zrna 10x
1. Kriste, naš Kralju, po zaslugama tvoje trnjem okrunjene glave očuvaj narod i vođe od svake oholosti.
2. Kriste, naš Kralju, po zaslugama tvoje trnjem okrunjene glave oslobodi narod i vođe od svih zabluda i nevjere.
3. Kriste, naš Kralju, po zaslugama tvoje trnjem okrunjene glave daruj narodu i vođama puninu Duha Svetoga.

Krunica Presvetom Trojstvu

Otajstva
1. Zahvaljujemo Trojedinom Bogu, Ocu, Sinu i Duhu Svetomu za sve milosti i dobročinstva.
2. Zahvaljujemo Trojedinom Bogu, Ocu, Sinu i Duhu Svetom za svu ljubav i dobrotu.
3. Zahvaljujemo Trojedinom Bogu, Ocu, Sinu i Duhu Svetom za svo milosrđe i strpljivost.

Krunica zahvalnosti za stvaranje

Otajstva
1. Isus, koji je s Ocem i Duhom Svetim stvorio nebo i zemlju.
2. Isus, koji je Prvorođenac sveg stvorenog.
3. Isus, u kojem svemir ima svoje postojanje.
4. Isus, koji je otkupio sve stvoreno.
5. Isus, koji će preobraziti sve stvoreno u novo nebo i novu zemlju.

Krunica djetetu Isusu

Krunica djetetu Isusu pomaže u posebno teškim i bezizlaznim slučajevima. Presveta Djevica Marija daje povlasticu ovoj krunicu, tko je god bude molio u nekoj potrebi brzo će biti uslišan.

Kod velikog zrna 1x Oče naš, Zdravo Marijo…
Otajstva
1.-5. Srce djeteta Isusa, rođeno od prečiste Djevice Marije u belehemskoj štalici, blagoslovi cijelo čovječanstvo, obnovi njihova srca, obasjaj obitelji i uči ih ljubiti Boga.

Krunica sv. Brigite ili Gospina krunica

Ova krunica nosi ime sv. Brigite Švedske (1302 – 1373) i dolazi iz Reda brigitinki kojeg je ona utemeljila.

Kod velikog zrna slijedi Vjerovanje, Oče naš 1x
Kod malih zrna Zdravo Marijo 10x
Ova krunica sadrži 6 desetki.
Na koncu moli se: 1 Očenaš, 3x Zdravomarije

Posljednji Očenaš moli se kao nadopuna broja sedam, na čast Marijinih sedam boli i sedam radosti.Tri sljedeće Zdravomarije su dopuna broja 63, Gospinoj životnoj dobi.

Krunica Kristova

Krunica Kristova nastala je 1960-ih godina nastojanjem protestanata Rudolfa Ehrata, Herbena Golzena i Waltera Stökla. Tijesno se povezuje s katoličkim načinom moljenja krunice, ali ne sadrži Zdravomariju i tako je mole protestanti i može se ekumenski koristiti.

Otajstvo

1.-5. Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste i blagoslivljamo tebe, jer si po svom svetom križu svijet otkupio.

Krunica Duhu Svetom

Otajstva

1. koji neka osposobi naše srce da primimo milosti Duha Svetoga!
2. koji neka nam izmoli Duha Svetoga i umnoži i ojača u nama tri bogoslovne kreposti.
3. koji neka nas po Duhu Svetom jača, prosvjetljuje, upravlja, vlada nad nama, vodi nas i posvećuje!
4. koji neka užeže naše srce ljubavlju Duha Svetoga i napuni dubokom poniznošću, odanošći, predanjem, jakošću i svetošću.
5. koji neka nam izmoli sedam darova i dvanaest plodova Duha Svetoga i neka nam udijeli sva dobra i odvrati od nas svako zlo!

Krunica Srcu Marijinu za duše u čistilištu

Krunica ima samo četiri desetke, dakle 40 zrna, na čast i na sjećanje 40 sati što ih je Isus proveo u pretpaklu da oslobodi duše i dovede ih u nebo, koje su sveto umrle prije njegove smrti i uskrsnuća.

Kod velikog zrna 1x
Gospodine, dušama u čistilištu daruj vječni mir i svjetlost vječna neka im svjetli, počivali u miru!
1- 4 Slatko Srce Marijino, budi njihovo spasenje!

Na koncu 130 Psalam

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi.
Gospodine, čuj glas moj!
Neka pazi uho tvoje
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?
Ali u tebe je praštanje,
da bi te se bojali.

U Gospodina ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.
Duša moja čeka Gospodina
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna
nek Izrael čeka Gospodina.
Jer je u Gospodina milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje;
on će otkupiti Izraela
od svih grijeha njegovih.

Ružarije ili otajstva Gospine Krunice

Vjerujem u Boga Oca…, Slava Ocu…, Oče naš…
Zdravo Marijo… koji neka nam umnoži vjeru…,
koji neka nam učvrsti nadu…,
koji neka nam usavrši ljubav…, Oče naš…

Radosna otajstva
U… (prvom, drugom…) radosnom otajstvu razmišlja se:
1. Kako je anđeo Gabrijel navijestio Mariji da će roditi Isusa po Duhu Svetom.
2. Kako je blažena djevica Marija pohodila svoju rođakinju svetu Elizabetu.
3. Kako je blažena djevica Marija rodila Isusa u betlehemskoj štali.
4. Kako je blažena djevica Marija prikazala Isusa u hramu.
5. kako je blažena djevica Marija našla Isusa među učiteljima u Jeruzalemskom hramu.

Žalosna otajstva
U… (prvom, drugom…) žalosnom otajstvu razmišlja se:
1. Kako se Isus u Maslinskom vrtu molio i znojio krvavim znojem.
2. kako su Isusa svezali uza stup i bičevali.
3. Kako su Isusa okrunili trnovom krunom.
4. Kako je Isus nosio svoj teški križ na Kalvariju.
5. Kako je Isus raspet umro na križu.

Slavna otajstva:
(U prvom…, drugom…) slavnom otajstvu razmišlja se:
1. Kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan uskrsnuo.
2. Kako je Isus uzašao na nebo.
3. kako je Duh Sveti sišao na apostole.
4. Kako je blažena djevica Marija uznesena na nebo.
5. Kako je blažena djevica Marija okrunjena za kraljicu neba i zemlje.

Otajstva svjetla:Uvod
1. Koji je naše svjetlo
2. Koji je naš pastir
3. Koji je naš trs

Otajstva
1. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim Sinom.
2. U drugom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem, pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika.
3. U trećem otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio kraljevstvo božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.
4. U čestvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.
5. U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Kristu ustanovio euharistiju u kojoj nas hrani svojim Tijelom i Krvlju pod prilikama kruha i vina.

Krunica Isusovog javnog života

Otajstva

1. Koji nam je propovjedao blizinu kraljevstva Božjeg.
2. Koji je ozdravljao bolesne i prihvaćao odbačene.
3. Koji nam se darovao u svojem tijelu i krvi.
4. Koji nas je poučavao ljubiti Boga i svakog čovjeka.
5. U kojem nam je zasjala Božja slava.

1. Isus, koji je s nama na putu.
2. Isus, koji nas ohrabruje na prvi korak.
3. Isus, koji nam je bliz.
4. Isus, koji je naš cilj.
5. Isus, koji nas vodi životu.

1. Isus, koji narodima donosi mir.
2. Isus, koji potlačenima pribavlja pravo.
3. Isus, kojeg slave mirotvorci.
4. Isus, koji nam pokazuje put nenasilja.
5. Isus, koji ljubavlju mijenja svijet.

1. Isus, koji se zauzima za život.
2. Isus, koji cijeni stvorenje.
3. Isus, koji proslavlja stvoreno.
4. Isus, koji pažljivo promatra prirodu.
5. Isus, koji je kao prvi ustao na novi život.

1. Isus, koji s gladnima dijeli svoj kruh.
2. Isus, koji siromašnima daruje ugled.
3. Isus, koji se zauzima za ljude.
4. Isus, koji pomaže prevladavati granice.
5. Isus, čiji Duh nas ohrabruje.

1. Isus, koji je brat svim ljudima.
2. Isus, kojemu jedan bližnji nosi križ.
3. Isus, koji mijenja odnose vladanja.
4. Isus, koji uspostavlja pravednost.
5. Isus, koji u nama potiče odgovornost.

1. Isus, koji je išao putem boli.
2. Isus, koji je propovijedao Božje kraljevstvo.
3. Isus, koji je pozivao svoje učenike – svoje sljedbenike.
4. Isus, koji je ozdravljao bolesne.
5. Isus, koji je uskrisivao mrtve.

1. Isus, koji daje smisao našem životu.
2. Isus, koji je naše središte.
3. Isus, koji ispunja našu čežnju.
4. Isus, koji održava naš život.
5. Isus, koji nas vodi istini.

1. Isus, koji je za nas živio skrovitim životom.
2. Isus, kojeg je krstio Ivan Krstitelj.
3. Isus, kojeg je đavao kušao u pustinji.
4. Isus, koji je pozivao apostole u svoju službu.
5. Isus, koji je objavio svoju slavu u Kani Galilejskoj.

1. Isus, koji je nama ljudima donio Veselu vijest.
2. Isus, koji je činio velike znakove i čudesa.
3. Isus, koji je Crkvu utemeljio na Petrovoj stijeni.
4. Isus, koji se preobrazio na gori Taboru.
5. Isus, koji je svečano ušao u Jeruzalem.

1. Isus, koji je svojim učenicima prao noge.
2. Isus, koji je uspostavo svetu Euharistiju.
3. Isus, koji je u Velikosvećeničkoj molitvi molio za jedinstvo svojih učenika.
4. Isus, koji se za nas znojio krvavim znojem.
5. Isus, koji je za nas bio zatočen.

1. Isus, koji je za nas bio osuđen na smrt.
2. Isus, koji je za nas bio bičevan.
3. Isus, koji je za nas bio trnjem okrunjen.
4. Isus, koji je za nas nosio teški križ.
5. Isus, koji je za nas bio razapet.

1. Isus, koji je za nas počivao u grobu.
2. Isus, koji je sišao nad pakao.
3. Isus, koji je propovjedao duhovima u tamnici.
4. Isus, koji je oslobodio zarobljene.
5. Isus, čijoj je Majci srce bilo probodeno sa sedam mačeva.

1. Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
2. Isus, koji je uzašao na nebo.
3. Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4. Isus, koji je tebe, o Djevice, uznio i okrunio na nebesima.
5. Isus, koji će opet doći i čije kraljevstvo ne će imati kraja.

Krunica na čast Sedam žalosti Marijinih

1. Čije ti je muke prorekao starac Šimun u Jeruzalemskom hramu.
2. S kojim si u velikoj boli morala bježati u Egipat.
3. Koga si u velikoj boli tri dana tražila.
4. Koji je tebe susreo noseći svoj teški križ.
5. Pod čijim si križem stajala satrvena od boli.
6. Čije je presveto tijelo bilo položeno na tvoje majčinsko krilo.
7. Koga si u najvećoj boli pratila do groba.

Krunica Predragocjene krvi

Otajstva
Kod velikog zrna 1x
O Isuse, pokrij svojom Predragocjenom krvi cijeli svijet! Operi svu prljavštinu grijeha i obnovi ga Duhom Svetim!

Kod malih zrna 10x
Moj Isuse, oproštenje i milosrđe zbog tvoje Predragocjene krvi!

Često prikazujte Predragocjenu krv za ublaženje Božje srdžbe.
Onima koji Moju predragocjenu krv i Moje rane prikazuju prije svakog primanja Svete pričesti s kajanjem zbog svojih vlastitih grijeha, ali i zbog svojih neznajući počinjenih grijeha, neka je jamačno da nikad nisu primili nedostojnu pričest i sigurno idu uskrsnuću u susret.
Oni koji poslije Svete ispovijedi ili i prije prikazuju Moju predragocjenu krv i Moje muke kao zadovoljštinu za sve grijehe svojeg života i mole Krunicu ranâ, njihove duše su tako čiste i lijepe kao da su poslije krštenja, i zato mogu svaki put poslije takve ispovijedi izmoliti milost obraćenja jednom velikom grešniku.
Oni koji štuju Moju predragocjenu krv i Moje rane dubokom pobožnošću i straho-poštovanjem i služe se dnevno čestim prikazivanjem za sebe i sve grešnike, postignut će već na ovom svijetu slatki i mirni predokus neba i osjetit će u svojem srcu duboki mir.
Oni koji potaknu svoje bližnje na štovanje Predragocjene krvi i njezino prikazanje i štuju je nad sva blaga i dobra ovog svijeta, češće se klanjaju Mojoj predragocjenoj krvi dubokom vjerom i pouzdanjem, zadobit će časno mjesto uz moje prijestolje i veliku milost za bližnje, posebno za njihovo obraćenje.

Krunica Predragocjenoj krvi za duše u čistilištu

Otajstva

Kod velikog zrna 1x
Gospodine, dušama u čistilištu daruj vječni mir, i svjetlost vječna neka im svjetli. Počivali u miru. Amen.

1. Milosrdni Isuse, Tvoja predragocjena krv neka je na korist dušama u čistilištu.
2. Milosrđe, moj Isuse, moj Isuse, milosrđe.
3. Milosrdni Isuse, Tvoja predragocjena krv neka je na korist dušama u čistilištu.
4. Milosrđe, moj Isuse, moj Isuse, milosrđe.
5. Milosrdni Isuse, Tvoja predragocjena krv neka je na korist dušama u čistilištu.

Krunica Sanctus – Svet, svet, svet…

Uvod

Po Kristu, i s Kristom, i u Kristu, Tebi Bogu, Ocu Svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen!1. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji. I ona je začela po Duhu Svetom!
2. Evo službenice Gospodnje. Neka mi bude po riječi tojoj!
3. I Riječ je tijelom postala. I prebivala među nama!

1.
1.-9. zrna: 9 svet s 9 anđeoskih korova:
Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini.
10 zrno: Slava
Slava Bogu na visini. I na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te.
Blagoslivljamo te. Klanjamo ti se. Slavimo te. Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući.
Gospodine, Sine jedinorođeni, Isuse Kriste.
Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev.
Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi molitvu našu.
Koji sjediš se desne Ocu, smiluj nam se.
Jer ti si jedini svet. Ti si jedini Gospodin. Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste.
Sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen.

2.
1.-9. zrna: 9 svet s 9 anđeoskih korova:
Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini.
10 zrno: Slava:
Veliča
duša moja Gospodina
i klikće duh moj
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

3.
1.-9. zrna: 9 svet s 9 anđeoskih korova:
Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini.
10. zrno: Slava:

Završna molitva arkanđelu Mihovilu:
Sveti Mihovile, arkanđele, brani nas u boju;
protiv pakosti i zasjedama đavolskim budi nam zaklon!
Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo,
i ti, vojvodo vojske nebeske,
Sotonu i druge duhove zlobne
koji svijetom obilaze na propast duša
božanskom jakošću u pakao protjeraj! Amen.

Značenje Krunice sanctus
Ova krunica izrasla je iz svete liturgije. Ona želi pozvati svo stvorenje na klanjanje. Povezuje božićno i uskrsno otajstvo, utjelovljenje, smrt i uskrsnuće Gospodnje.

Tko moli ovu krunicu sjedinjuje se s liturgijom što se cijeli dan slavi po svem svijetu.

Krunica sv. Josipa

Sveti Josipe, blagoslovi nas!
Otajstva

1. Sveti Josipe, uzvišen nad sve svece – blagoslovi nas.
2. Sveti Josipe, na Božjem prijestolju – blagoslovi nas.
3. Sveti Josipe, koga Vječna Riječ štuje kao svojeg poočima – blagoslovi nas.
4. Sveti Josipe, koga Kraljica neba naziva svojim zaručnikom – blagoslovi nas.
5. Sveti Josipe, ti zaštitniče svih nas – blagoslovi nas.

Daruj nam veliki blagoslov što ti ga je dodijelilo Presveto Trojstvo.
Sveti Josipe, blagoslovi nas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Krunica sv. Josipa

Otajstva

1. Koji si svetog Josipa izabrao za zaručnika Prečistoj Djevici Mariji.
2. Koji si svetog Josipa ljubio kao hranitelja.
3. Koji si svetom Josipu bio poslušan.
4. Koji si sa svetim Josipom molio i radio.
5. Koji si svetog Josipa dao Crkvi za zaštitnika.

Krunica sv. Josipa

Otajstva

1. Isus, sveti Josipe, ti veliki branitelju kod dragog Boga, moli za nas.
2. Isus, sveti Josipe, ti uzori poniznosti i posluha, moli za nas.
3. Isus, sveti Josipe, ti čisti zaštitniče Prečiste djevice Marije, moli za nas.
4. Isus, sveti Josipe, ti moćni pomoćniče u nevolji i tjeskobi, moli za nas i za sve Boguposvećene.
5. Isus, sveti Josipe, pomozi nama i svim ljudima u životu i u smrti.

Slavna otajstva

1. ISUS, koji je od mrtvih uskrsnuo.LJUBAV govori: ŽIVI! Darovat ću ti najljepši život koji postoji: moj život, božan-ski život. Ali božanski živjeti znači: LJUBITI.
LJUBAV je smisao tvojeg života. Za LJUBAV si stvoren.
TKO NE LJUBI, OSTAJE U SMRTI. 1Iv 3,14
Oče, kako si dobar! Ne ostavljaš nas u smrti, nego daješ nam udio na tvojem vlastitom božanskom životu.
Stvarno, samo kad ljubimo, zaista živimo. Samo kad ljubimo, sretni smo. Tà ispuni mi srce i ruku ljubavlju, dobrotom i milosrđem i neka se prelijevaju na svakog mojeg bližnjeg.
Pomozi mi, sve ljubiti tako, kako bih i ja želio biti ljubljen.
Daj mi biti tako vedrim i dobrodušnim, da svi koji me susreću, osjete tvoju nazočnost i tvoju ljubav. Podari mi snage, na zlo uzvratiti dobrim. Daj da mogu i ljubiti samog sebe sa svim mojim nedostacima, slabostima i granicama – tako kako me ti ljubiš.Daj da mogu sve promatrati kao prigodu za ljubav, na sve odgovoriti ljubavlju, da moj život postane posve ljubavlju. Oče naš…

2. ISUS, koji je uzašao na nebo.
LJUBAV govori: Ja ostajem s tobom. Ne ostavljam te samog.
BUDI SIGURAN: JA SAM S VAMA U SVE DANE DO SVRŠETKA SVIJETA. Mt 28,20
O Isuse, koje obećanje! Zar to nije dovoljan razlog, ostaviti se svih briga i strahova? Ti komu JE DANA SVA VLAST NA NEBU I NA ZEMLJI (Mt 28,18), ti si, pa i ako te ne vidim, sa mnom u svako vrijeme. Moguć je život bez straha i brige!
Nijedna stvarna nesreća, nikakva nevolja nikad mi se neće dogoditi, kad čvrsto ostajem s tobom i u tebe se bezrezervno pouzdajem.
Za ovo povjerenje dopušta mi moliti Uzročnik svakog dobrog dara i izgovarati pun strahopoštovanja: Oče naš…

3. ISUS, koji nam je poslao Duha Svetoga.
LJUBAV govori: Ja te volim. Prihvaćam te takvog kakav jesi. Uza te sam, ne napuštam te, sve ti opraštam. Najdublje sudjelujem u svemu što činiš i trpiš. Ti si moje preljubljeno dijete. Ja želim da budeš savršeno sretan. Ali sretan je samo tko ljubi.
Zato prepusti se posve Duhu ljubavi koji boravi u tvojem srcu.
LJUBAV JE BOŽJA IZLIVENA U NAŠA SRCA PO DUHU SVETOMU KOJI NAM JE DAN. Rim 5,5
Da Duh Sveti može razviti u nama svu moć svoje ljubavi, želimo moliti Onoga koji nam je u Duhu Svetom darovao svoje vlastito srce, i molimo puni djetinje ljubavi: Oče naš…

4. ISUS, koji te je, o Djevice, uznio u nebo.
LJUBAV govori: Ti ne ćeš umrijeti.
TKO GOD ŽIVI I VJERUJE U ME, SIGURNO NEĆE NIKAD UMRIJETI. Iv 11,26
Da, Isuse, ja vjerujem u te. Tko vjeruje u te, sjedinjuje svoj život s tvojim životom, a to znači: sa samom LJUBAVLJU. Ljubav je darivanje. Što sam darovao, ne mogu više izgubiti, postalo je darom, postalo je ljubavlju. Tako smrt postaje vrhuncom našeg života, trenutkom savršenog predanja, ispunjenjem naše ljubavi.
O Marijo, sve prepuštam tebi, što imam i jesam, ne brinući se što ćeš ti učiniti s tim. Tvoje sam dijete i u tebe se posve pouzdajem. Tako mogu već na zemlji započeti život neba i utješen vratiti se Ocu, koji će me primiti raširenih ruku. Oče naš…

5. ISUS, koji te je, o Djevice, okrunio u nebu.
LJUBAV govori: Dođi i raduj se! Trebaš se radovati i sa mnom beskrajno se radovati.
TO VAM REKOH DA MOJA RADOST BUDE U VAMA TE DA VAŠA RADOST BUDE POTPUNA! Iv 15,11
Tvoja radost, o Isuse, jest obradovati Oca. Ali što Oca raduje jest jedino ljubav.
O Marijo, izmoli nam milost, da i mi u svojem životu jedino to hoćemo, obradovati Oca i svojim beskrajnim povjerenjem u njegovu dobrotu i milosrđe. Onda ćemo i mi jednom s tobom moći pjevati puni blažene radosti hvalu njegove slave, hvalu njegove LJUBAVI. Oče naš…

Otajstva svjetla

Otajstva
1. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Duh Sveti sišao na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim Sinom.
Ljubav čini sve novim.
“Ja sam vas krstio vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.” Mk 1,8
U svojem krštenju primio sam klicu novog života. Smijem biti novim čovjekom koji više ne stari, jer život ovog novog čovjeka jest božanski: život koji je posve ljubav. Tà, Bog je ljubav. (1Iv 4,8b.16b)
O Isuse, obnovi nas tvojim duhom. Daj nam postati ljudima ljubavi.
Dođi, Duše Sveti, Ti vječna mladost. Ti si ljubav, novi duh, koji nam je obećao novo srce, kojemu molimo puni pouzdanja: Oče naš…

2. U drugom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem, pretvorio vodu u vino i potakao vjeru učenika.
Ljubav je djelatna.
Što vam god rekne, učinite! Iv 2,5
Tko čini što mu ljubav govori, doživjet će čuda.
Isuse, želim činiti što mi govoriš. Po tvojem Duhu govoriš mi. Neka mir ovlada mnome, da mogu čuti nježni glas ljubavi. Najvjerojatnije neće biti ništa izvanrednog što Ti želiš da ja učinim, nego nešto posve svakodnevno kao punjenje vrčeva za vodu, samo jednostavno obavljanje svojeg svakodnevnog rada i vjerno ispunjavanje svoje dužnosti prema bližnjemu. Ali to želim činiti s ljubavlju.
Onda i najneznatnije postaje velikim.
Isuse, daje nam činiti svakog trenutka ono na što nas poziva glas ljubavi. Daj nam sve činiti iz ljubavi, s ljubavlju i za ljubav. Onda ćemo činiti volju onog koji želi samo jedno: ljubiti. Njemu se molimo, kako si nas naučio moliti: Oče naš…

3. U trećem otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.
Božje kraljevstvo jest kraljevstvo djetinje ljubavi.
“Ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.” Mt 18,3
Postati kao djeca ne znači biti djetinjastim, nego postati djetinjim.
Radi se o tomu, postati kao djeca: živjeti trenutak, bezazleno, neproračunato, sebe dati kakvim se uistinu jest: malen, slab, upućen na druge, jednostavan, pouzdati se, otvoren, sposoban se diviti, potreban ljubavi. Da bi se zadobio duh djeteta, molimo onoga čija smo preljubljena djeca, i govorimo: Oče naš…

4. U čestvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.
Ljubav preobražava.
“Tada se preobrazi pred njima; njegovo lice zasja kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlo.” Mt 17,2
Prolazi mrak i noći neznanja, patnje i grijeha. Za one koji vjeruju u ljubav i njoj se otvaraju, sve završava u slavi, u svjetlu i u blaženstvu ljubavi.
Ne dajmo se uplašiti ili paralizirati onim što je negativno. Bog dopušta nevolju samo ako je po tomu moguće neko veće dobro.
Budući da smo usmjerili svoj pogled na uskrsnulog Isusa i za druge postajemo zrakama svjetla, obratimo se Onomu koji će jednom i nas preobraziti, i molimo u radosnoj nadi: Oče naš..

5. U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Kristu ustanovio euharistiju u kojoj nas hrani svojim Tijelom i Krvlju pod prilikama kruha i vina.
Ljubav se želi sjediniti.
“Uzmite i jedite! Ovo je moje tijelo.” Mt 26,26
Isuse, nama je dakle moguće tjelesno se sjediniti s Tobom.
Koja Ljubav!...
Da u nam poraste čežnja, da se po Sakramentu ljubavi sjedinimo s Isusom, molimo onog kojem smo zahvalni za taj dar, i izgovaramo puni strahopoštovanja: Oče naš…

Žalosna otajstva

1. U prvom žalosnom otajstvu razmišlja se kako se Isusu u Maslinskom vrtu molio i znojio krvavim znojem.
Ljubav trpi kao dijete.
“Abba, Oče, tebi je sve moguće. Otkloni ovaj kalež od mene! Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.” Mk 14,36
Abba, tata – tako je Isus molio naočigled strašne muke što može zadesiti nekog čovjeka.
Odrasli Isus imao je još svoje djetinje srce.
Tebi je sve moguće. – Dijete se bezgranično pouzdaje.
Otkloni ovaj kalež od mene! – Dijete se boji patnje. Svo njegovo biće opire se muci, jer nije stvoreno za patnju nego za radost.
Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. – Duh djeteta, predanje, pobjeđuje.
Isuse, osjećam to: to je ispravno. Tako se i mi trebamo držati prema našoj muci. Učini naše srce slično tvojem, da bi i nama prije patnje došle na usne one riječi, koje si nas Ti naučio a mi možemo moliti djetinjim pouzdanjem: Oče naš…

2. U drugom žalosnom otajstvu razmišlja se kako su Isusa svezali uza stup i bičevali.
Ljubav je ranjiva.
“Tada Pilat naredi da se Isusa uzme i bičuje.” Iv 19,1
Isusu su nanesene prve rane. Isus je ranjiv.
I ja sam bio već povrijeđen i uzeo sam za zlo onomu koji me je povrijedio. Štoviše i danas uzimam mu to duboko za zlo. Jesam li ja zaboravio, da sam i sàm druge povrijedio? Jesam li zaboravio, da sva povrede ne moraju dolaziti od drugih, budući da mogu povrijediti i samog sebe kad nešto krivo radim ili previdim?
Isuse, Ti si strpljivo nosio užasne rane što su ti nanesene, jer Te je onaj ojačao po anđelu koji će i nas ojačati kad mu se molimo: Oče naš…

3. U trećem žalosnom otajstvu razmišlja se kako su Isusa okrunili trnovom krunom.
Ljubav trpi. Najviše je trpio Bog, koji je sama ljubav.
“Evo čovjeka.” Iv 19,5
Pogledajte, što su uradile od ovog čovjeka mržnja, poruga i užas – svi oblici zla! Sva zloća svijeta oborila se na jednog jedinog čovjeka. I taj čovjek, taj čovjek boli… jest Bog!!! – O Isuse, koja neshvatljiva ljubav!
Tu se ljudi pitaju, obzirom na patnju u ovom svijetu: Kako može postojati dragi Bog? – i upadaju u sumnju ili bezbožnost. Tu, pred svakom strašnom boli krvavo prebijenog i izruganog Boga mora zanijemiti svako žaljenje i svaka sumnja…
Ne, Ti nisi Bog koji s neba ne bi sudjelovao u patnji čovjeka. Ti si u Isusu uzeo na sebe sve nevolje i sve boli. Ti nas ne ostavljaš same u patnjama i smrti, jer Ti si naš Otac. U poniznoj i zahvalnoj ljubavi molimo Ti se: Oče naš…

4. U četvrtom žalosnom otajstvu razmišlja se kako je Isus nosio svoj teški križ na Kalvariju.
Ljubav je spremna za ljubljenog podnijeti i patnje.
“Tko hoće biti mojim učenikom, neka se odreče samoga sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi.” Lk 9,23
Zato su se Isusovi učenici odrekli samih sebe, tj. ne gledajući sebe, samo još Njega gledati, koji je iz ljubavi prema nama uzeo na sebe tolike patnje.
Isuse, ja želim biti Tvojim učenikom i Tebe nasljedovati.
“Kako je sladak križni put, nakon što si ga Ti za nas prošao!” tako govore sveci, najveći ljubitelji.
Isuse, moje trpljenje mi je još tako gorko. Na njemu vidim kako je još malena i slaba moja ljubav prema Tebi. To je moja najveća bol. Daj mi barem ponizno trpjeti, jer kako nešto nedostojno znam za Tebe pretrpjeti, a Ti si trpio toliko za mene.
Da, sve s Tobom, o Isuse, sve za Tebe, o Isuse, i za vječnu radost moje braće i sestara, da postane vidljivom beskrajna ljubav Očeva, kojemu si nas naučio moliti: Oče naš…

5. U petom žalosnom otajstvu razmišlja se kako je Isus raspet umro za nas na križu.
Ljubav ne okrivljuje, nego ispričava i oprašta.
“Oče, oprosti im jer ne znaju što čine!” Lk 23,34
O Isuse, komu se dogodila veća nepravda nego Tebi! Ima li groznijeg čina, nego ubojstvo Boga od grešnih ljudi? – Ipak Ti si molio za Tvoje mučitelje i oprostio im. Kako onda može netko još nešto zlopamtiti i okrivljivati! S Tobom želim moliti Onoga čije mi je oproštenje tako potrebno, i ponizno izgovarajući: Oče naš…

Krunica Presvetom Trojstvu – I

Otajstva
1. Oče naš razmatrajući o Bogu Ocu.
2. Oče naš razmatrajući o Bogu Sinu.
3. Oče naš razmatrajući o Bogu Duhu Svetom.
Završetak
Zdravo Marijo…
Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naše, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!

Krunica Presvetom Trojstvu – II

Otvori, Gospodine, usne moje!
I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Gospodine usliši moju molitvu i pomozi mi da mognem pobožno moliti.
Želim moliti po Mariji i s Marijom našom dragom Majkom Božjom i svim anđelima i svecima.

Otajstva
Kod velikog zrna 1x
1. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti neumrli Bože, smiluj se nama i cijelom svijetu i siromašnim dušama u čistilištu.
1. - 3.
Kod malih zrna
1. - 9. Tebi neka je slava, čast, hvala i klanjanje, o Presveto Trojstvo, sada i uvijeke.

Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini.
10. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Na kraju moli se:
Svim srcem hvalimo, ispovijedamo i slavimo Tebe Bože nerođeni Oče, Tebe jedinorođeni Sine, Tebe Duše Sveti Tješitelju, sveto i nepodijeljeno Trojstvo.
Hvalimo i slavimo Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga.
Hvalimo i uzveličajmo ga.
Zahvaljujmo mu sa svim anđelima i svecima sada i u sve vijeke. Amen.

Pomolimo se:
Svemogući vječni Bože, Ti si podario milost Tvojim slugama u ispovijedanju prave vjere spoznati slavu vječnog Trojstva i klanjati se jedinstvu u sili veličanstva. Molimo Te, podari nam postojanu vjeru u svakoj nevolji. Po Isusu Kristu i našoj dragoj Nebeskoj majci. Amen.

Neka nas prosvjetli, zaštiti, vodi, posveti, jača i spasi za vječno blaženstvo ljubav i svemoć Presvetog Trojstva. Zato neka mu je hvala, slava i čast sada i u sve vijeke vjekova. Amen.

Krunica svetog arkanđela Gabrijela

Otajstva
1. Isus, sveti Gabrijele, ti veliki arkanđele i nebeski glasniče, izmoli mi dar mudrosti.
2. Isus, sveti Gabrijele, ti veliki arkanđele i nebeski glasniče, izmoli mi dar jakosti.
3. Isus, sveti Gabrijele, pouči me kao Marija potvrđivati božanske planove i odluke.
4. Isus, sveti Gabrijele, ti anđele radosti, posreduj meni i ožalošćenima cijelog svijeta utjehu i radost Duha Svetoga.
5. Isus, sveti Gabrijele, ti anđele Euharistije, daj da izgaram i gorim za ljubavlju prema Isusu u Sakramentu.

Krunica svetog arkanđela Rafaela

Otajstva
1. Isus, sveti arkanđele Rafaele, prati me kao što si nekoć pratio mladog Tobiju.
2. Isus, sveti arkanđele Rafaele, izmoli mi svjetlo i jasnoću za moj izbor zvanja i staleža.
3. Isus, sveti arkanđele Rafaele, isprosi mojem ispovjedniku i svim ispovjednicima puninu Duha Svetoga, a nama okorjelim grešnicima milost sakramentalnog oproštenja.
4. Isus, sveti arkanđele Rafaele, ti Božji lijeku, prosvijetli moje liječnike i one cijelog svijeta i utješi mene bolesnika i sve bolesnike cijelog svijeta.
5. Isus, sveti arkanđele Rafaele, ti prijatelju ljudi, pomozi meni i svim tjelesno i duševno slijepim u cijelom svijetu.

Euharistijska krunica

Otajstva
1. Isus, ponizno nazočan u Euharistiji.
2. Isus, Ti sjajna čistoćo nazočan u Euharistiji.
3. Isus, Ti svemoć protiv zlih duhova nazočan u Euharistiji.
4. Isus, Ti divljenje nebeske vojske nazočan u Euharistiji.
5. Isus, pun milosrđa našim ranjenim dušama nazočan u Euharisitji.

Fatimska krunica

Devet koraka za molitvu Fatimske krunice

1. Znak križa
O Isuse, molim se iz ljubavi prema tebi za obraćenje grešnika i za zadovoljštinu grijeha prema neokaljanom srcu Marijinu.
2. Kod slijedećeg velikog zrna izgovaramo molitvu oproštenja.
Moj Bože, vjerujem u Te, klanjam Ti se, uzdam se u Te i ljubim Te!
Molim oproštenje za one koji ne vjeruju u Te, ne klanjaju Ti se, ne uzdaju se u Te i ne ljube Te.
3. Kod prvog malog zrna izgovaramo molitvu Euharistiji:
Presveto Trojstvo, klanjam ti se! Moj Bože, moj Bože, ljubim te u Presvetom oltarskom sakramentu.
4. Kod drugog malog zrna izgovaramo molitvu obraćenja:
Po tvojem Neokaljanom začeću, o Marijo, budi nam zagovornicom za obraćenje Rusije, Španjolske, Portugala, Europe i cijelog svijeta!
5. Kod trećeg malog zrna izgovaramo molitvu spasenja:
Slatko srce Marijino, budi spasenjem Rusiji, Španjolskoj, Portugalu, Europi i cijelom svijetu!
6. Kod slijedećeg velikog zrna izgovaramo molitvu oproštenja:
Moj Bože, vjerujem u Te, klanjam Ti se, uzdam se u Te i ljubim Te! Molim Te za oproštenje onima koji ne vjeruju u Te, koji Ti se ne klanjaju, ne uzdaju se u Te i ne ljube Te.
7. Kod svakog od slijedećih deset malih zrna izgovaramo molitvu Euharistiji:
Presveto Trojstvo, klanjam ti se! Moj Bože, moj Bože, ljubim te u Presvetom oltarskom sakramentu.
8. Zatim izgovaramo molitvu:
O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, i dovedi u raj sve duše, osobito one koje su najpotrebnije tvojeg milosrđa.
9. Na kraju izgovaramo molitvu anđela:
Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, dubokim strahopoštovanju klanjam Ti se i prikazujem Ti predragocjeno tijelo i krv, dušu i božanstvo Isusa Krista nazočna u svim svetohraništima svijeta kao nadoknadu za uvrede, svetogrđa i nemarnosti kojima je vrijeđan. I molim te po zaslugama Presvetog srca Isusova i po zagovoru Bezgrešnog srca Marijina obrati jadne grešnike!

Ako želite dalje moliti desetke, ponavljate korake 6 – 8, a završite s 9. korakom.

Krunica za siromašne svećeničke duše u čistilištu

Na duhovan način baci se pod noge svetog križa i promatraj Spasitelja sa žalosnom Majkom Božjom kako krvari na križu.

Kod križa:
Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi:
Gospodine, čuj glas moj!
Neka pazi uho tvoje
na glas moga vapaja!
Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje,
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.
Duša moja čeka Gospodina
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna
nek Izrael čeka Gospodina.
Jer je u Gospodina milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje;
on će otkupiti Izraela
od svih grijeha njegovih.
Pokoj vječni daruj im Gospodine
i svjetlost vječna neka im svjetli.
Ako se grijeha budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?

Kod prvog od četiri zlatna zrna, poslije križa, moli se sljedeća strelovita molitva:
Naša draga Gospe od Presvetog Srca, moli za ovu(…) siromašnu svećeničku dušu.

Kod jedanaest malih zrna:
Vječni Oče, po Bezgrešnom srcu Marijinu prikazujem ti Predragocjenu krv Isusovu za dušu onog svećenika koji najviše trpi u čistilištu i koja je najnapuštenija.

Kod slijedeća četiti zlatna zrna:
Naša draga Gospe od Presvetog Srca, moli za ovu(…) siromašnu svećeničku dušu.

Kod slijedećih jedanaest malih zrna:
Vječni Oče, po Bezgrešnom srcu Marijinu prikazujem ti Predragocjenu krv Isusovu za dušu onog svećenika koji najviše trpi u čistilištu i koja je najnapuštenija.

Kod slijedećih četiri zlatna zrna:
Naša draga Gospe od Presvetog Srca, moli za ovu(…) siromašnu svećeničku dušu.

Kod slijedećih jedanaest malih zrna:
Vječni Oče, po Bezgrešnom srcu Marijinu prikazujem ti Predragocjenu krv Isusovu za dušu onog svećenika koji najviše trpi u čistilištu i koja je najnapuštenija.

Na kraju krunice moli se:
Pomolimo se: Gospodine Isuse Kriste, Vječni svećeniče, ti si za vrijeme svojeg zemaljskog života pomogao svakom siromašnom bolesniku i napuštenom, molim te, svrati svoj sućutni pogled i na dušu onog svećenika koja u čistilištu najviše tripi i od svih je zaboravljena i napuštena.
Pogledaj, kako ta duša mučena strašnom vatrom i srce parajući moli za milosrđe i pomoć.
O milosrdno srce Isusovo, ti si molilo u Maslinskom vrtu u gorkoj usamljenosti i duševnim mukama znojeći se krvlju: Oče, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež, ali neka ne bude moja volja, nego tvoja volja neka bude. Zbog ove tvoje odanosti, tvoje bolne muke i tvojeg smrtnog straha, molim te, smiluj se siromašnoj svećeničkoj duši za koju te molim. Ublaži njezine patnje, utješi je u njezinoj napuštenosti, kao što je tebe utješio tvoj Nebeski otac po svojem anđelu. Amen.

Naša draga Gospe od Presvetog Srca, Majko milosrđa i Majko vječnog svećenika, Kraljice apostola, svrati tvoje milosrdne oči na siromašnu svećeničku dušu za koju te molim.
O blaga Kraljice od Presvetog Srca, pokaži tvoju moć i oslobodi dušu tog svećenika od muka čistilišta po zaslugama predragocjene Krvi Isusove! O čudesna Majko, posebno se sjeti svih svećenika što danas leže u smrtnoj borbi i onih, koji su spremni baciti svoju svećeničku krunu pod noge sotone.
Sveti Josipe, sveti arkanđele Mihovile, sveti apostoli, biskupi i svećenici, svi sveti stanovnici raja, molite za ovog trpećeg svećenika, utješite ga, pomozite mu i izmolite njegovo skoro oslobođenje i njegov sretan ulazak u nebesko kraljevstvo.
I ti, siromašna svećenička dušo, moli za mene i izmoli mi ovu milost…, ako je Bogu na čast i na spasenje moje duše, da bih posvuda mogao navješćivati tvoju pomoć I širiti ovu pobožnost. Amen.

Krunica za nerođene

Započni uzdizati nebu ovu tvoju krunicu, i izgovaraj:
Nebeska Kraljice, ovom krunicom vezujemo sve grešnike i sve narode s tvojim bezgrešnim srcem.

Blagonakloni Oče, prosvijetli svaku savjest, da spozna gdje se protivi Božjoj volji i ide krivim putovima. Daruj svijetu milost obratiti se, i vrijeme odjelotvoriti ovo obraćenje. Amen.

Božansko dijete Isuse, ovom krunicom molimo te, od srca svijeta oduzeti želju grijeha pobačaja. Ukloni pokrivalo prijevare kojim je sotona pokrio srca, gdje se spolna raskalašenost pojavljuje kao sloboda i razotkrij njezino pravo lice – ropstvo grijeha. Položi po srcu svijeta novo strahopočitanje koje štuje život od začeća.

Isuse, zaštiti i spasi nerođene!

Redovna Gospina krunica, a poslije nje slijede
Zdravo Marijo – 1xZdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!
- Moli za nas, sveta Bogorodice.
- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se: O Bože, Tvoj jedinorođeni Sin svojim životom, svojom smrću i svojim uskrsnućem stekao nam je blaga vječnog života. Podari nam, vapijemo Tebi, dok razmatramo ova otajstva u svetoj krunici blažene djevice Marije, da postanemo sposobni nasljedovati što ona sadrže, i postignemo što obećavaju po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Na nakanu i dobrobit našeg Svetog oca pape Franje:
Oče naš…, Zdravo Marijo… i Slava Ocu…

Sveti Josipe, s puno ljubavi i skrbi i snagom tvojeg zagovora prihvati rođene i nerođene, kao i njihove roditelje. Amen.

Zahvalna krunica Maslinskog vrta

Otajstva

Kod velikog zrna 1x
O Isuse, tebi neka je vječna slava i hvala za žalost koju si pretrpio kad si ušao u Maslinski vrt.
1. Po tvojoj gorkoj žalosti u Maslinskom vrtu smiluj se nama i cijelom svijetu.
Kod velikog zrna 1x
O Isuse, tebi neka je vječna slava i hvala za tvoj smrtni strah u Maslinskom vrtu.
2. Po tvojem smrtnom strahu u Maslinskom vrtu smiluj se nama i cijelom svijetu.
Kod velikog zrna 1x
O Isusu, tebi neka je vječna slava i hvala za tvoju trostruku predanu molitvu.
3. Po tvojoj poniznoj molitvi u Maslinskom vrtu smiluj se nama i cijelom svijetu.
Kod velikog zrna 1x
O Isuse. Tebi neka je vječna slava i hvala za tvoj krvavi znoj i suze u Maslinskom vrtu.
4. Po tvojem krvavom znoju smiluj se nama i cijelom svijetu.
Kod velikog zrna 1x
5. Po tvojem predanju u volju Očevu smiluj se nama i cijelom svijetu.

Krunica svete Krvi

Vječni Oče, u ime svih uvijek ti prikazujem po Mariji predragocjenu krv Isusa Krista za obraćenje grešnika, mladih i za zadovoljštinu grijeha cijelog svijeta.

Otajstva

1. Po tvojoj Majci, o Isuse, vječno nas uranjaj u svoju predragocjenu krv.
2. Po tvojoj Majci, o Isuse, vječno nas primaj u svoje ranjeno srce.
3. Po tvojoj Majci, o Isuse, vječno nas skrij u svoje svete rane.
4. Po tvojoj Majci, o Isuse, daruj nam tvoju ljubav prema križu i patnjama i savršenu suobličenost s voljom Očevom.
5. Po tvojoj Majci, o Isuse, vječno utisni crte svojeg lica u naše srce.

O Isuse, božanski Otkupitelju, budi nam milosrdan. Milosrđe nama i cijelom svijetu. Amen.
Milost i milosrđe, moj Isuse, za vrijeme sadašnjih opasnosti. Pokrij nas tvojom predragocjenom Krvi. Amen.
Vječni Oče, iskaži nam milosrđe u ime svete Krvi tvojeg Sina. Iskaži nam milosrđe, zato vapijemo tebi. Amen.

Krunica Duhu Svetom za dobre svećenike

Otajstva
1. Koji neka učini prihvatljivim naše srce i srce svećenikâ i onih pozvanih u svećeništvo za puninu milosti Duha Svetoga.
2. Koji neka izmoli Duha Svetoga nama i svećenicima i onima pozvanima u svećeništvo, i neka u nama umnoži i ojača tri božanske kreposti (= vjeru, nadu i ljubav).
3. Koji neka nas i svećenike i one pozvane u svećeništvo po Duhu Svetom ojača, prosvjetli, upućuje, vlada, vodi i posvećuje.
4. Koji neka naše srce i srce svećenikâ i onih pozvanih u svećeništvo ispuni dubokom poniznošću, blagošću, strpljivošću, odanošću, predanjem, snagom i svetošću.
5. Koji neka nama i svećenicima i onima pozvanima u svećeništvo izmoli sedam darova i dvanaest plodova Duha Svetoga, podari svako dobro i otkloni svako zlo.

Krunica Svetom križu

Otajstva

1. Po prikivanju desne ruke na križ Gospodin naš Isus Krist prolio je za nas svoju svetu krv pod strašnim mukama.

Kod velikog zrna 1x
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Sveta Marijo, Majko milosrđa, moli za nas.
Sveti arkanđele Mihovile, moli za nas.
Sveti arkanđele Rafaele, moli za nas.

Kod 10 malih zrna:
Po svojem svetom križu iskaži nam milosrđe, Gospodine Isuse Kriste.

2. Po prikivanju lijeve ruke na križ Gospodin naš Isus Krist prolio je za nas svoju svetu krv.
Moli na mala zrna kako gore stoji…

3. Po prikivanju desne noge na križ Gospodin naš Isus Krist prolio je za nas svoju svetu krv pod strašnim mukama.

4. Po prikivanju lijeve noge na križ Gospodin naš Isus Krist prolio je za nas svoju svetu krv pod strašnim mukama.

5. Po probadanju desne strane i Presvetog srca Gospodin naš Isus Krist, kad je visio na križu, prolijevanjem krvi i vode nadoknadio je i namirio za sve grijehe ovog svijeta.

Molimo Te: Pomozi da zagovorom Majke milosrđa prihvatimo se ovog sredstva spasenja i ljubavi, da bismo na Sudnjem danu stajali Tebi s desne strane. Amen.

Krunica Duhu Svetom

Posebno lijepu i dragocjenu molitvu Duhu Svetom jest ova krunica koju vam veoma preporučujemo. Moli se uobičajeno s 5 otajstava krunice dodajući 10 Zdravo Marija i slijedeća otajstva.
1. Koji neka osposobi naše srce da primimo puninu Duha Svetoga!
2. Koji neka nam izmoli Duha Svetoga i umnoži i ojača u nama tri bogoslovske kreposti!
3. Koji neka nas po Duhu Svetom jača, prosvjetljuje, upravlja, vlada nad nama, vodi nas i posvećuje!
4. Koji neka užeže naše srce ljubavlju Duha Svetoga i napuni dubokom poniznošću, odanošću, predanjem, jakošću i svetošću!
5. Koji neka nam izmoli sedam darova i dvanaest plodova Duha Svetoga i neka nam udijeli sva dobra i odvrati od nas svako zlo!

Krunica sv. Benediktu

Otajstva
1. Sveti Benedikte, zaštitniče Europe, izmoli nam mir – krunu kreposti.
2. Sveti Benedikte, oblikuj Bogu na slavu redovnički duh i kršćanstvo.
3. Sveti Benedikte, zaštiti nad od sotonina bijesa tvojom blagoslovljenom medaljom.
4. Sveti Benedikte, ora et labora neka je uvijek nazočno i geslo Europe.
5. Isuse! Gospodine! Neka ti je vječna hvala i slava za svetog Benedikta i krug svetaca njegovog Reda.

Ora et labora: Moli i radi.

Krunica Srcu Isusovu

Uvod
Slatko Srce Isusovo, daj da Te sve više ljubim. 1x
Slatko srce Marijino, budi moje spasenje. 3x

Otajstva
Kod velikog zrna 1x
1.-5. Vječni Oče, prikazujem Ti predragocjenu krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za sve moje grijehe, kao pomoć siromašnim dušama u čistilištu i za sve potrebe svete Crkve.
Kod malih zrna 10x
Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svojem!

Krunica Srcu Isusovu
Otajstva
1. Isuse, božanski otkupitelju, daj da se uvijek obraćam tvojem ranjenom srcu.
2. Isuse, božanski otkupitelju, daj da se s puno ljubavi sjedinjujem s tvojim ranjenim Srcem.
3. Isuse, božanski otkupitelju, daj da neprestano boravim u tvojem ranjenom srcu.

Krunica Srcu Isusovu

Otajstva
1.-5. Kod velikog zrna 1x
Slava Ocu…
Neka bude priznato, ljubljeno, hvaljeno, slavljeno, čašćeno i veličano Božansko srce Isusovo i Bezgrešno srce Marijino!
Srce Marijino posve bolima probodeno, zapali žar ljubavi u našim srcima!

Oče naš…
Kod malih zrna 10x
1. iz čijeg presvetog Srca istječu sve milosti, smiluj se nama i spasi nas!
2. u čije predobro Srce polažemo svu svoju nadu, smiluj se nama i spasi nas!
3. čije svemožno Srce lomi moć i lukavstvo neprijatelja, smiluj se nama i spasi nas!
4. čije božansko Srce zaslužuje da bude beskrajno ljubljeno, smiluj se nama i spasi nas!
5. čije je vjerno Srce iz ljubavi prema nama kopljem probodeno, smiluj se nama i spasi nas!

Krunica srcu Marijinu subotama zadovoljštine

Otajstva
1. uzdrži i umnoži u nama vjeru u tvoje neokaljano začeće.
2. uzdrži i umnoži u nama vjeru u tvoje vječno djevičanstvo.
3. uzdrži i umnoži u nama vjeru u tvoje dostojanstvo kao Majke Božje.
4. uzdrži i umnoži u nama strahopoštovanje i ljubav prema tvojim slikama.
5. zapali u svima veliku pobožnosti i ljubav prema tebi.

Krunica Bezgrešnoj - Immaculati

Otajstva
1. Po tvojem Neokaljanom začeću, spasi nas!
2. Po tvojem Neokaljanom začeću, štiti nas!
3. Po tvojem Neokaljanom začeću, vodi nas!
4. Po tvojem Neokaljanom začeću, posveti nas!
5. Po tvojem Neokaljanom začeću, upravljaj nama!

Na kraju svakog destka moli se:
Ti velika, Ti vjerna, Ti posrednice svim milosti – moli za nas!

Krunica Bezgrešnoj za svećenike

Otajstva
1. po tvojem Neokaljanom začeću prosvijetli, vodi, jačaj i posveti našeg Svetog Oca.
2. po tvojem Neokaljanom začeću prosvijetli, vodi, jačaj i posveti naše biskupe.
3. po tvojem Neokaljanom začeću prosvijetli, vodi, jačaj i posveti naše redovništvo i svećenike.
4. po tvojem Neokaljanom začeću prosvijetli, vodi, jačaj i posveti zalutale svećenike i vrati ih opet Isusu, našem vječnom Velikom svećeniku.
5. po tvojem Neokaljanom začeću otkupi najsiromašnije svećeničke duše iz muka čistilišta.

Krunica Ivana apostola

Otajstva
1. Neka je ljubljen i čašćen ljubljeni učenik Ivan i njegov sveti život, od sada pa dovijeka.
2. Neka je čašćen Ivan i njegov nježni susret s Božanskim srcem, od sada pa dovijeka.
3. Neka je čašćen Ivan i njegova bol pod križem, od sada pa dovijeka.
4. Neka je čašćen Ivan i njegovo sveto služenje Mariji i Crkvi, od sada pa dovijeka.
5. Neka je čašćen Bog i Marija po Ivanu i njegovom svetom Evanđelju, od sada pa dovijeka.

Krunica Ivana apostola

Otajstva
1. sveti Ivane, vodi narode Mariji i Gospodinu Isusu Kristu.
2. sveti Ivane, učeniče ljubavi, podari nam božansku glad za ljubavlju.
3. sveti Ivane, pouči me Sv. Pismu i svakog pobožnog kršćanina.
4. sveti Ivane, Isusov miljeniče, izmoli nam Duha Svetoga.
5. sveti Ivane, Marijin ‘sine’, izmoli mi mjesto uz nju pri Božjem prijestolju.

Krunica Krvi Isusove

Otajstva
1. O predrago i premilosrdno Srce Isusovo, daruj umirućima, posebno Bogu posve-ćenima, svu rijeku Tvoje predragocjene krvi i svu žar Tvoje božanske ljubavi!
2. O najzahvalnije i najspremnije na žrtvu Srce Isusovo, daruj umirućima, posebno Bogu posvećenima, svu rijeku Tvoje predragocjene krvi i svu žar Tvoje božanske ljubavi!
3. O nevino osuđeno Srce Isusovo, daruj umirćima, posebno Bogu posvećenima, svu rijeku Tvoje predragocjene krvi i svu žar Tvoje božanske ljubavi!
4. O napušteno i smrtnim strahom ispunjeno Srce Isusovo, daruj umirućima, posebno Bogu posvećenima, svu rijeku Tvoje predragocjene krvi i svu žar Tvoje božanske ljubavi!5. O probodeno i krvareće Srce Isusovo, daruj umirućima, posebno Bogu posve-ćenima, svu rijeku Tvoje predragocjene krvi i svu žar Tvoje božanske ljubavi!

Krunica Križnog puta

Uvod
Na čast Presvetom Trojstvu: Oče naš…, Slava Ocu…

1. stajalište
Isus osuđen na smrt
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

2. stajalište
Isus nosi svoj teški križ
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

3. stajlište
Isus prvi put pada pod križem
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

4. stajalište
Isus susreće svoju žalosnu majku
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

5. stajalište
Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

6. stajalište
Veronika daje Isusu rubac da obriše svoje lice
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

7. stajalište
Isus pada drugi put pod križem
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

8. stajalište
Isus tješi rasplakane žene
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

9. stajalište
Isus pada treći put pod križem
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

10. stajalište
Isus svučen i žuči napojen
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

11. stajalište
Isusa raspeše na križ
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

12. stajalište
Isus raspet umire na kižu
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

13. stajalište
Isus skinut s križa i predan majci u krilo
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

14. stajalište
Isusa položiše u grob
- Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo tebe!
- Jer si po svom svetom križu svijet otkupio!
Oče naš…
Kod malih zrna 10x:
Isuse, Marijo, Josipe, ljubim vas, spasite duše!

Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i uzdanje naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!
Spomeni se, milostiva djevice Marijo, kako se nije nikad čulo da si ikoga zapustila koji se tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zaprosio. Ovim pouzdanjem potaknut utječem se i ja tebi. Djevice djevicâ; tebi, Majko, dolazim; pred tobom kukavni grješnik stojim. Nemoj, Majko vječne Riječi, prezreti mojih riječi, već ih čuj i milostivo usliši. Amen.
Spomeni se, prečisti zaručniče blažene djevice Marije, da se još nikad nije čulo, da si ikog zapustio koji se tebi utjecao, tvoju pomoć zatražio i tebi zavapio za tvoj zagovor. Potaknut ovim pouzdanjem, utječem se tebi, ti poočime Božanskog Spasitelja, ne prezri mojih riječi, nego ih čuj i milostivo usliši. Amen.

K tomu izmoli Krunicu milosrđa. Molimo ju, da Bog u svojem prevelikom milosrđu siromašnim dušama u čistilištu otpusti kazne za grijehe.

Krunica Isusovoj muci

Otajstva
1.-5. Kod veliko zrna 1x
Vječni Oče, prikazujem ti krv, rane, muku i zasluge našega Gospodina Isusa Krista, njegov trosatni smrtni strah u Maslinskom vrtu i na križu, da budu zaliječene rane naših duša, nadvladane kušnje i dana zadovoljština za nemar, ravnodušnost i neispunjavanje svetih nadahnuća.
Po Mariji, trajno ti pružam, o Oče milosrđa, Isusovu krv za obraćenje grešnika i oslobođenje duša iz čistilišta.

1. Kod malih zrna 10x
Moj Isuse, oproštenje i milosrđe po zaslugama tvoje krvi i tvoje svete muke u Maslinskom vrtu.
2. Kod malih zrna 10x
Moj Isuse, oproštenje i milosrđe po zaslugama tvoje krvi i tvojeg strašnog bičevanja.
3. Kod malih zrna 10x
Moj Isuse, oproštenje i milosrđe po zaslugama tvoje krvi i tvojeg strašnog i sramotnog krunjenja trnovom krunom.
4. Kod malih zrna 10x
Moj Isuse, oproštenje i milosrđe po zaslugama tvoje krvi i tvoje svete muke križnog puta.
5. Kod malih zrna 10x
Moj Isuse, oproštenje i milosrđe po zaslugama tvoje krvi i tvoje muke i smrti na križu.

Krunica vatre ljubavi za duše u čistilištu

Na početku
Pokoj vječni daruj im Gospodine! I svjetlost vječna neka im svjetli! Počivali u miru!
1. O moj Bože, vjerujem u Te, jer si Ti vječna istina.
2. O moj Bože, uzdam se u Te, jeri si Ti beskrajno dobar i milosrdan.
3. O moj Bože, ljubim Te, jer si Ti najviše dobro i predostojan ljubavi. Iz ljubavi prema Tebi kajem se za sve svoje grijehe.

Kod velikih zrna 1x:
1.-5. Pokoj vječni daruj im Gospodine! I svjetlost vječna neka im svjetli! Počivali u miru!
Kod malih zrna 10x
1.-5. Slatko srce Marijino, budi njihovo spasenje!

Marijanska krunica Duhu Svetom

Otajstva
1. Isus, po Isusovom presvetom licu, o Marijo, izmoli nam Duha Svetoga.
2. Isus, po Isusovom ranjenom srcu, o Marijo, izmoli nam Duha Svetoga.
3. Isus, po Isusovoj predragocjenoj krvi, o Marijo, izmoli nam Duha Svetoga.
4. Isus, po Isusovim ranama, o Marijo, izmoli nam Duha Svetoga.
5. Isus, po Isusovom imenu, o Marijo, izmoli nam Duha Svetoga.

Krunica svete Ane i sv. Joakima

Otajstva
1. Isus, ljubljena sveta Ano, ti majko Nebekse kraljice, moli za nas i za obitelji cijelog svijeta.
2. Isus, ljubljena sveta Ano, po Mariji neka je Bogu vječna slava i hvala za sve tvoje milosti.
3. Isus, ljubljena sveta Ano, ti moćna pomoćnice u nevolji, pomozi nam u životu i u smrti.
4. Isus, ljubljena sveta Ano, ti moćna zagovornice u nevolji, pomozi nam u životu i u smrti.
5. Isus, ljubljena sveti Joakime, ti oče Bezgrešno začete, moli za nas i za cijeli svijet.

Krunica Uskrsu

Otajstva
1. Isuse, po tvojem uskrsnuću umoži nam vjeru.
2. Isuse, po tvojem uzašašću umnoži nam nadu.
3. Isuse, po Duhu Svetom umnoži nam ljubav.

Krunica Isusovoj muci

Otajstva
1. Kod velikog zrna 1x
Vječni Oče, s Marijom i po Mariji prikazujem ti Isusovu muku i smrt i njegovu prolivenu krv za mene i za umiruće ovog tjedna.
S Marijom promatram Isusovo uhićenje, nedužnu osudu, njegove muke i prezire.
1.-5. Kod malih zrna 10x
Isuse, zahvaljujem ti za tvoju muku i smrt, i častim tvoju krv i tvoje rane.

2. Kod velikog zrna 1x
Vječni Oče, s Marijom i po Mariji prikazujem ti Isusovu muku i smrt i njegovu prolivenu krv za mene i za umiruće ovog tjedna.
S Marijom promatram kako Isus nakon ponavljanog pada pod križem posrćući i potpuno iscrpljen stiže na Kalvariju, izmučen i odjećom sramotno zderanom, položen na križ.

3. Kod velikog zrna
Vječni Oče, s Marijom i po Mariji prikazujem ti Isusovu muku i smrt i njegovu prolivenu krv za mene i za umiruće ovog tjedna.
S Marijom promatram kako vojnici probadaju Isusove ruke i noge, i potom prikivaju ih na križ.

4. Kod velikog zrna
Vječni Oče, s Marijom i po Mariji prikazujem ti Isusovu muku i smrt i njegovu prolivenu krv za mene i za umiruće ovog tjedna.
S Marijom promatram Isusovu trosatnu smrtnu borbu i njegovih sedam posljednjih riječi: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!
Zaista, još danas bit ćeš sa mnom u raju!
Ženo, evo ti sina; sine, evo ti Majke!
Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio!
Žedan sam!
Svršeno je!
Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj!

5. Kod velikog zrna 1x
Vječni Oče, s Marijom i po Mariji prikazujem ti Isusovu muku i smrt i njegovu prolivenu krv za mene i za umiruće ovog tjedna.
S Marijom promatram Isusovu smrt i njegovo probodeno sveto srce.

Duhovska krunica

Otajstva
1. koji svoje nije htio ostaviti kao siročad.
2. koji im je obećao drugog Branitelja.
3. koji je poslao Duha Svetoga kao vjetra s neba.
4. čiji Duh provijava i upravlja Crkvom.
5. čiji Duh ispunja nutrinu našeg srca

Pobožnost djetetu Isusu iz Praga

Ljubeći medaljicu moli se:
Presveto Trojstvo, prikazujemo Ti sve poklone srca svetog Djeteta Isusa.

Na svako od 3 zrna moli se:
I Riječ je Tijelom postala
i prebivala među nama. Oče naš…

Na svako od 12 zrnaca moli se:
I riječ je Tijelom postala
i prebivala među nama. Zdravo Marijo…

Prije svake Zdravo Marijo kaže se:
1. Utjelovljenje
2. Pohod BDM Elizabeti
3. Rođenje
4. Poklon pastira
5. Obrezanje
6. Poklon Triju kraljeva
7. Prikazanje Isusovo u hramu
8. Bijeg u Egipat
9. Boravak u Egiptu
10. Povratak u Nazaret
11. Isusov život u Nazaretu
12. Isus u hramu među učiteljima i pismoznancima

Zahvalna molitva Malom Isusu:
Božansko Dijete Isuse,
znam da me voliš i da me ne ćeš
nikada napustiti.
Zahvaljujem ti na tvojoj
prisutnosti u mojem životu.
Čudotvorno Dijete,
vjerujem u Tebe i Tvoje
obećanje mira, blagoslova
i slobode od svih nevolja.
U Tvoje ruke stavljam
sve svoje brige i potrebe.
Gospodine Isuse, pouzdajem se
u Tvoje neizmjerno milosrđe i ljubav.Želim Te slaviti i častiti
i sada i uvijeke. Amen.

Krunica za svećenike

Otajstva
1. po zaslugama tvojeg smrtnog straha daruj nam požrtvovne svećenike.
2. po tvojem bolnom bičevanju daruj nam djevičanski čiste svećenike.
3. po muci tvojega gorkog križnog puta daruj nam strpljive svećenike.
4. po muci tvojega gorkog križnog puta daruj nam ustrajne svećenike.
5. po tvojoj strašnoj smrti na križu daruj nam svećenike koji su umrli sebi i svijetu.

Molite, puno molite za svećenike!
Molite, da i drugi svećenici, koji su zbunjeni duhom ovog vremena, budu prosvijetljeni.

Oltar je okružen anđelima za svakog vjernika koji sudjeluje u Sv. Misi, posebno za one koji ne mogu sudjelovati u njoj!

Krunica Našoj dragoj Gospi od suza

Na početku
Razapeti Isuse! Bacajući se Tvojim nogama, prikazujemo Ti suze Tvoje ljubljene Majke, koja Te je pratila dubokom i samilosnom ljubavlju na Tvojem tako prebolnom križnom putu. Daj, o dobri Učitelju, da primimo srcu pouke što su nam ih dale suze Tvoje presvete Majke, da bismo tako bili dostojni ispuniti Tvoju svetu volju na zemlji i Tebe na nebu kroz cijelu vječnost slavili i hvalili.

Otajstva

Kod svakog velikog zrna 1x
O Isuse! Pogledaj na suze Tvoje ljubljene Majke koja Te je najviše ljubila na zemlji, i najsrdačnije ljubi u nebu.

Kod malih zrna 10x
O Isuse! Usliši naše molbe zbog suza Tvoje presvete Majke!

Na kraju
O Isuse! Pogledaj na suze Tvoje ljubljene Majke koja Te je najviše ljubila na zemlji, i najsrdačnije ljubi u nebu.
O Marijo, majko ljubavi, bolî i milosrđa! Molimo Te, sjedini svoje molbe s našim, da bi Isus, Tvoj božanski Sin kojemu se obraćamo, uslišio naše vapaje u ime Tvojih majčinskih suza i nama podario milosti, za koje molimo, krunu vječnog života. Amen.

Apostolska krunica

1. Isus, svi sveti apostoli i učenici Gospodnji, molite za Papu, Crkvu i narod.
2. Isus, po zaslugama i patnjama tvojih apostola i učenika, spasi redovništvo i svećenike.
3. Isus, po Mariji neka je Svevišnjem slava i hvala za sve milosti njegovih apostola, učenika i svećenika.
4. Isus, Marijo, Kraljice apostola, zbog Isusovih rana spasi, prosvijetli i posveti sve svećenike i svećeničke kandidate.
5. Isus, Kriste, ti učitelju apostolâ, zbog Marijinih suza, uzmi zauvijek svećenike u tvoje ranjeno srce i daruj im milost suradnje.

Krunica ljubavi

Radosna otajstva

1. Isus, koga si, o Djevice, začela po Duhu Svetomu.
Ljubav čini prvi korak.
Ti nam prilaziš… želiš nam biti bliz koliko god je to moguće.
Ti, Bože! Ti sám postaješ čovjekom, da bi sve dijelio s nama!
Koja neshvatljiva ljubav!
Mi smo ljubljeni! Bog nas ljubi!
Može li biti utješnije, ohrabrujuće i usrećujuće vijesti od ove?
Ja sam ljubljen – ne samo od slabih ljudi, nego od svemogućeg Boga, koji je sám Ljubav!
Zar ne mora ova radosna vijest doslovno zasjeniti sve tamno, zastrašujuće i bolno ovog svijeta?
Koliko je malo ljudi već čulo ovu najbolju od svih mogućih vijestî? A mi? Je li ona zaista već doprla do našeg srca, tako da živimo po njoj?
Molimo zato Ocu, uzroku ovog grandioznog plana ljubavi, i puni čežnje izgovarajmo: Oče naš…

2. Isus, koga si, o Djevice, Elizabeti nosila!
Sreća ljubavi pripada samo onomu, koji vjeruje da je ljubljen.
Sretna, zacijelo Ti si blažena veličati, o Marijo, budući da si vjerovala u Božju svemoć i ljubav. (usp. Lk 1,45)
Bog ne može vjerovati umjesto nas.
Ali sama vjera jest dar njegove ljubavi.
Molimo se Onomu za one koji ne vjeruju i koji i njima želi darovati vjeru: Oče naš…

3. Isus, koga si, o Djevice, rodila.
Ljubav spasava.
Kamo sa strahom, boli i krivnjom? Što će biti sa mnom u smrti?
Prije ili kasnije svaki čovjek mora si priznati: Prepušten sam sebi, beznadno sam izgubljen…
U tami ovog života odjekuje glas jednog svijetlog anđela: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj: On je Krist, Gospodin. Lk 2,10-11
Krist, Spasitelj je došao! – Tko vjeruje u njega, spasen je!
Budući da zaista vjerujemo da nas sam Isus može spasiti, molimo se Onomu koji nam je poslao ovog Spasitelja: Oče naš…

4. Isus, koga si, o Djevice, u hramu prikazala.
Jedini za koga se isplati živjeti jest Bog, Ljubav.
Šimun osluškujući tihi glas Duha Svetoga usmjerio je posve svoj život na Boga - “utjehu Izraelovu”. Zato mu je sad darovana sreća najvišeg susreta. Ljubavlju ispunjen on slavi Boga i može utješen otići iz ovog života.
Duše Sveti, pomozi nam da i mi usmjerimo sav svoj život na Boga – Ljubav – i tako postignemo cilj, prema kojemu svi hodimo: kući Očevoj. Njemu želimo moliti radosnom nadom: Oče naš…

5. Isus, koga si, o Djevice, u hramu našla.
Zar niste znali da mi je biti u kući Oca mojega? Lk 2,49
Biti u onom što je Očevo, znači biti u njegovoj ljubavi. Otac je praizvor sveobuh-vatne bezgranične dobrote. Njegova volja jest ljubav, ništa drugo nego ljubav.
O, Isuse, daj nam da želimo samo ono što hoće Otac – a to je ljubiti. Daj nam uvijek vjerovati u njegovu ljubav i njega obradovati svojim “da, Oče!”.
I to ga želimo moliti riječima, kojima si nas učio: Oče naš…

Krunica mira

Otajstva
1. Isuse, daruj nam tvoj mir.
2. Isuse, daruj mojoj obitelji tvoj mir.
3. Isuse, daruj Crkvi tvoj mir.
4. Isuse, daruj našoj domovini tvoj mir.
5. Isuse, daruj svijetu tvoj mir.

Krunica za duše u čistilištu

Na početku
1 Slava Ocu…
1 Oče naš…
3 Zdravo Marije…
i 50 puta na mala zrna:
“Spasi mukâ duše u čistilištu!”
Uvijek na veliko zrno:
1 Oče naš… i
1 Slava Ocu…
i na koncu:
1 Slava Ocu… i
1 Oče naš… Amen.

Krunica za nevinu djecu

Otajstva
1. Isus, koji je za nas postao djetetom po Duhu Svetom u tvojem djevičanskom krilu.
2. Isus, koji je za nas kao dijete došao na svijet.
3. Isus, koji je djecu ljubio i blagoslivljao.
4. Isus, koji nam je dao djecu kao uzor.
5. Isus, koji je došao svu ljudsku djecu učiniti Božjom djecom.

Krunica za pokojne

Otajstva
1. Isus, koji neka bude pokojnima milosni sudac.
2. Isus, koji će pokojnima naplatiti svoju ljubav i brigu za nas.
3. Isus, koji uslišava molitve i Sv. Mise za naše pokojne.
4. Isus, koji će pokojnima darovati mir po mukama ovog svijeta.
5. Isus, koji nas je utješio obećanjem ponovnog susreta s našim pokojnima.

Isusova krunica

Otajstva
1. Isus, koji si rođen u Betlehemu.
2. Isus, koji svima pomažeš i siromasima daješ.
3. Isus, koji se posve predaješ Ocu.
4. Isus, koji bez protivljenja daješ svoj život za nas.
5. Isus, koji si sav svoj život prinio za žrtvu.

Krunica posljednjih stvari

Otajstva
1. Isus, koji nam je u smrti otvorio vrata vječnosti.
2. Isus, u kojeg se uzdamo kao milosrdnog suca.
3. Isus, koji nam u svojoj ljubvi oprašta naše grijehe i promašaje.
4. Isus, koji spašava sve ljude dobre volje od vječne propasti.
5. Isus, koji nam želi darovati vječnu ljubav i blaženstvo.

Krunica pozivajućeg Srca Isusova

Uvod
1x – 1. Vječni Oče, prikazujem ti po pozivajućem Srcu tvojeg ljubljenog Sina njegovo tijelo, njegovu krv, njegovu dušu i njegovo božanstvo – za naše grijehe i grijehe cijelog svijeta.
3x – 2. Dođi Gospodine Isuse s tvojim pozivajućim Srcem i primi od mene sve tvoje milosne darove.
1x – 3. Sveti Bože, Svemogući Bože, Bože naš Oče, smiluj se nama i cijelom svijetu.

Svaki desetak započinje s 1., 2. i završava s 3.

Otajstva
Oče, po pozivajućem Srcu tvojeg ljubljenog Sina daruj cijelom svijetu:
1. tvoje svemoguće svjetlo koje rastjeruje tamu.
2. tvoju svemoguću oslobađajuću snagu.
3. tvoju svemoguću otkupljujuću snagu.
4. tvojeg svemogućeg Duha Svetog.
5. tvoju svemoguću snagu ozdravljenja i čuda.

Krunica svetim anđelima za sretno putovanje

Otajstva
1. Marijo, kraljice anđelâ, moli za nas.
2. Sveti arkanđele Mihovile, brani i štiti nas.
3. Sveti arkanđele Gabrijele, moli za nas.
4. Sveti arkanđele Rafaele, vodi nas.
5. Vi sveti anđeli čuvari, naši vjerni opominjatelji, molite za nas.

Krunica devet anđeoskih korova

Sveti Mihovile, preporučujem ti čas moje smrti. Spriječi tad Zlog neprijatelja, da me ne može napadati niti štetiti mojoj duši.
1 Oče naš, 1 Zdravo Marijo
Sveti Gabrijele, izmoli mi od Boga živu vjeru, jaku nadu, duboku ljubav i veliku pobožnost prema Presvetom oltarskom sakramentu.
1 Oče naš, 1 Zdravo Marijo
Sveti Rafaele, vodi me uvijek putem kreposti i savršenosti.
1 Oče naš, 1 Zdravo Marijo
Sveti anđele čuvaru, izmoli mi božanska nadahnuća i posebno milost ih vjerno slijediti.
1 Oče naš, 1 Zdravo Marijo
O vi vatreni Serafini, izmolite mi goruću Božju ljubav.
1 Oče naš, 1 Zdravo Marijo
O vi visoko prosvijetljeni kerubini, izmolite mi pravu spoznaju i znanost svetih.
1 Oče naš, 1 Zdravo Marijo
O vi odlična prijestolja, izmolite mi mir i smirenost srca.
1 Oče naš, 1 Zdravo Marijo
O vi plemenita gospodstva, izmolite mi pobjedu nad svim zlim nagnućima i požudama.
1 Oče naš, 1 Zdravo Marijo
O vi nesavladive sile, izmolite mi jakost protiv svih zlih duhova.
1 Oče naš, 1 Zdravo Marijo
O vi presvijetli knezovi, izmolite mi savršeni posluh i pravednost.
1 Oče naš, 1 Zdravo Marijo
O vi čudesne moći, izmolite mi puninu svih kreposti i savršenosti.
1 Oče naš, 1 Zdravo Marijo
O vi sveti arkanđeli, izmolite mi sjedinjenost s Božjom voljom.
1 Oče naš, 1 Zdravo Marijo
O vi sveti anđeli, izmolite mi pravu poniznost i veliko povjerenje u Božje milosrđe.
1 Oče naš, 1 Zdravo Marijo

Dragi Isuse, ovu krunicu predajem tvojem Božanskom srcu. Usavrši je na veću radost tvojih svetih anđela. Neka me sačuvaju u svojoj zaštiti, posebno u mojem smrtnom času zašto ih pozivam svim srcem, da bih ojačan njihovom nazočnošću radosno očekivao smrt, i bio zaštićen od zamki pakla.
Trajno vas također molim, vi dragi i sveti anđeli, posjetite duše u čistilištu, prije svega moje roditelje, prijatelje i dobročinitelje. Pomozite njihovom skorom otkupljenju i izmolite milosrđe i meni poslije moje smrti. Amen.

Krunica na čast Svetom licu

Uvod
Sveto lice, tebe zazivamo dok nas ne uslišiš, jer ti nam čudesno pomažeš. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti neumrli Bože, smiluj se nama i cijelom svijetu! Gospodine, pokaži nam svoje lice i bit ćemo spašeni!

Otajstva
1.-5. kod velikog zrna 1x
Nebeski Oče, ponizno i stalno prikazujemo ti beskrajne zasluge i boli Svetog lica, Njegove predragocjene krvi, svih njegovih rana i suza – na tvoju veću čast i pomoć u našoj najvećoj nevolji!
Kod malih zrna 10x (umjesto Zdravo Marije)
1. Sveto lice, ranama pokriveno, smiluj nam se, tebi vapijemo!
2. Sveto lice, krvlju obliveno, smiluj nam se, tebi vapijemo!
3. Sveto lice u beskrajnoj ljubavi, prolijevajući gorke suze, smiluj nam se, tebi vapijemo!
4. Sveto lice prezirom i ruganjem pokriveno, smiluj nam se, tebi vapijemo!
5. Sveto lice, šutnjom podnoseći najstrašnije boli, smiluj nam se, tebi vapijemo!

Poklonimo se Svetom licu našega Gospodina Otkupitelja Isusa Krista! Neizmjerno po zaslugama i prebogato milosrđem svima koji ga zazivaju! Podijeli nam oproštenje naših grijeha, popravak našeg života i ispunjenje naših pravednih želja. Utješimo ga čistoćom našeg življenja, postojanošću naše vjere i našom dubokom vjerom. Amen.

Krunica na čast Nebeskom Ocu I

Otajstva
1. Isus, čiji Nebeski Otac ljubi svu svoju djecu.
2. Isus, čiji Nebeski Otac zaštićuje svu svoju djecu.
3. Isus, čiji Nebeski Otac brine se za svu svoju djecu.
4. Isus, čiji Nebeski Otac podnosi svu svoju djecu.
5. Isus, čiji Nebeski Otac raduje se svoj svojoj djeci.

Krunica na čast Nebeskom Ocu II

Otajstva
1. Isus, čijem Nebeskom Ocu pripada svo klanjanje.
2. Isus, čijem Nebeskom Ocu pripada svo klicanje,
3. Isus, čijem Nebeskom Ocu pripada sva hvala.
4. Isus, čijem Nebeskom Ocu pripada sva čast.
5. Isus, čijem Nebeskom Ocu pripada sva ljubav.

Krunica Mihovilu arkanđelu

Sveti Mihovile, arkanđele, brani nas u boju da ne propadnemo na Posljednjem sudu!

Gospodine, u pomoć mi priteci!
Gospodine, pohiti mi u pomoć!
1. Zagovorom svetog Mihovila, arkanđela, i nebeskog kora serafina, neka nas Bog učini dostojnima vatre savršene ljubavi! Amen.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo… na čast prvog anđeoskog kora.

2. Zagovorom svetog Mihovila, arkanđela, i nebeskih korova kerubina neka nam Bog dadne milost ostaviti put grijeha i hoditi putom kršćanske savršenosti! Amen.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo… na čast drugog anđeoskog kora.

3. Zagovorom svetog Mihovila, arkanđela, i nebeskih korova prijestolja neka Bog ulije u naša srca duha prave i istinske poniznosti! Amen.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo… na čast trećeg anđeoskog kora.

4. Zagovorom svetog Mihovila, arkanđela, i nebeskih korova gospodstava neka nam Bog udijeli milost nadvadati svoja osjetila i boriti se protiv svojih zlih požuda! Amen.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo… na čast četvrtog anđeoskog kora.

5. Zagovorom svetog Mihovila, arkanđela, i nebeskih korova sila, neka Bog štiti naša srca od đavolskih zasjeda i napasti! Amen.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo… na čast petog anđeoskog kora.

6. Zagovorom svetog Mihovila, arkanđela, i nebeskih korova moćiju neka ulije Bog u naša srca duha prave i iskrene poslušnosti! Amen.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo… na čast šestog anđeoskog kora.

7. Zagovorom svetog Mihovila, arkanđela, i nebeskih korova knezova neka Bog nam ne dopusti pasti u napasti, nego biti oslobođeni od grijeha! Amen.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo… na čast sedmog anđeoskog kora.

8. Zagovorom svetog Mihovila, arkanđela, i nebeskih korova svih arkanđela neka nam Bog udijeli milost ustrajnosti u vjeri, u dobrim djelima i postići vječnu slavu u nebu! Amen.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo… na čast osmog anđeoskog kora.

9. Zagovorm svetog Mihovila, arkanđela, i nebekih korova svih anđela neka nam Bog udijeli milost da nas oni u ovom životu čuvaju i zatim dovedu k vječnoj slavi u nebu! Amen.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo… na čast devetog anđeoskog kora.

Na kraju
Moli četiri Oče naša:prvi na čast svetog Mihoviladrugi na čast svetoga Gabrijela
treći na čast svetog Rafaela
četvrti na čast anđelâ čuvara

Moli za nas sveti Mihovile, zaštitniče Crkve Isusa Krista, da budemo dostojni obećanja Kristovih.

Sveti Mihovile, arkanđele, vođo i predvodniče nebeskih vojska, čuvaru duša i pobjedniče nad zlim dusima, služitelju nebeskoga kraljevstva, naš divni pokrovitelju, nadljudske savršenosti i moći, udostoj se nas, koji te s pouzdanjem za pomoć molimo, osloboditi od svakoga zla, i učini da mi svaki dan našemu Bogu vjerno služimo pod tvojom dragocjenom zaštitom! Moli za nas, blaženi Mihovile arkanđele, da dostojni postanemo obećanja Kristovih! Amen.

Sveti Mihovile, arkanđele, svojim nas svjetlom rasvijetli!
Sveti Mihovile, arkanđele, svojim nas krilima štiti!
Sveti Mihovile, arkanđele, svojim nas mačem brani!

Krunica svetog Ante Padovanskog I

Ova se krunica sastoji od 13 Očenaša, 13 Zdravomarija i 13 Slavaocu, jer broj 13 broj sv. Ante, koji je umro 13. lipnja. Krunica završava Vjerovanjem.

Krunica svetog Ante Padovanskog II

Otajstva
1. Sveti Ante, ti čvrsti stupe pred Bogom, moli za nas siromahe u svakoj našoj nevolji.
2. Sveti Ante, ti naučitelju Crkve, pomozi današnjem Papi da vodi Crkvu.
3. Sveti Ante, ti uzoru šutnje, jačaj nas na svakom putu trpljenja.
4. Sveti Ante, brzo nas vodi blagom Božanskom djetetu.
5. Sveti Ante, čudotvorče, pomozi nam.

Spomeni se, sveti Ante, da si uvijek pomagao i tješio sve koji su se tebi utjecali u svojim potrebama. S čvrstim pouzdanjem preporučujem se i ja tvojem moćnom zagovoru kod Boga. Ne odbij moje molitve i svojim posredstvom kod Boga isprosi mi – ako je za dobro moje duše – milost… za koju te molim. Pomozi mi u ovoj mojoj potrebi i nevolji!
Blagoslovi mene, moj rad, moju obitelj i sve moje drage, čuvaj nas od bolesti i pogibelji duše i tijela! Sve nas krijepi da u boli i kušnji ostanemo čvrsti u vjeri i ustrajni u ljubavi. Amen.

Krunica na čast Presvetom Trojstvu

Otajstva
Kod velikog zrna 1x
Presveto Trojstvo, ti Oče, ti Sine i ti Duše Sveti, tebi se posve posvećujem, svojim srcem, svojom dušom, svojim tijelom i svojim životom. I posvećujem ti svoju obitelj, sve svoje drage i sve koje ne poznajem, a koji su moja braća i sestre u Isusu Kristu.
Presveto Trojstvo, proširi u svakom tvojem djetetu beskrajne milosti tvojeg milosrđa.
Neka sve duše budu otkupljene krvlju Božanskog janjeta i ljubavlju Boga Oca. I neka se dovijeka izgrađuje kraljevstvo Duha Svetoga na ovoj zemlji, u svim srcima i u svim dušama. Tako će Duh Božji konačno pobijediti zlog duha.

1. Presveto Trojstvo, ljubimo te svim srcem, spasi svu tvoju djecu.
2. Presveto Trojstvo, ljubimo te svim srcem, spasi svu tvoju djecu.
3. Presveto Trojstvo, ljubimo te svim srcem, spasi svu tvoju djecu.
4. Presveto Trojstvo, ljubimo te svim srcem, spasi svu tvoju djecu.
5. Presveto Trojstvo, ljubimo te svim srcem, spasi svu tvoju djecu.

Molitva svih svetih u raju i svih nebeskih sila u zajedništvu s presvetim Srcem Isusovim i Marijinim neka nam podijeli oproštenje i spasenje naših duša. Presveto Trojstvo, zauvijek se stavljamo u tvoje ruke. Amen.

Krunica sv. Rite iz Cascie

Otajstva
1. Isus, koji neka nam po zagovoru svete Rite pokaže put pravom životu.
2. Isus, koji neka nam po zagovoru svete Rite pokaže put pomirenja i oproštenja.
3. Isus, koji neka nam po zagovoru svete Rite daruju pomoć u bezizlaznim stanjima.

Otajstva
1. Isus, koji neka nam po zagovoru svete Rite oprosti naše grijehe.
2. Isus, koji neka nam po zagovoru svete Rite dadne u svim opasnostima iskusiti svoju blizinu.
3. Isus, koji neka nam po zagovoru svete Rite pomogne u svim nevoljama i nakanama.

Otajstva
1. Isus, koji po zagovoru svete Rite pomogne …(ime) ne izgubiti hrabrosti u svojoj bolesti.
2. Isus, koji po zagovoru svete Rite …(ime) dadne snage donijeti pravu odluku.
3. Isus, koji po zagovoru svete Rite …(ime) daruje misli mira i pomirenja.

Krunica Presvetom Sakramentu

Otajstva
1. koji je ustanovio Presveti Sakrament iz ljubavi prema nama.
2. koji je prisutan u Presvetom Sakramentu kao pravi Bog i pravi čovjek.
3. koji je u Presvetom Sakramentu naša žrtva.
4. koji je u Presvetom Sakramentu hrana naših duša.
5. koji je u Presvetom Sakramentu naša poputbina.

Na kraju 3x:
Presveta Bogorodice, prikaži Presvetom Trojstvu predragocjenu Krv Isusa Krista i tajne boli njegovih pet rana kao nadoknadu za grijehe protiv Presvetog oltarskog Sakramenta.

Krunica svetom Josipu

Moli se u teškim potrebama barem 9 dana zaredom. Moli se kao obična krunica.

1. koji si svetog Josipa izabrao za zaručnika Prečistoj Djevici Mariji.
2. koji si svetog Josipa ljubio kao hranitelja.
3. koji si svetom Josipu bio poslušan.
4. koji si sa svetim Josipom molio i radio.
5. koji si svetog Josipa dao Crkvi za zaštitnika.

Serafska krunica

Otajstva
1. Isus, o Marijo serafska kraljice sve nas vodi Isusu.
2. Isus, Franjo, ti serafe, izmoli nam ovdje puno ljubavi prema Bogu, bližnjemu i križu.
3. Isus, o Klaro sveta, vodi nas oltaru da zauvijek ustrajemo ljubeći.
4. Isus, ti veliki sveti Ante, izmoli nam od djeteta Isusa mudrost, poniznost i mir.
5. Isus, serafski sveci, budite nam u pomoći i pratite nas jednom u nebo.

Svemogući Bože, neka ti je vječna čast, slava i hvala za tolike svece iz tri serafska Reda i za njihove milosti, kreposti i zasluge.

Krunica zadovoljštine Duhu Svetom

Otajstva
1.-3. Neka je slava i čast Ocu, Sinu i Duhu Svetom po Isusovoj predragocjenoj krvi, od sada pa dovijeka.

Nebeseki Oče, prikazujem ti po rukama Majke Božje i zaručnice Duha Svetoga Isusove rane svete glave i dragocjenu krv za grijehe protiv Duha Svetoga. Amen.

Krunica Isusova straha

Otajstva
1. Isuse, krvljuznojeći Spasitelju, daj da se s ljubavlju sjećam tvojeg smrtnog straha.
2. Isuse, krvljuznojeći Spasitelju, daj da uspješno pobjedim svaku svoju strast.
3. Isuse, krvljuznojeći Spasitelju, po tvojem smrtnom strahu i poniznoj odanosti daj da pobjednički nadvladam svaku kušnju.

Krunica na čast smrti

Ova krunica sastoji se od pet otajstava, a svako otajstvo od pet malih i jednog velikog zrna.

Pri svakom otajstvu moli se pobožno 5 Slava Ocu… na čast pet Isusovih rana, i na kraju svakog otajstva jedanput Zdravo Marijo… na čast Žalosne majke Marije.

Krunica na čast Boga Oca

Otajstva
1. Isus, jer s tobom želimo ljubiti Oca.
2. Isus, jer s tobom želimo proslaviti Oca.
3. Isus, jer s tobom želimo živjeti Ocu.
4. Isus, jer s tobom želimo biti poslušni Ocu.
5. Isus, jer s tobom želimo slušati Oca.

Krunica na čast Božiću

Otajstva
1. Isus, koji je iz ljubavi prema nama htio postati čovjekom.
2. Isus, koji je došao kao svjetlo na ovaj svijet.
3. Isus, koji je rođen u betlehemskoj štali.
4. Isus, kojeg su anđeli kličući propovjedali.
5. Isus, kojemu se želimo klanjati s pastirima i mudracima.

Krunica na čast Predragocjenoj krvi

1x na veliko zrno:
O Isuse, pokrij svojom Predragocjenom krvi cijeli svijet. Operi svu prljavštinu grijeha i obnovi ga po Duhu Svetom.
10x na malo zrno:
Moj Isuse, oproštenje i milosrđe po tvojoj Predragocjenoj krvi:
Puno boli neokaljano srce Marijino, moli za nas koji se tebi utječemo.

Često moli:
Vječni Oče, po neokaljanom i punom boli srcu Marijinu prikazujemo ti dragocjenu krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za naše grijehe, za grijehe cijelog svijeta i na utjehu siromašnim dušama u čistilištu i na nakanu svete Crkve.

Često prikazuj Predragocjenu krv za ublaženje Božje srdžbe.

Krunica na čast Presvetog Trojstva

Otajstva

Na veliko zrno 1x
Presveto Trojstvo, klanjamo ti se i molimo te po Mariji: podijeli nam jedinstvo u vjeri i hrabrost za vjerno svjedočenje.

1.-5. Na mala zrna 10x
Neka je ljubljeno, čašćeno, klanjano i slavljeno sada i dovijeka Presveto Trojstvo i Srce Isusovo po neokaljanom srcu Marijinu. Amen.