Startseite

Litanije Svih svetih Franjevackog reda


Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Sveta Marijo, bez grijeha istočnog začeta, moli za nas.
Sveta Zaštitnice sva tri Serafska reda, moli za nas.
Sveta Djevice, Kraljice svetih, moli za nas.
Sveti Mihovile, Gabrijele i Rafaele, molite za nas.
Svi anđeli i arkanđeli, molite za nas.
Svi korovi svetih duhova, molite za nas.
Sveti Ivane Kristitelju, moli za nas.
Sveti Josipe, ...
Svi sveti patrijarsi i proroci,
Sveti Petre i Pavle,
Svi sveti apostoli i evanđelisti,
Svi sveti učenici Gospodnji,
Sva sveta Nevina dječice,
Sveti Franjo, patrijarho Serafskog reda, moli za nas.
Sveti Franjo, od Boga prosvijetljeni učitelju, moli za nas.
Sveti Franjo, sav apostolski mužu, ...
Sveti Berarde, Petre i Akurzije, molite za nas.
Sveti Adjutuse, Oto i Danijele,
Sveti Anđele, Samuele i Domnuse,
Sveti Leo i Hugoline,
Sveti Nikola i drugovi,
Sveti Petre Kristitelju i svi drugi japanski mučenici,
Sveti Fidele (Vjerko),
Svi sveti mučenici,
Sveti Bonaventura, Ljudevite i Benvenute,
Sveti Ante Padovanski,
Svi sveti biskupi i ispovjedatelji,
Svi sveti crkveni naučitelji,
Sveti Bernardine i Ivane Kapistranski,
Sveti Jakove Markijski i Petre Alkantarski,
Sveti Franjo Solanski i Petre Regalatus,
Sveti Didače, Paškale i Benedikte,
Sveti Pacifiku, Ivane Josipe i Leonarde,
Sveti Teofile, Salvatore i Felikse (Srećko),
Sveti Josipe Leoniški i Serafine,
Sveti Lovro Brindizijski,
Sveti Konrade Parhamski,
Sveti Josipe Kupertinski,
Sveti Ljudevite, zaštitniče Trećeg reda,
Sveti Ferdinande, Ivo i Eleazare,
Sveti Roko i Konrade Pjaćentinski,
Sveti Benedikte Josipe i Karlo Boromejski,
Sveti Julije Ejmard i Ivane Vianeju,
Sveti Ivane Bosco i Josipe Kotolengo,
Sveti Toma Mor i Ljudevite Kafaso,
Sveti Nikola Taveliću,
Sveti Leopolde Mandiću,
Svi sveti svećenici i leviti,
Svi sveti monasi i pustinjaci,
Sveta majko Klaro i Janjo Asiška,
Sveta Katarino Bolonjska i Koleta,
Sveta Veroniko i Elizabeto, zaštitnice Trećeg reda,
Sveta Ružo Viterbska i Klaro Montefalška,
Sveta Hijacinta i Anđela,
Sveta Elizabeto Portugalska i Brigito,
Sveta Francisko Rimska,
Sveta Bernardice,
Sve svete djevice i udovice,
Sve svetice Božje,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

- Molite za nas svi sveci i svetice sva tri Franjevačka reda!
- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se: Svemogući, vječni Bože, koji si uvijek u svojim svetim hvaljen, čašćen i slavljen, ovim ti najponiznije prikazujemo zasluge Isusa Krista, njegove bezgrešne djevi-čanske majke Marije i svih svetih iz sva tri Reda našeg svetog serafskog Oca Franje. Po svima njima ponizno te molimo, da nam podariš tvoje božanske milosti, da bismo po njihovom svetom primjeru tebi, našem Bogu i Gospodinu, uvijek savršeno služili u pravoj serafskoj ljubavi. Amen.

Litanije Bruderu Klausu – Bratu Nikoli
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Sveta Marijo, moli za nas.
Sveti brate Klaus (Nikola), moli za nas.
Ti izdanku dobrih roditelja,
Ti uzore djetinje pobožnosti,
Ti ogledale odrastajućih mladih,
Ti uzore kršćanskih muževa,
Ti vjerni supružniče,
Ti savjesni oče,
Ti ozbiljni odgajatelju,
Ti pobožni seljače,
Ti uzore štedljivosti i velikodušnosti,
Ti ljubitelju jednostavnosti i poniznosti,
Ti plemeniti bojovniče,
Ti zaštitniče slabih,
Ti prijatelju siromašnih,
Ti pobožni hodočasniče,
Ti dobročinitelju siromašnih crkava,
Ti požrtvovni apostole lajika,
Ti neprijatelju ljudskog straha,
Ti pravedni suče,
Ti mudri državniče,
Ti preziratelju zemaljskih dobara, radosti i časti,
Ti od Boga pozvani pustinjače,
Ti mužu providnosti,
Ti strogi pokorniče,
Ti učitelju molitve,
Ti uzore duhovnosti,
Ti pobjedniče sotonskih napadaja,
Ti junače nadvladavanja samog sebe,
Ti tornju snage volje,
Ti svjetla zvijezdo dobrog primjera,
Ti veliki štovatelju Presvetog Trojstva,
Ti duboki štovatelju muke Isusove,
Ti mužu čudesnog euharistijskog posta,
Ti živi dokaze snage Svete pričesti,
Ti požrtvovni posjetitelju Svete mise,
Ti tihi molitelju pred svetohraništem,
Ti nježni štovatelju Majke Božje,
Ti pomoćniče dušama u čistilištu,
Ti poznavatelju srdaca i budućih stvari,
Ti očinski opominjatelju grešnikâ,
Ti tješitelju nesretnikâ,
Ti mudri savjetniče,
Ti prijatelju svećenikâ,
Ti učitelju naroda,
Ti Bogom poslani pomiritelju,
Ti očuvatelju domovine,
Ti podrško vjere,
Ti poticatelju jedinstva vjere,
Ti čudesni pomoćniče,
Ti zagovorniče pred prijestoljem Božjim,
Ti zaštitniče zemlje Švicarske,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!
- Moli za nas, o sveti Brate Klaus (Nikola)!
- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se: O Gospode, koji si svetog pustinjaka Nikolu (Klausa) čudesno nahranio hranom anđelâ i prebogato obdario nebeskim darovima, daruj nam, molimo te, po njegovom zagovoru dostojno primati na zemlji Tijelo i Krv Gospodnju a u nebu ga jednom proslavljena gledati. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

O molitvi litanijâ
Molitva litanija sastoji se od niza počasnih izrazâ, zazivâ i molbi, koje pomažu vjernicima udubiti se u razmatranju svetih otajstava. Redovito slijedi zaziv Boga ili sveca. Molba koja se doduše ponavlja. Najstarije litanije su Litanije svih svetih, zatim Gospine ili Lauretanske (po Loretu) litanije jest klicanje i molba Gospi.
Kako se mole litanije?
Zaziv obavlja predmolitelj. Svi drugi nazočni preuzimaju molbu odgovora. Ona (molba odgovora) navodi se samo jednom u pisanom tekstu, ali skupina ponavlja je kod svakog zaziva.


Poniznost
Gospodine, smiluj se meni!
Isuse, blaga i ponizna srca, čuj me!
Isuse, blaga i ponizna srca, usliši me!
Od želje biti cijenjenim, oslobodi me, o Isuse!
Od želje biti bogatim, oslobodi me, o Isuse!
Od želje biti uglednim, ...
Od želje biti hvaljenim,
Od želje biti čašćenim,
Od želje biti pitanim za savjet,
Od želje biti priznatim,
Od želje biti pošteđenim,
Od straha biti biti ponižavanim,
Od straha biti poniženim,
Od straha biti oklevetanim,
Od straha biti izruganim,
Od straha postati siromašnim,
O Marijo, ti Majko svih poniznih srdaca, moli za mene!
Sveti Josipe, zaštitniče poniznih duša,
Sveti arkanđele Mihovile, koji si prvi pobijedio oholost,
Svi sveti, primjeri poniznosti, molite za mene!

Litanije Gospi žalosnoj
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Sveta Marijo, moli za nas!
Ti Majko boli, moli za nas!
Ti Majko Raspetoga,
Ti Kraljice mučenikâ,
Ti uzore svih trpećih,
Ti tješiteljice svih žalosnih,
Ti pomoćnice trpećih,
Ti zaštito napuštenih,
Ti jakosti malodušnih,
Ti utočište grešnika,
Ti spasenje bolesnih,
Ti nado umirućih,
Po tvojem siromaštvu i napuštenosti u Betlehemskoj štali, pomozi nam, o žalosna Majko!
Po tvojoj boli pri Šimunovu proricanju, pomozi nam, o žalosna Majko!
Po tvojem traženju punog straha izgubljenog Sina, ...
Po tvojoj bolnoj žalosti zbog zaslijepljenosti tvojeg naroda,
Po tvojem strahu i nevolji kod uhićenja tvojeg Sina,
Po tvojem bolnom pogledu njegova lika na putu u smrt,
Po tvojoj neizrecivoj patnji i boli pri njegovom pribijanju na križ,
Po moru žalosti kod smrti tvojeg Jedinorođenca,
Po tvojoj nenadmašivoj postojanosti pod križem,
Po tvojoj čudesnoj odanosti volji Svevišnjeg,
Po velikim zaslugama tvojih boli,
Od svakoga grijeha, sačuvaj nas, o žalosna Majko!
Od mržnje i grubosti, ...
Od oholosti i obijesti
Od nezadovoljstva Božjom voljom,
Od malodušnosti i nestrpljivosti u životu,
Od zamki zlog Neprijatelja,
Od duha izbjegavanja pokore,
Od nepripravne smrti,
Od vječnog prokletstva,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

- U svakoj žalosti, strahu i nevolji,
- Pomozi nas, o preblažena Djevice Marijo!
Pomolimo se: Gospodine Isuse Kriste, molimo te, daj da nam dođe u pomoć preslavna Djevica Marija na prijestolju tvoje milosti, tvoja Majka, čijoj je duši mač boli prošao njezinom presvetom dušom u času tvoje muke i smrti. Koji živiš i kraljuješ sad i uvijeke. Amen.

Gospine litanije ili Lauretanske litanije
O Marijo, majko milosti, majko milosrđa; ti od đavla nas obrani, na času smrti ti nas primi.
Začeće tvoje neoskvrnjeno, prečista Bogorodice, veselje navijesti svemu svijetu: jer je od tebe isteklo sunce pravde, Isus Bog naš, koji, odriješivši prokletstvo, dade blagoslov, i smetavši smrt, dade nam život vječni.

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, ...
Sveta Djevo djevica,
Majko Kristova,
Majko Božje milosti,
Majko prebistra,
Majko prečista,
Majko neoskvrnjena,
Majko nepovrijeđena,
Majko ljubezna,
Majko divna,
Majko dobrog savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva,
Majko Crkve,
Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
Djevice moguća,
Djevice milostiva,
Djevice vjerna,
Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,
Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,
Posudo uzorne pobožnosti,
Ružo otajstvena,

Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,
Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,
Zdravlje bolesnih,
Utočište grješnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,
Kraljice anđelâ,
Kraljice patrijarhâ,
Kraljice prorokâ,
Kraljice apostolâ,
Kraljice mučenikâ,
Kraljice priznavalacâ,
Kraljice djevicâ,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez istočnoga grijeha začeta,
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira,
Kraljice franjevačkog reda.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

- Moli za nas, sveta Bogorodice.
- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se: Dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Gospine litanije (i po drugoj tradijciji)
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, ...
Sveta Djevice,
Majko Kristova,
Majko Crkve,
Majko Božje milosti,
Majko čista,
Majko čistoće,
Majko neokaljana,
Majko preljubljena,
Majko čudesna,
Majko dobrog savjeta,
Majko lijepe ljubavi,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva,
Ti mudra Djevice,
Djevice koju časte narodi,
Djevice moguća u pomoći,
Djevice puna dobrote,
Djevice službenice Gospodnja,
Ogledalo pravednosti,
Sjedište mudrosti,
Uzroče naše radosti,
Kaležu Duha Svetoga,
Predragocjeni kaležu,
Kaležu predanja,
Ružo otajstvena,
Jaki tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,
Kućo zlatna,
Kovčegu saveza Božjega,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,
Zdravlje bolesnih,
Utočište grješnika,
Pomoćnice kršćana,
Kraljice anđelâ,
Kraljice patrijarhâ,
Kraljice prorokâ,
Kraljice apostolâ,
Kraljice mučenikâ,
Kraljice priznavalacâ,
Kraljice djevicâ,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez istočnoga grijeha začeta,
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira,
Kraljice franjevačkog reda.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.
Pomolimo se: Dobri Bože, ti si Mariju dao svim ljudima za Majku. Usliši njezin zagovor. Oduzmi od nas žalost ovog vremena, a jednom podari nam vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Litanije za naše pokojne
Gospodine, smiluj se pokojnima.
Kriste, smiluj se njima.
Gospodine, smiluj se njima.

Oče nebeski, smiluj se njima.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se njima.
Duše Sveti, Bože, smiluj se njima.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se njima.

Sveta Marijo, moli za njih.
Majko Božje milosti,
Majko milosrđa,
Vrata nebeska,
Utjeho žalosnih,
Sveti Mihovile,
Sveti Josipe,
Svi sveti patrijarsi i proroci, molite za njih.
Svi sveti apostoli i evanđelisti,
Svi sveti mučenici,
Svi sveti biskupi i priznavatelji,
Svi sveti svećenici i leviti,
Sve svete djevice i udovice,
Svi sveti izabranici Božji,
Budi im milostiv, zaštiti ih, o Gospodine.
Budi im milostiv, spasi ih, o Gospodine.
Od patnji čistilišta, ...
Od mučnih predbacivanja savjesti,
Od njihove velike žalosti,
Od bolne napuštenosti,
Iz mjesta progonstva,
Po tvojem premilosnom rođenju,
Po tvojem savršenom posluhu,
Po tvojoj beskrajnoj ljubavi,
Po tvojem strahu i nevolji,
Po tvojem krvavom znojenju,
Po tvojem gorkom uhićenju,
Po tvojem bolnom križnom putu,
Po tvojim svetim ranama,
Po tvojoj gorkoj smrti,
Po tvojem čudesnom uzašašću na nebo,
Po bolima tvoje svete Majke,
Po zagovoru svih svetih,
Mi grešnici, tebe molimo usliši nas!
Da naše roditelje, rodbinu i prijatelje oslobodiš od kazni čistilišta, ...
Da naše pokojne dušobrižnike i nadređene uvedeš u stanove vječnog svjetla,
Da naše pokojne dobročinitelje nagradiš vječnim dobrima,
Da sve pokojne naše župe primiš u svoje blaženo zajedništvo,
Isuse, Sine Božji i Kralju vječne slave,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj im vječni mir!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj im vječni mir!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj im vječni mir!
Pokoj vječni, daruj im, Gospodine! I svjetlost vječna neka im svijetli. Amen.

Pozdrav Majci Božjoj - Akatistos
Pozdravljam te, djevičanski stupe.
Pozdravljam te, vrata spasenja.
Pozdravljam te, koja nas uvodiš u novo stvorenje Duha.
Pozdravljam te, koja nanovo stvaraš začete u sramoti.
Pozdravljam te, koja urazumljuješ one koji su pameti porobljeni.
Pozdravljam te, koja si uništila pokvaritelja osjetilâ.
Pozdravljam te, koja si rodila Sijača čistoće.
Pozdravljam te, koja vjernike sjedinjuješ s Gospodinom.
Pozdravljam te, Slavna, koja rađaš djevice.
Pozdravljam te, zaručnice svetih djevica.
Pozdravljam te, djevičanska zaručnice.
Pozdravljam te, stupe nikad ponirućeg sjaja.
Pozdravljam te, munjo koja rasvjetljuješ duše.
Pozdravljam te, koja kao gromom raspršuješ neprijatelje.
Pozdravljam te, koja bogato razašilješ svjetlo.
Pozdravljam te, koja daješ bogato teći rijekama.
Pozdravljam te, koja predstavljaš prasliku lječilišta.
Pozdravljam te, koja uklanjaš prljavštinu grijeha.
Pozdravljam te, kupalište, koja pereš savjesti.
Pozdravljam te, posudo u kojoj je klicanje pomiješano.
Pozdravljam te, mirisu blagomirisa Isusova.
Pozdravljam te, živote mističnog objeda.
Pozdravljam te, djevičanska zaručnice.
Pozdravljam te, Sveta, nad svetima Svetà.
Pozdravljam te, Duhom pozlaćeni Kovčegu.
Pozdravljam te, neicrpljivo spremište života.
Pozdravljam te, divna kruno kraljevâ, koja Boga raduješ.
Pozdravljam te, uzvišeno slavljenje Bogu vjernih svećenikâ.
Pozdravljam te, nerazoriva utvrdo Crkve.
Pozdravljam te, nerazorive zidove Kraljevstva.
Pozdravljam te, jer se po tebi uzdižu pobjedničke zastave.
Pozdravljam te, jer po tebi padaju neprijatelji.
Pozdravljam te, lijeko mojeg tijela.
Pozdravljam te, spasenje moje duše.
Pozdravljam te, jer po tebi nestaje prokletstvo.
Pozdravljam te, jer si pozvala palog Adama.
Pozdravljam te, jer si Evu suzama spasila.
Pozdravljam te, vrhunče teško dostižnog smisla ljudi.
Pozdravljam te, dubino teško vidljiva samim očima anđelâ.
Pozdravljam te, prijestolje Kralja.
Pozdravljam te, jer nosiš Onog što svemir nosi.
Pozdravljam te, jer sunce odsijavaš.
Pozdravljam te, krilo utjelovljenja Božjeg.
Pozdravljam te, jer po tebi stvorenje postaje novo.
Pozdravljam te, jer po tebi Dijete postaje Stvoriteljem.
Pozdravljam te, djevičanska Zaručnice!

Litanije svetog Josipa
Gospodine, smiluj nam se.
Kriste, smiluj nam se.
Gospodine, smiluj nam se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Sveta Marijo, moli za nas.
Sveti Josipe, ...
Slavni porode Davidov,
Svjetlosti patrijarhâ,
Zaručniče Bogorodičin,
Stidljivi čuvaru Djevičin,
Hranitelju Sina Božjega,
Brižni branitelju Kristov,
Glavaru slavne obitelji,
Josipe pravedni,
Josipe prečisti,
Josipe premudri,
Josipe jaki,
Josipe pokorni,
Josipe vjerni,
Ogledalo strpljivosti,
Ljubitelju siromaštva,
Uzore radnikâ,
Urese domaćeg života,
Čuvaru djevicâ,
Potporo obitelji,
Utjeho bijednih,
Uzdanje bolesnih,
Zaštitniče umirućih,
Strahu zlih duhova,
Pokrovitelju svete Crkve,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
- Postavio si ga gospodarom doma svojega.
- I poglavicom svega imanja svojega.
Pomolimo se: Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženog Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj, molimo, da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.
Tebi se utječemo, o sveti Josipe, u našoj nevolji i puni pouzdanja molimo te za tvoju zaštitu. Zbog ljubavi koja te je vezala s neokaljanom Djevicom i Majkom Božjom, i zbog očinske naklonosti kojom si nosio dijete Isusa, trajno vapijemo, pogledaj milosno na nas dragocjeno naslijeđe, koje si je stekao svojom krvlju Isus Krist, i požuri nam moćno u pomoć u našim nevoljama. Zaštiti, o brižni zaštitniče Svete obitelji, izabranu djecu Isusa Krista. Udalji od nas, o predragi Oče, svaku zarazu zablude i pokvarenosti. Pomozi nas milosno, o naš jaki pomoćniče, s neba u našoj borbi s moćima tame. Kao što si negda spasio Dijete Isusa iz krajnje životne opasnosti, tako brani sada svetu Crkvu Božju od zamki njezinih neprijatelja i svake nevolje. Ali sve nas zaštiti u svako vrijeme, da bismo sveto živjeli po tvojem uzoru i tvojom pomoću, pobožno umrli i zadobili vječno blaženstvo u nebu. Amen.

Posebne litanije
Kriste, Sine Očev i Gospodine tvoje Crkve, hvalimo te!
Kriste, čežnjo naših nemirnih srdaca, hvalimo te!
Kriste, istiniti svjedoče dobrote Očeve, ...
Kriste, pute života u zemlji umirućih,
Kriste, hrano na putu kroz vrijeme,
Kriste, ljubavi koja ne poznaje umora,
Kriste, svjetlo koje slijepima pokazuješ put kući,
Kriste, stijeno koja žalosne potičeš klicati,
Kriste, Spasitelju i Otkupitelju, zahvaljujemo ti!
Usred svih tjeskoba daruješ nam iskustvo spasenja, ...
Usred naše obeshrabrenosti prepoznajemo te u lomljenju Kruha,
Usred puno laži ti si tiha riječ istine,
Usred lova za uspjehom uzdiže se tvoj križ,
Usred lutanja ti si put,
Usred svih pitanja ti si valjani odgovor,
Usred političkih promjenljivih svakodnevnih stavova, upravo je započelo tvoje vječno kraljevstvo mira i ljubavi,
Kriste, brate čovječanstva, molimo te, usliši nas!
Smiluj se progonjenima i omraženima, ...
Smiluj se zalutalima i protjeranima,
Smiluj se iskorjenjenima i uplašenima,
Smiluj se djeci i njihovim roditeljima,
Smiluj se đacima i njihovim učiteljima,
Smiluj se obiteljima i njihovom okruženju,
Smiluj se tvojoj Crkvi i njezinim ugroženim članovima,
Smiluj se svim ljudima svijeta, molimo te usliši nas! Amen.

Litanije Predragocjene krvi Isusove
Gospodine, smiluj nam se.
Kriste, smiluj nam se.
Gospodine, smiluj nam se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Krvi Krista, Jedinorođenog Sina Vječnog Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,
Krvi Kristova, Novoga i Vječnoga Saveza,
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,
Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našeg spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibelji,
Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!
- Otkupio si nas, Gospodine, Krvlju svojom.
- I postadosmo Kraljevstvo Boga našega.
Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, ti si Jedinorođenca svoga Sina postavio za Otkupi-telja svijeta i htio da te njegova Krv ublaži; podaj, molimo, da cijenu našeg spasenja tako štujemo da nas njezina snaga tako brani od zala ovog života na zemlji, da uživamo na nebu vječni plod svete Krvi! Po istom Kristu Gospodinu našemu! Amen.

Litanije majki i očeva
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Bože Oče, koji si stvorio našu djecu prema svojoj slici, smiluj im se!
Koji si ih pozvao u nebo, smiluj im se!
Koji si radi njih darovao tvojeg Jedinorođenog Sina, ...
Koji šalješ svoje svete anđele da ih štite,
Koji si nam ih povjerio da ih odgajamo za nebo,
Koji ćeš jednom od nas zatražiti račun za njihove duše,
Koji ćeš nagraditi vjerno ispunjavanje majčinskih i očinskih obveza u nebu,
Isuse, naš Bože i Spasitelju, smiluj nam se!
Isuse, koji si iz ljubavi prema djeci sám postao djetetom, ...
Isuse, najljepši uzoru djece,
Isuse, božanski prijatelju djece,
Isuse, koji si s puno ljubavi pozvao djecu sebi i blagoslivljao ih,
Isuse, koji si zaprijetio onima što sablažnjavaju malene,
Isuse, koji si kršćanskim roditeljima podario posebnu milost u sakramentu braka,
Duše Sveti, koji si Duh istine i ljubavi, koji si u krštenju naše djece posvetio ih za djecu Božju,
Duše Sveti, čija milost prosvjetljuje i potiče roditelje u ispunjavanju njihovih obveza,
Duše Sveti, čija milost posvećuje srca djece,
Duše Sveti, Duše blaženosti i straha Gospodnjeg,
Duše Sveti, bez čije milosti smo ništa i ništa ne možemo,
Budi nam milostiv, oprosti nam, o Gospodine!
Budi nam milostiv, usliši nas, o Gospodine!
Od svakog zla, usliši nas, o Gospodine!
Od obezvrjeđivanja spasenja duša naše djece, oslobodi nas, o Gospodine!
Od zanemarivanja majčinskih i očinskih obveza, ...
Od pokvarene slabosti i popustljivosti,
Od srdžbe i svake zle volje,
Od svakog lošeg primjera,
Od svadljivosti i malodušnosti,
Po tvojoj ljubavi prema neumrlim dušama,
Po imenu i zaslugama tvojeg Sina i našeg Otkupitelja,
Po zagovoru Majke Božje Marije,
Po zagovoru svih svetih i izabranih majki i očeva,
Mi siromašni grešnici, molimo te, usliši nas!
Da nam dadneš upoznati veličinu roditeljskog zvanja, molimo te, usliši nas!
Da nam daruješ uviđavnost i mudrost za dobar odgoj naše djece, ...
Da naša srca ispuniš pravom kršćanskom ljubavlju prema djeci,
Da blagoslivljaš naše pouke i opomene,
Da nam daruješ milost davati u svemu dobar primjer našoj djeci,
Da održiš krsnu nevinost u njima,
Da u njima utvrdiš i održiš duh pravog straha Božjeg i pobožnosti,
Da ih sačuvaš od lakomislenosti i grijeha,
Da ih zaštitiš od kušnji svijeta, tijela i đavla,
Da ih zaštitiš od srdžbe i zavođenja,
Da ih ojačaš u opasnostima života,
Da ih učiniš dionicima vječnog života,
Da s njima dospijemo do blaženoga gledanja Tebe,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!
Predmolitelj: Pomolimo se: Božanski Spasitelju Isuse Kriste! Tvoje srce je puno beskrajne ljubavi prema našoj djeci. Rasplamsaj i naša srca tvojom ljubavlju. Tvojom milošću učini nas dostojnim sredstvima ostvariti tvoje svete nakane s našom djecom.
Vjernici: Majko Božja Marijo, uzoru majki, pomoćnice i tješiteljice majki, preporučujemo ti našu djecu u tvoju majčinsku zaštitu. Polažemo ih u tvoje ruke, da ih primimo od tebe kao što je Mojsijeva majka iz ruke kraljevske kćeri natrag primila svoje dijete. Želimo ih odgajati u služenju tebi i pod tvojom zaštitom.
Predmolitelj: Sveti anđeli čuvari, vama preporučujemo našu djecu. Molite za njih pred prijestoljem Božjim. Očuvajte njihovu nevinost. Ojačajte ih u kušnjama. Sačuvajte ih od zavođenja i sablazni. Vodite njihove neumrle duše kroz opasnosti ovog života u vječnu domovinu.
Vjernici: Svete majke i očevi, koji ste sretno dostigli vječni cilj sa svojom djecom i sa svojim roditeljskim mukama i brigama za svoju djecu i postigli neprolaznu sreću za sebe same, izmolite nam ljubav i požrtvovnost što su vas nadahnjivali, da bismo bili dostojni sudjelovati na vječnom blaženstvu s našom djecom.
Predmolitelj: Sveti imenjaci, izabrani ste za njihove posebne zaštitnike na krštenju, zagovarajte njih i nas kod Boga, da bismo ih odgajali za nasljedovatelje vaših kreposti, da na zemlji štuju vaše imena i jednom budu uzeti u vaše blaženo zajedništvo.
Vjernici: Sveti zaštitnici naše zemlje, svi sveti koji ste živjeli u našoj zemlji, bogobojazni pretci koji ste nam naslijedili vjeru Katoličke crkve kao dragocjeno naslijeđe, prepoznajte opasnosti što ugrožavaju našu djecu. Pogledajte na našu slabost i bespomoćnost i molite Gospoda neka u našim srcima obnovi vašu vjernost u vjeri i vašu požrtvovnu ljubav. Pomozite nam u teškim vremenima odgajati našu djecu u bogobojazne kršćane, da jednom roditelji i djeca sjedinjeni budu dostojni u nebu hvaliti i slaviti nebeskog Oca. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Litanije za bolesne
Gospodine, smiluj se njima.
Kriste, smiluj se njima.
Gospodine, smiluj se njima.
Kriste, čuj njih.
Kriste, usliši njih.

Oče nebeski, smiluj se njima.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se njima.
Duše Sveti, Bože, smiluj se njima.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se njima.

Bože, Gospodaru života i smrti, smiluj se njima.
Bože, koji nas patnjama pročišćuješ kao zlato u vatri, smiluj se njima.
Isuse, koji si došao liječiti bolesne i tješiti žalosne, ...
Isuse, koji si slijepima darovao vid, gluhima čuti, nijemima govoriti, kljastima hodati i gubave očistio, ...
Isuse, koji si Jairovu kćer i mladića iz Naima pozvao u život,
Isuse, koji si Lazara, svojeg prijatelja, uskrsnuo iz groba,
Isuse, koji si zbog nas podnio najveće boli,
Isuse, koji si nam dao divan primjer strpljivosti,
Isuse, koji si kroz patnju ušao u svoju slavu,
Isuse, koji si svojim uskrsnućem pobijedio smrt,
Isuse, koji ćeš nas jednom ponovno probuditi iz smrti,
Isuse, naše spasenje i utočište,
Isuse, naša jakosti i strpljivosti,
Isuse, naš Spasitelju i Otkupitelju,
Od bolî bolesti, otkupi ih, o Gospodine!
Od svake malodušnosti i zatajenja, ...
Od straha i nemira savjesti, ...
Od navezanosti na zemlju, ...
Milost prave pokore, daruj im, o Isuse!
Milost strpljivosti u boli i patnji, ...
Milost ustrajnosti, ...
Milost povjerenja,
Čežnju za nebom,
Dobru pripravu za smrt,
Zaštitu i utjehu anđelâ,
Majčinsku brigu Marijinu,
Tvoj sveti blagoslov po rukama svećenika,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, utješi bolesne!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, ojačaj bolesne!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se bolesnima!
Pomolimo se: Gospodine, možeš pomoći bolesnima, kad je to tebi po volji. Požuri im u pomoć tvojom svemoći i ozdravi ih, ako je njima na spasenje. To molimo od tebe, Spasitelju svijeta i zahvaljujemo ti za tvoju pomoć. Amen.

Litanije poniznosti
O Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svojemu, i usliši me!
Od želje biti cijenjenim, oslobodi me, o Isuse!
Od želje biti voljenim, oslobodi me, o Isuse!
Od želje biti čašćenim, oslobodi me, o Isuse!
Od želje biti uzdizanim, oslobodi me, o Isuse!
Od želje biti hvaljenim, oslobodi me, o Isuse!
Od želje imati prednost, oslobodi me, o Isuse!
Od želje biti pitanim za savjet, oslobodi me, o Isuse!
Od želje naći slaganje, oslobodi me, o Isuse!
Da sam ja više ljubljen od drugih, oslobodi me, o Isuse!
Isuse, daruj mi milost željeti to, da drugi budu više cijenjeni nego ja!
Isuse, daruj mi milost željeti to, da drugi budu više ljubljeni nego ja!
Isuse, daruj mi milost željeti to, da drugi budu izabrani a ja ostanem praznih ruku!
Isuse, daruj mi milost željeti to, da drugi dobiju zahvalu a ja budem previđen!
Isuse, daruj mi milost željeti to, a drugi imaju prednost u svemu preda mnom!
Isuse, daruj mi milost željeti to, da drugi budu svetiji nego ja, pretpostavljajući da tako postanem svetim kako to trebam biti!
Isuse, daruj mi milost to željeti!
Od straha biti poniženim, oslobodi me, o Isuse!
Od straha biti prezrenim, oslobodi me, o Isuse!
Od straha biti prekorjevanim, oslobodi me, o Isuse!
Od straha biti klevetanim, oslobodi me, o Isuse!
Od straha biti zaboravljenim, oslobodi me, o Isuse!
Od straha biti ismijanim, oslobodi me, o Isuse!
Od straha doživjeti nepravdu, oslobodi me, o Isuse!
Da drugi budu više ljubljeni nego ja, Isuse podari mi milost to željeti!
Da drugi budu više cijenjeni nego ja, Isuse podari mi milost to željeti!
Da drugi budu više ljubljeni nego ja, Isuse podari mi milost to željeti!
Da drugi budu izabrani a ja ostanem praznih ruku, Isuse podari mi milost to željeti!
Da drugi dobiju zahvalu a ja budem zaobiđen, Isuse podari mi milost to željeti!
Da drugi u svemu ima prednost nego ja, Isuse podari mi milost to željeti!
Da drugi bude svetijim nego ja, pretpostavljajući da ja tako postanem svetim kako to trebam, Isuse podari mi milost to željeti!
O Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svojemu, i usliši me! Amen.

Litanije Presvetom licu Isusovu
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Sveto lice Sina, živoga Boga, pogledaj nas i smiluj se nama!
Sveto lice Isusa Krista, ...
Sveto lice našega Otkupitelja, rođena od presvete Djevice Marije, ...
Sveto lice, ogledalo Božjeg veličanstva, ...
Sveto lice, što ga anđeli uvijek žele gledati,
Sveto lice, najljepše među ljudskom djecom,
Sveto lice, sjajnije od sunca,
Sveto lice, obliveno krvavim znojem,
Sveto lice, poniženo izdajničkim poljupcem,
Sveto lice, nemilosrdno udarano zaušnicama,
Sveto lice, svetogrdno popljuvano,
Sveto lice, razderano ubodima trnja,
Sveto lice, osramoćeno pogrdama,
Sveto lice, žestoko udarano trstikom,
Sveto lice, pokriveno smrdljivom krpom,
Sveto lice, zaliveno suzama,
Sveto lice, psovano, pogrđeno, i vrijeđano mnogim pogrdama,
Sveto lice, zamrljano krvlju,
Sveto lice, zlostavljano na sve načine,
Sveto lice, utisnuto na koprenu svete Veronike,
Sveto lice, priklonjeno u Isusovoj smrti križu,
Sveto lice, čudesno sjajno na Svetom platnu,
Sveto lice, radosti i naslado nebeskoga dvora,
Sveto lice, okrepo pravednika na zemlji,
Sveto lice, utjeho ucviljenih,
Sveto lice, uzore svih kreposti,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

- Pokaži nam svoje Lice, svake ljubavi dostojni Otkupitelju!
- I bit ćemo spašeni!

Pomolimo se: Isuse, moj Otkupitelju, pozdravljam Te, klanjam Ti se i ljubim Te, ponovo pogrđivana bogopsovkama. Prikazujem Ti po prežalosnom i bezgrešnom Srcu tvoje božanske Majke klanjanje svih anđela i svetaca kao miomirisnu žrtvu, i ponizno Te molim da snagom svoga svetoga Lica uspostaviš i obnoviš u meni i u svim ljudima svoju sliku, koja je iznakažena našim grijesima. Amen.
Vječni Oče prikazujem Ti po prečistim rukama bezgrešne Djevice svakoga klanjanja predostojno lice Tvojega ljubljenog Sina kao naknadu za psovke protiv Tvojeg svetog imena i za obraćenje bijednih grešnika! Amen.

Litanije Duhu Svetom
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, s Ocem i Sinom jedan Bože i Gospode, smiluj se nama.
Duše milosti i milosrđa, ...
Duše istine i ljubavi,
Duše mudrosti i razuma,
Duše savjeta i jakosti,
Duše znanosti i blaženosti,
Duše straha Gospodnjega,
Duše radosti i mira,
Duše poniznosti i blagosti,
Duše čistoće i djevičanstva,
Duše vjernosti i postojanosti,
Duše svetosti i pravednosti,
Duše izabrane djece Božje,
Ti učitelju i vođo Crkve,
Ti darovatelju svih milosti,
Ti ispitatelju ljudskih srdaca,
Ti svjetlo duša,
Ti sveta vatro srdaca,
Ti radosti anđelâ,
Ti vođo patrijarhâ,
Ti svjetlo prorokâ,
Ti učitelju apostolâ,
Ti pomoći ispovjedateljâ,
Ti snago djevica,
Ti blaženstvo svih svetih,
Budi nam milostiv, oprosti nam, o Gospodine!
Budi nam milostiv, usliši nas, o Gospodine!
Od svakog zla, oslobodi nas, o Gospodine!
Od svakoga grijeha, ...
Od duha zablude i laži,
Od duha zavođenja i zavisti,
Od duha neiskrenosti,
Od očaja i drskosti,
Od protivljenja spoznatoj istini,
Od okorjelog i srca nespremnog na pokoru,
Od buntovne i nepripravne smrti na dan Suda,
Mi grešnici, Tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš svoju svetu Crkvu ravnati i uzdržati, ...
Da se dostojiš apostolske poglavare i redovništvo i svećenike u svetoj vjeri uzdržati,
Da sve članove Crkve posvetiš i ispuniš svojim darovima,
Da među narodima zemlje ostvariš djelo tvojeg milosrđa,
Da nam pomažeš tvojom milošću,
Da vodiš sve naše misli, riječi i djela,
Da nam podariš čisto srce i obnoviš pravi duh,
Da nas ubrojiš u krug svojih izabranika,
Da nam do konca podariš milost ustrajnosti,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!
Pomolimo se: Gospode, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjehi vazda radujemo! Amen.

Litanije Duhu Svetomu
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, s Ocem i Sinom jedan Bože i Gospode, smiluj se nama.
Duše našega Gospodina Isusa Krista, ...
Ispunjavatelju njegovog spasenjskog djela Crkve svih vremena,
Duše milosti i milosrđa,
Duše istine i ljubavi,
Duše mudrosti i razuma,
Duše savjeta i jakosti,
Duše znanosti i predanja,
Duše straha Gospodnjega,
Duše molitve,
Duše radosti i mira,
Duše poniznosti i blagosti,
Duše strpljivosti i velikodušnosti,
Duše čistoće i djevičavnstva,
Duše vjernosti i postojanosti,
Duše svetosti i pravednosti,
Duše djece Božje,
Učitelju i vođo Crkve,
Duše jedinstva u mnogostrukosti jezika
Pomoćniče redovnicima i svećenicima,
Učitelju teologa i propovjednika evanđelja,
Darovatelju svih milosti,
Ispitatelju ljudskih srdaca,
Tješitelju žalosnih,
Svjetlo dušama,
Vatro srdaca,
Izvore života,
Radosti anđelâ,
Vođo patrijarhâ,
Prosvjetitelju prorokâ,
Učitelju apostolâ,
Jakosti mučenikâ,
Pomoćniče ispovjedateljâ,
Snago djevičanskih duša,
Radosti svih svetih,
Pomolimo se: Dođi Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika i zapali u njima oganj svoje ljubavi. Bože, ti si prosvjetljenjem Duha Svetoga poučio srca svojih vjernika. Daj, da po Duhu Svetom razumijemo što je pravo i radujemo se njegovoj utjesi. Amen.

Litanije svetog Josipa
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveti Josipe, ...
Slavni porode Davidov,
Svjetlosti patrijarhâ,
Zaručniče Bogorodičin,
Stidljivi čuvaru Djevičin,
Hranitelju Sina Božjega,
Brižni branitelju Kristov,
Glavaru svete obitelji,
Josipe pravedni,
Josipe prečisti,
Josipe premudri,
Josipe jaki,
Josipe pokorni,
Josipe vjerni,
Ogledalo strpljivosti,
Uzore radnikâ,
Uresu domaćeg života,
Čuvaru djevicâ,
Potporo obitelji,
Utjeho bijednih,
Nado bolesnih,
Zaštitniče umirućih,
Strahu zlih duhova,
Pokrovitelju svete Crkve,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama, Gospodine!

- Postavio si ga gospodarom doma svojega.
- I poglavicom svega imanja svojega.
Pomolimo se: Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo, da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i vladaš u vijeke vjekova. Amen.

Litanije svetom križu
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.

Sveti križu, ti kraljevstvo Oca, postigni nam milosrđe!
Sveti križu, ti žezlo Sina, ...
Sveti križu, ti pečate Duha Svetoga,
Sveti križu, ti radosti Presvetog Trojstva,
Sveti križu, ti prijestolje Božje,
Sveti križu, ti svjedoče Božji,
Sveti križu, ti djelo našeg spasenja,
Sveti križu, ti dasko koja nas spasavaš iz brodoloma ovog svijeta,
Sveti križu, ti pobjedniče grijeha i smrti,
Sveti križu, ti navještaju prorokâ,
Sveti križu, ti slavo apostolâ,
Sveti križu, ti proslavo mučenikâ,
Sveti križu, ti mudrosti naučiteljâ,
Sveti križu, ti zalogu vječnog spasenja,
Sveti križu, ti odbačeni drvetu,
Sveti križu, ti zaboravljeni znače Božje prisutnosti,
Sveti križu, ti nado hodočasnikâ.

Sveti križu, ti ključu raja, vodi nas Isusu!
Sveti križu, ti Noina lađo, ...
Sveti križu, ti Jakovljeve ljestve,
Sveti križu, ti gorući grme,
Sveti križu, ti potpornju koji odvraćaš smrt,
Sveti križu, ti Mojsijev štapu,
Sveti križu, ti štapu koji razdvajaš vode,
Sveti križu, ti vatreni stupe Izraela,
Sveti križu, ti drvo koje zaslađuješ vodu,
Sveti križu, ti stupe uzvišene mjedene zmije,
Sveti križu, ti utjeho udovice iz Sarepte,
Sveti križu, ti rascvjetali Aronov štape,
Sveti križu, ti pastirski Davidov štape,
Sveti križu, ti kovčegu Saveza,
Sveti križu, ti najsigurniji pute u nebo,
Sveti križu, ti vođo slijepih,
Sveti križu, ti pute zalutalih,
Sveti križu, ti bogatstvo siromašnih,
Sveti križu, ti poniženje oholih,
Sveti križu, ti ogrado bogatih.

Sveti križu, ti stablo života, ojačaj nas!
Sveti križu, ti stablo vjernosti, ...
Sveti križu, ti stablo nade,
Sveti križu, ti stablo pravednika,
Sveti križu, ti stablo koje veličaš Boga,
Sveti križu, ti stablo sna Nebukadnezarova,
Sveti križu, ti palmo vječnog života,
Sveti križu, ti izvore života,
Sveti križu, ti Davidova harfo,
Sveti križu, ti izvore svakog dobra,
Sveti križu, ti protjeruješ svako zlo,
Sveti križu, ti stupe vjere,
Sveti križu, ti snago prezrenih,
Sveti križu, ti zaštito pogaženih,
Sveti križu, ti sigurnosti odbačenih,
Sveti križu, ti moje jedino bogatstvo,
Sveti križu, ti oslonce starih,
Sveti križu, ti mirna posteljo bolesnih,
Sveti križu, ti utjeho umirućih,
Sveti križu, ti radosti svega svijeta.

U križu je spas!
U križu je život!
U križu je spas!
U križu je nada!
U križu je život!
U križu je nada!

(Ove litanije obogaćene su prema starim litanijama.)

Litanije Presvetog Sakramenta
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Ti živi Kruše koji si s neba sišao, smiluj se nama.
Ti Utjelovljena Riječi koja boraviš među nama, ...
Ti skriveni Bože i Spasitelju,
Ti Jaganjče Božji bez mane,
Ti sjećanje Isusove smrti,
Ti nekrvna žrtvo Novog zavjeta,
Ti vječna žrtvo,
Ti prava pomirbena žrtvo za žive i mrtve,
Ti predostojna žrtvo hvale i klanjaja,
Ti uzvišeni i Presveti Sakramentu,
Ti Sakramentu strahopoštovanja i života,
Ti nadasve zadivljujuće čudo,
Ti Kruše, koji si rječju Svemoćeg postao tijelom,
Ti Kruše, koji daješ život svijetu,
Ti Kruše, koji svaku slast u sebi ima,
Ti Mano sakrivena,
Ti Hrano izabranih,
Ti neprestana Žrtvo,
Ti Kaležu blagoslova,
Ti Tajno vjere,
Ti spomene čudesnih Božjih djela,
Ti plode Kristovih patnji,
Ti najveće dobro Crkve,
Ti stablo života usred raja,
Ti izvore svih milosti,
Ti izvore žive vode,
Ti sveta večero pri kojoj anđeli služe,
Ti hrano i goste,
Ti svećeniče žrtve i žrtveni dare,
Ti nebeska zaštito protiv grijeha,
Ti utjeho u svim patnjama,
Ti jakosti slabih i opterećenih,
Ti okrepo svetim dušama,
Ti vino, iz koje niču djevice,
Ti prava hrano, koja i kraljeve pobožanstvenjuje,
Ti hrano anđelâ,
Ti vezo ljubavi i mira,
Ti uzore nebeske svadbe,
Ti okrepo onima koji umiru u Gospodinu,
Ti lijeku blažene besmrtnosti,
Ti založe buduće slave,
Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!
Od nedostojnog primanja Tijela i Krvi Tvoje, oslobodi nas, Gospodine!
Od požude tijela, ...
Od požude očiju,
Od oholosti života,
Od svake prigode za grijeh,
Za želju kojom si ovu Pashu s učenicima blagovati želio, usliši nas, Gospodine!
Za duboku poniznosti kojom si učenicima noge prao,
Za goruću ljubav kojom si ovaj božanstveni Sakrament naredio,
Za svoju predragocjenu Krv koju si za nas na oltaru ostavio,
Za čežnju koju si imao ostati s nama do konca svijeta,
Za oživljujuću snagu tvojeg svetog Tijela,
Za Tvoju predragocjenu prolivenu Krv za nas,
Za pet rana Tvojeg svetog tijela,
Za Tvoje nama iz ljubavi otvoreno srce,
Mi grešnici, Tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš našu vjeru i štovanje ovog divnog Sakramenta umnožiti i uzdržati, ...
Da se dostojiš u nama zapaliti duboku ljubav i pobožnost prema ovom presvetom Sakramentu,
Da se dostojiš u nama probuditi goruću želju za primanjem ovog nebeskog Kruha,
Da se dostojiš nas spremne učiniti za dostojno i često primanje svete Pričest,
Da se dostojiš udijeliti nam dragocjene plodove ovog životvornog Sakramenta,
Da se dostojiš pobuđivati nas na pohod i klanjanje Presvetom Sakramentu,
Da se dostojiš ovim Kruhom nebeskim u našem smrtnom času nas okrijepiti i zaštiti,
Da se dostojiš nas sve jednom povesti na gozbu vječnog života,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

- Kruh s neba dao si njima.
- Koji svaku slast u sebi ima.
Pomolimo se: Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nama, molimo, tako častiti otajstva Tijela i Krvi Tvoje, da vazda u sebi osjećamo plod otkupljenja Tvojega! Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Litanije presvetog Srca Isusova
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, ...
Srce Isusovo, u krilu djevice Majke od Duha Svetoga sazdano,
Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno,
Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga,
Srce Isusovo, hrame Božji sveti,
Srce Isusovo, šatore višnjega,
Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska,
Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi,
Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo,
Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno,
Srce Isusovo, kreposti sviju bezdno,
Srce Isusovo, svake hvale predostojno,
Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca,
Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja,
Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo,
Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo,
Srce Isusovo, željo bregova vječnih,
Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa,
Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju tebe,
Srce Isusovo, izvore života i svetosti,
Srce Isusovo, pomirbo grijeha naših,
Srce Isusovo, nasićeno pogrdama,
Srce Isusovo, satrveno zbog grijeha naših,
Srce Isusovo, do smrti poslušno,
Srce Isusovo, kopljem probodeno,
Srce Isusovo, izvore sve utjehe,
Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše,
Srce Isusovo, mire i pomirenje naše,
Srce Isusovo, žrtvo za grijehe,
Srce Isusovo, spasenje onima koji se u te uzdaju,
Srce Isusovo, uzdanje onima koji u tebi umiru,
Srce Isusovo, milino sviju svetih,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.
- Isuse, krotka i ponizna srca.
- Učini srca naša po srcu svojemu.
Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, pogledaj na srce preljubljenog Sina svojega i na hvale i zadovoljštine koje u ime grešnika tebi prikazuje, i njima koji milosrđe tvoje mole ti oproštenje udijeli umilostivljen, u ime istoga Sina svojega Isusa Krista koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Litanije presvetom imenu Isusovu
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Isuse, Sine Boga živoga, smiluj se nama.
Isuse, sjaju Očev,
Isuse, jasnoćo svjetlosti vječne,
Isuse, kralju slave,
Isuse, sunce pravde,
Isuse, sine Marije djevice,
Isuse ljubezni,
Isuse divni,
Isuse, Bože jaki,
Isuse, oče budućeg vijeka,
Isuse, anđele velikog savjeta,
Isuse moćni,
Isuse strpljivi,
Isuse poslušni,
Isuse, krotki i ponizni srcem,
Isuse, ljubitelju čistoće,
Isuse, ljubitelju naš,
Isuse, Bože mira,
Isuse, početniče života,
Isuse, ugledu kreposti,
Isuse, revnitelju duša,
Isuse, Bože naš,
Isuse, utočište naše,
Isuse, oče ubogih,
Isuse, blago vjernikâ,
Isuse, dobri pastiru,
Isuse, svjetlosti istinita,
Isuse, mudrosti vječna,
Isuse, dobroto beskrajna,
Isuse, pute i živote naš,
Isuse, radosti anđelâ,
Isuse, kralju patrijarhâ,
Isuse, naučitelju evanđelistâ,
Isuse, jakosti mučenika,
Isuse, svjetlosti priznavalaca,
Isuse, čistoćo djevica,
Isuse, kruno sviju svetih,

Milostiv budi, oprosti nam, Isuse.
Milostiv budi, usliši nas, Isuse.

Od svakoga zla, oslobodi nas, Isuse!
Od svakoga grijeha, ...
Od srdžbe svoje,
Od zasjeda vražjih,
Od duha bludnosti,
Od smrti vječne,
Od nemara za nadahnuća tvoja,
Po otajstvu svetoga utjelovljenja svoga,
Po rođenju svojem,
Po djetinjstvu svojem,
Po naporima svojim,
Po smrtnoj borbi i muci svojoj,
Po križu i zapuštenosti svojoj,
Po smrtnoj stisci svojoj,
Po smrti i ukopu svojem,
Po uskrsnuću svojem,
Po uzašašću svojem,
Po ustanovljenju presvetog oltarskog otajstva,
Po radostima svojim,
Po slavi svojoj,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Isuse.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Isuse.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Isuse.
- Isuse, čuj nas.
- Isuse, usliši nas.
Pomolimo se: Gospodine Isuse Kriste, koji si kazao: Ištite i primit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se; daj nam, molimo te, božansku svoju ljubav da te svim srcem, ustima i djelom ljubimo i nikada te hvaliti ne prestanemo. Amen.
Daj nam, Gospodine, da se tvoga svetoga imena bojimo i ujedno ga uvijek ljubimo, jer nikada ne prestaješ one ravnati koje u svojoj ljubavi utvrđuješ. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Litanije presvetoj Krvi Isusovoj
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Krvi Isusova, Jedinorođenoga Sina Vječnog Oca, spasi nas!
Krvi Isusova, utjelovljene Riječi Božje, ...
Krvi Isusova, Novog i Vječnoga saveza,
Krvi Isusova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Isusova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Isusova, ispod trnove krune prokapala,
Krvi Isusova, na Križu prolivena,
Krvi Isusova, cijeno našega spasenja,
Krvi Isusova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Isusova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
Krvi Isusova, rijeko milosrđa,
Krvi Isusova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Isusova, snago mučenika,
Krvi Isusova, jakosti priznavalaca,
Krvi Isusova, koja rađaš djevice,
Krvi Isusova, čvrstoćo onih koji su u pogibelji,
Krvi Isusova, okrepo umornih,
Krvi Isusova, u plaču utjeho,
Krvi Isusova, nado pokornika,
Krvi Isusova, utjeho umirućih,
Krvi Isusova, mire i milino srdaca,
Krvi Isusova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Isusova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Isusova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!
- Otkupio si nas, Gospodine, Krvlju svojom.
- I postadosmo Kraljevstvo Boga našega.
Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, Ti si jedinorođenca svoga Sina postavio za Otkupitelja svijeta i htio da Te Njegova Krv ublaži. Podaj, molimo, da cijenu našega spasenja tako štujemo da nas njezina snaga tako brani od zala ovoga života na zemlji, da uživamo na nebu vječni plod svete Krvi! Po istom Kristu Gospodinu našemu! Amen.

Litanije presvetoj Krvi Isusovoj
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Isuse, Otkupitelju svijeta, ...
Isuse, iskrvario za naše grijehe,
Krvi Isusova, očisti nas,
Krvi Novog i Vječnog saveza,
Otkupnino našeg otkupljenja,
Krvi, u koju vjerujemo,
Krvi, kojoj se nadamo,
Krvi, koju ljubimo,
Ublažitelju božanske srdžbe,
Otvaranje nebeskih vrata,
Založe vječnog blaženstva,
Ozdravljenje svih rana,
Otpuštenje svih kazni,
Slatko piće svim ožednjelima,
Utjeho svim ožalošćenima,
Nado svim malodušnima,
Jakost svim slabima,
Lijeku bolesnima,
Pomirenje svim grešnicima,
Radosti svim pravednicima,
Utočište svim grešnicima,
Čuđenje anđelâ,
Snago apostolâ,
Slatkoćo djevicâ,
Blaženosti svih svetaca,
Budi nam milostiv, oprosti nam, Isuse.
Budi nam milostiv, usliši nas, Isuse.
Od svakog zla, oslobodi nas, Isuse.
Od svake nepravde, ...
Od naduvenosti i oholosti,
Od škrtosti i zavisti,
Od nečistoće i požude,
Od neumjerenosti u jelu i piću,
Od srdžbe i neprijateljstva,
Od mlakosti i mrzovolje,
Od bolesti, glada i rata,
Od straha ljudskoga,
Od iznenadne i nepripravne smrti,
Od vječnog prokletstva,
Po tvojoj prolivenoj krvi,
Po tvojoj svetoj krvi, koju si primio po Mariji,
Po tvojoj svetoj krvi, kojom si se znojio u Maslinskom vrtu,
Po tvojoj svetoj krvi, koju si prolijevao kod bičevanja,
Po tvojoj svetoj krvi, koji si prolijevao kod mučenja trnovom krunom,
Po tvojoj svetoj krvi, koju si prolijevao iz rane na boku,
Po tvojoj svetoj krvi, koju svakodnevno prikazuješ nebeskom Ocu u svetoj Misnoj žrtvi,
Mi grešnici, tebe molimo, usliši nas!
Da nas poštediš, ...
Da nam oprostiš,
Da nas opereš u Tvojoj svetoj krvi,
Da nas pomiriš s Bogom po Tvojoj svetoj krvi,
Da nas ojačaš prema grijehu po Tvojoj svetoj krvi,
Da nas ukrasiš krepostima po Tvojoj svetoj krvi,
Da nam daruješ pravu poniznost po Tvojoj svetoj krvi,
Da nam daruješ veliku čistoću po Tvojoj svetoj krvi,
Da nam daruješ blaženi smrtni čas po Tvojoj svetoj krvi,
Da nas očistiš i izbaviš iz čistilišta po Tvojoj svetoj krvi,
Da nas uvedeš u vječni život po Tvojoj svetoj krvi,
Da nas uslišiš,

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Oče naš..., Zdravo Marijo... i Slava Ocu...
Pomolimo se: Presveta krvi, na križu prolivena za nas, operi, posveti i spasi nas za vječnost. Amen.

Litanije svih svetih
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.

Sveta Marijo, moli za nas.
Sveta Bogorodice, ...
Sveta Djevo djevica,
Sveti Mihovile,
Sveti Gabrijele,
Sveti Rafaele,
Svi sveti anđeli i arkanđeli,
Svi sveti korovi svetih duhova,
Sveti Ivane Krstitelju,
Sveti Josipe,
Svi sveti patrijarsi i proroci,
Sveti Petre,
Sveti Pavle,
Sveti Jakove,
Sveti Ivane,
Sveti Toma,
Sveti Filipe,
Sveti Bartolomeju,
Sveti Matija,
Sveti Šimune,
Sveti Tadija,
Sveti Luka,
Sveti Marko,
Svi sveti apostoli i evanđelisti,
Svi sveti učenici Gospodnji,
Sva sveta Nevina dječice,
Sveti Stjepane,
Sveti Fabijane i Sebastijane,
Sveti Ivane i Pavle,
Sveti Kuzma i Damjane,
Sveti Vjerko (Fidelise),
Sveti Marko Križevčanine,
Svi sveti mučenici,
Sveti Silvestre,
Sveti Grgure,
Sveti Ambrozije,
Sveti Augustine,
Sveti Jerko (Jeronime),
Sveti Bonaventura,
Sveti Martine,
Sveti Nikola,
Sveti Ljudevite,
Sveti Karlo,
Svi sveti crkveni naučitelji,
Sveti Ante,
Sveti Benedikte,
Sveti Bernarde,
Sveti oče Dominiče,
Naš sveti oče Franjo,
Sveti Ante Padovanski,
Sveti Bernarde Sijenski,
Sveti Didače,

Sveti Nikola Taveliću,
Sveti Leopolde Mandiću,
Svi sveti svećenici i leviti,
Svi sveti redovnici i pustinjaci,
Sveta Ana,
Sveta Marijo Magdaleno,
Sveta Agata,
Sveta Lucijo,
Sveta Janjo (Agneza),
Sveta Kato (Katarina),
Sveta Anastazija,
Sveta Jasna (Klara),
Sveta Elizabeta,
Svete djevice i udovice,
Svi sveti Božji, molite za nas.
Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!
Od svakog zla, oslobodi nas, Gospodine!
Od svakoga grijeha, ...
Mi grešnici, molimo Te, usliši nas!
Od teške i iznenadne smrti, oslobodi nas, Gospodine!
Od zamki sotonski, ...
Od mržnje, srdžbe i zle volje,
Od duha nečistoće,
Od munje, groma i zla vremena,
Od kuge, glada i rata,
Od vječne smrti,
Po otajstvu Tvojeg utjelovljenja,
Po Tvojem rođenju,
Po Tvojem krštenju i postu,
Po Tvojem križu i muci,
Po Tvojoj smrti i ukopu,
Po Tvojem uskrsnuću,
Po Tvojem čudesnom uzašašću na nebo,
Po silasku Duha Svetoga,
Na dan Suda – mi grešnici, molimo Te, usliši nas!
Da nam oprostiš, ...
Da se dostojiš apostolske poglavare i sve crkvene redove u svetoj vjeri uzdržati,
Da ukloniš neprijatelje svete Crkve,
Da se dostojiš svima koji vjeruju u Krista jedinstvo podijeliti,
Da se dostojiš sve ljude privesti svjetlu evanđelja,
Da nas same uzdržiš i ojačaš u Tvojem svetom služenju,
Da potakneš naše osjećaje nebeskim radostima,
Da nagradiš sve naše dobročinitelje vječnim dobrima,
Da spasiš naše duše i duše naše braće i sestara, rodbine i dobročinitelja od vječnog prokletstva,
Da daruješ i očuvaš plodove rada i zemlje,
Da svim pokojnim vjernicima daruješ vječni mir,
Da nas uslišiš, Tebe molimo usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodinne!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Pomolimo se: Bože, utočište naše i kreposti, primi pobožne molitve Crkve svoje, ti sami početniče pobožnosti, i daj da ono što pouzdano molimo doista i postignemo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Litanije Božje ljubavi
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Ti koji si beskrajna ljubav, ja Te ljubim, o moj Bože.
Ti koji si me prvi ljubio, ...
Ti koji si mi zapovjedio ljubiti Tebe,
Sa svim svojim srcem, ljubim Te, o moj Bože.
Sa svom svojom dušom, ...
Sa svom svojom mišlju,
Sa svom svojom snagom,
Više nego posjed i čast,
Više nego radost i uživanje,
Više nego sebe samog i sve što mi pripada,
Više nego svu svoju rodbinu i prijatelje,
Više nego sve ljude i anđele,
Više nego sva stvorenja u nebu i na zemlji,
Samo zbog Tebe,
Jer si Ti najveće dobro,
Jer si Ti beskrajno dostojan moje ljubavi,
Jer si Ti beskrajno savršen,
I kad mi ne bi obećao nebo,
I kad me hoćeš kušati nevoljom i nesrećom,
U blagostanju i siromaštvu,
U uspjehu i neuspjehu,
U zdravlju i bolesti,
U životu i smrti,
U vremenu i vječnosti,
Sjedinjen s ljubavlju, s kojom te ljube svi sveti i anđeli u nebu.
Sjedinjen s beskrajnom ljubavlju, kojom se Ti sam ljubiš u vječnosti.
Pomolimo se: Moj Gospode, Ti sve držiš u rukama neshvatljivom puninom što je savršeno i dostojno ljubavi. Ukloni od mene svu grešnu i krivu ljubav prema stvore-njima. Zapali u mojem srcu čisti plamen Tvoje ljubavi, tako da samo Tebe ljubim ili ljubim u Tebi, dok posve ne budem potrošen Tvojom svetom ljubavlju Tebe vječno ljubeći zajedno s izabranima u nebu, mjestu čiste ljubavi. Amen.

Litanije na čast svetoj Terziji od djeteta Isusa
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Sveta Marijo, moli za nas.
Sveta Terezijo, zaručnice Isusa Krista, ...
Sveta Terezijo, anđele nevinosti,
Sveta Terezijo, radosti tvojih roditelja,
Sveta Terezijo, uzore djece,
Sveta Terezijo, ljepoto prvopričesnikâ,
Sveta Terezijo, sva u ljubavi prema Isusu u Sakramentu,
Sveta Terezijo, mistična zaručnice savršenstva,
Sveta Terezijo, ljubičice poniznosti,
Sveta Terezijo, ružo ljubavi,
Sveta Terezijo, ljiljane nevinosti,
Sveta Terezijo, cvijete Karmela,
Sveta Terezijo, uzore siromaštva,
Sveta Terezijo, primjere posluha,
Sveta Terezijo, anđele čistoće,
Sveta Terezijo, ljepoto redovništva,
Sveta Terezijo, rasplamsana čežnjom za mučeništvom,
Sveta Terezijo, puna povjerenja u Božju providnost,
Sveta Terezijo, žrtvo klanice za svećenike,
Sveta Terezijo, glavna zaštitnice svih misija,
Sveta Terezijo, tješiteljice svih bolesnika,
Sveta Terezijo, oslonce malodušnih,
Sveta Terezijo, utočište ugroženih,
Sveta Terezijo, voditeljice duša,
Sveta Terezijo, učiteljice puta duhovnog djetinjstva,
Sveta Terezijo, čamcu spasenja grešnicima,
Sveta Terezijo, strahu zlih duhova,
Sveta Terezijo, pomoćnice u svim nakanama,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.
- Moli za nas, o sveta Terezijo od djeteta Isusa!
- Da dostojni postanemo obećanja Isusovih!
Pomolimo se: O Gospodine, Ti si rekao, ako ne postanete kao djeca nećete unići u kraljevstvo nebesko. Podari nam, molimo Te, da tako nasljedujemo svetu djevicu Tereziju u poniznosti i jednostavnosti srca, da zadobijemo vječnu nagradu. Koji živi i vladaš u vijeke vjekova. Amen.

Litanije na čast nebeskog Oca
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Bože Oče, zaštitniče, smiluj se nama!
Bože Oče, naš gospodaru i vladaru, ...
Bože Oče, naša nado,
Bože Oče, naš prosvjetitelju,
Bože Oče, naš predvodniče,
Bože Oče, naš Oče,
Bože Oče, naše utočište,
Bože Oče, naša jedina ljubavi,
Bože Oče, naše najveće zadovoljstvo,
Bože Oče, naš stvoritelju,
Bože Oče, naš uzdržavatelju i hranitelju,
Bože Oče, naš sveti Bože,
Bože Oče, naš sveti i neumrli Bože,
Bože Oče, naš svemogući Bože,
Bože Oče, naš sveznajući Bože,
Bože Oče, naš beskrajno dobri Bože,
Bože Oče, naš providonosni Bože,
Bože Oče, naš sveljubeći predostojni Bože,
Bože Oče, koji si sve, što je na zemlji, stvorio za korištenje čovjeku,
Bože Oče, koji čudesno uzdržavaš i hraniš ptice u zraku i sve druge životinje,
Bože Oče, koji divno oblačiš ljiljane i cvijeće polja,
Bože Oče, koji daješ rasti i napredovati plodovima zemlje,
Bože Oče, koji si izbrojio svaku vlas na glavi svakog čovjeka,
Bože Oče, koji sve daješ i vodiš za čovjekovo najveće dobro,
Bože Oče, koji šalješ na korist i privremene žalosti i patnje,
Bože Oče, koji obraćaš križem do prave pokore i popravka života,
Bože Oče, koji nas progonstvom odvraćaš od svijeta i svega zemaljskog i vodiš spoznaji
Tvoje visosti,
Bože Oče, koji sve što su se posve prepustili Tvojoj providnosti, usred nevolja čudesno pomoću blagoslivljaš,
Bože Oče, koji sve što se uzdaju u Tebe ne prepuštaš sramoti,
Bože Oče, budi nam milostiv, usliši nas!
Bože Oče, od svakoga zla, oslobodi nas!
Bože Oče, od svakoga grijeha, oslobodi nas!
Bože Oče, od Tvoje srdžbe, ...
Bože Oče, od svakog nepovjerenja Tvojoj providnosti,
Bože Oče, od svake nestrpljivosti,
Bože Oče, od svake malodušnosti pod križem i patnjom,
Bože Oče, od svakog mrmljanja i žalbi protiv Tvoje providnosti,
Bože Oče, od svih napada Zloga, posebno u času smrti,
Bože Oče, od suvišnih briga za zemaljsko,
Bože Oče, da nam podariš djetinje i pravo povjerenje u Tvoju providnost,
Bože Oče, da se ponizno klanjamo Tvojoj providnosti u sreći i nesreći,
Bože Oče, da svoju volju uvijek podložimo Tvojoj presvetoj volji,
Bože Oče, da u patnji požrtvovnije iskažemo Tebi svoju ljubav,
Bože Oče, da nam u svim protivštinama podariš jaku strpljivost,
Bože Oče, da nas uslišiš u nebesima! Amen!

Litanije našem Gospodinu Isusu Kristu, svećeniku i žrtvi
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Isuse, svećeniče i žrtvo, ...
Isuse, vječni svećeniče po redu Melkizedekovu,
Isuse, svećeniče, kojeg je Bog poslao siromasima propovjedati evanđelje,
Isuse, svećeniče, koji je na Posljednjoj večeri uspostavio uzor vječne žrtve,
Isuse, svećeniče, koji si uvijek nazočan da bi se zauzimao za nas,
Isuse, Veliki svećeniče, kojeg je Otac pomazao Duhom Svetim i silom,
Isuse, Veliki svećeniče, uzet od ljudi,
Isuse, Veliki svećeniče, postavljen za ljude,
Isuse, Veliki svećeniče, našeg vjerovanja,
Isuse, Veliki svećeniče, veće slave nego Mojsije,
Isuse, Veliki svećeniče, pravog šatora,
Isuse, Veliki svećeniče, budućih dobara,
Isuse, sveti, nevini i neokaljani Veliki svećeniče,
Isuse, vjerni i milosrdni Veliki svećeniče,
Isuse, Veliki svećeniče gorljive požrtvovnosti za Boga i duše,
Isuse, Veliki svećeniče savršen u vječnosti,
Isuse, Veliki svećeniče, koji si svojom vlastitom krvlju stupio u nebo,
Isuse, Veliki svećeniče, koji si nam otvorio novi put,
Isuse, Veliki svećeniče, koji si nas ljubio i svojom krvlju oprao od naših grijeha,
Isuse, Veliki svećeniče, koji si se sam prinio Bogu kao dar i žrtvu,
Isuse, Ti žrtvo Boga i čovjeka,
Isuse, Ti sveta i neokaljana žrtvo,
Isuse, Ti ugodna žrtvo,
Isuse, Ti žrtvo mira,
Isuse, Ti žrtvo milosrđa i hvale,
Isuse, Ti žrtvo pomirenja i mira,
Isuse, u kojem imamo povjerenje i pristup Bogu,
Isuse, Ti žrtvo, živa za svu vječnost,
Budi nam milostiv, oprosti nam, o Isuse.
Budi nam milostiv, usliši nas, o Isuse.
Od grijeha svetogrđa, oslobodi nas, o Isuse.
Od duha nesuzdržavanja,
Od bezobzirne težnje za dobitkom,
Od svake ljage potkupljivosti,
Od ljubavi prema svijetu i njegovog ništavila,
Od nedostojnog slavlja Tvojih sakramenata,
Po Tvojem vječnom svećeništvu,
Po Tvojem svetom pomazanju, po kojem si od Boga Oca postavljen za svećenika,
Po Tvojem krvavom žrtvovanju, koja se dogodila jednom za svagda na križu,
Po ovoj Tvojoj žrtvi, koja se dnevno obnavlja na oltaru,
Po Tvojoj božanskoj moći, koju nevidljivo vršiš u Tvojim svećenicima,
Da sve svećenike uzdržiš u svetoj vjeri, Tebe molimo, usliši nas!
Da Tvojem narodu providiš pastire po Tvojem srcu,
Da ih ispuniš duhom Tvojeg svećeništva,
Da usne svećenika sačuvaju mudrost,
Da pošalješ vjerne radnike u svoj vinograd,
Da umnožiš vjerne podjelitelje Tvojih sakramenata,
Da im podariš stalnu raspoloživost Tvojoj volji,
Da im daruješ blagost u služenju, marljivost u radu i ustrajnost u molitvi,
Da po njima posvuda potičeš štovanje Presvetog sakramenta,
Da sve, koji su ti vjerno služili, primiš u Tvoje vječne radosti,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.
- Isuse, svećeniče, čuj nas!
- Isuse, svećeniče, usliši nas!
Pomolimo se: Gospode, posvetitelju i čuvaru Tvoje Crkve, probudi u njoj svojim Duhom prikladne i vjerne djelitelje Tvojih svetih sakramenata, da po njihovom služenju i primjeru kršćanski narod pod Tvojoj zaštitom bude vođen putom spasenja. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
Gospode, dok su Tvoji učenici molili i postili zapovjedio si izabrati Savla i Barnabu za djelo na koje si ih pozvao. Pomozi i sada Tvojoj molećoj Crkvi i pokaži, koji poznaješ srca svih onih što si ih izabrao za službu služenja. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Litanije svetog arkanđela Mihovila
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Sveta Marijo, kraljice anđelâ,
Sveti Mihovile, pun mudrosti Božje,
Sveti Mihovile, savršeni klanjatelju Riječi Božje,
Sveti Mihovile, slavom i čašću okrunjen,
Sveti Mihovile, moćni knezu anđeoske vojske,
Sveti Mihovile, nositelju zastave Presvetog Trojstva,
Sveti Mihovile, čuvaru raja,
Sveti Mihovile, sjaju i oslonče boreće Crkve,
Sveti Mihovile, svjetlo anđelâ,
Sveti Mihovile, heroju pravovjernikâ,
Sveti Mihovile, snago onih koji se bore pod stijegom križa,
Sveti Mihovile, svjetlo i pouzdanje duša u smrtnom času,
Sveti Mihovile, sigurna pomoći,
Sveti Mihovile, naš pomoćniče u svim protivštinama,
Sveti Mihovile, izvršitelju vječne osude,
Sveti Mihovile, tješitelju duša u čistilištu,
Sveti Mihovile, od Boga naređenom primati duše poslije smrti,
Sveti Mihovile, naš kneže,
Sveti Mihovile, naš zagovorniče,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji. koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.
- Moli za nas sveti arkanđele Mihovile.
- Da dostojni postanemo obećanja Isusovih.
Pomolimo se: Gospodine Isuse Kriste, podaj nam svoj blagoslov i po zagovoru svetog arkanđela Mihovila daruj nam onu mudrost, koja nas uči sakupljati nebeska blaga i davati prednost vječnim dobrima pred zemaljskim. Koji živiš i vladaš u vijeke vjekova. Amen.

Litanije svetom Judi Tadeju
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Sveta Marijo, moli za nas.
Sveta Majko Božja,
Sveta Djevice djevica,
Kraljice svih svetih,
Sveti Juda Tadeju,
Slavni apostole,
Postojani apostole,
Pravi nasljedniče Isusa Krista,
Ljubitelju siromaštva,
Primjere poniznosti,
Uzore strpljivosti,
Ljiljane čistoće,
Vatro božanske ljubavi,
Zvijezdo svetosti,
Posudo božanske milosti,
Svjedoče vjere,
Veliki čudotvorče,
Strahu pakla,
Stupe Crkve,
Tješitelju žalosnih,
Utočište grešnika,
Pomoćniče nevoljnih,
Moćni zagovorniče,
Posebni zaštitniče beznadnih slučajeva,
Predragi pomoćniče i zaštitniče svih tvojih štovatelja,
Isuse Kriste, smiluj se nama!
Po zaslugama svetog Jude Tadeja, molimo Te, usliši nas!
Po njegovoj poniznosti i strpljivosti,
Po njegovim propovjedima i poukama,
Po njegovim čudesima,
Po njegovoj slavnoj mučeničkoj smrti,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.
Pomolimo se: Ponizno vapijemo Tvojem veličanstvu, o svemogući i milosrdni Bože i Gospodine, koji svetog Judu Tadeja štujemo dubokom pobožnošću, tvojeg izabranog apostola i mučenika, da po njegovim slavnim zaslugama i zagovorima zadobijemo milosti tvojeg božanskog blagoslova. Amen.

Litanije Gospi bolì
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Sveta Marijo, moli za nas.
Sveta Bogorodice, ...
Sveta Djevo djevica,
Majko bolì,
Majko suza,
Majko neutješna,
Majko, kojoj su oteli Tvojeg Sina,
Mačem probodena Majko,
Strahom ispunjena Majko,
Srcem na križ pribijena Majko,
Izvore suzâ,
Pojmu sve patnje,
Ogledalo srpljivosti,
Stijeno postojanosti,
Sidro povjerenja,

Utočište napuštenih,
Zaštito potlačenih,
Pobjedo nevjernikâ,
Utjeho bijednikâ,
Lijeku bolesnih,
Jakosti slabih,
Pomoćnice utopljenikâ,
Spasenje u olujama,
Utočište žalosnih,
Užasu onih koji vrebaju,
Blago vjernikâ,
Oči prorokâ,
Štapu apostolâ,
Kruno mučenikâ,
Svjetlo ispovjednicima,
Biseru djevicâ,
Utjeho udovicama,
Radosti svetih,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.
- Moli za nas sveta Bogorodice.
- Da dostojni postanemo obećanja Isusovih.
Pomolimo se: Snagom Isusa Krista pogledaj na nas, oslobodi nas i spasi nas od svih nevolja. Amen.

Papa Pio VII sastavio ih je u svojem zatočeništvu. Napoleon ga je zatočio 6. srpnja 1809. godine i držao ga zatočena u Savoni do ožujka 1814. godine. Ovaj Papa podijelio je potpuni oprost svima koji svakog petka u godini poniznim srcem izmole ove litanije, Vjerovanje, Zdravo Kraljice i tri Zdravo Marije na čast Marijinom prežalosnom srcu.

Slavljenje
Ti si Sveti, Gospodin, jedini Bog, koji izvodiš čudesna djela.
Ti si Jaki. Ti si Veliki.
Ti si Najveći. Ti si Trojedini i Jedan, Gospodin i Bog, svako Dobro.
Ti si Dobro, svako Dobro, najveće Dobro, Gospodin i Bog, živi i pravi.
Ti si Ljubav, Ti si viteška ljubav. Ti si Mudrost.
Ti si Poniznost. Ti si Strpljivost.
Ti si Sigurnost. Ti si Mirnoća.
Ti si Pravednost i Umjerenost.
Ti si svako dovoljno Bogatstvo.
Ti si Ljepota. Ti si Blagost.
Ti si Zaštitnik. Ti si Čuvar i Branitelj.
Ti si Osvježenje. Ti si naša Nada.
Ti si naša Vjera. Ti si naše Blago.
Ti si naš vječni Život, veliki i čudesni Bog. Amen. Aleluja!

Litanije slavljenja Duha Svetoga
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Budi slavljen Duše Sveti, siđi s prijestolja Tvoje slave i postavi sebi šator u srcu Tvojeg sluge.
Budi slavljen Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina, pouči me živjeti u stalnoj Božjoj nazočnosti.
Budi slavljen Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina, pouči me živjeti prema volji Svevišnjeg.
Budi slavljen Duše Sveti, koji boraviš u srcu Sina Božjega, pouči me upoznavati Tebe i iskreno Te ljubiti.
Budi slavljen Duše Sveti, koji se brineš za Božju čast, pouči me odano Bogu živjeti u savr-šenom pouzdanju u Njega.
Budi slavljen Duše Sveti, Ti znaku vatrenih jezika, zapali u mojem srcu vatru Tvoje ljubavi.
Budi slavljen Duše Sveti, Ti najtajanstveniji golube, pouči me razumjeti Sveto pismo.
Budi slavljen Duše Sveti, koji nemaš ni lica ni imena, pouči me ispravno moliti.
Budi slavljen Duše Sveti, koji govoriš ustima proroka, pouči me živjeti u miru i u i uravnoteženosti duha i duše.
Budi slavljen Duše Sveti, goruća vatro ljubavi, pouči me živjeti mudro i strpljivo.
Budi slavljen Duše Sveti, darovatelju svih milosti, pouči me živjeti ponizno i skromno.
Budi slavljen Duše Sveti, preljevajuća riznice milostî, pouči me ispravno koristiti drago-cjeno vrijeme.
Budi slavljen Duše Sveti, neiscrpiva riznice milostî, štiti me od svake mržnje i oholosti.
Budi slavljen Duše Sveti, tvoje bogatstvo ne može nitko procjeniti, pouči me odbaciti sve nekorisne predodžbe i misli.
Budi slavljen Duše Sveti, darovatelju premnogih darova, pouči me izbjegavati nekorisne poslove i razgovore.
Budi slavljen Duše Sveti, iz tvoje punine svi primismo, pouči me šutjeti i govoriti u pravo vrijeme.
Budi slavljen Duše Sveti, vječna ljubavi, pouči me drugima davati dobar primjer.
Budi slavljen Duše Sveti, vječna dobroto, daruj mi ustrajnost u dobru.
Budi slavljen Duše Sveti, slatki učitelju, pouči me ispravno susretati ljude.
Budi slavljen Duše Sveti, dragi prijatelju duša nikoga ne osuđivati i ne misliti na nepravdu.
Budi slavljen Duše Sveti, usrećujuće svjetlo duša, pouči me vidjeti potrebe drugih i ne zanemarivati dobra djela.
Budi slavljen Duše Sveti, oče siromašnih, daj mi upoznati svoje pogreške.
Budi slavljen Duše Sveti, koji činiš čuda u dušama, vodi me budnošću do savršenosti.
Budi slavljen Duše Sveti, tebi nije ništa skriveno, pouči me izbjeći đavolskim zamkama.
Budi slavljen Duše Sveti, Ti poznaješ budućnost svemira, pomozi mi otrgnuti se zavod-ljivostima tijela i đavla.
Budi slavljen Duše Sveti, ti poznaješ moju budućnost, povjeravam Tvojoj zaštiti svoju obitelj, prijatelje, dobročinitelje i sve ljude.
Budi slavljen Duše Sveti, pouči me Tvojom božanskom pomoći živjeti za Božju slavu i čast, spasenje dušâ i radost Majke Božje, da mogu umrijeti kao korisni sluga. Amen.

Litanije oca Pija iz Pietrelcine
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Sveta Marijo, pomoćnice kršćana,moli za nas.
Sveti Mihovile arkanđele, branitelju kraljevstva Božjega, ...
Sveti oče Pio, obilježeni nositelju Isusovih rana,
Sveti oče Pio, pobjedniče u ljutom boju sa Sotonom,
Sveti oče Pio, zlatnog srca osnivatelju molitvenih skupina,
Sveti oče Pio, koji si uživao posebnu Božju naklonost,
Sveti oče Pio, učitelju duhovnog života,
Sveti oče Pio, obdaren svetom poniznošću,
Sveti oče Pio, potpuno posvećen Božjoj službi,
Sveti oče Pio, uživaoče trajnog mira, strpljivosti i blagosti,
Sveti oče Pio, koji si za sobom ostavljao vedrinu,
Sveti oče Pio, koji si imao dar bilokacije,
Sveti oče Pio, ljubitelju pokore i žrtve,
Sveti oče Pio, u komu je bila muka Isusa Krista,
Sveti oče Pio, vedra i blaga pogleda nosio si radost,
Sveti oče Pio, veliki sveče umilna glasa,
Sveti oče Pio, slatka milino koji si osvajao duše,
Sveti oče Pio, koji si djelovao na dobrobit bližnjih,
Sveti oče Pio, koji si molio za one koje si ukorio,
Sveti oče Pio, branitelju temeljnih vrijednosti vjere i katoličkog nauka,
Sveti oče Pio, ljubitelju patnika,
Sveti oče Pio, čije je srce bilo neugasivi vulkan ljubavi i topline,
Sveti oče Pio, razdragan na svaku malu ljubaznosti,
Sveti oče Pio, radostan u razgovoru s ljudima,
Sveti oče Pio, obnovitelju kuće Gospodnje,
Sveti oče Pio, proroče poslani od Boga,
Sveti oče Pio, moćni zagovorniče,
Sveti oče Pio, veliki čudotvorče,
Sveti oče Pio, zvijezdo sjajna,
Sveti oče Pio, nado beznadnih,
Sveti oče Pio, sućutna srca uplakanima i trpećima,
Sveti oče Pio, pomoćniče u svim potrebama,
Sveti oče Pio, tješitelju tugujućih,
Sveti oče Pio, nositelju radosti bezvoljnima,
Sveti oče Pio, nositelju mira,
Sveti oče Pio, ljubitelju duša,
Sveti oče Pio, pomoćniče temeljite ispovijedi,
Sveti oče Pio, snago u malodušnosti,
Sveti oče Pio, utjeho žalosnih,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.
- Moli za nas sveti oče Pio.
- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se: O Isuse, pun milosti i ljubavi, koji si se ponukan ljubavlju prema našim dušama žrtvovao umrijevši na križu, ponizno te molimo da po zagovoru i zaslugama svetog oca Pija, koji je velikodušno sudjelovao u tvojim patnjama, silno volio i silno se žrtvovao za slavu Oca i dobro duša, podariš milosti za koju žarko molim (reci svoju potrebu ili nakanu). Amen.

Litanije oca Pija iz Pietrelcine
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.
Sveta Marijo, moli za nas.
Sveti oče Pio, žarki nasljedniče Isusov, ...
Sveti oče Pio, nositelju njegovih pet svetih rana,
Sveti oče Pio, učitelju Božje ljubavi i trajne molitve,
Sveti oče Pio, dragovoljnim trpljenjem žrtveni jaganjče za grijehe,
Sveti oče Pio, prava sliko razapetog Spasitelja,
Sveti oče Pio, živi znaku razapetog i uskrslog Isusa na oltaru,
Sveti oče Pio, u Sv. misi ljubavlju rasplamsano srce što je dovodilo u najdublju zahvaćenost same sumnjivce,
Sveti oče Pio, apostole u ispovjedaonici,
Sveti oče Pio, prosvjetljeni duhovni vođo obdaren rijetkim darom proroštva,
Sveti oče Pio, darom ozdravljenja spasenje neizlječivih bolesnika,
Sveti oče Pio, primjere ljubavi prema bližnjemu,
Sveti oče Pio, pomoćniče u svakoj nevolji,
Sveti oče Pio, veliki čudotvorče po Božjoj milosti,
Sveti oče Pio, izvanredna Božja alatko,
Sveti oče Pio, neumorni zagovorniče za spasenje duša,
Sveti oče Pio, učitelju molitve, ispunjeni neograničenim povjerenjem,
Sveti oče Pio, pun ljubavi štovatelju Majke Božje,
Sveti oče Pio, požrtvovni molitelju nebrojenih krunica,
Sveti oče Pio, nadvladatelju zlih duhova,
Sveti oče Pio, uzore oštre askeze i duhovne radosti,
Sveti oče Pio, prožet najdubljom poniznošću,
Sveti oče Pio, primjeru strpljivosti,
Sveti oče Pio, učitelju ustrajnosti u bolesti, razočaranju i trpljenju,
Sveti oče Pio, moćni pomoćniče i zaštitniče,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, moli za nas, Gospodine.
Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, zbog ljubavi koju je imao tvoj sluga otac Pio u svojem srcu prema Tebi i neumrlim dušama, molimo Te, daruj nam Tvoju pomoć i milost u našim teškim nakanama. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
Ojačani njegovim uzorom i nošeni njegovim moćnim zagovorom, daj nam Tebe sve više upoznavati i ljubiti i rasti u pouzdanju u Tvoje očinsko milosrđe, kojemu ništa nije nemoguće. To Te molimo po Kristu, našem Gospodinu. Amen.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...
Dobri oče Pio, moli i zagovaraj nas. Blagoslovi nas i cijeli svijet. Amen.
Tebe Boga hvalimo – hrvatski tekst
Tebe Boga hvalimo,
Tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca* sva zemlja poštuje.
Tebi svi anđeli* tebi nebesa i sve vlasti,
Tebi kerubi i serafi* kliču bez prestanka:
Svet, svet, svet* Gospodin Bog Sabaot!
Puna su nebesa i zemlja* veličanstva slave Tvoje.
Tebe hvali* slavni apostola zbor,
Tebe proroka* dična četa,
Tebe mučenika* svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu* sveta uzvisuje Crkva.
Oca* neizmjernog veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog* i jedinog Sina.
I Svetoga* Tješitelja Duha.
Ti Kralju slave,* Kriste,
Ti si Očev* vjekovječni Sin.
Ti, da za naše spasenje postaneš čovjekom* nisi se strašio krila Djevice.
Ti, svladavši oštrinu smrti,* otvorio si vjernima kraljevstvo nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu* u slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći* kao Sudac.
Tebe, dakle, molimo, pomozi svojim slugama,* koje si otkupio dragocjenom krvlju.
U vječnoj slavi daj,* da se ubrojimo među svete Tvoje!
Spasi puk svoj, Gospodine* i blagoslovi baštinu svoju!
I vladaj njima* i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan* blagoslivljamo Tebe
I hvalimo ime Tvoje u vijeke* i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj* sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine,* smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama* kako se uzdamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine, uzdam:* o da ne budem postiđen dovijeka!

Latinski tekst:

Te Deum laudamus:
Te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem, omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli, tibi caeli et universae potestates:
Tibi cherubim et seraphim incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
te prophetarum laudabilis numerus,
te martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia.
Patrem immebsae maiestatis;
veneradum tuum verum et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu rex gloriae Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
Te ergo quesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari. Amen.

Litanije svih svetih Franjevačkog reda
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.

Sveta Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas.
Sveta zaštitnice triju Serafskih redova, moli za nas.
Sveta Djevice, kraljice svetih, moli za nas.
Sveti Mihovile, moli za nas.
Sveti Gabrijele, ...
Sveti Rafaele, ...
Svi sveti anđeli i arkanđeli, ...
Svi sveti korovi blaženih duhova,
Sveti Ivane Krstitelju, moli za nas.
Sveti Josipe,
Svi sveti patrijarsi i proroci, molite za nas.
Sveti Petre, moli za nas.
Sveti Pavle,
Svi sveti apostoli i evanđelisti, molite za nas.
Svi sveti učenici Gospodnji,
Sva sveta Nevina dječice,
Sveti Franjo, patrijarho Serafskog reda, moli za nas.
Sveti Franjo, Bogom prosvjetljeni učitelju, ...
Sveti Franjo, sav apostolski mužu,
Sveti Berarde,
Sveti Petre,
Sveti Akurzije,
Sveti Adjutuse,
Sveti Oto,
Sveti Danijele,
Sveti Anđele,
Sveti Samuele,
Sveti Domine
Sveti Leo,
Sveti Hugoline,
Sveti Nikola i drugovi, molite za nas.
Sveti Petre Krstitelju i svi ostali japanski mučenici, ...
Sveti Fidele (= Vjerko), moli za nas.
Sveti Nikola Taveliću, moli za nas.
Sveti Leopolde Mandiću, ...
Svi sveti mučenici, molite za nas.
Sveti Bonaventura, moli za nas.
Sveti Ljudevite, ...
Sveti Dobroslave,
Sveti Ante Padovanski,
Sveti svećenici i ispovjedatelji,
Sveti Bernarde,
Sveti Ivane Kapistrane,
Sveti Jakove Marikijski,
Sveti Petre Alkantarski,
Sveti Franjo Solanski,
Sveti Petre Regulatuse,
Sveti Didače,
Sveti Paškale,
Sveti Benedikte,
Sveti Pacifiče (= Mirko),
Sveti Ivane Josipe,
Sveti Leonarde,
Sveti Teofile,
Sveti Salvatore,
Sveti Felikse (= Srećko),
Sveti Josipe Leoniški,
Sveti Serafine,
Sveti Lovro Brindiški,
Sveti Konrade iz Parzhama,
Sveti Josipe Kupertinski,
Sveti Ferdinande,
Sveti Ivo,
Sveti, Eleazare,
Sveti Roko,
Sveti Konrade iz Piaćence,
Sveti Benedikte Josipe,
Sveti Karlo Boromejski,
Sveti Julije Eymard,
Sveti Ivane Vianeju, arški župniče,
Sveti Ivane Bosco,
Sveti Josipe Benedikte Cottolengo,
Sveti Toma Moru,
Sveti Mihovile,
Sveti Ljudevite Cafasso,
Svi sveti redovnici i pustinjaci, molite za nas.
Sveta Majko Klaro, moli za nas.
Sveta Janjo Asiška, ...
Sveta Katarina Bolonjska,
Sveta Koleto,
Sveta Elizabeto Ugarska, zaštitnice III. reda,
Sveta Janjo Praška,
Sveta Ružo Viterbska,
Sveta Klaro iz Montefalka,
Sveta Hijacinta,
Sveta Anđela,
Sveta Marijo Franciska,
Sveta Elizabeto Portugalska,
Sveta Brigito,
Sveta Francisko Rimska,
Sveta Margareto Kortonska,
Sveta Magadaleno Postelska
Sveta Ivano Orleanska,
Sveta Bernardeto,
Sve svete djevice i udovice, molite za nas.
Svi sveci Božji, ...

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.
- Molite za nas svi sveti Franjevačkog reda!
- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se: Svemogući, vječni Bože, koji želiš biti uvijek hvaljen, čašćen i slavljen u svojim svetima, najponiznije ti prikazujemo velike zasluge Isusa Krista, serafskog oca Franje, s njima ponizno te moleći da nam podariš tvoju božansku milost, da po njihovom svetom primjeru uvijek savršeno služimo tebi, našem Bogu i Gospodinu u pravoj i serafskoj ljubavi. Amen.

Molitva Mariji, Majci u svakoj nevolji
Pogledaj, BOŽE, navlače se olujni oblaci nad našom ljubljenom Majkom Crkvom. Zato vapijemo tebi Marijo, naša posrednice i naša zagovornice, po tvojim milosnim rukama primi naše molbe!
O MARIJO, Majko Gospodinova i naša Majko, pomozi i moli za nas!
O MARIJO, Majko Crkve i svih svećenika, pomozi i moli za nas!
O MARIJO, Majko i našeg Svetog oca, pomozi i moli za njega!
O MARIJO, Kraljice apostolâ i pomoćnice svih biskupa, pomozi i moli za njih!
O MARIJO, naša trajna pomoćnice, pomozi i moli za nas!

O MARIJO, sveta posrednice kod Oca, pomozi i moli za nas!
O MARIJO, pobjednice paklenog zmaja, ...
O MARIJO, zlatna vrata DUHA SVETOGA, ...
O MARIJO, jako Ženo s tvojim križem od zvijezda, ...
O MARIJO, gospodarice i kraljice svih anđela, ...
O MARIJO, majko anđeoskog služenja kod nas ljudi, ...

O MARIJO, zbog nas sveta i siromašna majko, ...
O MARIJO, sveta majko na putu našeg života, ...
O MARIJO, čekajući na nas na uglovima ulica, ...
O MARIJO, idući s nama kroz tame našeg života, ...
O MARIJO, u našem plaču držeći naše ruke, ...
O MARIJO, zaštićuj nas u opasnostima, ...
O MARIJO, Majko u nevolji svete Crkve, ...
O MARIJO, Majko u nevolji Svetog oca, ...
O MARIJO, Majko u nevolji naših biskupa, ...
O MARIJO, Majko u nevolji našeg redovništva i svećenika, ...
O MARIJO, Majko u nevolji naših majki i njihovih sinova, ...
O MARIJO, Majko u nevolji našeg naroda i naših vođa, ...
O MARIJO, Majko u nevolji praznih sjemeništa,
O MARIJO, Majko u nevolji praznih samostana,
O MARIJO, Majko u nevolji zalutalih svećenika i redovnika, ...

O MARIJO, Majko svih koji su u krizi vjere, ...
O MARIJO, Majko svih u nevoljama savjesti, ...
O MARIJO, Majko svih u duševnim nevoljama, ...
O MARIJO, Majko svih u nevoljama davanja zadovoljštine, ...
O MARIJO, Majko svih u nevoljama oskudice, ...
O MARIJO, Majko svih u nevoljama patnje, ...
O MARIJO, Majko svih u smrtnoj nevolji, ...

O MARIJO, i kad smo premalo slušali tebe, ...
O MARIJO, i kad smo premalo gledali tebe, ...
O MARIJO, i kad smo premalo slijedili tebe, ...
Ipak ti jesi i ostaješ naša Majka i nećeš nas nikad napustiti. Svima si nam velika pomoćnica s tvojom vojskom svetih anđela. Stoga se sad utječemo tebi, kao djeca koja se u velikoj opasnosti skrivaju pod veliku pregaču majke, a kad opasnosti prođu, želimo ti pjevati sa svim anđelima duboko zahvalni GLORIA IN EXCELSIS (Slava Bogu na visini)! Amen.

Litanije Božanskom djetetu Isusu
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.

Isuse, pravi Bože i sjaju Očev, smiluj se nama.
Isuse, najljepši i najljubezniji sve ljudske djece, ...
Isuse, ljupki cvijete i radosti tvoje djevičanske Majke,
Isuse, malo i slavno veličanstvo svih ljudi i anđela,
Isuse, pravi prijatelju i ljubitelju siromaha i malenih,
Isuse, radosna zvijezdo poganskog svijeta i poganskih kraljeva,
Isuse, neokaljani žrtveni Jaganjče za naše grijehe,
Isuse, dražesni i moćni učitelju svih kreposti,
Isuse, ljubavi i radosti svih pobožnih srdaca,

Mi grešnici, molimo te, usliši nas!
Po tvojoj milosrdnoj ljubavi koja te je učinila čovjekom i djetetom za nas ljude, ...
Po tvojem siromaštvu, napuštenosti i dječijim suzama,
Po prvim ljubavlju rasplamsanim uzdisajima i molitvama tvojeg dječjeg srca,
Po tvojoj ljubavi prema Bogu i tvojoj djevičanskoj Majci,
Da privučeš sva srca ljudi svojoj ljubavi,
Da nas učiniš apostolima i glasnicima tvoje ljubavi,
Da jadnom svijetu podariš mir a tvojoj Crkvi pobjedu,
Da svu nevinu djecu sačuvaš od zavođenja grijeha,
Da se iskažemo u služenju tebi i ostanemo ti vjerni do smrti,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.
Pomolimo se: Isuse, Sine živog Boga i Djevice Marije, koji si iz ljubavi prema nama htio prihvatiti sve slabosti i poniženja ljudske naravi, evo, djetinjim srcem štujemo sve tajne tvojeg svetog djetinjstva. Daruj nam milost da se ovdje obradujemo dragocjenim plodovima i zaslugama tvog svetog djetinjstva. Daruj nam čistoću, poniznost, strpljivost, djetinje osjećaje, ali i nada sve nepobjedivu Božju ljubav, a jednom daj nam ondje gore s tobom živjeti i vladati sa svim tvojim vjernim slugama u vijeke vjekova. Amen.
Litanije Duhu Svetom
Obećanje Boga Oca svima koji najmanje 3x tjedno predano mole ove litanije:
1. Na vidljiv način otrgnut ću te ruci tvojeg protivnika.
2. Uklonit ću smetnje, koje te ometaju na putu svršenosti.
3. Darovat ću ti jednog anđela koji će te nadahnućima zaštićivati od zavođenja grijeha.
4. Ustrajat ćeš na putu kreposti.
5. Dobro ćeš prepoznati tvoje manjkavosti.
6. Dobit ćeš snagu osloboditi se grješnih navika.
7. Ojačat ću tvoju vjeru, nadu i ljubav.
8. Iščupat ću te iz materijalne nevolje.
9. Tvoja obitelj živjet će u slozi i uzajamnoj ljubavi.
10. Tko želi pomoći svojemu bližnjemu, mora moliti ove litanije svakodnevno barem pola godine.
Ove litanije proširit će se kao lavina. Tko je dadne drugom, ima udjela na njegovim molitvama. Ukoliko netko ne želi zadržati zasluge za sebe samog, može reći Duhu Svetom u kojoj nakani želi je prikazati.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu./ Kako bijaše na početku,/ tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. – Budi hvaljen!
1. Duše Sveti, siđi s prijestolja tvoje slave i uspostavi sebi šator u srcu svojeg sluge! – Budi hvaljen!
2. Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina, pouči me živjeti u stalnoj Božjoj nazočnosti! - ...
3. Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina, pouči me živjeti po volji Svevišnjeg! - ...
4. Duše Sveti, koji boraviš u srcu Sina Božjeg, pouči me upoznati Tebe i iskreno Te ljubiti! ...
5. Duše Sveti, koji se brineš za Božju čast, pouči me živjeti Bogu odano i u savršenom povjerenju u Njega! ...
6. Duše Sveti, znaku vatrenih jezikâ, zapali u mojem srcu vatru Tvoje ljubavi! ...
7. Duše Sveti, otajstveni golube, pouči me razumjeti Sveto pismo! ...
8. Duše Sveti, koji nemaš lica ni imena, pouči me pravo moliti! ...
9. Duše Sveti, koji govoriš ustima proroka, pouči me živjeti u miru i u uravnoteženosti duha i duše! ...
10. Duše Sveti, goruća vatro ljubavi, pouči me mudro i strpljivo živjeti! ...
11. Duše Sveti, darovatelju svih darova, pouči me živjeti u poniznosti i skromnosti! ...
12. Duše Sveti, prelijevajuća riznico milostî, pouči me razumjeti vrijednost trpljenja! ...
13. Duše Sveti, riznico milosti koja nemaš dna, pouči me ispravno koristiti vrijeme! ...
14. Duše Sveti, neiscrpiva riznico milosti, zaštićuj me od svake mržnje i oholosti! ...
15. Duše Sveti, čije bogatstvo nitko ne može procijeniti, pouči me odbijati nekorisne predodžbe i misli! ...
16. Duše Sveti, darovatelju svih darova, pouči me izbjegavati nekorisne poslove i razgovore! ...
17. Duše Sveti, iz čije punine svi primismo, pouči me šutjeti i u pravo vrijeme govoriti! ...
18. Duše Sveti, vječna ljubavi, pouči me drugima pružati dobar primjer! ...
19. Duše Sveti, dobroto, daruj mi ustrajati u dobru! ...
20. Duše Sveti, slatki učitelju, pouči mi ispravno susretati ljude!...
21. Duše Sveti, dragi prijatelju duša, pouči me nikoga ne osuđivati i ne pamtiti nepravdu! ...
22. Duše Sveti, usrećujuće svjetlo duša, pouči me vidjeti potrebe drugih i ne zanemarivati dobra djela! ...
23. Duše Sveti, oče umornih, daj mi spoznati svoje pogreške! ...
24. Duše Sveti, koji činiš čuda u dušama, vodi me budnošću do savršenosti! ...
25. Duše Sveti, pred tobom nije ništa skriveno, pouči me izbjegnuti đavolskim zamkama! ...
26. Duše Sveti, koji poznaješ budućnost svemira, pomozi mi istrgnuti se iz vlasti tijela i đavla! ...
27. Duše Sveti, koji poznaješ moju budućnost, tvojoj zaštiti povjeravam također svoju obitelj, prijatelje, dobročinitelje i sve ljude! ...
28. Duše Sveti, svojom božanskom pomoću pouči me živjeti Bogu na čast i slavu, za spasenje duša i radost Majke Božje da mognem umrijeti kao korisni sluga. – Budi hvaljen! AMEN.

Litanije svetom Judi Tadeju
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.

Sveta Marijo, moli za nas.
Sveta Bogorodice, ...
Sveta Djevo djevica,
Kraljice svih svetih,
Sveti Juda Tadeju,
Slavni apostole,
Postojani apostole,
Pravi nasljedniče Isusov,
Ljubitelju svetog siromaštva,
Primjeru poniznosti,
Uzore strpljivosti,
Ljiljane čistoće,
Vatro božanske ljubavi,
Zvijezdo svetosti,
Posudo božanske milosti,
Svjedoče vjere,
Veliki čudotvorče,
Strahu pakla,
Stupe Crkve,
Tješitelju žalosnih,
Utočište grešnika,
Pomoćniče nevoljnih,
Moćni zagovorniče,
Posebni zaštitniče u beznadnim slučajevima,
Predragi pomoćniče i zaštitniče svih tvojih štovatelja,
Isuse Kriste, smiluj se nama!
Po zaslugama svetog Jude Tadeja, molimo te, usliši nas!
Po njegovoj poniznosti i strpljivosti,
Po njegovom propovjedanju i poukama,
Po njegovim čudesnim djelima,
Po njegovoj slavnoj mučeničkoj smrti,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.
Pomolimo se: Ponizno vapijemo tvojem veličanstvu, o svemogući i milosrdni Bože Spasitelju. Dubokom pobožnošću štujemo tvojeg izabranog apostola i mučenika, da bismo mogli primiti po njegovim slavnim zaslugama i zagovorom milost tvojeg božanskog blagoslova. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Litanije Presvetoj glavi Isusovoj
Presvetoj glavi Isusovoj kao sjedištu Božanske mudrosti.

Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, smiluj se nama.
Gospodine, smiluj se nama.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.

Sveta glavo Isusova, sazdana od Duha Svetoga u krilu Blažene djevice Marije, smiluj se nama!
Sveta glavo Isusova, s Riječju Božjom bitno sjedinjena, ...
Sveta glavo Isusova, hrame božanske mudrosti,
Sveta glavo Isusova, ognjište svjetlosti vječne,
Sveta glavo Isusova, neizmjernog razuma,
Sveta glavo Isusova, zaštito od zablude,
Sveta glavo Isusova, sunce Zemlje i Neba,
Sveta glavo Isusova, riznico znanja i jamstva vjere,
Sveta glavo Isusova, ožarena ljepotom, pravdom i ljubavlju,
Sveta glavo Isusova, puna milosti i istine,
Sveta glavo Isusova, živi uzore poniznosti,
Sveta glavo Isusova, odsjeve Božjeg veličanstva,
Sveta glavo Isusova, središte svemira,
Sveta glavo Isusova, omiljela Ocu nebeskom,
Sveta glavo Isusova, majčinski milovana od Djevice Marije,
Sveta glavo Isusova, počivalište Duha Svetoga,
Sveta glavo Isusova, zasjala odsjevom svoje slave na Taboru,
Sveta glavo Isusova, koja na zemlji nisi imala gdje počinuti,
Sveta glavo Isusova, pomazana mirisnom pomašću Magdalene,
Sveta glavo Isusova, koja si kazala Šimunu da te nije pomazao kad si ušla k njemu,
Sveta glavo Isusova, oblivene krvavim znojem u Getsemanskom vrtu,
Sveta glavo Isusova, što si plakala zbog naših grijeha,
Sveta glavo Isusova, trnjem okrunjena,
Sveta glavo Isusova, svetogrdno zlostavljana za vrijeme gorke muke,
Sveta glavo Isusova, utješena Veronikinim hrabrim činom ljubavi,
Sveta glavo Isusova, što si se priklonila zemlji kad si nas spasavala dijeljenjem svoje duše od svoga Tijela na križu,
Sveta glavo Isusova, svjetlo za svakog čovjeka što dolazi na ovaj svijet,
Sveta glavo Isusova, vođo naš i nado naša,
Sveta glavo Isusova, što poznaješ sve naše potrebe,
Sveta glavo Isusova, što dijeliš sve milosti,
Sveta glavo Isusova, što upravljaš svim gibanjima božanskog Srca,
Sveta glavo Isusova, što vladaš svijetom,
Sveta glavo Isusova, što ćeš suditi sva naša djela,
Sveta glavo Isusova, što poznaješ tajne naših srdaca,
Sveta glavo Isusova, želimo da te upozna i časti cijeli svijet,
Sveta glavo Isusova, što ushićuješ anđele i svete,
Sveta glavo Isusova, što ćemo te jednom promatrati bez zastora,

- Isuse, častimo tvoju Svetu glavu.
- I podlažemo se svim odlukama njezine neizmjerne mudrosti.
Pomolimo se: Vječni Oče, po Bezgrešnom srcu Marijinu, prikazujem ti trajno Presvetu glavu Isusovu na tvoju veću čast i slavu i spasenje svih duša. Slava Ocu, koji nas je stvorio; slava Sinu, koji nas je otkupio; slava Duhu Svetom, koji nas je posvetio!
Bezgrešno srce Marijino, budi naše spasenje i spasenje cijelog svijeta!

Pozdrav presvetoj Djevici
Zdravo Marijo, kćeri Boga Oca.
Zdravo Marijo, majko Sina Božjega.
Zdravo Marijo, zaručnice Duha Svetoga.
Zdravo Marijo, hrame Presvetog Trojstva.
Zdravo Marijo, prečisti ljiljane Presvetog Trojstva.
Zdravo Marijo, mirisna ružo nebeskog dvora.
Zdravo Marijo, Djevice puna dobrote i poniznosti, od koje je Kralj neba htio biti rođen i hranjen.
Zdravo Marijo, Djevice djevica.
Zdravo Marijo, Kraljice mučenikâ, čije srce je bilo probodeno patnjom.
Zdravo Marijo, Djevice i gospodarice, kojoj je dana sva moć na nebu i na zemlji.
Zdravo Marijo, Kraljice mojeg srca, moja slatkoćo, moj živote i moja nado.
Zdravo Marijo, predostojna Majko.
Zdravo Marijo, čudesna Majko.
Zdravo Marijo, Majko čiste ljubavi.
Zdravo Marijo, bez grijeha začeta.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.
Blagoslovljen tvoj zaručnik, sveti Josip.
Blagoslovljen tvoj otac, sveti Joakim.
Blagoslovljena tvoja majka, sveta Ana.
Blagoslovljen tvoj anđeo, sveti Gabrijel.
Blagoslovljen Vječni Otac, koji te je izabrao.
Blagoslovljen tvoj Sin, koji te je ljubio.
Blagoslovljen Duh Sveti, koji se zaručio s tobom.
Neka te blasvgoslivljaju svi, koji te ljube!
Blažena Djevice, blagoslovi sve nas u ime tvojeg ljubljenog Sina. Amen.

Zaziv Djevici iz Nazareta
Slava tebi, Bože, naš Stvoritelju. Udahni nam novi život i daruj nam novi smisao.
Slava tebi, Bože, naš Osloboditelju. Vodi nas putom pravednosti i mira.
Slava tebi, Bože, Duše Sveti. Ozdravi i preobrazi nas, da bismo druge mogli ohrabriti za novi život.
Marijo, izvore mira, prati nas!
Uzore hrabrosti, ...
Uzore nježnosti, ...
Uzore povjerenja,
Uzore strpljivosti,
Uzore spremnosti na rizik,
Uzore otvorenosti,
Uzore ustrajnosti,
Majko Osloboditelja, moli za nas!
Majko beskućnikâ,
Majko umirućih,
Majko nenasilnih i mirotvoraca,
Majko političkih zatvorenika,
Majko na smrt osuđenih zbog vjere,
Djevice iz redova potlačenih, vodi nas u život!
Osloboditeljice potlačenih, ...
Utjeho žalosnih, ...
Sestro svih ugroženih žena,
Znaku proturječja,
Osloboditeljice svih okova,
Ti politički bjegunče,
Ti tražiteljice azila,
Prva učenice Isusova,
Sudjelovateljice njegove patnje,
Svjedokinjo njegovog uskrsnuća,
Djevice milosrđa, ohrabri nas!
Djevice vjere, ...
Ti kontemplativna Djevice,
Ti proročka Djevice,
Djevice mudrosti i puna razumijevanja za druge,
Djevice, koja si trudna išla s nadom,

Marijo, Kraljice mira, tebi povjeravamo svoj život. Zaštiti nas od rata, mržnje i tlačenja. Pouči nas životu mira. Pokaži nam, kako ćemo odgajati sebe i druge za mir. Potiči nas pravednom postupanju i daj da poštujemo i čuvamo Božje stvorenje. Neka mir bude duboko ukorijenjen u našim srcima i našem svijetu. Amen.