Startseite
Sie sind hier: Startseite // Isus Molitve

Isus Molitve


Abba, predragi
OčePredragi Oče, pomozi mi i vodi me na tvoje mirne pašnjake gdje teku bistre i vječne vode. Budi mi svjetlo, da bi mi pokazao put. S tobom, na tvojoj strani želim koračati i s tobom i po tebi biti prosvijetljen. Ljubljeni Oče, budi u meni da bi mi darovao mir. Da bi mi dao osjetiti tvoju ljubav, slijedit ću tvoje korake. S tobom ostajem. Prosvijetli me, ljubi me i budi sa mnom sada i dovijeka. Amen.

Ići njegovim putom
Isuse, daruj mi danas ići tvojim putom. Ti sjaju slave Očeve, koji prodireš u bezdane, ti právo, nikad slabeće svjetlo, u koje sveti gledaju. Evo, moje je srce otvoreno pred tobom. Rasprši tamu koja još zamračuje moje nastojanje. Daruj mi sebe danas i zauvijek. Ja te ljubim, a ukoliko nije dovoljna ova moja ljubav, ti je umnoži svojom milošću. Amen.

Molitva Kristu Kralju
O Isuse Kriste, tebi sam vjeran kao Kralju svijeta. Sve što je stvoreno, napravljeno je za tebe. Raspolaži sa mnom kao sa svojim vlasništvom. Obnavljam svoj krsni zavjet i odričem se đavla, njegove oholosti i njegovog djelovanja, a obećajem ti živjeti kao pravi kršćanin. Posebno se obvezujem ponuditi sve svoje snage, da bih pomogao pobjedi Božjoj desnici i tvojoj Crkvi. Božansko srce Isusovo, tebi posvećujem svoje jadno služenje i žrtve, da bi sva srca priznala tvoje sveto kraljevstvo i učvrstilo se na cijelom svijetu tvoje kraljevstvo mira. Amen.

Isus nema ruku...
Isus nema ruku, samo naše ruke, da bi radio danas svoj posao.
On nema nogu, samo naše noge, da bi ljude doveo na svoj put.
Isus nema usne, samo naše usne, da bi ljudima pričao o sebi.
On nema nikakve pomoći, samo našu pomoć, da bi ljude doveo na svoju stranu.
Mi smo jedina Biblija, koju javnost čita.
Mi smo Božja posljednja poruka, napisana djelima i riječima.
A ako je pismo krivotvoreno, zar ne može biti čitano?

Molitva Isusu
Slava ti, Gospodine Isuse Kriste, Sine živog Boga. Otkupitelj si svijeta, naš Gospod i Spasitelj, koji sjedi s desne Oca. Dođi, Gospode Isuse, i pomozi nam, da uvijek živimo s tobom i dođemo u kraljevstvo tvojeg Oca. Amen.

Hvala Isuse
Hvala Isuse, jer si ovdje i imaš vremena za mene. Uz mene si i opet mi opraštaš. Ljubiš me unatoč mojih grijeha. Postavio si me u ovu obitelj, i već si puno ozdravio i promijenio. Hvala, Isuse, hvala!

Kopljem probodenom srcu Isusovu
O svake ljubavi predostojni a ipak tako malo ljubljeni Isuse! Ponizno se bacamo pod noge tvojeg svetog Križa, da bismo za nas kopljem probodenom i ljubavlju potrošenom tvojem Srcu prinijeli čašćenje našeg najvišeg klanjanja. Zahvaljujemo ti, o predragi Otkupitelju, da si dao probosti tvoj klanjanja dostojni bok i tako nam otvorio vrata spasenja u tajanst-venoj barci tvojeg božanskog Srca. Daj nam u njemu naći utočište u ovom vremenu punu opasnosti, da bismo tako izmakli poplavi grijeha svih sablazni zlog svijeta.
O blagoslovljeni času, sveti trenutku, u kojem je ispod koplja tekla Predragocjena krv i voda iz tvojeg božanskog Srca! Tim obaspi nesretni i grešni svijet! Operi, očisti i obnovi duše u ovoj svetoj poplavi. Evo, o Gospodine, u nju utapamo sve naše krivice i grijehe svih ljudi. Zaklinjemo te, po beskrajnoj ljubavi kojom se potrošilo za nas tvoje Presveto Srce, spasi nas! Daj nam zauvijek podići naš šator u tvojem klanjanja predostojnom Srcu, da ondje sveto živimo i jednom u miru vratimo našu dušu u ruke Oca. Amen.

Isusova neobična zapovijed
Isus nam je dao posve neobičnu zapovijed: “Kao što sam ja ljubio vas, tako ljubite i vi jedan drugog! Po tom će svi upoznati da ste moji učenici, ako imate ljubavi jedni prema drugima.” (Iv 13, 34-35)
Kako je Isus ljubio? Kako dakle mi moramo ljubiti jedni druge?
Možda nam pomognu sljedeće rečenice u razmišljanju: Tko ljubi, upušta se s ljudima. Tko ljubi, prije svega vidi dobro u čovjeku.
Tko ljubi, nikog ne isključuje iz svoje pažnje. Tko ljubi, odriče se loše misliti i govoriti o drugomu. Tko ljubi, nije zlopamtilo. Tko ljubi, nastoji se uživjeti u drugog i razumjeti ga. Tko ljubi, raduje se zbog sreće drugog.
Tko ljubi, ima vremena za drugog. Tko ljubi, spreman je saslušati drugog. Tko ljubi, ima strpljivosti.
Tko ljubi, nikog ne izbjegava koji je u potrebi. Tko ljubi, uvijek je spreman oprostiti. Tko ljubi, ne osuđuje. Tko ljubi, ne uzvraća za zlo zlim. Tko ljubi, izbjegava koliko je moguće što boli, smeta i ljuti. Tko ljubi, svjestan je odgovornosti za zajedničko dobro i sudjeluje u obvezama zajednice. Tko ljubi, štiti slobodu drugoga. Tko ljubi, štuje autoritet. Tko ljubi, diraju ga nevolje u svijetu.
Tko ljubi, pokušava pomoći ne štedeći se. Tko ljubi, prihvaća stranu bespomoćnih, siro-mašnih i prezrenih. Tko ljubi, ne vrednuje ljude po njihovom socijalnom položaju, obrazo-vanju, podrijetlu, starosti ili zdravlju. Tko ljubi, nadvladava predrasude.
Tko ljubi, pokušava biti pravedan. Tko ljubi, zauzima se za mir. Tko ljubi, započinje s onima koji su mu najbliži: supružnikom, djecom, rođacima, susjedima, poznanicima i kolegama. Tko ljubi, dopušta si nešto kazati i prihvaća zahvalno kritiku. Tko ljubi, spreman je priznati svoje pogreške i moliti za oproštenje. Tko ljubi, u njega se može pouzdati. Tko ljubi, pokušava svoj dnevni posao gledati i raditi kao služenje bližnjima.

Misli u meni, o Isuse
Misli u meni, o Isuse, onda mislim svijetlo i jasno. Govori iz mene, o Isuse, onda ću govoriti blago i jasno!
Djeluj kroza me, o Isuse, pravedno je onda moje djelovanje, posvećen moj posao i posvećen moj ugled!
Ispuni svo moje biće, prožmi me svega, da se iz mene može pročitati Tvoja velika ljubav!
Učini, da ovdje na zemlji mogu po Tvojoj milosti biti svima sve! Amen.

Duše Isusov
Duše Isusov, sjedini se s mojim duhom i potvrdi u meni da sam dijete Božje. Daruj mi mudrost, koja dolazi od Tebe da dublje razumijem mudrost, da Bog moj Otac ljubi mene i ja vrijedim u njegovim očima. Snagom Tvoje ljubavi zazivam iz najveće dubine srca: Aba, Aba, ljubljeni Tata, Tvoje sam dijete. Pomozi mi! Amen.

Molitva za zadržati se pred Presvetim oltarskim sakramentom
Isuse, ti si ovdje.
U ovom komadiću kruha, ovdje na oltaru.
Puno sam čuo o Tebi
u pričama Biblije.
Predstavljam si kako si onda izgledao,
kad si bio rođen,
kad si bio djetetom,
kad si govorio ljudima,
kad si liječio bolesnike, tješio žalosne,
ohrabrivao beznadne i štoviše čak uskrisivao mrtve.

Predočujem si kako je Tebi bilo,
kad si na Posljednjoj večeri
opraštao se od Tvojih učenika,
kad si im dao kruh i vino i rekao:
Ovo je moje Tijelo – ovo je moja Krv – za vas!
Što se zbivalo tada u Tebi?
Što si Ti tada mislio i osjećao?
A Tvoji učenici – jesu li to razumjeli?

Kad si umro na križu, tad si to učinio iz ljubavi prema nama;
“za oproštenje grijeha”, rekao si.
Sve sam si to predstavio.
I Tvoje uskrsnuće sam si predočio –
ali to mi pada teže nego drugo.
A ovdje vidim Kruh, za koji vjerujemo da si Ti u ovom Kruhu.
To izgleda drugačije nego Ti u mojoj predodžbi.
Ti si u Kraljevstvu Božjem, u “nebu”
a ipak si ovdje skriven u slici Kruha.
Naslućujem, da ovaj Kruh pokazuje kakav si Ti prema nama.
Daješ nam se za jelo:

Imamo nešto od Tebe – ne, još više: mi imamo Tebe!
Svima si samo dobro činio – dakle i meni želiš dobro.
“S vama sam u sve dane do konca svijeta.”
Sada si dakle ovdje. Ti držiš svoje obećanje,
Hvala, moj dragi Isuse – Kruše života. Amen.

On je izabrao nas
“U Kristu Bog nas je izabrao prije stvaranja svijeta, da bismo sveto i besprijekorno živjeli pred Bogom. On nas je iz ljubavi predodredio da postanemo njegovim sinovima po Isusu Kristu i po njegovoj milosnoj volji dospijemo k njemu, na hvalu njegove milosti. Darovao nam ju je u njegovom ljubljenom Sinu. Po njegovoj krvi imamo otkupljenje i oproštenje grijeha po bogatstvu njegove milosti. Po njoj nas je bogato darovao svojom milošću i razumijevanjem i objavio nam otajstvo svoje volje, kako je to unaprijed odredio: On je odlučio ispuniti puninu vremenâ, u Kristu sve sjediniti što je na nebu i na zemlji.”

Zaštita predragocjene Krvi Isusove
Gospodine Isuse, određujem te za svojega Gospodina i Učitelja. Vjerujem da si prolio svaku kap svoje predragocjene Krvi, da bi otkupio mene i moju obitelj, i oslobodio mene i moju obitelj od zla, grijehâ i navezanosti. Gospodine Isuse, dubokom vjerom u tebe zazivam sada tvoju predragocjenu Krv nad ovo mjesto, na svaki kutak ove kuće, na sva vozila koja koristimo, i na sve što si nam darovao. Gospodine Isuse, oblij tvojom predragocjenom Krvi mene i moju obitelj od glave do pete. Zazivam tvoju potpunu zaštitu za svoj život i za moju obitelj. Gospodine Isuse, oslobodi nas danas od zla, grijehâ, kušnji, napadâ i sotonske muke, straha od tame, ljudi, bolestî, sumnji, srdžbe, svake nesreće i svega što nije tvoje kraljevstvo.
Gospodine Isuse, ispuni nas darovima tvojeg Duha Svetoga i jamči nam darove mudrosti i spoznaje, vjere, razuma i razlikovanja, da bismo danas živjeli tebi na čast čineći što je pravo. Slavim te, Isuse. Zahvaljujem ti, Isuse. Ljubim te, Isuse. Klanjam ti se, Isuse. Amen.

Molitva za obitelj
Predragi Isuse, posvetio si na zemlji izabranu obitelj tvojim neizrecivim krepostima i primjerima tvojeg skrovitog života, milosno pogledaj na ovu našu obitelj moleći te za tvoju pomoć. Sjeti se, da je ona tvoja obitelj jer se tebi posebno posvetila i prikazala. Milošću je zaštiti, oslobodi je od opasnosti, požuri joj u pomoć u svim nevoljama i daruj joj milost ostati ustrajna u nasljedovanju tvoje Svete obitelji, da vjerno služeći tebi i ljubeći te na zemlji mogne te vječno slaviti u nebu.
O Marijo, preblaga Majko, čvrsto uvjereni vapijemo tebi za tvoju zaštitu, da će tvoj božanski Sin uslišati tvoje molbe.
Također i tebi, preslavni sveti Josipe, pomozi nam tvojim moćnim posredovanjem i prinesi Isusu naše molbe po Marijinim rukama.
Isuse, Marijo i Josipe, prosvijetlite nas, pomozite nam i spasite nas. Amen.

Molitva za zdravlje
Gospodine Isuse Kriste, neka samo jedna kaplja tvoje predragocjene Krvi što si je prolio na križu za nas potekne žilama X.Y., da on/ona bude posvećen i ozdravljen. Amen.

Molitva za zamjenu srcâ s Isusom
Stavi, o dobri Isuse, na mjesto mojeg grešnog srca Tvoje božansko ranjeno srce da Duh Sveti može u meni djelovati i Ti u meni rasti, milosrdni Isuse. Ispuni moju molbu. Ti dobri, Ti vjerni i ljubeći Isuse, da bi uskoro mogao vladati kao Kralj mira nad ovim svijetom. Amen.
Molitva na čast Presvetog lica Isusova
Gospodine, kako je divno Tvoje sveto lice! Još u dvadeset prvom stoljeću možemo se mi, Tvoji otkupljenici, radovati kraljevskim crtama Tvojeg svetog lica, što si ga Ti utisnuo u platno zamotan u grobu. Iz njega možemo čitati što si Ti sve pretrpio... iz ljubavi prema nama.
Isuse, otvori svoje oči i pogledaj mene! Daruj mi samo jedan pogled. On će rasplamtjeti moje srce ljubavlju prema Tebi. Tad ću vidjeti što si Ti, a što sam ja. Daruj mi, Gospodine, svoj pogled!
Gospodine, otvori svoja usta i govori meni! Daj da čujem Tvoj glas, koji je otvarao slijepcima oči, ozdravljao bolesnike, uskrisivao mrtve! Tvoja je riječ umirivala, tješila i učila.
Isuse, govori također i meni!
Gospodine, okreni svoje uho k meni i slušaj moje bijedne riječi! Gospodine, daj da progledam! Očisti moje srce!
Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!
Spasi me, Isuse, inače pogiboh!
Gospodine, ja se pouzdajem u Tebe da ne ću propasti i u vječnosti. Amen.

Molitve Presvetom srcu Isusovu
1. O moj ISUSE, koji si rekao: “Zaista, kažem vam, molite i primi ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se”, evo, ja kucam, tražim i molim za milost...
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...
Presveto srce Isusovo, vjerujem u Te i uzdam se u Te!

2. O moj ISUSE, koji si rekao: “Zaista, zaista kažem vam, što god zatražite od Oca mojega u moje ime, dat će vam”, evo, ja tražim od Tvojega Oca u Tvoje ime milost...
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...
Presveto srce Isusovo, vjerujem u Te i uzdam se u Te!

3. O moj ISUSE, koji si rekao: “Nebo će i zemlja proći, ali moje riječi neće proći”, evo, oslanjam se na jamstvo Tvojih riječi i molim za milost...
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...
Presveto srce Isusovo, vjerujem u Te i uzdam se u Te!

Pomolimo se: O Presveto srce Isusove, Tebi je nemoguće ne biti milosrdan prema grešnicima. Smiluj se nama siromašnim grešnicima i udijeli nam milost koju Te molimo po zagovoru Bezgrešnog srca Tvoje i naše drage Majke. – Sveti Josipe, poočime i hranitelju Presvetog srca Isusova, moli za nas!
Zdravo Kraljice...

O predragi Isuse, Otkupitelju ljudskog roda, pogledaj na nas što se ponizno bacamo pred Tvojim oltarom. Tvoji smo i Tvoji želimo biti. Ali da bismo sve istinskije bili povezani s Tobom, evo, danas se zato svatko od nas posvećuje Tvojem Presvetom srcu.
Mnogi Te na žalost nisu nikad upoznali, mnogi su prezreli Tvoje zapovijedi i Tebe odbacili. smiluj se svima njima, o predobri Isuse i privuci ih sve svojem Presvetom srcu.
Budi, o Gospodine, Kraljem ne samo vjernicima koji se nisu nikad udaljili od Tebe, nego i izgubljenim sinovima što su te napustili. Daj, da se oni uskoro vrate u kuću Oca, da ne propadnu od bijede i gladi. Budi Kraljem i također onima koji su se udaljili od tebe krivo-vjerjem ili razdijeljenjem od Tebe. Pozovi ih sigurnom mjestu istine i jedinstvu vjere, da uskoro bude jedno stado i jedan pastir.
Oslobodi one koji su još uvijek zarobljeni starom zabludom poganstva ili islama. Otmi ih tami i sve ih vodi svjetlu i Božjem kraljevstvu. Konačno, pun smilovanja pogledaj na djecu naroda koji je nekada bio izabranim. Neka Krv i na njih poteče, koja je jednom zazvana na njih kao vrelo otkupljenja i života.
Podari, o Gospodine, svojoj Crkvi napredak, sigurnost i slobodu. Daruj svim narodima mir i red. Daj da s jednog kraja zemlje do drugog odjekuje isti zov. Neka je slava Božanskom srcu Isusovu po kojem nam je došlo spasenje. Njemu neka je čast i slava dovijeka. Amen.

Isuse, moj Bože i Otkupitelju. Iz beskrajne ljubavi prema nama postao si čovjekom. Na križu umro si za nas i žrtvovao si svoju Krv za nas. Ti me hraniš svojim Tijelom i svojom Krvlju i pokazuješ mi svoje otvoreno Srce kao znak svoje ljubavi. Moj Isuse, vjerujem u tu ljubav i stavljam u nju svo svoje povjerenje. Tebi se želim posvetiti. Raspolaži mnome, na čast Očevu. Posvema želim se podložiti tvojoj volji i njoj postati sve sličniji. Gospodine Isuse, Ti živi i vladaj u meni i u svim srcima. Sada i uvijek.
Srce Isusovo, Sine vječnog Oca, smiluj se nama.
Srce Isusovo, u krilu Djevice Majke od Duha Svetog sazdano, smiluj se nama.
Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca, smiluj se nama.
Srce Isusovo, u komu je sva punina božanstva, smiluj se nama.

O Isuse, da nas zapale Tvoje svete tajne Tvojom gorućom revnošću, a mi zahvaćeni slatkoćom Tvojeg Presvetog srca učimo pravo vrednovati zemaljske stvari i zavoljeti nebeske. Obavij, o Gospodine Isuse, naše srce krepostima Tvojeg Presvetog srca i rasplamsaj ga tako Tvojom ljubavlju da postanemo slični slici Tvoje dobrote i zadobijemo plodove Tvojeg otkupljenja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Presveto srce Isusovo, izvore svakog dobra, klanjam Ti se, vjerujem u Te, uzdam se u Te, ljubim Te i kajem se za sve svoje grijehe. Tebi darujem ovo moje siromašno srce. Učini ga poniznim i čistim u svemu, odgovarajući Tvojim željama. Daj, o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni. Zaštićuj me u opasnostima. Tješi me u nevoljama i žalostima. Daruj mi zdravlje tijela i duše, Tvoj blagoslov za sva moja djela i milost svete smrti. Amen.

Molitve za štovanje Predragocjene krvi Isusa Krista
Vječni Oče, iskaži nam milosrđe u ime Svete krvi tvojeg jedinog Sina, iskaži nam milosrđe,
Jaki Bože! Sveti Bože! Neumrli Bože! Budi milosrdan nama i cijelom svijetu!
O moj Bože, sve Svete mise, koje se danas prinose na cijelom svijetu, prikazujem ti za jadne grešnike što se sada nalaze u smrtnoj borbi i još će danas umrijeti. Neka im Predragocjena krv našega Spasitelja Isusa Krista iskaže milost!
Vječni Oče, po Predragocjenoj krvi Isusa Krista proslavi svoje Sveto ime po nakani i želja-ma svojeg klanjanja predostojnog Srca. Neka je hvaljeno i slavljeno Presveto srce i Predra-gocjena krv Isusova u Presvetom oltarskom sakramentu. O Isuse, božanski Otkupitelju, budi nam milosrdan! Milosrđe nama i cijelom svijetu!
Milost i milosrđe, moj Isuse! Milosrđe, moj Isuse, sada u ovoj opasnosti! Pokrij nas svojom Predragocjenom krvi! Moj Isuse, milosrđe! Molimo te dakle, pomozi svoje sluge koje si otkupio svojom Predragocjenom krvi! Srce Isusovo, koje si pretrpjelo smrtni strah, smiluj se umirućima! Tebe, o Gospodine, molimo također, pomozi trpećim dušama u čistilištu što si ih otkupio svojom Predragocjenom krvlju! Amen.

O Marijo, trajno te molim, prikaži Nebeskom ocu Predragocjenu krv tvojeg božanskog Sina, da se po Svetoj i Predragocjenoj krvi svakog časa današenjeg dana i današnje noći tvoja djeca očuvaju od smrtnoga grijeha!
Molim te, prikazujem također Predragocjenu krv tvojeg božanskog Sina kao zadovoljštinu za naše grijehe, za nakane svete Crkve, za siromašne duše u čistilištu, za djecu, za obraće-nje grešnika i za spasenje cijelog svijeta. Amen.

Osobito moliti kod Sv. mise za vrijeme pretvorbe (= podizanja Tijela i Krvi Isusove) kao i češće preko dana:
O bezgrešno začeto Srce Marijino, trajno pak prikazujem Trojedinom Bogu Predrago-cjenu krv tvojeg Sina Isusa Krista, koju je na drvetu križa iz svojeg Presvetog srca prolio za spasenje svijeta da ublaži Božju srdžbu i pruži zadovoljštinu za sve grijehe, i još jednom bude milostiv i milosrdan da svijet bude očuvan od propasti i razaranja. Amen.

Daj, o Gospodine, da po ovom prikazanju Predragocjene krvi cijela zemlja bude obavijena zlatnim vezom, da Božansko srce Isusovo slavno vlada, da naš Gospodin Isus Krist slavno vlada u Presvetom sakramentu, da i Bezgrešno srce Marijino slavno vlada i da se proširi Isusovo kraljevstvo po cijelom svijetu. Amen.

Vječni Oče, prikazujem ti po rukama Presvete Djevice Marije Predragocjenu krv tvojeg Sina za duše u čistilištu. Amen.

Pođimo utješeni našem Gospodinu Isusu Kristu
Pođimo utješeni našem Gospodinu Isusu Kristu i našem Otkupitelju! Ići ćemo onamo gdje je Gospodin svojim slugama pripravio stanove. Gospodine Isuse Kriste, idemo za tobom. Pođi k nama da te slijedimo! Jer bez tebe nitko ne uzlazi gore! Ti si Put, Istina i Život. Primi nas kao taj put! Ojačaj nas kao istinu! Oživi nas kao taj život! Amen. - sveti Ambrozije -

Isusov duh
Isuse, dolazim Tebi sa svim svojim manjkavostima. Gospodine, s prevelikom boli žalim zbog njih u gorčini svojeg srca. Tebi preporučujemo svu svoju nutrinu i nakane svih ljudi, posebno onih koji to žele od mene.
Predragi Gospodine, molim Te, krsti nas i operi nas snagom Tvoje presvete krvi. Njom obuci nas i učini dostojnim pred očima Tvojeg nebeskog Oca. Dakle, pomiri nas s Njim, da zadobijemo naklonost Njegovog srca. Neka u nama teče milost i duh Njegove ljubavi. I ona neka bude sama koja potiče našu misao, rodi našu riječ i djelo na hvalu Njegove blagoslov-ljene volje. Amen. Meister Eckhart

Duhovna pričest
O moj Isuse, ja vjerujem da si nazočan u Presvetom oltarskom sakramentu s Tvojim tijelom i Tvojom Krvlju, Tvojom dušom i Tvojim božanstvom.
Budući da Te ne mogu sada primiti sakramentalno, molim Te, da duhovno dođeš u moje srce.
Dođi, Gospodine Isuse!
Dođi, Gospodine Isuse!
Dođi, Gospodine Isuse, u moje srce!
O Isuse, budući da si došao u moje srce, molim Te, ostani zauvijek u njemu!
Ne dopusti da se ikada odijelim od Tebe.
Zato molim pomoć Tvoje presvete majke Marije i pomoć mojeg anđela čuvara, da nikad ne otiđeš iz mojeg srca. Amen.

Zajedništvo
Gospodine Isuse Kriste, radosni u zajedništvu slavimo Euharistiju. Molimo Te:
- Pomozi nam kao zadovoljni i vjernički ljudi biti uzor drugima.
- Daj da u razočaranjima ne budemo obeshrabreni, nego iznova započinjemo radosno i požrtvovno.
- Učini nas velikodušnima u darivanju i zahvalni u primanju.
- Pokaži nam koji su ljudi najpotrebniji naše pomoći.
- Pomozi nam, mir kojeg nam daruješ u Svetoj žrtvi pronositi u svijet i naše obitelji.
- Pouči nas ostati strpljivima, kad moramo podnositi slabosti naših bližnjih.Gospodine, rođeni smo za radost i donositi radost u svijet. Podsjeti nas na to, kad smo obeshrabreni i žalosni. Također probudi u našim bližnjima smisao za radosti koje nam darivaš. Amen.

Nakana
Moj dragi Isuse, sjedinjujem se s Tvojom božanskom voljom. U Tvoje dobro srce, u Tvoje svete rane, u Tvoju predragocjenu krv i u tvoje cijelo otkupljujuće djelo uključujem sve svoje molitve i dobra djela, sve svoje misli bez grijeha, riječi i djela, postupke i radnje za vrijeme mojeg cijelog života, ali posebno mojeg smrtnog časa, trenutka moje smrti, napuštanje moje duše smrtnog tijela i njenog pojavka pred Tobom, božanskim sucem. Moj dragi Isuse, ovu nakanu obavljam i u ime svih ljudi i za sve ljude na cijelom svijetu, sada i u budućnosti, za svako jutro svakog dana za vrijeme njihovog cijelog života. Amen.
Božansko srce Isusovo
Božansko srce Isusovo, daruj svim dušama u čistilištu vječni mir. Onima koji danas umiru, milost postojanosti. Grešnicima pravo kajanje. Poganima svjetlo vjere. Meni i mojima Tvoj blagoslov!
Predrago srce Isusovo, Tebi preporučujem sve ove duše. Za njih prikazujem sve Tvoje zasluge, ujedno i zasluge Tvoje presvete Majke i svih anđela i svetih, kao i svih Svetih misa, svih pričesti, molitava i dobrih djela, koje se danas prinose i obavljaju na cijeloj zemlji.
sv. papa Pio X.

Sveto srce Isusovo
Moj Gospodine Isuse Kriste, Ti boraviš iz ljubavi koju imaš prema ljudima dan i noć u ovom Sakramentu pun blagonaklonosti i ljubavi u kojem očekuješ sve koje pozivaš i primaš što Te dolaze posjetiti. Vjerujem u Tvoju nazočnost u ovom Sakramentu. Klanjam Ti se iz dubine svojeg ništavila. I zahvaljujem Ti za mnoge milosti što si mi iskazao, pogotovo da si se Ti sam darovao u ovom Sakramentu, da si mi darovao za zagovornicu Tvoju presvetu Majku Mariju, i pozvao me posjetiti Te u ovoj crkvi.
Pozdravljam danas Tvoje ljubljeno Srce i želim ga pozdraviti iz tri razloga: u zahvalu za ovaj veliki dar, za zadovoljštinu za sve uvrede što si ih primio od neprijatelja ovog Sakramenta, i želim Te posjetiti ovim posjetom na svim mjestima na zemlji gdje si manje štovan i napušteni-ji u Presvetom sakramentu. Moj Isuse, ljubim Te svim srcem. Kajem se što sam uvrijedio Tvoju beskrajnu dobrotu. Pomoću Tvoje milosti odlučujem ubuduće više Te ne vrijeđati. Predajem Ti se sad posve, usprkos svoje bijede, i odričem se svojeg samoljublja, svojih sklo-nosti, svojih želja i svega što je moje. Odsad čini sa mnom i sa svim što mi pripada, što ti želiš. Samo molim i želim Tvoju svetu ljubav, konačnu ustrajnost i savršeno ispunjenje Tvoje volje. Tebi preporučujem duše u čistilištu, pogotovo one koje najviše štuju Presveti sakrament i Presvetu Djevicu Mariju. Preporujučem Ti još sve jadne grešnike. Konačno, moj dragi Spasi-telju, sjedinjujem sva svoja nagnuća s nagnućima Tvojeg Srca prepuna ljubavi, i tako sjedi-njeni prikazujem ih Tvojem nebeskom Ocu, i molim Ga u Tvoje ime, da iz ljubavi prema Tebi primi i usliši moje molitve. Amen.

Presveto srce Isusovo
Presveto srce Isusovo, Ti sadržaju ljubavi, budi nam zaštita i zalog vječnog spasenja.
Budi nam jakošću u slabostima i nepostojanostima. Budi Ti zadovoljština za sve grijehe našeg života.
Ti Srce blagosti i dobrote, budi našim utočištem u času naše smrti. Budi našim opravdanjem pred Bogom. Otkloni od nas kaznu Njegove pravedne srdžbe. Srce ljubavi, u Tebe se posve pouzdajemo. Zbog svoje zloće bojimo se svega, ali zbog Tvoje ljubavi nadamo se svemu Tvomu milosrđu.
Uništi u nama što Ti se nesviđa ili bi se moglo Tebi protiviti. Neka Tvoja ljubav prožme tako duboko naša srca, da Te nikad ne zaboravimo i od Tebe se ne udaljimo.
Gospodine i Spasitelju, u ime sve Tvoje ljubavi molimo Te: Neka naša imena budu duboko upisana u Tvojem presvetom Srcu. Neka naša sreća i čast budu živjeti i umrijeti u Tvojoj svetoj službi. Amen. sv. Margarita Alacoque

Gospodine Isuse Kriste
Gospodine Isuse Kriste, stojimo pod Tvojim križem. Tako kao što su nekoć u Jeruzalemu i pod križem stajale Tvoja majka i Ivan, Marija Magdalena i druge žene, tako i mi stojimo ovdje. Nedostaju nam riječi da izrazimo što osjećaju naša srca, ali tjera nas moliti Tebe: ostani s nama po svojem svetom križu! molitva Ivana Pavla I.

Gospodine Isuse Kriste
Gospodine Isuse Kriste, naš vođo i učitelju, Ti si put, istina i život. Vapijemo Tebi za uspjeh dolazećih misija. Otvori i učini plodnim riječ Tvoje istine. Pomozi nam prožeti našu svako-dnevnicu kršćanskim duhom vjere. Pokaži nam samog sebe u svim našim nastojanjima i brigama. Iskaži nam svoju ljubav i pouči nas djelatnom ljubavlju prema bližnjemu. Probudi, uzdrži i umnoži život milosti u svim članovima tvoje zajednice. Tà, ti si nas pozvao tebi služiti kao tvoj sveti narod. Tebi neka je dovijeka slava s Ocem i Duhom Svetim. Molimo te, usliši nas! Amen.

Gospodine Isuse Kriste
Gospodine Isuse Kriste, stojimo pod Tvojim križem! Kao što su jednom stajale pod križem u Jeruzalemu Tvoja Majka i Ivana, Marija Magdalena i druge žene, tako smo i mi ovdje. Nedostaju nam riječi da sve izrazimo što osjećamo u svojim srcima. Nešto nas tjera moliti Tebe: ostani s nama po svojem svetom križu!
Molimo Te, ostani u svojoj Crkvi, ostani s čovječanstvom! Ne odvraćaj se od nje, pa i kad mnogi možda ravnodušno prolaze pokraj Tvojeg križa, neki se udaljuju od njega a drugi ne dospijevaju do njega. Jer možda ljudi trebaju danas više nego ikad ovu snagu i ovu milost, koja si ti sám, Ti sám po Tvojem svetom križu.
Ostani s nama u ovoj dubokoj tajni Tvoje smrti, u kojoj si objavio kako je “Bog toliko ljubio svijet”. Ostani s nama i privuci nas sebi! Ostani s nama po Tvojoj svetoj Majci, koju si s križa povjerio svakom čovjeku! Ostani s nama! Blagoslovi sve, koji na ovaj način mole sa mnom. Amen.

Gospodine Isuse Kriste, prijatelju i brate svih ljudi
Nosio si sve naše boli do napuštenosti Tvojeg križa. Molimo Te, budi nam bliz posebno u danima naše bolesti. Očuvaj nas od žalosti i bojažljivosti. Daj nam spoznati, da i bolest i slabost imaju smisla u našem životu, i mogu biti blagoslovom nama i drugima kad patnju primimo iz Tvoje ruke i sjedinimo ih s Tvojim patnjama. Amen.

Gospodine Isuse Kriste, ja Te trebam
Gospodine Isuse Kriste, ja Te trebam. Hvala Ti što si na križu umro za moje grijehe. Otvaram Ti vrata svojeg života, i prihvaćam Te kao svojeg Otkupitelja i Gospodina. Preuzmi vođenje mojeg života. Preobrazuj me onako kakvog me želiš imati. Amen.

Predanje
Gospodine, tebi se predajem, i molim te, vodi me putom ne kojim ja hoću, nego kojeg ti hoćeš. Tebi prepuštam svoju volju. Vodi moje srce prema tebi i oduzmi moj strah. Tebi prepuštam svoje misli. Ispuni ih nadom i uči me misliti tvoje misli. Tebi ostavljam sva neriješena pitanja. Ne trčim više prema zatvorenim vratima. Čekam tebe. Ti ćeš ih otvoriti. Tebi ostavljam svoje brige. Što ću bolje učiniti s njima? Ti me imaš u tvojoj dobroj ruci. Ne ćeš mi više natovariti nego što mogu nositi. U tom povjerenju predajem se tebi. Amen.

Molim te
Molim te, moj Isuse, da me ne pustiš i da se ne izgubim. Uvijek me sačuvaj u svojoj ljubavi. Budi uvijek sa mnom, posebno kad sam u opasnosti činiti zlo. I budi sa mnom u času moje smrti. Ne dopusti da se ikad udaljim od tebe.
Neka mi ništa ne bude važnije nego ljubiti tebe. I također svoga bližnjega želim ljubiti. Siromahe i bolesne, ali i one koji mi čine nepravdu.
Također želim ostati bliz moleći za pokojne.
Isto tako molim te: štiti svoju Crkvu, papu, koji joj predsjedava i služi, biskupe, redovništvo i svećenike.
Molim te za sve koji nas vode i za sav naš narod.
Molim te i za svoje roditelje i rodbinu. Uzvrati im nagrađujući ih za sve dobro što su učinili meni.
Blagoslovi i sve koji su ravnodušni prema meni, i sve koji me ne podnose. Pomozi mi zalagati se za tvoju stvar do mojeg konca i jednom primi me u svoj vječni mir i radost. Amen.

Molim za milosrđe
Moj Isuse, Milosrđe!
Molim te za oproštenje svih grijeha, koje sam učinio u svojem životu.
Za grijehe u djetinjstvu i mladenaštvu.
Za grijehe, koje sam učinio kao odrastao.
Za grijehe, za koje znam i za koje ne znam.
Da sam ti nanio bol mojim zakazivanjem.
Osjećam, da sam ti nanio puno nepravde.
Oprosti mi!
Smiluj mi se!
Oprosti mi po tvojem velikom milosrđu.
Oprosti mi moju nezahvalnost prema tebi.
Oprosti mi i ne sjećaj se više mojih grijeha.
Očisti moju dušu od sve nečistoće i svake nevjernosti.
Oprosti mi i imaj smilovanja prema meni jadnom grešniku.
Oprosti mi, jer jako me to boli. Želim rasti u tvojoj milosti i biti dobrim.
Odvrati svoje lice od moje nezahvalnosti.
Oprosti mi, jer znam da sam grešan.
Oprosti mi, jer ti znaš da te ljubim. Amen.

Zahvaljujem ti, Gospodine
Zahvaljujem ti, Isuse, za svako dobro što si mi ga učinio.
Ovdje na zemlji ne mogu dovoljno ispričati, ali u nebu ću ti vječno zahvaljivati.
Nebeski Oče, zahvaljujem ti za tvojeg Sina Isusa.
Duše Sveti, zapali u meni ljubav i zahvalnost.
Moj Isuse, prije svega zahvaljujem ti jer si me spasio i otkupio, da sam kršćanin po krštenju.
Želim obnoviti svoje krsno obećanje.
Zahvaljujem ti, što si mi dao Mariju za majku.
Zahvaljujem ti za pomoć svetog Josipa i anđela čuvara.
Zahvaljujem ti, što još živim da bih u pokajanju iznova započeo.
Želim te ljubiti i živjeti i umrijeti u tvojoj milosti.

Završna molitva: Moj Isuse, blagoslovi me sad prije nego što izađem, da bih vani živio iz susreta s tobom.
Sačuvaj me u radosti tvoje blizine i daj da te ljubim sve više.
Daj, da kad se vratim opet ovdje pokloniti se tebi, da budem malo svetiji.
Svoje srce ostavljam ovdje kod tebe da ti se uvijek klanja, da živim po tvojoj volji i u tvojim očima budem uvijek svetiji. Želim te opet vidjeti, opet biti s tobom, moj Isuse. Amen.

U jednom trenutku povijesti
Gospodine Isuse Kriste, u jednom trenutku povijesti, koji je odredila Vječnost, ušao si u ovaj svijet. Svaki trenutak ispunio si smislom, jer u ljudima, događajima i situacijama uvijek iznova ulaziš u naš život. Ali ne prepoznajemo te u našem danas, u ovdje i sada. Puno više tražimo te u jučer i u sutra, i ne primjećujemo da te u tom nećemo moći nikad naći. Daruj nam budno srce za tvoj dolazak u naš danas. Daruj nam oči, da te prepoznamo svakog pojedinog trenutka u događajima, ljudima i zahtjevima. Daruj nam spremnost hrabro slijediti ovaj zov s povjerenjem, sve mogu u onom koji me jača. Amen.

Jerihonska molitva za Crkvu (1)
Gospodine Isuse Kriste, svoju Crkvu utemeljio si na zemlji da bi u njoj nastavio živjeti i ostvariti djelo tvojeg otkupljenja. Zato si je odredio za čuvaricu tvoje istine i za djeliteljicu tvoje milosti. Htio si da ona bude velikom zajednicom Božje djece, jedna, sveta i sve do granica zemlje. Dao si jednu nepobjedivu stijenu tvojoj Crkvi, kad si govorio Glavi tvojih apostola: ti si Petar i na toj stijeni sagradit ću svoju Crkvu, i vrata paklena neće je nadvladati.
Svojom snagom pomozi našeg Svetog oca papu Franju, da po tvojoj volji uspješno vodi Crkvu u teškim olujama našeg vremena.
Od srca ti zahvaljujemo, o Gospodine, da si nas pozvao u ovu tvoju svetu Crkvu. Želimo joj biti vjerni, štiti i braniti je, koliko je u našoj moći. Zaštićuj sve tvoje vjernike i daruj milosti, da nadvladaju opasnosti što prijete sa svih strana. Daj nam svima jednom stići iz boreće i trpeće Crkve u blaženo zajedništvo s tobom i svim tvojim svetima. Amen.

(Počmi, kreni, s Bogom. Onda sve možeš pokušati. Isus ti pomaže nositi najteži križ i podržava nogu da ne padne niti poklizne.
Drži se njegove ruke, kad kušnja prijeti i kad te okruži oganj boli. ON te ljubi i zato moraš trpjeti. I svakog dana malo po malo prisloni se na Njegovo srce. Ne pokušavaj bježati i ništa te ne može od njega rastaviti.)

(1)
Neprestana molitva. Npr. u zajedništvu molitvene skupine ili zajednice moliti bez prestanka kroz određeno zadano vrijeme.

Nasljedovati Isusa
Isus je bio siromašan, a ja sam bogat. Isus je bio ponizan, a ja sam ohol.
Isus je bio blag, a ja sam srdit. Isus je bio strpljiv, a ja ništa ne podnosim. Isus oprašta, a ja se želim osvećivati. Isus je bio poslušan, a ja želim zapovijedati. Isus je bio omražen, a ja želim biti ljubljen. Isus je bio prezren, a ja želim biti čašćen. Isus je bio samozatajan, a ja želim blistati. Isus je uzašao na nebo kroz patnju, a ja želim tamo stići kroz uživanje. +

Isuse, Jaganjče Božji
Isuse, Jaganjče Božji, oduzmi sve naše grijehe.
Isuse, Uskrsli, daj i nama uskrsnuti na Sudnji dan.
Isuse, pobjedniče nad smrću, daj nam sudjelovati na vječnom životu.
Isuse, suče živih i mrtvih, ne daj nam doći tebi praznih ruku.
Isuse, suče svijeta, daj nam stajati tebi s desne na Sudnjem danu.
Isuse, prijatelju naš, ispovijedi naše ime pred tvojim Ocem.
Isuse, Gospodine naš, daj da nas nađeš budne kod Tvojeg slavnog dolaska.
Isuse, Svevladaru svih ljudi, tebi je dana sva vlast na nebu i na zemlji.
Isuse, koji ljubiš naše duše, dočekaj nas u našem smrtnom času.
Isuse, Sine Čovječji, pribroji nas tvojima kad se pojaviš kao munja na nebu.
Isuse, zaručniče naših duša, zahvaljujemo ti što nas pozivaš vječnoj gozbi tvoje ljubavi. +

Isuse, blagi i ponizni
Isuse, blaga i ponizna srca.
Učini srce naše po srcu svojemu.
Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, pogledaj na srce preljubljenoga Sina svojega i na hvale i zadovoljštine koje u ime grešnikâ tebi prikazuje, i njima koji milosrđe tvoje mole ti oproštenje udijeli umilostivljen, u ime istoga Sina svojega Isusa Krista koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Isuse, Sine Božji
Isuse, Sine Božji, u kojem je punina božanstva, pozivaš sve krštene izaći van i ići putom svetosti. Probudi čežnju u srcima mladih ljudi biti današnjim svjedocima sile tvoje ljubavi. Ispuni ih svojim duhom jakosti i razboritosti, da budu sposobni otkriti punu istinu o sebi i svojem zvanju. Naš Otkupitelju, poslan od Oca objaviti njegovu milosrdnu ljubav, daruj tvojoj Crkvi mlade ljude koji su spremni krenuti i svojoj braći postati znakom tvoje obnavlja-juće i spasenjske nazočnosti. Presveta Djevice, Majko Otkupiteljeva, sigurna voditeljice na putu prema Bogu i bližnjemu, sačuvala si njegove riječi u nutrini svojeg srca. Tvojim maj-činskim zagovorom pomozi obiteljima i crkvenim zajednicama, pomozi djeci i mladima velkodušno odgovoriti na Gospodinov poziv. Amen.

Isuse, naš prijatelju i brate
Gospodine Isuse Kriste, došao si nam postati prijateljem i bratom. Molimo te:
- Umnoži u nama ljubav prema tebi, da mognemo drugima puno dobra učiniti.
- Ojačaj nas u našoj žalosti, da kod tebe nađemo utjehu i pomoć.
- Smiluj nam se i oprosti, kad pogriješimo.
- Kad nam je teško poslušati, podsjeti nas da si i ti bio poslušan Sin.
- Pomozi nam biti hrabri u bolesti i razočaranju, kao što si nas učio tvojom patnjom na križu.
Tà, kad si nam prijatelj, sigurno možemo naći put Ocu. Amen.

Isus
Isus nam je objavio u Govoru na gori svoja blaženstva:
- Blago onima koji tuguju jer će se utješiti!
- Blago krotkima jer će baštiniti zemlju!
- Blago žednima i gladnima pravednosti jer će se nasititi!
- Blago milosrdnima jer će postići milosrđe!
- Blago čistima srcem jer će Boga gledati!
- Blago mirotvorcima jer će se zvati sinovima Božjim!
- Blago progonjenima zbog pravednosti jer je njihovo kraljevstvo nebesko! (Mt 5,3-10)

Molitva Isusu
Gospodine Isuse Kriste, nudiš nam svoje prijateljstvo.
Svojom nazočnošću daruješ nam puninu radosti i nade.
Po krštenju pozvao si nas u zajedništvo sa sobom. Spremni smo biti tvojim svjedocima u našem svijetu. Pouzdavajući se u tvoju ljubav i milosrđe upotrijebi i šalji nas! Ojačaj nas svojim Duhom Svetim!
Neka tvoje svjetlo svijetli kroz nas, da mognemo biti zaista ljubeće svjetlo svijeta i tako posta-nemo blagoslovom svojim bližnjima. Amen.

Isuse
Isuse, ti Prvi i Posljednji. Isuse Kriste, smiluj se nama (svaki put).
Isuse, ti Alfa i Omega.
Isuse, ti Početak i Punino.
Isuse Kriste, jučer, danas i uvijeke.
Isuse, ti kraljuješ nad kerubinima.
Isuse, ti kraljuješ nad visinama i dubinama, nad moćima i silama.
Isuse, ti kraljuješ nad hvalospjevima tvojeg naroda.
Isuse, uvijek si nam bliz i uslišuješ naše molitve.
Isuse, činiš nas svojim svećenicima i kraljevima, po komu i kome se molimo. Amen.

Dođi, Gospodine Isuse, ispuni nas
Idoli žele se uzdignuti iznad istine. Dođi, Gospodine Isuse, bez tebe smo nemoćni.
Kad voda i zrak budi otrovani, dođi, Gospodine Isuse! Samo ti si Gospodin!
Kad braća ne razumiju više jedan drugog, sestra ne razumije drugu, dođi, Gospodine Isuse!
U srcima mnogih otkazan ti je boravak, tvoj križ strši u prazno, dođi, Gospodine Isuse!
Ruke mnogih postale su umorne, narodi podijeljeni na pregovorima, dođi, Gospodine Isuse, samo ti nas možeš pomiriti!
Kad se prazne tvoje crkve, nered postaje zastrašujući i opada spremnost na suradnju, tama sve više zavara ljude, dođi, Gospodine Isuse, samo ti si naše Svjetlo!
Kad se smrzne smijeh na licima i narastu trgovački hramovi pred našim gradovima, dođi, Gospodine Isuse!
Kad više ne vidim cilja i puta, dani postanu prazni bez tebe, dođi, Gospodine Isuse!
Moje srce doziva te. Samo ti si ispunjenje svih ljudskih čežnji, dođi, Gospodine Isuse! Amen.

Dragi Gospodine Isuse
Ti si drugačiji. Liječio si bolesnike, kad su ih drugi napustili. Ljubio si siromahe, dok su svi težili za bogatstvom. Pohvalio si žrtvujuću udovicu, dok su je svi previdjeli. Pozivao si djecu sebi, kad su ih svi htjeli udaljiti. Svratio si se cariniku, kad su svi rogoborili protiv njega. Stao si na stranu bludnice, kad su se svi udaljili od nje. Pobjegao si slavi, kad su te htjeli zakraljiti.
Otjerao si đavla, kad su mu svi nasjeli. Uzeo si grijehe na sebe, dok su svi prali svoje ruke u nedužnosti. Oprostio si Petru, kad je gorko plakao nad sobom. Šutio si, kad su te svi optuživali, izrugivali i bičevali. Obećao si raskajanom razbojniku nebesko kraljevstvo, dok su mu svi željeli pakao. Umro si na križu, dok su svi slavili svoju Pashu. Uskrsnuo si, dok su svi mislili, sve je završeno. Pozvao si Pavla u nasljedovanje, kad su ga se svi bojali kao progo-nitelja.
Isuse, zahvaljujem ti, što si drugačiji. Amen.

Predrago Srce Isusovo
O presveto i predrago Srce Isusovo, skrovito u Euharistiji, još uvijek kucaš ljubavlju za mene. Kao negda još uvijek govoriš, s čežnjom sam želio. Klanjam ti se s mojom najboljom moći ljubavi i u strahopoštovanju, najžarčom naklonošću i s mojom Tebi odanom i čvrsto odlučnom voljom. Moj Bože, kad silaziš i dopuštaš mi primiti, jesti i piti Tebe, i kad neko vrijeme boraviš u meni, onda neka moje srce bude jedno s otkucajem Tvojeg srca. Očisti moje srce od svega što je opterećeno zemljom, od svega što je zarobljeno ohološću i osjetilima, od svega što je naopako, od sveg nereda i od sve bljutavosti. Tako ispuni moje srce Tobom, da niti dnevni događaji niti vremenske prigode ne izbace me iz smirenosti, nego imam mir iz ljubećeg straha i straha ljubavi. Amen. kardinal Newman

Litanije Predragocjenoj krvi Isusovoj
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj se nama!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj se nama!
Duše Sveti Bože, ...
Sveto Trojstvo, jedan Bože, ...

Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnog Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje, spasi nas!
Krvi Kristova, Novoga i Vječnoga Saveza, ...
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla, ...
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala, ...
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala, ...
Krvi Kristova, na križu prolivena, ....
Krvi Kristova, cijeno našeg spasenja, ....
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja, ...
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša, ...
Krvi Kristova, rijeko milosrđa, ...
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, ...
Krvi Kristova, snago mučenika, ...
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca, ...
Krvi Kristova, koja rađaš djevice, ...
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibelji, ...
Krvi Kristova, okrepo umornih, ...
Krvi Kristova, u plaču utjeho, ...
Krvi Kristova, nado pokornika, ...
Krvi Kristova, utjeho umirućih, ...
Krvi Kristova, mire i milino srdaca, ...
Krvi Kristova, jamstvo vječnog spasenja, ...
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta, ...
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna, ...

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama!
- Otkupio si nas, Gospodine, Krvlju svojom.
- I postadosmo Kraljevstvom Boga našega.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, Ti si jedinorođenca svoga Sina postavio za Otkupitelja svijeta i htio da Te Njegova Krv ublaži. Podaj, molimo, da cijenu našeg spasenja tako štujemo da nas njezina snaga tako brani od zala ovoga života na zemlji, da uživamo na nebu vječni plod svete Krvi! Po istom Kristu Gospodinu našem! Amen!

Neka je Gospodinu hvala, čast i slava
Kako su lijepa svjedočanstva o tvojim ozdravljenjima, opet ćeš ih činiti još danas i sutra! Neka je čast i hvala tebi!
Pun straha vičem tebi, a ti si uslišio moju molitvu!
Moju majku izliječio si od tumora – sve podliježe tvojoj zapovijedi! Hvala i čast neka je sámom tebi Isuse!
Moje srce ispunjaš pravom radošću!
Hvala ti što si s onima, koji te danas traže i zazivaju u velikom strahu i nevolji!
Također i ovdje si, kad te ne vidim. Onda prevladava ponekad ovakav i onakav osjećaj, koji me još ispunja.
I to ti razumiješ! Ako se sakrijem u najdubljoj dolini, i ondje me nalaziš!
Gdje se mogu sakriti od tebe? Nalaziš me i znaš za moj užas i moju muku. Sad molim ovdje, ta zahvalno znam za snagu molitve!
Ipak bliz si i onima, koji možda ne mogu dalje, ali žele. Oni koji vide znaju, da bez tebe ide se samo u jednom pravcu.
Pomozi svoj vinograd tvojih radnika! Molim za vojsku moliteljâ, zahvalnih pjevača i pomagača što pomažu ugroženima!

Ojačaj Crkvu, da nadalje tvojom rječju potiče određene dobne skupine! Pripremaj nas nadalje na tvoj ponovni dolazak.
Posebno molim za daljnja ozdravljenja bolesnika koji ovo čitaju.
Isuse, smiluj se ovoj duši. Usliši molitvu tvojeg djeteta! Molimo te, oprosti nam!
Daj nam to spoznati, što pod tim misliš: ići u životu, ići naprijed, biti hrabrim i odlučiti se za tebe.
Kad te zazovemo, i ti odgovoriš, ah, što ćemo više?
Daruj nam svoju mudrost da ne promašimo tvoju volju! Amen i Amen.

Napravi od mene Tvoje drugo Ja
Isuse, posvećujem se Tvojem Presvetom srcu. Primi svo moje biće i promjeni ga u Tebe. Neka moje ruke postanu Tvojim rukama, moje noge Tvojim nogama, moje srce Tvojim srcem. Daj mi gledati Tvojim očima, slušati Tvojim ušima, govoriti Tvojim ustima, ljubiti Tvojim srcem, razumjeti Tvojim razumom, služiti Tvojom voljom, i neka je svo moje biće posvećeno Tebi. Napravi od mene Tvoje drugo Ja. Isuse, pošalji mi Tvojeg Duha Svetoga da me On uči ljubiti Tebe i živjeti po Tebi, s Tobom, u Tebi i za Tebe. Amen. papa Pio XII

Učini ih svecima
O dragi Isuse, Ti prijatelju svećenikâ, svakodnevno pošalji svim svećenicima sedam darova Duha Svetoga da svima postanu sve u životu i u smrti. Daruj im strpljivosti s malenima, sućuti s bolesnima, poniznost sa siromasima, otvorenost prema neprijateljima Tvoje svete Crkve. Učini ih neumornim u poučavanju, strpljivim u sakramentu pomirenja, požrtvovnim u dijeljenju Svete pričesti. Neka budu brana paklu i svima povezanim s njim. Kamo idu, neka ih prati tvoj blagoslov. Gdje borave, neka vlada tvoj mir. Koga blagoslivljaju, toga blagoslovi i ti, o Bože. Učini ih apostolima, učini ih svecima. Amen.

O Isuse
O Isuse, sav moj život si ti, bez tebe samo je smrt.
Moja hrana si ti, bez tebe samo je nevolja.
Moja radost si ti, bez tebe samo je bol.
Moj mir si ti, bez tebe samo je borba.
O Isuse, ti si sva moja vjera, izvor sveg svjetla.
Moja nada si ti, Spasitelj na Sudnjem danu.
Moja ljubav si ti, utjeha i blaženstvo.
Sav moj život si ti, Bože slave. Amen.

O Isuse, daj nam po zagovoru
O Isuse, daj nam po zagovoru blažene Djevice Majke da oslobođeni svih opasnosti mognemo uživati tvoj mir.
Zahvaljujemo ti, naš Otkupitelju, da si nam po Mariji darovao moćnu posrednicu, koju smijemo puni povjerenja za zagovor moliti. Spasitelju svijeta, koju si zaslugom otkupljenja oslobodio svake ljage grijeha, očuvaj i nas od svakoga grijeha. Naš Otkupitelju, koji si Mariju što si je izabrao za svetište Duha Svetoga, uzeo za prečisto mjesto tvojeg boravišta, preobrazi nas u živi hram tvojeg Duha. Vječna Riječi, mudro si poučio Djevicu Mariju izabrati bolji dio. Pomozi nam uvijek težiti Riječi vječnog života. Kralju kraljeva, koji si tijelom i dušom uzeo u svoju slavu Mariju, tvoju majku, daj da naš život bude uvijek usmjeren prema tebi. Gospode neba i zemlje, koji si Mariju okrunio za kraljicu svemira, kad si je postavio sebi s desna, daruj nam milost s njom dijeliti slavu. Amen.

O Isuse, čista ljubavi
O Isuse, čista ljubavi, sveta ljubavi! Probodi me tvojom strelicom i neka moja krv poteče u rane Bezgrešnog srca tvoje Svete majke.
O Bezgrešno Srce, Srce Majke, sjedini nas s Presvetim Srcem tvojeg Sina.
O Srca ljubavi, dajite život i spasenje, slavu i ljubav. O Isuse! O Marijo! Vi ste srca ljubavi. Ljubim vas! Primite me. Vama pripada moje potpuno predanje! Amen.

O moj Isuse
O moj Isuse, privuci mi sebi dahom Tvojeg Duha i usvoji me! Amen. sv. Gerd

O mudrosti
O mudrosti Presvete glave Isusa Krista, vodi nas na svim našim putovima! O ljubavi Presvetog srca Isusova, sagori nas svojom vatrom! Klanjamo se tvojoj Presvetoj glavi, o Isuse, i podlažemo se svim tvojim odlukama. Presveta glavo Isusova, sjedište božanske mudrosti, uzdamo se u tebe! Presveta glavo Isusova, klanjamo ti se, izlij svoj prebogati blagoslov na svetu Crkvu i našu domovinu. Daruj pravednicima milost ustrajnosti, grešnicima obraćenje, nevjernicima prosvjetljenje, pomozi umiruće, oslobodi duše iz čistilišta i utemelji u svim srcima vladavinu tvoje ljubavi. Amen.

O moj Isuse, privuci me sebi
dahom svojeg Duha i usvoji me. (sv. Gerd)
Abba, predragi Oče, pomozi mi i vodi me na tvoje pašnjake odmora, gdje protiču bistre i vječne vode. Budi mi svjetlom da mi put pokažeš. S tobom, na tvojoj strani, želim hoditi, s tobom i prosvijetljen od tebe. Ljubljeni Oče, budi u meni da bi mi podario mir, da bi me ispunio tvojom ljubavlju želim slijediti tvoje korake. Ostat ću kod tebe. Prosvijetli me, ljubi me i budi sa mnom sada i dovijeka.
Ti Duše Isusov, sjedini se s mojom dušom i potvrdi u meni da sam tvoje dijete. Daruj mi mudrost što dolazi od tebe, da razumijem duboku istinu da Bog, moj Otac, ljubi me i da vrijedim u njegovim očima. Snagom tvoje ljubavi dozivljem dubokim srcem: Abba. Abba. Ljubjeni Oče tvoje sam dijete. Pomozi mi! Amen.

U tišini dobri Bože
Predmolitelj: Gospodine Isuse Kriste, Sine živog Boga! Radi nas ljudi i za naše spasenje postao si čovjekom. Uzeo si na sebe naš ljudski život. Rodila te je zemaljska majka. Njezinim sudjelovanjem i Očevom odlukom darovala ti je ljudsku narav. Postala je tvojom majkom i smijemo je zvati Majkom Božjom. To je njezina veličina. Stoga je kazala: Velike stvari učini mi Svevišnji i sveto je ime njegovo. Ona je tvoja majka, ali ona je i naša Majka, Majka svih koji vjeruju u Tebe. Zato kličemo joj: Prije prapočetka, prije nego je bilo zemlje i prije svih vremena Bog te je izabrao!

Odvijeka si nas pozvao sudjelovati na tvojem vječnom životu i učinio si nas tvojim sinovima i kćerima. Taj odnos narušio je grijeh. Nalazimo se pod moći grijeha i zloga. Zato si poslao tvojeg Sina u svijet, da zadobijemo otkupljenje u punini. Po unaprijed djelujućom snagom našeg otkupljenja tvojeg Sina odvijeka si izabrao Mariju, Majku tvojeg Sina, i očuvao od svake ljage i svakog zla. Stoga ju je anđeo pozdravio: “Milosti si puna. Gospodin je s tobom.” Također i mi pozdravljamo Mariju istim riječima i častimo njezino izabranje:
Predmolitelj: Blažena ti, Djevice Marijo, što si povjerovala da će se ispuniti što ti je Gospodin rekao.
Ostali: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin je s tobom.
Predmolitelj: Blažena ti, Djevice Marijo, očuvala si Božju riječ i o njoj razmišljala u svojem srcu.
Ostali: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin je s tobom.
Predmolitelj: Blažena ti, Djevice Marijo, svake hvale predostojna. Jer iz tebe nam izađe Sunce pravde, Krist, naš Bog.
Ostali: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin je s tobom.
Predmolitelj: S Marijom slavimo Boga za njezino izabranje. S Marijom, koja je više nego svi ljudi našla milost pred Bogom. Veliki Bože, slavimo te!
Ostali: Veliki Bože, slavimo te!
Predmolitelj: S Marijom, koja je dana Sinu Božjemu kao čista i bezgrešna Majka. Veliki Bože, slavimo te!
Ostali: Veliki Bože, slavimo te!
Predmolitelj: S Marijom, koju si ispunio Duhom Svetim. Veliki Bože, slavimo te!
Ostali: Veliki Bože, slavimo te!

Strelovita molitva u smrtnom času našega Gospodina
Milosrdni Isuse, u trenutku tvoje smrti na križu za nas, klanjam ti se i kličem ti i molim te: okruži tvojim neiscrpivim milosrđem cijelo čovječanstvo, posebno jadne grešnike i umiruće. Amen.

Znaj, da je tvoja zadaća za mene zadobiti duše molitvom, žrtvom i ohrabrenjem pouzdati se u Moje milosrđe.
Učini što je u tvojoj moći, da proširiš klanjanje Mojem milosrđu! Što ti manjka, ja ću nado-puniti. Reci trpećem čovječanstvu, neka se priljubi Mojem milosrdnom srcu a ja ću ga ispuniti mirom. Isus sv. Faustini

Obnova krsnog zavjeta
Isuse, u tvojem imenu i u tvojoj snazi odričem se Sotone i svih njegovih zavođenja. Isuse, ti si Sin Božji koji je uskrsnuo od mrtvih. Isuse, uzimam te za mojeg jedinog Spasitelja i Otkupitelja. Isuse, ispuni me tvojim Duhom Svetim. Isuse, ispuni me svim darovima, plodovima i silama Duha Svetoga. Amen.

Naše pouzdanje u Krv Kristovu
Neka ova vjerna snaga ljubavi nikad ne iščezne iz tvojeg Srca, neka ovo vrelo pićem milosti pomirenjem napoji narode!
Gaspar del B0ufalo, utemeljitelj Misionara Predragocjene krvi, rođen je 6. siječnja 1786. a umro je 28. prosinca 1837. u Rimu na glasu svetosti. Papa Pio X proglasio ga je blaženim 1904. godine; 12. lipnja 1954. papa Pio XII proglasio ga je svetim. Često je imao mistična gledanja, a Bog mu je dopustio proročka viđenja budućnosti. Ali što je Sluga Božji vidio u budućnosti, bilo je tako teško da je sa suzama opominjao svoju subraću, da pak uvijek iznova prikazuju presvetu Predragocjenu krv Isusa Krista Nebeskom Ocu i zbog njega mole odvraćanje prijetećih kazni. Svetac je jamčio često i žurno, kad jednom započnu božanske kušnje, oni se smiju pouzdano nadati Božanskom milosrđu, koji na poseban način štuju Predragocjenu krv. Posljednje sredstvo štovanja Predragocjene krvi jest poznata strelovita molitva:
Vječni Oče, prikazujem ti po rukama presvete Djevice Marije Predragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za moje grijehe, na nakanu svete Crkve, za obranu u opasnostima i za utjehu dušama u čistilištu. Amen.

Posveta obitelji Presvetom srcu Isusovu
Ja i moja kuća želimo služiti Gospodinu. Presveto srce Isusovo, ponizno klečimo pred tobom. Obnavljamo svoju posvetu i svoju nakanu da želimo popraviti svojom ljubavlju i vjernošću ono što ti nanose zli ljudi. Što se više niječu istine naše vjere, tim više želimo vjerovati u njih a našu djecu privoditi vjeri. Što nevjera više razara nadu, tim više želimo se s našom djecom pouzdavati u tebe.
Što se više protive tvrda srca tvojoj ljubavi, tim više želimo s našom djecom ljubiti tebe. Što se više odbacuje i prezire tvoje božanstvo, tim više želimo mu se klanjati. Što se više gaze tvoje svete zapovijedi, tim više želimo rado i točnije slijediti ih.
Što su više zloupotrebljavani sveti sakramenti, tim više želimo ih primati sa strahopoštova-njem. Što se više izbjegavaju kreposti, tim više želimo nastojati vršiti ih. Što više tjelesnost i oholost razaraju samozatajnost i vjernost zvanju, tim više želimo vjerno ispunjati svoje obveze. Što se više prezire i progoni tvoja sveta Crkva, tim više želimo joj biti vjernom i oda-nom djecom. Što se više ožalošćuje Svetog oca, tim više želimo mu biti privrženi sa svojom cijelom kućom i za njega moliti. Što se više poriče vječni život i samo se brižljivo misli na sa-dašnje, tim više želimo težiti za nebom.
Srce Isusovo, blaga i ponizna Srca, učini srce naše po Srcu svojem. Podari mir našim obitelji-ma, blagoslovi kuće u kojima se štuje tvoja slika, pomozi nam u našem radu, budi nam utočiš-te u životu i u smrti. Amen.

Posveta Trećeg reda Presvetom srcu Isusovu
Gospodine Isuse Kriste, pred tobom klečimo u dubokoj poniznosti i ljubavi i klanjamo ti se s Bogom Ocem i Duhom Svetim.
Ti si Gospodine, Ti Svevišnji, Kralj neba i zemlje. Ti si dobrota, svako dobro, najviše dobro.
Iz sveg srca zahvaljujemo ti za sva dobročinstva, s kojima nas uvijek obasiplješ. Prije svega zahvaljujemo ti za milost zvanja u Trećem redu tvojeg sluge Franje, po kojem si nam u svijetu darovao djelatna sredstva u težnji za savršenošću.
Srce Isusovo, kralju i središte svih srdaca, potaknuti dječjom ljubavlju posvećujemo ti same sebe, naše obitelji i rodbinu, našu zajednicu Trećeg reda i sav Serafski red. Tvoji želimo biti, o Isuse, jer ti si se na križu žrtvovao za naše spasenje nebeskom Ocu. Gdje si ti, želimo biti i mi. Što ti hoćeš, hoćemo i mi. Što nam ti nalažeš, rado prihvaćamo tvojom pomoću.
Srce Isusovo, goruća vatro ljubavi, zapali nas Božjom serafskom i ljubavi prema bližnjemu. Srce Isusovo, poslušno do smrti, pomozi nam uvijek vjerno opsluživati Božje zapovijedi i pravilo Trećeg reda.
Srce Isusovo, posvema odvojeno od stvari ovog svijeta, ispuni nas duhom svetog siromaštva. Srce Isusovo, posve čisto i otkriveno, očuvaj nas čistima tijelom i dušom. Srce Isusovo, bezdane svih kreposti, posveti nas u duhu pokore, poniznosti i strpljivosti. Srce Isusovo, u komu su sva blaga mudrosti i znanja, daj da te vidimo i ljubimo u svim stvarima. Da, Isuse, želimo tako živjeti da sve više pripadamo tebi. Stoga posvećujemo se tvojem Srcu i kao žrtva zadovoljštine za mnoge i teške grijehe svijeta, kojima si trajno vrijeđan. O kad bismo mogli ublažiti grijehe vlastitom krvlju! Isto tako želimo pomoći kao živi članovi tvojeg mističnog tijela, Crkve, da svi ljudi, obitelji i narodi koji su otkupljeni tvojom Predragocjenom krvlju, dođu u tvoje kraljevstvo, kraljevstvo pravednosti i ljubavi, kraljevstvo vjere, kraljevstvo dobrote i mira.
Budući pak da po sebi ne možemo ništa učiniti, molimo te, o Isuse, ti izvore života i svetosti, ostani s nama i budi nam stalnom pomoći. Pouzdavajući se u zagovor Presvete Djevice Marije, tvoje i naše Majke, svetog oca Franje, naših zaštitnika - svetog Ljudevita i Elizabete, i svih svetih Serafskog reda, posebno te molimo za milost da vjerno do smrti opslužujemo sveti zavjet, što ga sad obnavljamo:

Ja ..... obećajem pred Svemogućim Bogom, na čast neokaljane Presvete Djevice Marije, svetog oca Franje i svih svetih, cijeli svoj život obdržavati Božje zapovijedi i Pravilo Trećeg reda, što nam ga je ostavio sveti Franjo. Amen.

Posveta Srcu Isusovu
O Isuse, znamo da si blag i da si za nas darovao svoje srce. Okrunjeno je trnovom krunom našim grijesima. Znamo, da ti i danas moliš za nas, da ne padnemo u grijeh. Isuse, pomozi nam kad sagriješimo. Po tvojem Presvetom Srcu daj da svi ljubimo jedni druge. Neka više ne bude mržnje među ljudima. Pokaži nam svoju ljubav! Svi te ljubimo i želimo, da nas zaštitiš od grijeha tvojim srcem Pastira. Dođi u svako srce, Isuse! Pokucaj na naša srca. Budi strpljiv i neumoran. Još nismo pravo razumjeli tvoju volju i ostali smo zatvoreni. Pokucaj i daj da svoja srca otvorimo tebi, barem onda kad se sjećamo tvojih muka što si ih podnio za nas. Amen.

Posveta svijeta Presvetom Srcu Isusovu
O predragi Isuse, Otkupitelju ljudskog roda, milosno pogledaj na nas koji ponizno klečimo pred tvojim oltarom. Tvoji smo i tvoji želimo ostati. Ali da bismo još tješnje bili s tobom pove-zani, svatko se radosno posvećuje tvojem Presvetom Srcu. Mnogi te na žalost nisu nikad upoznali, mnogi su prezreli tvoje zapovijedi i tebe odbacili. Smiluj im se, o dobri Isuse, i sve ih privuci svojem Presvetom Srcu. Budi ti, o Gospodine, ne samo kralj vjernima koji se nikad ne udaljiše od tebe, nego i nad izgubljenim sinovima koji te ostaviše. Daj da se oni vrate u kuću Oca i da ne propadnu od bijede i gladi. Budi Kralj nad svima što ne zamijeniše zabludu ili se ne odijeliše od tebe. Pozovi ih natrag sigurnom utočištu istine i jedinstvu vjere, da uskoro bude jedan pastir i jedno stado. Amen.

Kako te opisati, Isuse?
Vjeruju li svi u Boga? Otkad živim s Bogom, otpočetka više sam gledao u nebo. Mislio sam, bogato blagoslovljen život u Bogu znači biti uspješan i poznat, kao kralj, ali... prosperous life in god is beeing rich bat: dok nisam vidio, koliko me ovdje trebaš. Uplašen, sad vidim one koji traže u autobusu, na ulici, ponekada dođu i upitaju me, ali što mogu učiniti?!?

Ponekad razmišljam, kad bi Isus bio ovdje što bi učinio? Ma, što ja mogu uraditi? Kako bi Isus živio danas?
Ali kad osluškujem, što se oko mene govori i događa, više ne mogu šuteći ići svojim putom. Ponekad moram otkazati nešto planirano, ili kasnije doći kući, jer je neka duša trebala samo molitvu ili možda samo jednu riječ.

To nije nikada dovoljno, ali nije ni ništa! Ne možeš se ne susretati s drugima... I tako u oduševljenju dođu kušnje. Ali ponekad je isto tako veselo, jer se ti brineš za mene. Izađem li bez novca, unatoč svemu izađem na kraj i stignem na svoj cilj punog stomaka!

Jesam li zakazao, opet smijem ustati i to popraviti. Nisi još nikad na mene nagalamio ili me osudio. Ipak sam i sagriješio. Jako sam se bojao i posumnjao, ali ti si vidio kako ja to mislim. Htio sam nešto žrtvovati, a ti si mi rekao kako sam dragocjen, premda ništa nemam na ovom svijetu.

Ti si ta vrijednost, biti milosrđe. Riječi pretvarati u djela. Znati tko te i kad treba. I biti tvojim instrumentom! HVALA Ti!!!

S tobom vidimo sve drugačije! Ne samo s očima, nego i srcem!

Počinuti kod Isusovih nogu
Pozivaš me, dođi, odmori seri se. Opusti se. Prepusti se. Oslobodi se svojih briga, svojih strahova, svojih planova, oslobodi se samog sebe. Kod mene ne moraš ništa ostvariti, samo biti tu i biti miran i šutjeti. Onda ćeš čuti, tišinu čuti, mene čuti, ja te ljubim. Ja te skrivam. Čvrsto te držim u svojoj ruci. Moj(a) si! Isuse, samo jedno ti želim kazati: klanjam ti se! Amen.

Božanskom Srcu Isusovu
Moj Isuse, u tvoje srce polažem sve svoje molitve. Zato si štoviše podnio puno boli i čak gorku smrt, da bi postao mojom najvećom radošću u ljubavi i boli. Zato polažem u tvoje božansko srce, što je molilo moje srce.
Moj Isuse, u tvoje srce polažem sve svoje grijehe, da pronađem milost i oproštenje! Tà, kad je tekla tvoja krv s križa što si je tako blago prolio, i kad si zaviknuo: “Svršeno je!”, tad si mislio i na mene!
Moj Isuse, u tvoje srce polažem sve svoje brige i mogu biti tvoje veselo dijete, jer sam u tebi tako dobro zaštićen! Tebi se samo predajem za ovaj i za onaj život. O Srce Isusovo, o brini ti, tako da moje srce bude u miru!
Moj Isuse, u tvoje srce polažem sve svoje drage! Svi moji su pak svi tvoji, upisani su u tvoje vjerno srce! I kad im više ne mogu pomagati, ti si zato došao. Zato daruj svakom što mu je potrebno.
Moj Isuse, u tvoje srce polažem sve svoje patnje! Da bi me poučio biti smirenim, dok ih ne promijeniš u radosti! Tà, što podnesem u zemaljskim danima za čast mojeg Boga, to će promijeniti on u svoje vrijeme u nebeski sjaj i slavu.
Moj Isuse, u tvoje srce polažem sve svoje radosti da me nikakva sreća ni sunca sjaj ne rastavi od tvoje ljubavi. Da me nikad oholost ne zaslijepi i svoj pogled ne okrenem od križa: to neka je moja najveća molba, biti ti vjernim u svim radostima!
Moj Isuse, u tvoje srce polažem sve svoje dužnosti i obveze da mi pomogneš biti vjernim i obavljati ih Bogu na čast! Ne obećava li on nebesku krunu onomu koji mu služi u Sinu. Tako posveti sve što radim, dok ne otpočinem od sveg rada!
Moj Isuse, u tvoje srce polažem sve što pokreće moje srce. Moje molitve, drage, brige i krik sve polažem u srce tvoje! Zato daj da mirno i veselo završim, i počivam u tvojim dragim rukama dok ne dođe vječno jutro i učini me vječno blaženim. Amen.

Presvetom Srcu Isusovu
Preslatki Isuse, posvećujem ti svo moje srce. Daruj mi jedno mjestašce u tvojem srcu. U njemu želim ljubiti. U njemu želim živjeti, neprepoznat od svijeta a poznat samo tebi. Tvojim srcem sam ojačan. U tvojem srcu primam onu goruću ljubav koja rasplamsava moje srce. U njemu nalazim snagu, svijetlo, hrabrost i pravu utjehu. Kad malakšem, ono će me jačati. Kad sam žalostan, ono će me utješiti. Kad me progoni nemir i strah, ono će me umiriti i ohrabriti!
Preslatko srce Isusovo, učini moje srce oltarom tvoje ljubavi. Daj da moj jezik naviješta tvoju dobrotu, da moje oči trajno promatraju tvoje rane, da moj razum razmatra tvoje neistražive savršenosti a moje sjećanje očuva tvoje milosrđe, da sve u meni obznanjuje ljubav prema tvojem preslatkom srcu.
Preslatko srce Isusovo, daj da moje srce bude spremno u svako vrijeme na svaku žrtvu za tebe. Amen.

Trpećem Spasitelju
Gospodine i Spasitelju Isuse Kriste, kao vjerna djeca tvojeg ljubitelja križa Franje dolazimo tebi s ljubavlju štovati tvoju gorku muku i smrt. Iz tvojih svetih rana želimo crpiti milosti za sebe i cijeli svijet. O Isuse u Maslinskom vrtu na smrt žalosni, u strašnoj jasnoći gledaš grijehe svih stoljeća, grijehe mislî, riječî i djelâ, i grijehâ bez broja. Ispred tvoje uplašene duše prolaze sve uvrede zavođenja i bezbožnosti, zloće i slabosti, sva tajna i javna bremena ljudi. Ah, smiluj nam se i daj nam duboko dojmljivo spoznati kao Franjo užasnu težinu grijeha. Kako je moralo biti strašno što je tako mučilo tvoje božansko srce!
O Isuse, u tvojoj muci i brizi za sve grešnike, prosvijetli me!
Moj Spasitelju, na tvojem putu muke susrećem te. I tvoje oči vapijući traže i govore mi. Tvoja trnova kruna, tvoj plašt poruke, tvoj grubi teret križa, tvoje na smrt umorne noge, tvoja cureća krv, što krvlju boji cijeli križni put, sve, sve me snažno poziva vjernom nasljedovanju tebe. Štoviše, daj mi spoznati, najbolji Prijatelju, nužnost i gorku ozbiljnost kršćanske pokore. Tebe moram i želim slijediti odlučnom voljom za trpljenjem, sve do visa Golgote, tamo, gdje si teturao zalažući svoje zadnje snage. O Isuse, božanski junače na križnom putu, ojačaj me! O Isuse na križu, neopisiva sliko mučenja, tvoje sveto tijelo govori hitrim jezikom puno muke. Tvoja glava trnjem obavijena, tvoje unakaženo lice, tvoji obrazi cureći krvlju, tvoja otvorena usta, rasparana ramena, razderana prsa, povrijeđena koljena, probodene ruke i noge, sve to govori s tvojim do dna opraštajućim očima, jezikom ljubavi, neodoljivo i za kameno srce. U beskrajnoj i neshvatljivoj ljubavi žrtvuješ sebe kao Stvoritelj za stvorenje, ti, izranjeni za zločince. Ti trpiš, da bismo mi klicali. Dopustio si biti obeščaćenim, da bismo mi vladali, ti umireš da bismo mi živjeli. O Spasitelju ljubavi, probudi pak u ovom času našu uzvratnu ljubav!O Isuse, potrošen u beskrajnoj ljubavi za mene, rasplamsaj me! O Isuse, predragocjeni Otkupitelju, hvala i slava neka je tebi za tvoju smrt iz ljubavi! Žarko ti vapijemo, daj da u svako vrijeme s pravom franjevačkom ljubavlju nadasve cijenimo tvoju pregorku muku i smrt. Daj nam iz nje crpsti u onoj Svetoj žrtvi, u kojoj svakodnevno po svećeničkim rukama nekrvno obnavljaš tvoju krvnu žrtvu na Kalvariji. Ne dopusti pak da ikad propustimo jedan takav krvavi čas Velikog petka. Pruži obitelji Trećeg reda posebno velikodušno plodove svete Misne žrtve. Isuse, uzvišen na križu, pun milosrđa privuci nas sebi. Amen.