Startseite
Sie sind hier: Startseite // Hodoasnicke molitve

Hodocasnicke molitve


Stara molitva prije puta

Nebeski Oče, čuvaj nas na našem putu da sretno stignemo na cilj. Daj da na ovom putu više se približimo tebi i da na putu upoznamo ljude koji su bratski povezani s nama. Svima pomozi koji danas putuju i pomozi i onima koji ostaju kod kuće. Neka nas prati sveti arkanđeo Rafael na ovom putu, da se zdravi mirno i radosno vratimo kući. Amen

Hodočasnička molitva iz Altöttinga
O Marijo pomozi, o Marijo pomozi, o Marijo pomozi jer jedan jadni grešnik dolazi tebi. Ne daj mi se pokvariti ni u životu ni u smrti, i ne dopusti mi umrijeti u smrtnom grijehu. Pomozi mi u mojoj zadnjoj borbi, o Majko milosrđa. Amen

Molitva Mariji majci našega Gospodina i otkupitelja Isusa Krista
Marijo svih otkupljenih, Kraljice u kraljevstvu tvojeg božanskog Sina, zaštitnice Crkve na njezinom hodočasničkom putu kroz stoljeća, neokaljana Božja zaručnice, nado onih koji nemaju izlaza i koji su opterećeni. Tebi se utječemo u ovom času tame i izabiremo te danas i za uvijek za svoju zagovornicu kod Isusa, tvojeg Sina. Tvojoj majčinskoj zaštiti predajemo našeg biskupa, svećenike i cijeli Božji narod, posebno naše mlade, našu djecu, bolesnike, umiruće, one u kušnjama, sve koji su u opasnostima, odlutale i izgubljene od puta spasenja.
Ishodi im vapijući milost da progledaju i postanu puni Duha Svetoga. Ne dopusti, da Isusovo svjetlo u krštenicima postane tamom i na koncu svojeg života nalazimo se kao stabla koja nisu imala plodova. Zazovi na nas blagoslov tvojeg Božanskog Sina i naše predanje tvojem svetom Neokalja-nom srcu neka ne ostane bez odgovora. Sjedini svoj tako moćni zagovor s našim slabim molitvama za trajni mir u Crkvi, svijetu i našim obiteljima.
Izbori se za slobodu naše svete Crkve, Ispruži svoju ruku nad našim Svetim ocem papom Franjom i pomozi nama, tvojoj djeci, odano sačuvati vjeru, živjeti njezinim duhom i ponizno i radosno svjedočiti je pred cijelim svijetom.
Njemu pak, koji nas može očuvati da ne padnemo i bez grijeha i s klicanjem staviti nas pred svoje slavno lice, njemu samom Bogu, našem Spasitelju, po našem Gospodinu Isusu Kristu neka je slava, čast, sila i moć odvijeka, sad i dovijeka. Amen.

Molitva iz Einsiedelna
U Einsiedelnu uobičajena molitva poslije krunice:

Zdravo, ti Kćeri Boga Oca!
Zdravo, ti Majko Sina Božjega!
Zdravo, ti Zaručnice Duha Svetoga!
Zdravo, ti Hrame Presvetog Trojstva!
Marijo, Majko milosti, Majko milosrđa, zaštiti i brani nas od Zlog neprijatelja!
Primi nas sada i u času smrti naše! Amen.

Iz Fatimskih poruka
Molite svaki dan krunicu da biste zadobili mir u svijetu. Došla sam tražeći od vjernika da mijenjaju svoj život i izmoliti oproštenje za njihove grijehe. Neka više ne vrijeđaju Gospodina, koji je već previše vrijeđan. Više duša odlazi u pakao zbog grijeha protiv čistoće nego iz nekog drugog razloga. Mnogi brakovi nisu dobro i ne sviđaju se Gospodinu!
Dolaze neke mode koje vrlo vrijeđaju mojeg Sina. Osobe koje služe Bogu ne smiju biti podložne modama. Crkva nije sljedbenica mode.
Bježite od luksuza, ne težite za bogatstvom. Ljubite siromaštvo i šutnju. Mrtvljenje i žrtve veoma se sviđaju Gospodinu. Suprotstavite se Zlomu s puno ljubavi. Ne govorite loše o nekomu i izbjegavajte one što zlo govore o bližnjima.
Puno molite i prinosite mnoge žrtve za grešnike, jer mnoge duše odlaze u pakao jer nitko ne moli i ne žrtvuje za njih! Ne mogu duže zadržati ruku mojeg Božanskog Sina da pravedno kazni svijet za njegove grijehe. Ratovi su Božje kazne za grijehe svijeta. Bog želi da se u svijetu proširi posvećenje mojem Neokaljanom srcu. Ako ljudi čine što im govorim, mnoge duše bit će spašene i vladat će mir! Recite ljudima neka izmole milosti od mene. Recite također da Srce Isusovo želi biti štovano s Neokaljanim srcem. Ljudi neka mole moje Neokaljano srce za mir, jer Bog mi je povjerio mir! Pogledajte Srce trnjem obavijeno, koje ljudi vrijeđaju svakog trenutka svojim proklinjanjima i svojom nezahval-nošću. Tražite od mene pomoć!
Obećajem svima milost koji se ispovijede na prvih pet subota, pričeste se i mole krunicu, pomoći im u smrtnom času milostima koje su potrebne za spasenje.
Ako se ispune moje molbe, Rusija će se obratiti i vladat će mir. Ako ne, proširit će propaganda protiv vjere svoje zablude u svijetu, izbit će ratovi i progoni protiv Crkve. Mnogi dobri bit će mučenici. Sveti Otac puno će trpjeti. Mnogi narodi bit će uništeni. Na koncu trijumfirat će moje Neoka-ljano srce!

Fatima: Moli za svoje
Ponekad u našim srcima probudi se duboka čežnja još više približiti se Bogu nego dosad. U takvim trenutcima postajemo prijemčivi za one riječi neba koje nas mogu dovesti do dubljeg susreta s Bogom.
U proljeće 1916. godine troje djece u Fatimi molila su krunicu. Tad im se pojavi lik poput nekog mladića, ali proziran kao kristal obasjan suncem, pun snage i nadzemaljske ljepote. Molite sa mnom!
Ovim imenom anđela mira liturgija označava svetog arkanđela Mihovila. On kleknu, sagnu glavu, čelom dodirnu zemlju i triput izreče ovu molitvu: Moj Bože, vjerujem u Te, klanjam Ti se, uzdam se u Te i ljubim Te. Molim oproštenje onima koji ne vjeruju u Te, ne klanjaju Ti se, ne uzdaju se u Te i ne ljube Te.
Ova molitva probudila je u djeci tako jaki osjećaj Gospodnje nazočnosti, da je nikad više nisu mogli zaboraviti. Često su je molili satima, poput anđela. I tebi može ova molitva, koju moliš uvijek iznova neko duže vrijeme darovati duboko sjedinjenje s nevidljivom Božjom nazočnošću. Molite sa mnom, tako reče anđeo. Ti možeš moliti ovu molitvu i zastupnički za sve tvoje drage koji sami ne vjeruju, ne uzdaju se i više ne ljube. Ova molitva donijet će ti mir i mnogima postati blagoslovom. Moli za tvoju djecu, tvoju suprugu ili tvojeg supruga, za tvoju cijelu obitelj! Ta toliki su danas zabo-ravili Boga i izgubili vjeru. Tvoja zagovornička molitva donijet će im blagoslov, jer sám Bog je to obećao.

Fatima: Molitva naše Gospe
Naša draga Gospa zamolila je 13. srpnja moliti poslije svake krunice: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe. Očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najpotrebniji tvojeg milosrđa.

Fatima: Mariji
Da, želim tvojem Srcu pružiti zadovoljštinu kako si to tražila u Fatimi. Molit ću svakodnevno krunicu, tebi posvećujem prvu subotu u mjesecu Sv. pričešću zadovoljštine, žrtvom i razmatranjem otajstava krunice. Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje! Podari mi milost ustrajnosti. Amen.

Fatima: Žrtvujte se za grešnike

Žrtvujte se za grešnike i često recite, a posebno kad prinosite neku žrtvu:
O Isuse, iz ljubavi prema tebi i za obraćenje grešnika, kao zadovoljštinu za uvrede koje se nanose Neokaljanom srcu Marijinu!

Fatima: Neokaljanom srcu Marijinu
O Marijo, naša Majko i Kraljice. Ti si se ukazala u Fatimi i obećala obraćenje Rusije, pobijediti bezbožnost i svijetu darovati mir, ako ljudi budu slušali tebe.
Rado se posvećujem tvojem Neokaljanom srcu. Rado želim biti tvojim i po tebi posve pripadati Isusu. Pouči me sve više ljubiti Isusa, za njega živjeti i raditi.
Obećajem ti svakodnevno moliti krunicu (ili barem jednu deseticu) i pri tom razmatrati tajne Isusova života. Također prihvaćam sve žrtve, koje su potrebne za kršćansko ispunjavanje mojih dnevnih obveza, u duhu zado-voljštine za obraćenje jadnih grešnika. Pomozi mi ostati vjernim ovom obećanju! Amen.

Flüeli: Moj Gospodine i moj Bože
Moj Gospodine i moj Bože, uzmi sve od mene što me ometa prema tebi.
Moj Gospodine i moj Bože, podaj mi sve što me potiče prema tebi.
Moj Gospodine i moj Bože, oduzmi me meni a posve me daruj tebi.

Gospi svih naroda
Gospodine Isuse Kriste, Sine Očev, pošalji sada Tvojeg Duha na zemlju. Neka Duh sveti boravi u srcima svih naroda, da bi bili sačuvani od propasti, nesreće i rata. Neka Gospa svih naroda bude našom zagovornicom! Amen.

Bože – Ti melodijo mojeg života
Bože, Ti melodijo mojeg života, Ti zvuku i glazbo, blago i nježno, snažno i jako, tajanstveno me milujući, dodirujući, obujmljujući, često tako dalek i onda opet u meni. Ti me zaštićuješ i prepuštam se da me zaštitiš. Slušam i odgovaram. Ti sviraš a ja sam odjek i pjevam pjesmu života. Previšnji, preslavni Bože, prosvijetli tamu mojeg srca i daruj mi pravu vjeru, čvrstu nadu i ispunjenu ljubav. Podaj mi, Gospodine, pravi osjećaj i spoznavanje, da bih ispunio tvoj sveti i istinski nalog. Amen.
Svevišnji Gospodine, prosvijetli tamnu noć mojeg srca. Daruj mi vjeru koja podiže, nadu što oslonac daje, ljubav koja ima mjeru ljubavi Isusa Krista, tvojeg Sina, spoznaju koja dalje vodi, smisao što nosi. Daj mi upoznati dostojanstvo što mi ga poklanjaš i ispuniti zadaću koju si mi namijenio. Amen.

Sveti arkanđele Mihovile
Sveti arkanđele Mihovile, prosvijetli nas tvojim svjetlom!
Sveti arkanđele Mihovile, zaštiti nas tvojim krilima!
Sveti arkanđele Mihovile, obrani nas tvojim mačom!

Gospodine na putu sam
Gospodine na putu sam s drugima. Želim da oni idu sa mnom ali ja sám imam problema, pitanja, briga i često ne znam kamo će ići dalje moj put. Želim slušati pitanja drugih a čujem često samo moja. Ne želim ovisiti o drugima i ostavljati ih, ali ja se sam teško vučem.
Drugima želim reći da si Ti put i život a sam to samo naslućujem. Želio bih… I unatoč tomu, Gospodine, želim pokušati ići putom koji vodi ljudima. To je put protuudaraca, razočaranja i stranputica, ali i put radosti i novih iskustava. Želim putom ići ljudima, jer se tako možda može promijeniti svijet drugima. Želim ići putom, jer si Ti išao putom k nama ljudima, kao što si postao jedan od nas jer po tomu znamo da put ima smisla i cilja, jer na putu možemo susresti Tebe. Amen.

Međugorje – Gospa diktirala Jeleni
Posvetna molitva Presvetom Srcu Isusovu

O Isuse, znamo da si bi bio dobar i da si dao svoje srce za nas. Okrunjeno je trnovom krunom naših grijeha.
Znamo, da ti i danas moliš za nas da ne bismo pali. Isuse, pomozi nam kad sagriješimo. Po tvojem Presvetom Srcu daj, da ljubimo jedni druge.
Neka ne bude više nikakve mržnje među ljudima. Pokaži svoju ljubav! Svi te ljubimo i želimo, da nas zaštitiš od grijeha tvojim pastirskim srcem.
Dođi u svako srce, Isuse! Kucaj, kucaj na naša srca. Budi strpljiv i ne umaraj se. Još nismo dobro shvatili tvoju volju i zatvoreni smo.
Trajno kucaj i daj, da ti otvorimo svoja srca, barem onda kad se sjećamo tvoje muke što si je podnio za nas. Amen.

Hodočasnikova molitva
Svemogući vječni Oče, Ti izvoru i cilju svih naših putova. Svi smo samo hodočasnici. Sav naš život jest jedno jedino veliko hodočašće onamo gdje je naša prava domovina, u vječnu radost neba. Ipak nismo sami. Zajednica smo vjernika, sakupljena i sjedinjena Duhom Svetim, praćeni Isusom Kristom, Tvojim Sinom. I njegov život na zemlji bio je jedno hodočašće, polazeći od Tebe i vraćajući se Tebi. Još danas On korača s nama kroz vrijeme, u hodočasničkoj odjeći Crkve. Posebno kao hodočasnička Crkva posjećujemo ona mjesta gdje na poseban način po Marijinim rukama, Tvoje i naše Majke, podjeljuješ Tvoje milosti. Daj da Te jednom mognemo slaviti na cilju našeg zemaljskog hodočasničkog puta po Tvojem Sinu u Duhu Svetom, sa svim anđelima i svetima u sve vijeke vjekova. Amen.

Putnikova molitva
O Bože, Gospodaru života i smrti, budi zaštitom na našim putovanjima. Vodi nas mudrošću, da bismo ljubavlju pomagali bližnjemu i požrtvovno išli putom kreposti. Pomozi nam posvećivati nedjelju i svijetu donositi Veselu vijest mira. Smiluj se žrtvama putova i njihovim obiteljima u kušnji.
Ukoliko bi nam smrt otela zemaljski život na putu, daruj nam pak milost da budemo tada dostojni primiti vječni život. Amen.

Molitva djetetu Isusu
Predrago dijete Isuse, srdačno te pozdravljam i duboko ti se klanjam. Tvoja najveća radost jest boraviti među ljudima i njima dijeliti tvoju milost. Znam da nisam dostojan, da mi iskažeš svoju ljubav. Ali uzdam se, da ćeš mi ipak iskazati tvoju moćnu pomoć. Već je puno ljudi zadobilo tvoju milost i uslišanje svojih molbi, kad su s povjerenjem došli tebi. Evo, u duhu klečim pred tvojom milosnom slikom i polažem preda te svoje srce sa svim njegovim molbama, željama i nadama. Posebno ovu moju nakanu… polažem u tvoje predrago Srce. Rekao si, dođite svi k meni koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti.
Ohrabruje me tvoja božanska riječ. Molim te, svemoguće i dobro dijete Isuse po tvojoj Blaženoj Majci koja te je tako nježno njegovala. Molim te zbog strahopoštovanja, kojim te je sveti Josip nosio na svojim rukama, utješi i obraduj mene, da bih ti srcem klicao i zahvaljivao. Amen.

Gospa bl. Luciji u Fatimi
Moja kćeri, pogledaj moje srce trnjem obavijeno što ga probadaju nezahvalni ljudi svakog trenutka svojim psovkama i svojom nezahvalnošću. Nastoj me barem ti utješiti. Sa svoje strane obećajem svima koji budu ispovijedali prvih pet subota u mjesecu, pričešćivali se, molili krunicu i četvrt sata razmatrali otajstva krunice s nakanom pružiti mi zadovoljštinu, pomoći im u smrtnom času sa svim potrebnim milostima za njihovo spasenje.
Majka Božja bl. Sestri Luciji u Fatimi – 10. XII 1925. god.